Subscribe: Svensk Grammatik - Gramática do idioma sueco
http://braswenska.blogspot.com/feeds/posts/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Swedish
Tags:
att  bestämd form  ett  form  för  inte  jag  man  med  obestämd form  och  ord    tem  till  två  verb  är 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Svensk Grammatik - Gramática do idioma sueco

Svensk Grammatik - Gramática do idioma suecoDenna Blog handlar om "svensk grammatik". Esse Blog é sobre a gramática sueca.Updated: 2017-09-08T01:24:39.960+02:00

 Om verb, tempus och konjugation [Supinum]

2013-09-15T23:37:39.504+02:00

Supinum är en tempusbildande verbform utan självständig betydelse : talatNo idioma sueco os verbos tem: "tempus" (tempo do verbo), "verbens böjning" (conjugações dos verbos)Ex: Verbens böjning (conjugações dos verbos)Infinitiv              Imperativ           Presens             Imperfekt          Supinumatt tala(falar)tala!(fala)talar (falo)talade (falei)talat (falava)att köpa (comprar)köp! (compra)köper (compro)köpte (comprei)köpt (comprava)Presens och imperfekt är enkla tempus. bildas utan hjälpverb:talar ------- taladePerfekt och pluskvamperfekt bildas med har - hade och supinum av huvudverbet:har talat -- hade talat(imperfekt/preteritum [alguns livros antigos “imperfekt”, livros modernos “preteritum”, e a mesma coisa (=passado))Supinum [para usar o supinum de qualquer verbo ( har/hade + supinum do “verbo principal na frase/oração).Perfekt ( har talat) [ användes för att tala om: - att något har skett i förfluten tid, men utan att tala om exakt tid.]{Usa para falar de uma “ação” que aconteceu no “passado” sem mencionar qdo aconteceu (data/tempo) exata/o}- att något har påbörjats i förfluten tid, men ännu inte är slut{Usa para falar de uma “ação” que aconteceu no “passado” mais ainda não terminou}Ex: har skett {já aconteceu}a) Jag har varit i Tyskland. {Eu estive na Alemanha. (nao fala “qdo?”)b) Jag har bott i Lund i 10 år.[och jag bor fortfarande i Lund] {Eu moro 10 anos em Lund. (e continuo morando em Lund), (uma “ação que continua….”)Pluskvamperfekt (hade talat) [användes för att tala om: - att något hade skett före något annat i förfluten tid]{Usa para falar de uma “açao” que aconteceu no passado antes de outra “ação”}- att något hade påbörjats i förfluten tid och inte var slut, då något annat skedde.{Usa para falar de uma “ação” que começou no passado e ainda não terminou a “ação”, e aconteceu outra ”ação”.}a) Peter hade druckit tre glas vin, innan jag kom. {O Peter tinha tomado três copos de vinho, antes que eu chegasse}b) Jag hade tittat på TV i två timmar (och tittade fortfarande), då TV gick sönder.{Eu tinha assistindo tv por duas horas (e continuava assistindo), quando a tv queimou}Resumo: Supinum e “tempo” do verbo (usa para conjugar no “passado”)Para fazer o “perfekt och pluskvamperfekt” [har/hade + supinum (do verbo principal)]Infinitiv: ha - bo - vara - skePresens: har - bor - är - skerImperfekt: hade - bodde - var - skeddeSupinum: haft - bott - varit - skett[...]Substantiv, deklinationer, pluralis, singular

2013-05-15T21:33:51.979+02:00

Nesse Post eu vou tentar explicar como saber quando o "substantivos na língua sueco" é en-ord e ett-ord [en-palavra e ett-palavra].Muitos brasileiros tenta aprender o "sueco" com inglês por que existe muito material, ai traduz para o português, depois para o sueco, muita coisa fica sem sentido. Sabe porque?Substantivos em português tem 2 gêneros: masculino e femininoSueco tem "en-ord [utrum]" och "ett-ord [neutrum]"Existem alguns substantivos [en-ord {utrum}] que designar seres humanos "masculino" [betecknar manliga personer är maskulina]- en abbot, en dansör, en man, en pojke, en killeSubstantivos [en-ord {utrum}] que designar seres humanos "feminino" [betecknar kvinnliga personer är feminina]- en abbedissa, en dansös, en flicka, en kvinna, en tjejSão poucos que designa "masculino e feminino".Substantivets deklinationerFörkortningar - abreviaturasSingular Obestämd form = Sing.Obest.formSingular bestämd form = Sing.best.formPluralis Obestämd form = Plu.Obest.formPluralis bestämd form = Plu.best.formSing.Obest.formSing.best.formPlu.Obest.formPlu.best.formen flickaflickanflickorflickornaen stolstolenstolarstolarnaen bilbilenbilarbilarnaett äppleäppletäpplenäpplenaett bordbordetbord [ - ]bordenen läkareläkarenläkare [ - ]läkarnaen skoskonskorskorna1:a deklinationen-orRegel: en-ord som slutar på -a hör hit. (regra: palavras que terminar com -a (en-ord) pertence a 1.a deklination, para fazer o plural das palvras que terminar com -a, basta retirar o -a e acrescentar -or, ver os exemplos abaixo).Ex: en blomma - två blommor, (uma flôr - duas flôres).Undantag:{exceções} en ros - två rosor, (uma rosa - duas rosas. /OBS: en ros (termina com s).Ex: da tabela acima, com as 4 formas [as 4 deklinationer]en flicka [en-ord, termina c/ a ]flickan [recebe um -n na 2.a forma]flickor [tira "a", e acrescenta -or para fazer o plural]flickorna [na 4.a forma "flickor -na {acrescenta -na para fazer a 4.a forma "flickorna"]en flicka - uma meninaflickan - a meninaflickor - as meninasflickorna - umas meninas2:a deklinationen-arRegel en-ord som inte slutar på -a hör hit; oftast svenska ord.(regra: palavras q não termina com -a pertence a 2.a deklination, acrescenta -ar, para fazer o plural; a maoria das palavras em sueco)Ex: en pojke - två pojkar. (um menino - dois meninos).OBS: en cykel - två cyklar(uma bicicleta - duas bicicletas), en fågel - fåglar (um passarinho, dois passarinhos), en dotter - döttrar(uma filha - duas filhas), mor - mödrar (uma mãe - duas mães), en syster - systrar(uma irmã - duas irmãs).Substantiv på :-dom: -------- en ungdom ------ två ungdomar-ing: --------- en våning -------- två våningar- is: ---------- en tjockis -------- två tjockisar-lek: --------- en kortlek -------- två kortlekar-sel: --------- en klädsel -------- två klädslarDen obetonade vokalen i andra stavelsen försvinner i plural i orden: en afton - aftnaren morgon - morgnaren djävul - djävlaren sommar - somrar3:e deklinationen- erRegel: en-ord och ett-ord. De flesta utländska ordem me "accent på sita stavelse. (regra: a maoria das palavras estrangeiras com "acento tônico na ultima silaba")Ex: ett kafé - två kaféer (um café {onde vende café,bolo etc}), en telefon - två telefoner (um telefone - dois telefones).Omjlud är vanligt i denna deklination.en hand - två händer (uma mão - duas mãos), ett land - två länder, en son - två söner (um filho - dois filhos), en far - två fäder, en bror - två bröder (um irmão - dois irmãos).4:e Deklinationen- nRegel [regra]: Bara neutrum-ord som slutar på "vokal" ett-ord. [Palavras [ett-ord (neutrum) que terminar em vogal]Ex: ett äpple, två äpplen [maçã, maçãs]ett frimärke, två frimärken [selo, selos]ett hjärta, två hjärtan [coração, corações]ett arbete, två arbeten [trabalho, trabalhos] ett piano, pianon [piano, pianos]ett hekto [(cem)gramas, ett kilo [quilo], ett öre (centavo), ett häfte [folheto, brochura, caderneta], ett fågelbo [ninho (de passarinho)]*Esses são os substantivos ma[...]Användningar av "Öbestämd och Bästämd form"

2013-03-22T16:42:30.462+01:00

Användningar av "Obestämd form singular och plural", "Bestämd form singular och plural"- Obestämd form används då man första gången nämner något som lyssnaren inte känner till. Därefter kan bestämd form eller pronomen användas.Bestämdhet - singularDet är svårt att veta när man använder de två olika formerna av "obestämd form och bestämd form". [É difícil saber quando usar no idioma sueco as formas do substantivo "obestämd form e bestämd form". É muito "importante saber" usar e entender também.]Regel: "Obestämd form" använder man när man "presenterar" eller "introducerar" något som är nytt för lyssnaren, något som han inte redan känner till.[ "obestämd form" usa quando a gente "apresentar" ou "introduzir" alguma coisa (produto, etc), que seja novo para os ouvintes, alguma coisa que eles não conhecem.]Ex:1. Det står en bil där! [Lá está um carro parado!]2. Det finns en tomat i kylen. [Na geladeira tem um tomate.]3. Peter har köpt ett hus. [Peter comprou uma casa.]en bil [obestämd form singular] - {en-ord: en bil, bilen, bilar}en tomat [obestämd form singular] - {en-ord: en tomat, tomaten, tomater]ett hus [[obestämd form singular] - {ett-ord: ett hus, huset, hus (-), husen]Bestämd form används när man genom situationen, kontexten eller på annat sätt förstår vad talaren syftar på.Regel: "Bestämd form" eller pronomen använder man när man talar om något som man redan har talat om eller som lyssnaren redan känner till genom situationen, platsen eller sin kunskap om världen.["bestämd form" eller "pronomen" usa quando a gente "fala" de alguma coisa, que já foi falado ou conhecida, que os ouvintes já tinha conhecimento através de uma "situação", "lugar" ou conhecimento geral.]Ex:- Var är bilen? [Cadê o carro?]- Den är i garaget. [(O carro) está na garagem.]- Har du stängt fönstret? [Você fechou a janela?]- Ja, det är stängt. [Sim, está fechada. (Eu fechei a janela.)]{Lyssnaren vet vilken bil, vilket garage och vilket fönster som talaren tänker på. Det räcker att säga den och det när man vet vad de refererar till.}[O ouvinte sabe qual o carro, qual a garagem e qual a janela que "falante" mencionou. Então usa o "den"(en-ord) och "det"(ett-ord) quando a gente sabe o que se refere.]- Idag ska jag köpa en kassettradio och en liten TV. Radion ska min son få och teven ska vi ha i huset på landet.{Här måste man säga radion och teven i stället för den och den.}[Hoje eu vou comprar um radiocassete e uma tv pequena. O radio é para meu filho e a tv nós vamos colocar na casa de campo.]- Jag såg en film igår, men den var inte bra. [Eu assisti um filme ontem, mas (o filme) não foi bom.]{Lyssnaren informeras om en film. Det räcker med den}[O ouvinte informou sobre o filme (na primeira frase "ele fala do filme que ele assistiu", na segunda frase ele referiu sobre o mesmo, então usa apenas "den"]- Martin har ont i magen. [ Martin está com dor no estômago.]{Lyssnaren vet vilken mage som Martin har ont i. För han har bara en! Inte två eller tre.}[O ouvinte sabe que é o estômago do Martin. Por que ele só tem um estômago! Nem dois e nem três.]Ex:1. På biblioteket har de en bok om öl, men den är på danska.[Na biblioteca tem um sobre sobre cerveja, mas (o livro) é em dinamarquês.]2. I källaren har jag ett bord av marmor, men det är trasigt.[No porão eu tenho uma mesa de mármore, mas (a mesa) está quebrada.]3. I sovrummet har Pelle bara en säng och ett bord. Sängen står till vänster om dörren och bordet står vid fönstret.Ex:1. Jag köpte en dator förra året, men den gic[...]Starka och oregelbundna verb I

2013-03-05T21:31:32.710+01:00

[verbo irregular]Starka och oregelbundna verb {De byter vokal} [Os verbos irregular no idioma sueco “as vogais troca de lugar”]Exempel: dricker - drack - druckit  i-a-u [1.a parte]                skriver - skrev - skrivit    i-e-i                flyger -  flög - flugit      y-ö-u     i-a-u [kort i] {qdo a pronuncia da vogal i é curta}Infinitiv              Presens                Preteritum           Supinum(att) drickadrickerdrackdruckit(att) brinnabrinnerbrannbrunnit(att) finnafinnerfannfunnit(att) finnasfinnsfannsfunnits(att) *försvinnaförsvinnerförsvannförsvunnit(att) hinnahinnerhannhunnit(att) sittasittersattsuttit(att) sprickasprickersprackspruckit(att) springaspringersprangsprungit(att) stickastickerstackstuckit(att) vinnavinnervannvunnit(att) slippaslipperslappsluppit(att) spinnaspinnerspannspunnitatt dricka - [verb. beber]att brinna - [verb. queimar, pegar fogo (bras.) [portugal (arder)]- stå i lågor [estar em chamas]{lysa (vara entusiastisk) } {ett brinnande (=stark) intresse för musik}[ter interesse muito grande por musica]att finna - [verb. achar, encontrar]att finnas - [verb. haver, existir]att försvinna {*förs+vinna (förs (prefix), vinna (verb) {sammansatta verb}} [verb desaparecer, sumir]att hinna - [verb. alcançar, atingir (sentido tempo); [ha tid (ter tempo)]- hinna fatt [alcançar]- hinna fram [chegar a tempo]- hinna med tåget [pegar o trem (br.); apanhar o combóio (portugal)*en hinna -n -or {substantivo} [uma membrana (-s), uma película (-s)] att sitta - [verb. sentar (cadeira, a mesa, carro etc)]*att sitta #motsats att stå [estar sentado # estar em pé]att spricka - [verb. rachar; (subst. uma racha, uma fenda)]att springa - [verb. correr]* en springa (substantiv) [abertura estreita, fenda]att sticka - [verb. picar; (fazer tricô, tricotar)- sticka hål i (på) [fazer buraco]- en sticka [agulha de fazer tricô ou crochê]- sticka {ger sig i väg} [ partir, ir embora]att vinna - [ganhar (na lototeria); vencer (esporte)]att slippa {inte behöva, (att) komma ifrån} - [não ter que ....; escapar de..]att spinna - [verb. fiar, tecer][...]Text [texto]

2012-05-11T20:01:49.621+02:00

Jag kom till Sverige för cirka tio år sedan och fastän jag trivs med att bo här nu, har så inte alltid varit fallet.När jag först kom till Sverige blev jag i själva verket mycket besviken på allting. Till att börja med trodde jag att jag skulle få se tusentals vackra flickor med långt ljus hår. Istället fann jag till min förtvivlan att minst häften av befolkningen, om inte mer, var mörkhåriga. Emellertid, här fanns det en högre procent vackra flickor, än jag var van vid att se i England, och under min första månad fick jag en stel nacke av att hela tiden vända mig om efter dem, när jag mötte dem på gatan.Glosor:Pronomen- jag (personliga pronomen) eu- dem (personliga pronomen / objektsform) eles/elas- mig (personliga pronomen / objektsform) meu/minha- min (possessiva pronomen) meu/minhaVerb- kom --- att komma, kommer, kom, kommit, kom! --- vir; chegar- trivs --- att trivas, trivs, trivdes, trivts --- dar-se, sentir-se à vontade- bo ----- att bo, bor, bodde, bott --- morar, viver- har ---- att ha, har, hade, haft, ha!--- ter, haver- varit --- att vara, är, var, varit, var! --- ser; estar- blev ---- att bli(va), blir, blev, blivit, (bli(v)! --- tornar-se; estar- att börja --- börjar, började, börjat, börja! --- começar, iniciar- trodde ----- att tro, tror, trodde, trott, tro! --- achar, acreditar, pensar- skulle ------ att skola, ska(ll), skulle, skolat --- ter de...- fann -------- att finna, finner, fann, funnit, finn! [1 hitta, upptäcka: märka] (achar, encontrar, descobrir)- få ----------- att få, får, fick, fått --- receber, obter- se ---------- att se, ser, såg, sett -- ver- fanns ------ att finnas, finns, fanns, funnits [ vara, existera, förekomma] ( existir, encontrar-se, estar, haver) - vända mig om ----- att vända, vänder, vände, vänt, vänd! [ {få att} ändra läge eller riktning tillbaka till det ursprungliga] (voltar (atrás), virar)- mötte ------ att möta, möter, mötte, mött, möt! [ träffa {tillfälligt} el. planerat} (encontrar; cruzar-se, encontrar-se)Prepositioner- till- för .......tio år sedan- sedan- med- i- påKonjunktioner- och- fastän- att- så*- när* [ 1vid den tidpunkt då / 2 eftersom anger orsak ]Adverb- här - nu- inte [ej, icke]- alltid [1 jämt, ständigt / 2 i alla fall, i alla händelser]- när* [1 nära i fraser / 2 vid vilken tidpunkt? i frågor ]- så*- först [ 1 främst, längst fram / 2 i början; tidigast]- mycket [ i hög grad]- ¹på [1 verbpartikel {i riktning} mot ]ex: se {el. titta} påKöra på en bil.[2 verbpartikel; anger pagående handling]ex: Hålla på med disken.Vad står på ? (= vad händer?)[3 verbpartikel; anger inträdande handling]ex: Sätta på radion.Komma på en idé.Adjektiv- själv (en-ord), självt (ett-ord), själva (plural)- besviken, besviket, besviknaSubstantiv- ett verk, verket, verk, verkenKälla: Text från bok "Bygg Upp Ditt Ord Förråd" av Peter Watcyn-JonesP.S.: Post estava no "Draf" achei hoje ....:)[...]Adjektiv II [ # Motsatsord]

2012-05-02T00:44:13.198+02:00

Alkoholfri (utan alkohol) # alkoholhaltig (med alkohol)[sem álcool # alcoólico [contem álcool]Alkoholist # nykterist[alcoólatra -s, alcoolizado/a, bêbedo/a, embriagado/a # sóbrio/a]Amatör # fackman (specialist, expert, yrkesman, professionell, proffs)[amador (pl. -es) # profissional (pl. -nais)]Rak # krokig[reto/a # curvo/a, curvado/a]ex: rak linje [uma linha reta], rakt hår [cabelo liso]Rak # sned[reto/a # torto/a, torcido/a] Mätt # hungrig[satisfeito/a, saciado/a # famito/a, esfomeado/a]ex: äta sig mätt [saciar (matar) a fome]Ljus # mörk [om färg][cor clara/o # cor escura/o]Blond # mörk [om hår färg][louro ou loiro # escuro] (cor de cabelo)Lugn # orolig[calmo/a # preocupado/a, inquieto/a, aflito/a]Pigg # trött[ativo/a, ágil (pl. ágeis) # cansado/a]Frisk # sjuk[saudável (pl. -veis), sadio # doente, doentio]Ny # gammal [om objekt][novo/a # velho/a]ex: en ny bil [um carro novo] .adslot-overlay {position: absolute; font-family: arial, sans-serif; background-color: rgba(0,0,0,0.65); border: 2px solid rgba(0,0,0,0.65); color: white !important; margin: 0; z-index: 2147483647; text-decoration: none; box-sizing: border-box; text-align: left;}.adslot-overlay-iframed {top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;}.slotname {position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; font-size: 13px; font-weight: bold; padding: 3px 0 3px 6px; vertical-align: middle; background-color: rgba(0,0,0,0.45); text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; overflow: hidden;}.slotname span {text-align: left; text-decoration: none; text-transform: capitalize;}.revenue {position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; font-size: 11px; padding: 3px 0 3px 6px; vertial-align: middle; text-align: left; background-color: rgba(0,0,0,0.45); font-weight: bold; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; white-space: nowrap;}.revenue .name {color: #ccc;}.revenue .horizontal .metric {display: inline-block; padding-right: 1.5em;}.revenue .horizontal .name {padding-right: 0.5em;}.revenue .vertical .metric {display: block; line-height: 1.5em; margin-bottom: 0.5em;}.revenue .vertical .name, .revenue .vertical .value {display: block;}.revenue .square .metric, .revenue .button .metric {display: table-row;}.revenue .square .metric {line-height: 1.5em;}.revenue .square .name, .revenue .square .value, .revenue .button .value {display: table-cell;}.revenue .square .name {padding-right: 1.5em;}.revenue .button .name {display: block; margin-right: 0.5em; width: 1em; overflow: hidden; text-overflow: clip;}.revenue .button .name:first-letter {margin-right: 1.5em;}a.adslot-overlay:hover {border: 2px solid rgba(58,106,173,0.9);}a.adslot-overlay:hover .slotname {border-bottom: 1px solid rgba(81,132,210,0.9); background-color: rgba(58,106,173,0.9);}a.adslot-overlay:hover .revenue {border-top: 1px solid rgba(81,132,210,0.9); background-color: rgba(58,106,173,0.9);}div.adslot-overlay:hover {cursor: not-allowed; border: 2px solid rgba(64,64,64,0.9);}div.adslot-overlay:hover .slotname {border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.9); background-color: rgba(64,64,64,0.9);}div.adslot-overlay:hover .revenue {border-top: 1px solid rgba(128,128,128,0.9); background-color: rgba(64,64,64,0.9);} [...]Adjektiv [Motsatsord]

2011-10-03T23:56:35.220+02:00

Ung # gammal [vuxen, fullvuxen, stor, mogen, äldre](jovem # velho)Yngre # äldre [komparativ till ung]Yngst # äldst [superlativ till ung]Stor # små(Grande - pequeno)Hög¹ {högt, höga (lång, stor) # låg {liten, kort, kortväxt}(alto # baixo)Högre # lägre [komparativ till hög]Högst # lägst [superlativ till hög]Bra¹ # dålig, usel(bom/boa # ruim)Bäst # sämst, värst [superlativ till bra]Artig [hövlig, väluppfostrad] # oartig [ohövlig, ouppfostrad, respektlös, oförskämd, fräck]( bem educado # mal educado {pl. mal educados}, malcriado (-s))Kort² [liten, kortväxt] # lång [stor, storväxt, hög, högrest](curto, {kortväxt =baixo, baixinho} # comprido; {pessoa (alto/a)} Tjock [ kraftig, grov, (om person (fet, korpulent, överviktig, knubbig, rund)] # smal [tunn, fin, klen (om person (mager, slank)]Smutsig [oren, förorenad, lortig, dammig] # ren [snygg, fin, prydlig, fräsch](sujo/a # limpo/o)Bred [vid, rymlig, omfångsrik, stor; omfattande] # smal [trång; begränsad](largo # estreito)Hård [fast, stel; okänslig; skarp; svår] # mjuk [elastik, böjlig; mild, öm, len (om person (godhjärtad, vänlig, omtänksam, snäll](duro {pessoa (severo), clima (rigoroso)} # macio, brando [mole; (pessoa (de bom coração, simpático/-a, amável, bom/boa, agradável)Vacker # ful(Lindo/-a, bonito/-a # feio/a)Snabb # långsam [*hastighet]({*velocidade}rápido, veloz, ligeiro # lento/a, devagar)Smart [klyftig, listig] # dum [ trögtänkt, korkad; naiv](inteligente, hábil, sagaz # estúpido/-a)[...]Coisas de casa "substantivos e verbos"

2011-08-01T21:29:55.756+02:00

en kniv ---- kniven ---- knivar ---- knivarna (faca(s))en damm/sugare (s) {sammansatta ord} -sugaren, -sugare, -sugarna (aspirador de pó)1 damm (s) -en, - nar (represa, açude [natural (lagoa)], tanque, reservatório2 damm (s) dammet (pó, poeira)en sked (s) -en, -ar [matsked (colher para comida), silversked (colher de prata)] colher(es)ett liter/mått (s){sammansatta ord} -måttet, -mått, -måtten [en litermått ](medida de um litro)[ mått/bandet (fita metrica)], [ mått - system för beräkning av längd, yta och rymd](sistema de medida para medir tamanho, yta, espaço)en liter (s) en litern, liter (el. litrar), literna (litro)- en liter mjölk (um litro de leite)en bröd/rost (s) {sammansatta ord} -rosten, -rostar (torradeira de pão)ett bröd (s) brödet, bröd, bröden (pão) [brödskiva (fatia de pão)] [brödsmula] (migalhas de pão)*att rosta, -r, -ade, -at [1 bli rostig - bilen rostar] [(enferrujar)o carro enferrujou ][2 rostar bröd (torrar (pão, cafe), tostar)en tallrik (s) -en, -ar (prato)en sax (s) -en, -ar (tesoura)en gaffel (s) -n, gafflar ( garfo)en elvisp (s) -en, -ar (batedor / batedeira eletrica) [att vispa, -r, -ade, -at] (bater (massa p bolo, etc)en såskanna (s) -kann-en, -or (jarra para molho) [ sås, såsen, såser (molho)]en stek/panna (s) {sammansatta ord} -panna-n -pann-or (frigideira) [(v) att steka, -er, -te, -t] ( assar (forno), fritar)  - steka ägg (fritar ovo), - steka potatis (fritar batata)ett riv/järn (s) {samstt. ord) [1 köksredskap att riva ost, morötter](ralar queijo, cenoras, etc] -järn-et, -järn, -järn-en (ralo)[(v) att riva, river, rev, rivit [1 - katten rev mig (o gato me arranhou)]  [riva sig i huvudet (arranha com as unhas a cabeça)[2 dela {papper etc} i bitar (rasgar, despedaçar) - riva biljetter (rasgar bilhete) [riven ost] (queijo ralado)[3 jämna med marken, rasera (demolir, derrubar)] [riva gamla hus ( demolir casas velhas)]en brödkavel (sam.ord) -kaveln, kavlar rolo de pão (cozinha)en köttkvarn -en, -ar moedor de carneett diskställ (sam.ord) -stället, -ställ, -ställen escorredor de pratos, (etc)en kastrull [ kökkärl, gryta] -en, -er panela, caçarola- ett kökkärl (sam.ord) -kärlet, -kärl, -kärlen panela, caçarola- en gryta -n, -or panela, caçarolaett strykjärn (sam.ord) -järnet, -järn, -järnen ferro de passar roupa- att stryka (v) stryker, strök, strukit [1 dra med handen över (yta) ] passar a mão sobre- stryka sitt skägg (alisar a barba)2 släta till {med strykjärn} passar roupa, engomar- stryka skjortor (passar camisas)3 dra ett streck över (riscar, apagar)- vi strök ditt namn från listan ( nós riscamos seu nome da lista)en stryk/bräda (sam.ord) -brädan, -brädor tábua de passar roupa(¹)en våg -en, -ar balança(²)en våg -en, -ar andas do mar { en våg av brottslighet / onda de roubos}en kokskruv (sam.ord) -skruven, -skruvar parafuso [kokskruv =abridor de vinho]-att skruva -r, -ade, -at atarraxar- en skruv/mejsel -mejseln, -mejslar chave de fenda (parafuso)en burk soppa {en burk -en, ar = lata (uma lata de sopa)} { soppa, -n, -or = sopa}en flaska gin { en flaska, -n, -or = garrafa} Gin (marca de bebida (nome)en tvål -n, -ar saboneteett paket kex {ett p[...]Ja-Jo-Nej -----Nog-väl-ju-också-heller

2011-08-01T21:25:00.533+02:00

Ja-Jo-NejEx:- Har du en bil? (=Você tem carro?) ----- Ja, det har jag. (= Sim, eu tenho.)- Har du inte en bil? (= Você não tem carro?) ---- Jo, det har jag. (= Sim, eu tenho.)- Har du en bil? (= Você tem carro?) -----Nej, det har jag inte. (= Não, eu não tenho.)- Har du inte en bil? (= Você não tem carro) --- Nej, det har jag inte. (= Não, eu não tenho.)När det inte finns någon negation i frågesatsen och svaret är positivt måste man använda Ja.(Quando não tem "negação" na pergunta e a resposta e "positiviva", a gente precisa usar o"Ja".)När frågan innehåller en negation måste Jo användas om svaret är positivt. ( Quanto a pergunta tem "negação" se usa o "Jo" se a "resposta for positiva".)När svaren är negativ använder man Nej både när frågesatsen är positiv eller negativ. ( Quando a "resposta e negativa" usa-se Nej também em ambas perguntas, seja positiva ou negativa.)Nog-väl-ju-också-hellerRegel:1. När man inte vet något med säkerhet, utan bara "tror" det är så, använder man Nog.(Quando a gente não sabe com certeza, apenas "acreditar/achar" que é, usa-se Nog.)Ex: Han har nog gått på bio. ( Acredito que ele foi para o cinema.)Det blir nog regn i morgon. ( Acho que vai chover amanhã.)2. Väl använder man för de mesta i suggestiva frågor, där man väntar sig ett positiv svar. Ofta är man själv inte riktigt säker på det man frågar, men man tror att den person man frågar vet svaret. (Väl usa-se a maior parte em perguntas sugestivas, quando espera-se uma resposta positiva. Na maioria das vezes a gente não tem certeza da pergunta, mas a gente acredita/acha que a pessoa a qual perguntamos sabe a "resposta".)Ex:- Du kommer väl på festen i morgon? ( Você vem para a festa manhã?)- Anders sade väl till dig, vart han skulle gå? ( Anders falou para você, para onde ele iria?)3. När man vet och är säker på något, kan använda Ju för att förstärka det man säger. ( Quando a gente sabe e tem certeza de alguma coisa, usa-se Ju para reforçar o que a gente fala.)Ex:- Du sade ju att du skulle komma i morgon. ( Você deu certeza que vai vir amanhã.)- Jag vet ju hur gammal Eva är. ( Eu sei quantos anos a Eva tem.)4. Också använder man i jakande satser för att säga att man har samma sak eller gör samma sak som någon annan. ( Också usa-se em "em frases afirmativas" para falar que tem a mesma coisa ou também faz a mesma coisa que qualquer outra faz.)Ex:- Vill du också gå på bio? ( Você também quer ir para o cinema?)- Jag har också en bil. ( Eu também tenho um carro.)5. Heller betyder samma sak som också, men man använder det bara i nekande satser. (Heller tem o mesmo significado que också, mas se usa somente em frases "negativas".)Ex:- Vill du inte heller gå på bio? ( Você também não quer ir para o cinema?)- Jag har inte heller någon bil. ( Eu também não tenho nenhum carro.)[...]Svar: "Om verb räkna"

2010-07-25T16:52:44.200+02:00

Verb "att räkna" [Verbo contar] att räkna [Infinitv]räkna! [Imperativ]räknar [Presens]räknade[Preteritum]räknat[Supinum]Ex:- jag kan räkna till 100 [eu sei contar até 100]- fröken räknade barnen i klassen [a professora contou as crianças da classe]att räkna in - räknar - räknade, räknat [inkludera] {incluir}- Är momsen inräknad?* [O imposto está incluído?att räknas - räknas - räknades - räknats [gälla] {valer, ser válido; referir, tratar}- i det här jobbet räknas män och kvinnor likaräkne|ord (substantiv) ett ord - ordet - ord - orden [ord som anger antal] {numeral}en räkning (substantiv) - räkningen - räkningar [matematik (uträkning; nota, faktura] {conta, fatura, nota}- barnen lär sig läsning och räkning [as crianças aprendem a ler e contar]- betala räkningen [pagar uma/a conta, nota, fatura] Perfekt particip - använder man för de mesta som ett adjektiv [Perfekt particip böjs(conjuga)]*Perfekt particip [predikativ ställning]- bilen är räknad [singular] {en-ord}*- huset är räknat [singular] {ett-or]- bilarna är räknade [plural]Perfekt particip [attributiv ställning] - en räknad bil [obest. form (singular]*- ett räknat hus [obest. form (singular)]- två räknade bilar [obest. form (plural)] - den räknade bilen [best. form (singular)]- det räknade huset [best. form (singular)]- de räknade bilarna [[best. form (plural)]  Dúvida: Através do verbo "räkna", eu posso formar a palavra "räknad"? Sim se você usar para fazer o verbo no "Perfekt Particip"Ex: - bilen är räknad *- en räknad bil *- Är momsen inräknad?*[...]Svar och Tack! Obrigado! Pelas visitas e pelos comentários!

2010-05-18T22:23:41.209+02:00

Att göra ont é "fazer" ou "doer"?

- att göra ont [fazer]
- ont, smärta [ (dor), doer]
- det gör ont [dói]
- ha ont om tid [ter pouco tempo]

- smärta, smärtan, smärtor [dor/dores (själslig (pena)]
- ha smärtor i hela kroppen [ter dores no corpo inteiro ( ter o corpo todo dolorido)]
- smärt|fri [sem dores]
- smärt|sam [doloroso, penoso]
- smärt|stillande [sedativo, calmate]
Användningar av "Obestämd form singular och plural", "Bestämd form singular och plural"

2013-03-22T16:37:59.427+01:00

Användningar av "Obestämd form singular och plural", "Bestämd form singular och plural"- Obestämd form används då man första gången nämner något som lyssnaren inte känner till. Därefter kan bestämd form eller pronomen användas.Bestämdhet - singularDet är svårt att veta när man använder de två olika formerna av "obestämd form och bestämd form". [É difícil saber quando usar no idioma sueco as formas do substantivo "obestämd form e bestämd form". É muito "importante saber" usar e entender também.]Regel: "Obestämd form" använder man när man "presenterar" eller "introducerar" något som är nytt för lyssnaren, något som han inte redan känner till.[ "obestämd form" usa quando a gente "apresentar" ou "introduzir" alguma coisa (produto, etc), que seja novo para os ouvintes, alguma coisa que eles não conhecem.]Ex:1. Det står en bil där! [Lá está um carro parado!]2. Det finns en tomat i kylen. [Na geladeira tem um tomate.]3. Peter har köpt ett hus. [Peter comprou uma casa.]en bil [obestämd form singular] - {en-ord: en bil, bilen, bilar}en tomat [obestämd form singular] - {en-ord: en tomat, tomaten, tomater]ett hus [[obestämd form singular] - {ett-ord: ett hus, huset, hus (-), husen]Bestämd form används när man genom situationen, kontexten eller på annat sätt förstår vad talaren syftar på.Regel: "Bestämd form" eller pronomen använder man när man talar om något som man redan har talat om eller som lyssnaren redan känner till genom situationen, platsen eller sin kunskap om världen.["bestämd form" eller "pronomen" usa quando a gente "fala" de alguma coisa, que já foi falado ou conhecida, que os ouvintes já tinha conhecimento através de uma "situação", "lugar" ou conhecimento geral.]Ex:- Var är bilen? [Cadê o carro?]- Den är i garaget. [(O carro) está na garagem.]- Har du stängt fönstret? [Você fechou a janela?]- Ja, det är stängt. [Sim, está fechada. (Eu fechei a janela.)]{Lyssnaren vet vilken bil, vilket garage och vilket fönster som talaren tänker på. Det räcker att säga den och det när man vet vad de refererar till.}[O ouvinte sabe qual o carro, qual a garagem e qual a janela que "falante" mencionou. Então usa o "den"(en-ord) och "det"(ett-ord) quando a gente sabe o que se refere.]- Idag ska jag köpa en kassettradio och en liten TV. Radion ska min son få och teven ska vi ha i huset på landet.{Här måste man säga radion och teven i stället för den och den.}[Hoje eu vou comprar um radiocassete e uma tv pequena. O radio é para meu filho e a tv nós vamos colocar na casa de campo.]- Jag såg en film igår, men den var inte bra. [Eu assisti um filme ontem, mas (o filme) não foi bom.]{Lyssnaren informeras om en film. Det räcker med den}[O ouvinte informou sobre o filme (na primeira frase "ele fala do filme que ele assistiu", na segunda frase ele referiu sobre o mesmo, então usa apenas "den"]- Martin har ont i magen. [ Martin está com dor no estômago.]{Lyssnaren vet vilken mage som Martin har ont i. För han har bara en! Inte två eller tre.}[O ouvinte sabe que é o estômago do Martin. Por que ele só tem um estômago! Nem dois e nem três.]Ex:1. På biblioteket har de en bok om öl, men den är på danska.[Na biblioteca tem um sobre sobre cerveja, mas (o livro) é em dinamarquês.]2. I källaren har jag ett bord av marmor, men det är trasigt.[No porão eu tenho uma mesa de mármore, mas (a mesa) está quebrada.]3. I sovrummet har Pelle bara en säng [...]Dúvidas [tvivel]

2010-01-27T21:18:19.517+01:00

- ha sina tvivel {ter as suas dúvidas quanto a}- utan minsta tvivel {sem sombra de dúvida}ett tvivel - tvivlet - (flera) tvivel - tvilen (substantiv) {ovisshet om man ska tro på någon eller något}tvivelaktig (en-ord) - tvivelaktigt (ett-ord) - tvivelaktiga (plural) (adjektiv)att tvivla - tvivlar - tvivlade - tvivlat - tvivla! (verbo){vara oviss} [duvidar]hos (preposition) {i anslutning till} [hemma hos ..... (em casa de.....) {em associação com....}]- han är på besök hos sin syster [Ele está visitando "a casa da irmã dele". (estar na casa de alguém)- Vad ser du hos honom? [O que você vê nele??]- en vanligt åsikt hos de borgerliga- bo hos någon [morar/hospedar na "casa de alguém"]- hemma hos mig [na minha "casa"]- ha gäster hos sig [ter hospedes/visitas na sua casa]- söka hjälp hos någon [procurar ajuda de alguém]- vara anställd hos ett företag [estar empregado em uma empresa]med¹ (adverb) [i samverkan] {cooperação}- sjunga med ..... [cantar com ......]- ta med sig ngt [trazer consigo alguma coisa]- åka med [ir [de carro, ir de carro com alguém]- vara med i en förening [participar de uma associação]- jag har varit med om mycket [comigo já aconteceu muita coisa]också [vardaglit] {eu também, concordo com ....}- det tror jag med [eu acredito/acho que sim, eu também acredito/acho]med² (preposition) {under samverkan el. medverkan av} [com; a, de, por]- tala med sin fru [falar com a (sua) esposa]- ligga med någon [dormir com alguém]- pannkakor med sylt [panqueca com geléia]- ett rum med kök [um/a quarto/sala com cozinha]- vara bekant/vän/släkt med någon- jämföra två saker med varandra [comparar duas coisas (um/a ao outro/a, umas/uns aos outros/as)]- priset är 20 kr. med (=inclusive) moms [o preço é de 20 coroas com (=incluído) imposto]Genom att använda [através de usar .......]- äta med kniv och gaffel [comer com faca e garfo]- skratta med hela ansiktet [rir com o rosto inteiro]- med våld [com violência]I avseende på, när det gäller [quando valer]- vänta med betalningen [esperar para pagar a conta]- jag har inte råd med bil [eu não tenho dinheiro para ter um carro]- han lyckas med allting [Ele tem sucesso com tudo]- Nog med prat! [chega de conversa!]- Är du nöjd med cykeln [Você está contente com a sua bicicleta?]i idiomatisk uttryck [nas expressões]- med allt rätt {=helt rättvist}- med andra ord {=på annat sätt sagt}- med anledning av {=på grund av}- med avsikt {=fullt medvetet}- med hjälp av {=med (något) som hjälpmedel}- med hänsyn till {=om man tar hänsyn till}- med mera [m m] {=och annat}- med rätta {=helt rättvist}- med tanke på {=om man tänker på, med hänsyn till}- med tiden {=så småningom}- med undantag av {=bortsett från}- vara med barn {=vara gravid}- till och med [t o m] {=även, så mycket som}med³ (substantiv) meden, medar [(mest i plural) skena som en kälke etc glider på]vid¹ (adjektiv) [vid (en-ord), vitt (ett-ord), vida (plural)] {som har stor omkrets el. stor utbredning (motsats trång, snäv)} (largo, amplo, extenso)- vida byxor (calças folgadas)- en vid kjol (saia rodada)- i vida kretsar (em um amplo círculo)vid² (preposition) [brevid, intill; på anger (ungefärligt) läge i rummet] (a, em (rum); junto a, ao lado de (brevid); perto de (nära)rumsuttryck: - studier vid universitetet- sitta vid bordet [sentar-se à mesa]- tjänstgöra vid armén [fazer o serviço militar]- Huset ligger vid Storgatan- bo vid havet (morar perto/em frente do mar)- läsa vid universitet (estudar na universidade)- sitta vid ratten (sentar-se à volante (carro))- anställd vid Volvo (estar empregado na Volvo)- vid sidan av (el. om) (arbetet) {=utanför (arbetet)}[...]Om "En-ord och Ett-ord" Del I

2010-01-05T19:45:35.918+01:00

Nesse Post eu vou tentar explicar como saber quando o "substantivos na língua sueca" é en-ord e ett-ord [en-palavra e ett-palavra].Muitos brasileiros tenta aprender o "sueco" com inglês por que existe muito material, ai traduz para o português, depois para o sueco, muita coisa fica sem sentido. Sabe porque?Substantivos em português tem 2 gêneros: masculino e femininoSueco tem "en-ord [utrum]" och "ett-ord [neutrum]"Existem alguns substantivos [en-ord {utrum}] que designar seres humanos "masculino" [betecknar manliga personer är maskulina]- en abbot, en dansör, en man, en pojke, en killeSubstantivos [en-ord {utrum}] que designar seres humanos "feminino" [betecknar kvinnliga personer är feminina]- en abbedissa, en dansös, en flicka, en kvinna, en tjejSão poucos que designa "masculino e feminino".Substantivets deklinationerFörkortningar - abreviaturasSingular Obestämd form = Sing.Obest.formSingular bestämd form = Sing.best.formPluralis Obestämd form = Plu.Obest.formPluralis bestämd form = Plu.best.formSing.Obest.form      Sing.best.form      Plu.Obest.form      Plu.best.form      en flickaflickanflickorflickornaen stolstolenstolarstolarnaen bilbilenbilarbilarnaett äppleäppletäpplenäpplenaett bordbordetbord [ - ]bordenen läkareläkarenläkare [ - ]läkarnaen skoskonskorskorna1:a deklinationen-orRegel: en-ord som slutar på -a hör hit. (regra: palavras que terminar com -a (en-ord) pertence a 1.a deklination, para fazer o plural das palvras que terminar com -a, basta retirar o -a e acrescentar -or, ver os exemplos abaixo).Ex: en blomma - två blommor, (uma flôr - duas flôres).Undantag:{exceções} en ros - två rosor, (uma rosa - duas rosas. /OBS: en ros (termina com s).Ex: da tabela acima, com as 4 formas [as 4 deklinationer]en flicka [en-ord, termina c/ a ]flickan [recebe um -n na 2.a forma]flickor [tira "a", e acrescenta -or para fazer o plural]flickorna [na 4.a forma "flickor -na {acrescenta -na para fazer a 4.a forma "flickorna"]en flicka - uma meninaflickan - a meninaflickor - as meninasflickorna - umas meninas2:a deklinationen-arRegel en-ord som inte slutar på -a hör hit; oftast svenska ord.(regra: palavras q não termina com -a pertence a 2.a deklination, acrescenta -ar, para fazer o plural; a maoria das palavras em sueco)Ex: en pojke - två pojkar. (um menino - dois meninos).OBS: en cykel - två cyklar(uma bicicleta - duas bicicletas), en fågel - fåglar (um passarinho, dois passarinhos), en dotter - döttrar(uma filha - duas filhas), mor - mödrar (uma mãe - duas mães), en syster - systrar(uma irmã - duas irmãs).Substantiv på :-dom: -------- en ungdom ------ två ungdomar-ing: --------- en våning -------- två våningar- is: ---------- en tjockis -------- två tjockisar-lek: --------- en kortlek -------- två kortlekar-sel: --------- en klädsel -------- två klädslarDen obetonade vokalen i andra stavelsen försvinner i plural i orden: en afton - aftnaren morgon - morgnaren djävul - djävlaren sommar - somrar3:e deklinationen- erRegel: en-ord och ett-ord. De flesta utländska ordem me "accent på sita stavelse. (regra: a maoria das palavras estrangeiras com "acento tônico na ultima silaba")Ex: ett kafé - två kaféer (um café {onde vende café,bolo etc}), en telefon - två te[...]*Repetition av "Bestämd form singular" [Subsantiv]

2009-11-09T23:08:09.949+01:00

Bestämdhet - singularDet är svårt att veta när man använder de två olika formerna av "obestämd form och bestämd form". [É difícil saber quando usar no idioma sueco as formas do substantivo "obestämd form e bestämd form". É muito "importante saber" usar e entender também.]Regel: "Obestämd form" använder man när man "presenterar" eller "introducerar" något som är nytt för lyssnaren, något som han inte redan känner till.[ "obestämd form" usa quando a gente "apresentar" ou "introduzir" alguma coisa (produto, etc), que seja novo para os ouvintes, alguma coisa que eles não conhecem.]Ex:1. Det står en bil där! [Lá está um carro parado!]2. Det finns en tomat i kylen. [Na geladeira tem um tomate.]3. Peter har köpt ett hus. [Peter comprou uma casa.]en bil [obestämd form singular] - {en-ord: en bil, bilen, bilar}en tomat [obestämd form singular] - {en-ord: en tomat, tomaten, tomater]ett hus [[obestämd form singular] - {ett-ord: ett hus, huset, hus (-), husen]Regel: "Bestämd form" eller pronomen använder man när man talar om något som man redan har talat om eller som lyssnaren redan känner till genom situationen, platsen eller sin kunskap om världen.["bestämd form" eller "pronomen" usa quando a gente "fala" de alguma coisa, que já foi falado ou conhecida, que os ouvintes já tinha conhecimento através de uma "situação", "lugar" ou conhecimento geral.]Ex:- Var är bilen? [Cadê o carro?]- Den är i garaget. [(O carro) está na garagem.]- Har du stängt fönstret? [Você fechou a janela?]- Ja, det är stängt. [Sim, está fechada. (Eu fechei a janela.)]{Lyssnaren vet vilken bil, vilket garage och vilket fönster som talaren tänker på. Det räcker att säga den och det när man vet vad de refererar till.}[O ouvinte sabe qual o carro, qual a garagem e qual a janela que "falante" mencionou. Então usa o "den"(en-ord) och "det"(ett-ord) quando a gente sabe o que se refere.]- Idag ska jag köpa en kassettradio och en liten TV. Radion ska min son få och teven ska vi ha i huset på landet.{Här måste man säga radion och teven i stället för den och den.}[Hoje eu vou comprar um radiocassete e uma tv pequena. O radio é para meu filho e a tv nós vamos colocar na casa de campo.]- Jag såg en film igår, men den var inte bra. [Eu assisti um filme ontem, mas (o filme) não foi bom.]{Lyssnaren informeras om en film. Det räcker med den}[O ouvinte informou sobre o filme (na primeira frase "ele fala do filme que ele assistiu", na segunda frase ele referiu sobre o mesmo, então usa apenas "den"]- Martin har ont i magen. [ Martin está com dor no estômago.]{Lyssnaren vet vilken mage som Martin har ont i. För han har bara en! Inte två eller tre.}[O ouvinte sabe que é o estômago do Martin. Por que ele só tem um estômago! Nem dois e nem três.]Ex:1. På biblioteket har de en bok om öl, men den är på danska.[Na biblioteca tem um sobre sobre cerveja, mas (o livro) é em dinamarquês.]2. I källaren har jag ett bord av marmor, men det är trasigt.[No porão eu tenho uma mesa de mármore, mas (a mesa) está quebrada.]3. I sovrummet har Pelle bara en säng och ett bord. Sängen står till vänster om dörren och bordet står vid fönstret.[...]Verbens Konjugationer [Update] Conjugações

2009-10-26T20:34:43.626+01:00

Verb "Update"De svenska verben indelas i fyra konjugationer. [Os verbos suecos tem quatro conjugações]Och de tre första konjugationer är regelbundna i alla former bildas med ändelser enlight mönstret. [As três primeiras conjugações os verbos são "regulares", seguindo a tabela de terminações]Konjugationinfinitivimperativpresensimperfektsupinum1:a(att) lagalaga!lagarlagadelagat2:a A(att) stängastäng!stängerstängdestängt2:a B(att) köpaköp!köperköpteköpt3:e(att) sysy!syrsyddesytt4:e A(att) skrivaskriv!skriverskrevskrivit4:e B(att) sese!sersågsett4:e C(att) göragör!görgjordgjort4:e D(att) sättasätt!sättersattesatt1: a konjugationer omfattar mer än 80% av alla verb. [a 1.a conjugação abrange 80% dos verbos do sueco]- anmärkning 1: a 1:a konjugationen har ett -a i alla former. [a 1.a conjugação tem um -a em todas as formas (tempos). Todas as "pessoas tem as mesma forma.Presens [presente]jag lagar du lagar han/hon vi lagar ni lagar de lagar Ps: Verb "laga" [= concertar alguma coisa ou cozinhar (fazer comida)]- laga mat [fazer comida, cozinhar]-anmärkning 2: verb efter 2:a konjugationen har -te efter tonlösa ljud. De tonlösa ljuden är C, F, K, S, T. Alla de[dom]* andra ljuden är tonande och får i 2:a konjugationen -de./Verbo da 2:a conjugação passa ter -te depois de ter "tonica muda". As terminações "muda" são C, F, K, P, T. As outras são todas "tonicas" e tem a terminações -de.- anmärkning 3: verb som slutar på -r i stammen får ingen ändelse i "presens".- anmärkning 4: observera att 4:e konjugationen inte få någon ändelse i "imperfekt". De flesta verben får i "imperfekt" avljud dvs vokalen ändras. [A maoiria dos verbos no "imperfeito" muda a vogal.]De vanligaste avljudsserierna är: [As mais comuns são]1. i - e -Ex. skriva------skrev-------skrivit (i + 1 konsonant i stammen) {depois do i vem 1 consonante.}2. i - a - uEx: dricka-----drack------druckit ( i + 2 konsonant i stammen){depois do i vem 2 consonante.}OBS! ligga-----låg------legat3. u eller y - ö - uEx: bjuda------bjöd-----bjudit.frysa----frös-----frusit. [Terminaçäo u ou y.]Glosoratt stänga fecharatt köpa compraratt sy costuraratt se veratt göra fazeratt sätta pôratt arbeta trabalharatt bygga construir (casa, etc)att läsa ler (um livro etc)att läsa {juridik, fazer um curso} estudar direito, fazer m cursoatt bo moraratt dricka beberatt skriva escreveratt ligga está deitadoatt bjuda convidaratt frysa congelar(ou esta com frio)att jobba trabalharatt idrotta fazer esporteatt lifta pegar caronaVerbens grupper och böjning.[Grupos e conjugações de alguns verbos.]Continua......Grupp 1infinitv -----------(att) städaimperativ-------- städa!presens-----------städarpreteritum-------städadesupinum----------städat-----------------------------------------------perfekt particip---städad, städat, städadeGrupp 2infinitiv----------(att) stänga--------(att) köra-----(att) läsaimperativ--------- stäng!-------------kör!-----------läs!presens----------- stänger-----------kör-----------läserpreteritum------- stängde-----------körde--------lästesupinum----------- stängt-------------kört----------läst---------------------------------------------------------------perfekt particip----stängd, stängt, stängdaperfekt particip----körd, kört,&nb[...]Tempus= tidsformer [tempos dos verbos]

2009-10-18T14:10:50.707+02:00

Tempus = tidsformer [tempo dos verbos] 1. Presens: användes för att tala om {usa para falar sobre} a) att något sker just nu. [que alguma coisa acontece agora/nesse momento] Ex: Jag läser en tidning nu. [Eu estou lendo um jornal/revista (agora).] b) att något brukar ske. {alguma coisa acontece com freqüência (que você faz sempre, todo dia, hora etc)} Ex: Jag lägger mig klockan 11 varje kväll. [toda noite eu vou para cama as 11 horas] c) att något kommer att ske i framtiden. {alguma coisa vai acontecer no futuro} Ex. Jag reser till Rio de Janeiro nästa vecka. [Eu vou viajar para o Rio de Janeiro na proxima semana] P.S.: O tempo no presente (presens) no idioma sueco, usa-se para o "agora", uma frequência e o futuro. [Em português "o tempo presente" só usa para "um fato ocorrido no momento em que se fala"] {fonte: Gramática do português contemporâneo, "Celso Cunha"} Imperfekt: användes för att om {usa para falar sobre} a) att något skedde i förfluten tid (tidigare) {alguma coisa aconteceu no passado {antes}} Ex: Jag var på bio igår. [tidsadverb i imperfekt + imperfekt av verbet] {Eu fui no cinema ontem} Verb: att vara (infinitiv) är (presens) var (preteritum) varit (supinum) Jag läste en bok igår. [att läsa, läser, läste, läst] {Eu li um livro ontem} b) att något brukade ske i förfluten tid {alguma coisa acontecia com freqüência no passado} Ex: Vikingarna seglade ofta till England. [att segla, seglar, seglade, seglat] {Os Vikings sempre navegaram para a Inglaterra} [* Os vikings ñ existem, eles faziam isso no passado com freqüêcia] Jag bodde i São Paulo i 8 år. {men nu bor jag i Jönköping} {avslutad tidsperiod - imperfekt av verbet} [att bo, bor, bodde, bott] [Eu morei em São Paulo por 8 anos.] (mas ... agora eu moro em Jönköping) {o período que morei em SP já terminou, eu ñ moro mais lá, agora eu moro em JKP} c) användes också i känslobetonade uttryck [usa para expressar sentimentos] Ex: Det var roligt att träffa dig! [Foi legal conhecer você!] Det var en vacker tavla! {*Observera att tavlan fortfarande är vacker} [Eu vi um/a quadro/pintura/tela linda! {** eu usei o verbo "vi" (passado) para vocês entenderem que tem de usar o "verbo no passado (imperfekt). [*OBS: o/a quadro/pintura/tela continua linda] d) fråga om tid då svaret förväntas ligga i passerad tid: [usa-se para "pergunta sobre o tempo", mas a "resposta espera-se que esteja no passado] Ex: När var du i Berlin? [svar: Jag var där 1990.) [Quando você esteve em Berlin? {Resp: Eu estive em Berlin em 1990.] Imperfekt (preteritum) syftar på en bestämd, helt avslutad tidpunkt eller tidsperiod och står ofta med ett tidsadverb, som betecknar en bestämd tid i förfluten tid. Imperfekt är ett berättande, redovisande tempus och förekommer i berättelser och beskrivningar av inträffande och avslutade händelser. Ex: 1. I går var jag bortrest. [Ontem eu viajei.] {att vara, var!, är, var, varit, -} 2. Hon var i Paris förra året. [Ela esteve em Paris no ano passado.] 3. Vi sågs för tio år sedan. Faz 10 anos que nós nos encontramos.] {att se, se!, ser, såg, sett, sedd} 4. När jag var barn, brukade vi plocka bär på somrarna. {att bruka, -r, -ade, -at }, { att plocka, -r, -ade,[...]Mer om "Prepositioner"

2009-10-26T19:47:16.006+01:00

- Prepositioner står vanligen före sitt huvudord.- Efter preposition står grundform av substantiv men objektsform av persoliga pronomenEx: till bilen, till mig {para o carro, para mim}Undantag {exceção -ões}:- för ..... skull och (p)å ..... vägnar följs av genitiv:1. Hon stannar hemma för barnens skull. Gör det för min skull!2. Han tackade värden på gästernas vägnar.Prepositionen till följdes i äldre svenska av genitiv, vilken finns kvar i uttryck som:[gramática velha que se usa até hoje em algumas expressões]- till sjöss, till bordsNär preposition i betecknar förfluten tid, följs den av ändelse -(a)s: [qdo a preposição "i" designa/indicar tempo no "passado" vem acompanhado pela "terminação" -(a)s]i måndags, i julas [na segunda-fera passada, no último Natal/o Natal do ano passado, Natal passado]Prepositionerna kan vara enkla: (av), {under} {preposições pode ser simples: (de; por), sob, debaixo de, por baixo de, abaixo de; {durante, sob, quando de, no tempo de, no decurso de]}sammansatta*: (bredvid), {omkring}  {junto a (de), ao lado de, perto de; [em volta de, em torno de, em redor de; sobre, acerca de]}bestå av flera ord: för ..... sedan, i stället för  [há muitos anos ...., no lugar de]Huvudordet står först och prepositionen sist i satsen. [ a palavra "raiz" primeiro a preposição no final da oração]1. i emfatiska(**) uttryck, när huvudordet inleder stasen: [(**) expressão, quando a palavra raiz iniciar uma oração] - Det har du rätt i. [Você está certo]- Salt blir man törstig av. [O sal da muita sede]- Honom kan vi lita på. [Nele podemos confiar]2. i frågor: [nas perguntas]- Vem köpte du boken av? [De quem você comprou o livro?]- Vad ska du använda pengar till? [No que você vai usar o dinheiro?]- Jag undrar vem du tänker på? [Eu gostaria de saber em quem você está pensando?]3. i infinitivuttryck: [expressão no infinitivo]- Denna sjukdom är inte att leka med. [Essa doença não é para se brincar.]- Sofan är skön att sitta i. [O sofá é comfortavel para sentar]Om en preposition styr första ordet i en bisats, placeras prepositionen alltid i "talkspråk" och allt oftare i skrifspråk sist i satsen:{Se uma preposição "dominar" a primeira palavra na "oração subordinada", coloca-se a preposição sempre no "idioma falado" e na maioria das vezes no "idioma escrito" no final da "oração"]- talspråk, ledig skrifitspråk: huset som jag bor i. [idioma falado, idioma informal escrito: a casa que eu moro]- högre stil: huset i vilket jag bor. [idioma formal escrito: Essa é a casa que eu moro]Continua......Glosorsammansatta* [=o siginificado em sueco é "juntar[...]Repetition av Prepositioner

2010-04-15T22:30:07.521+02:00

Prepositioner [repetition] repetiçãoPreposição no idioma sueco é um pouco difícil tanto que existe um livro só sobre preposição. Eu fazer uma repetição sobre.Prepositioner står vanligen före sitt huvudord. De står efter sitt huvudord i uttryck som: oss emellan, natten igenom. [ As preposições no idioma sueco está quase sempre antes da palavra principal. Elas também pode vir depois da palavra "principal" em algumas expressões (entre nós, dentro da noite)]Land – Språk(ett land---landet-----länder /subst) /(ett språk---språket-----språk(-)*----språken)Ex: Christina bor i Stockholm. / - Christina mora em Stockholm. - Varifrån är hon? / - Ela é de onde? - Hon är från Sverige. / - Ela é da Suécia. - Vad talar hon? / - Qual o idioma que ela fala? - Hon talar svenska. / - Ela fala sueco. Peter bor i London. / - Peter mora em Londres. - Varifrån är han? / - Ele é de onde? - Han är från England. / Ele é da Inglaterra. - Vad talar han? / - Qual o idioma que ele fala? - Han talar engelska. / - Ele fala inglês. Karina bor i Helsingfors. - Varifrån är hon? / - Hon är från Finland (Finlândia). - Vad talar hon? / - Hon talar finska (finlandês). Hans bor i Hamburg. - Varifrån är han? / - Han är från Tyskland (Alemanha). - Vad talar han? / - Han talar tyska (alemão). Ilse bor i Köpenhamn (Copenhage). - Varifrån är hon? / Hon är från Danmark (Dinamarca). - Vad talar hon? / Hon talar danska (dinamarquês) ”Varifrån är du?” / - Jag är från Brasilien. / Eu sou do Brasil. ”Vad talar du?” / - Qual a língua que você fala? ”Jag talar portugisiska”. / Eu falo português ”do Brasil”. Preposition  (en-ord) preposition-----preposition-en------preposition-er-----(-)*) (substantiv) 1.Han är svensk. Han kommer ”från” Sverige. / Ele é sueco. /Ele é da Suécia. 2.Han bor ”i” England nu. / Ele agora mora na Inglaterra. 3.Herr Svensson arbetar ”på” fabriken. / O sr. Svensson trabalhar na fabrika. 4.Hur står det ”till” ? / Como vai? (formal) 5.De tittar ”på” TV. / Eles estão vendo tv. 6.Han lyssnar ”på” radio. / Ele escuta radio. 7.Här är ett paket ”till” Stockholm. / Aqui está um pacote para Stockholm. 8.John är ”på” en bank. /John(João) é no banco Bradesco. 9.Han arbetar ”på” ett sjukhus. / Ele trabalha no hospital. 10.Hon arbetar ”i” en affär. / Ela trabalha em uma loja. 11.De har ett hus ”i” Malmö. / Eles tem uma casa em Malmö (3.a maior cidade da Suécia que fica no sul). 12.Titta ”i” boken ”på” sidan 39. / Olha no livro na pagina 39. 13.En smörgås ”med” ost. / Um sanduiche com queijo. 14. Här är ett brev som jag ska skicka ”till” Malmö. / Essa carta eu vou mandar para Malmö. 15. De har ett hus ”i” Stockholm. / Eles tem uma casa em Stockholm. 16. Han är född ”i” England. / Ele nasceu na Inglaterra. 17. Han arbetar ”på” en restaraung. / Ele trabalha em um restaurante. 18. Herr Johansson arbetar ”mellan” klockan 7 ”och” klocka 4. / O sr Johansson trabalha das 7 horas até as 4 horas. 19. Det blir 50 öre ”för” tidningen och 30 öre ”för” frimärket. / Custa 50 centavos pelo jornal é 30 centavos pelo selo. 20. Jag ska åka ”till” Stockholm. / Eu vou viajar para Stockholm. 21. Her[...]Passiv och Det + passiv form

2009-05-25T23:18:19.042+02:00

Det + passiv form med -s ["det" + verb passivo com -s, (no idioma sueco existe outro verbo que faz a forma passiva)] *När det följs av passiv form med -s betyder det ofta detsamma som: man, de, folk + verbet i aktiv form. Ex: 1. Det trycks mycket böcker i Sverige. [Na Suécia publica muitos livros.] 2. Det äts mycket skinka under julen. [Come-se muito pernil durante o Natal] 3. Det säljs mycket kräftor i augusti. [Vende-se muitos "camarões de água doce" (Pitu [Crustáceo palemonídeo]) em agosto. 4. Det dricks mycket champagne på nyårsafton. [drick (=beber)] 5. Det föds 110 000 barn om året i Sverige. [föds (=nascer)] 6. Det spelades en jättebra skiva i radion imorse. [spela (=tocar (musica)] 7. Det byggs ett nytt hotell på Drottninggatan. [bygg (=construir)] 8. Det sas inget om Tyskland på nyheterna igår. [att säga, säg!, säger, sa, sagt, sagd (=falar)] 9. Det görs inte så många stora bilar längre. [att göra, gör!, gör, gjorde, gjort, gjord (=fazer)] 10. Det dödades många miljoner människor under andra världskriget. [döda (=morrer)] 11. Det importeras många japanska bilar till Sverige. [importera (=importar)] 12. Det skrivs mycket dumheter i en del tidningar. [att skiva, skriv!, skriver, skrev, skrivit, skriven (=escrever)] 13. Det äts mycket potatis i Sverige. [att äta, ät!, äter, åt, ätit, äten (=comer)] Passiv Det svenska verbet har två huvudformer: aktiv och passiv. Passiv - särskilt s-passiv: - förekommer betydligt i skriftspråket än i talspråket. Passiv kan bildas på två sätt: 1. s-passiv bildas genom tillägg av ändelsen -s till aktivformerna utom i presens, där -r byts mot -s 2. omskriven passiv bildas genom former av verb "bli(va)" och "vara" samt perfekt particip. - Det vanligaste passivbildande hjälpverbet är bli(va). Det förekommer vid övergångsverb, verb som betecknar en övergång från ett tillstånd till ett annat: {verbo que designa "mudança" de uma situação/ação para outra, usa o verbo "bli(va)"} Ex: Han blev vald till ordförande. {Ele foi eleito para presidente. [ex: João que era membro do sindicato foi "eleito para presidente ( de membro passou a ser "presidente", a situação do João mudou=] - Vid durativa verb, verb som uttrycker "en pågående handling utan början eller slut, används "vara". [verbo que designa uma ação contínua "sem começo e sem fim" usa o verbo "vara" para formar o passivo] Ex: Hon är omtyckt av alla. [Todo mundo gosta dela] Aktiv sats: - Katten jagar råttan. [O gato caça o rato] - här är subjektet [katten] aktivt, det gör någonting ["subjeket" faz alguma coisa (o gato) "ativo"] - det utför handlingen, det "jagar" [faz uma ação, de "caçar (o rato"] Passiv sats: - Råttan jagas av katten. - Råttan blir jagad av katten. [O rato foi caçado pelo gato] - här är subjektet (råttan) passivt, det gör ingenting ["subjektet" não faz nada (o rato) "passivo" -det är objektet som utför handlingen, som "jagar" ["objektet" faz uma ação, "caça" (o rato] Ex: 1. Boken läses av mig. [O livro foi lido por mim] 2. Brevet har skrivits av honom. [A carta foi escrita por ele.] För att transformer[...]Några transitiva och intransitiva verb

2009-05-18T22:31:41.662+02:00

Brinna - bränna att brinna, brinner, brunnit, brinn! [stå i lågor; lysa (vara entusiastisk)] arder; estar em chamas - börja brinna (pegar fogo (s.m)) - huset brinner (a casa pegou fogo) - ett brinnande {=stark} intresse för musik (ardente interesse por música) att bränna, bränner, bränade, bränt, bränn! [elda upp] queimar, incendiar - bränna sopor (queimar lixo) - bränna till aska (reduzir a cinzas) framställa med hjälp av stark värme {om alkohol (destillera)} (destilar) att bränna sig, bränner sig, brände, bränt [få brännsår] queimar-se - han brände sig på spisen [Ele queimou-se no fogão] att bränna vid, bränner vid, brände, bränt [skada {mat}; bli bränd] queimar (comida) - risen brände vid (o arroz queimou-se) Drunkna - dränka att drunkna, drunknar, drunknade, drunknat, drunkna! [dö genom att vara för länge under vatten] (afogar-se, morrer afogado) - drunkna i detaljer (afogar-se em detalhes) drunkning (substantiv) -en, -ar [död genom att drunkna] afogamento (s.m) att dränka, dränker, dränkte, dränkt, dränk! [döda genom att sänka ner i vätska] afogar - dränka sina sorger i sprit (afogar as tristezas em álcool (embriagar-se)) Falla - Fälla att falla, faller, föll, fallit, fall! [ramla {ner}, trilla] cair, tombar - falla i gatan (cair na rua/ levar um tombo) - falla i gråt {=börja gråta} (cair no choro (=começar a chorar)) dala, sjunka - temperaturen föll kraftigt under natten (a temperatura caiu durante a noite) - snön faller (a neve cai / caindo neve/ nevando) dö, stupa, omkomma (morrer, falecer) - falla i strid (morrer i combate) att fälla, fäller, fällde, fällt, fäll! [slå omkull, få att fala {om människor och djur (även) döda}] derrubar, matar, abater - fälla ett träd (derrubar uma árvore/cortar uma árvore) - fälla en regering (derrubar um governo - fälla tårar ( derramar lágrimas) döma (condenar) - bli fälld för spioneri (ser condenado por espionar) förlora färg (desbotar) - skjortan fällde i tvätten (a camisa desbotou na lavagem) Sjunka - sänka att sjunka, sjunker, sjönk, sjunkit [gå mot botten (särskilt om skadat fartyg)] descer, baixar; afundar-se - fartyget sjönk strax utanför kusten ( o navio afundou perto do litoral) ofta med partikel (ner, ihop etc) [långsamt falla] baixar - han sjönk ihop på golvet (ele caiu no chão) minska (diminuir, decrescer) - grundvattnet sjunker (a água vazou) - priserna på aktier sjönk under måndagen (os preços da bolsa de valores caíram na segunda feira) att sänka, sänker, sänkte, sänkt, sänk! [förflytta nedåt] baixar; reduzir; diminuir - sänka farten (reduzir (diminuir) a velocidade) - sänka ett fartyg (afundar um navio) ge mindre omfattning (abaixar) - sänka priserna (rebaixar-se/abaixar os preços) Sova - somna att sova, sover, sov, sovit, sov! dormir att somna, somnar, somnade, somnat, somna! [börja sova] adormecer, cair/pegar no sono Sova - söva att sova, sover, sov, sovit, sov! dormir att söva, söver, sövde, sövt, söv! [få att sova; bedöva] adormecer; anestesiar Vaka - väcka att vaka, vakar, vakade, vakat, vaka! [det att avstå från att sova {under natten}] velar, vigiar - vaka över sina ögodelar (vigiar suas coisas) [...]Fortsättning av transitiva och intransitiva verb

2009-05-14T23:32:11.763+02:00

Ligga (v) ligga (v) ligger, låg, legat, ligg! [vätt läge, vila; vara placerad] estar deitado - ligga i sängen (estar deitado/a na cama) - boken ligger på bordet [o livro está em cima da mesa] - ligga med någon {=ha samlag med någon} (dormir com alguém {fazer sexo}) ligga i (v) ligger i, låg i, legat i, ligg i! [anstränga sig, arbeta hårt] trabalhar sem descanso ligga över (v) ligger över, låg, legat, ligg! [stanna kvar hos någon över natten, sova över] passar a noite (na casa de alguém), pernoitar Sitta (v) att sitta, sitter, satt, suttit, sitt! [vila på bakdelen med överkroppen, upprätt; vila på en stol] estar sentado - sitta på stolen (sentar-se na cadeira) - sitta i en fåtölj (sentar-se na poltrona) - sitta till bords (sentar à mesa) - sitta på huk {=med lårens baksida vilande mot hälarna} (sentar em cima das pernas) - sitt/plats -en (lugar para sentar) hålla på med en viss verksamhet, fungera som (ficar, estar) - sitta barnvakt (cuidar de crianças {baby-siter}) - sitta i fängelse (estar preso na cadeia) - sitta som ordförande (chefe de uma organização) vara placerad [(särskilt) vara säker fäst] - det satt spikar på väggen [pregar (ex. prego na parede)] passa [om kläder] [roupa que fica bem em você] - byxorna sitter snyggt [a calça ficou bem em você] sitta emellan (v) sitter emellan, satt, suttit [bli oskyldigt lidande] ficar entre .... - barnen får ofta sitta emellan när föräldrarna bråkar [as crianças sofrem (entre) os pais em brigas de casal] sitta inne (v) sitter inne, satt, suttit [sitta i fängelse] estar preso na cadeia sitta åt(v) sitter åt, satt, suttit [sitta trångt] estar apertado - byxorna sitter åt kring midjan [as calças estar apertada na cintura] - det satt hårt åt {=var svårt} [foi difícil] ** Ställa, lägga, sätta är transitiva verb och måste ha objekt. [transitiva precisa de objeto] Stå, ligga, sitta är intransitiva verb och har inte objekt. [intransitiva verbo não tem objeto] Ex: 1. Jag ställer billen i garaget. -- Bilen står i garaget. 2. Jag lägger brevet på bordet. -- Brevet ligger på bordet. 3. Jag sätter fågelholken i björken. -- Fågelholken sitter i björken. Observera den reflexiva formen! ["OBS"*: reflexiva forma do verbo] 1. Han ställer sig bakom henne. 2. Hon ligger sig i soffan. 3. Jag sätter mig på stolen. *Em português: Exprime-se a "voz reflexiva" juntando-se às formas verbais da voz ativa os pronomes oblíquos me, te, nos, vos e se (singular e plural). Pronomen Personliga ---------------- Reflexiva jag ----- (eu) ---------------- mig ------- (me) du ------ (tu, você) --------- dig -------- (te) han ---- (ele) --------------- sig ---- --- (se)  hon ---- (ela) --------------- sig -------- (se) den ---- (o) ----------------- sig -------- det ---- (a) ----------------- sig --------- vi ------ (nós) -------------- oss ---------  (nos) ni ------ (vós) -------------- er -----------  (vos) de ----- (eles, elas) ------ sig --------- (se) Ex: 1. Jag tvättar mig. [Eu me lavo.] 2. Du tvättar dig. [Tu te lavaste.] 3. Han/hon tvättar sig. [Ele/ela se lavou] 4. Den (katten) tvättar sig. [O gato se lavou.] 5. Det (barnet) tvättar si[...]Mer om transitiva och intransitiva verb

2009-05-13T22:35:13.726+02:00

Sätta (v) att sätta, sätter, satte, satt, sätt! [placera] pôr, colocar - hon satte blomkrukan i fönstret [ela colocou o vaso de flores na janela.] - sätta eld på {=tända} [colocar/pôr fogo {=acender}] - sätta fart {=starta, öka farten} [começar, {acelerar} - sätta livet till {=dö} [perder a vida {=morrer}] - sätta bo {=ordna ett hem} [motar casa] - sätta något i fråga {=ifrågasätta} [questionar] plantera [plantar] - sätta lökar [plantar flores, planta etc] sätta i sig (v) sätter i sig, satte, satt, sätt! [äta] comer sätta i gång (v) sätter i gång, satte, satt, sätt! [starta] começar, pôr em andamento sätta in (v) sätter in, satte, satt, sätt! [placera {pengar i bank}; deponera] depositar dinheiro no banco sätta på (v) sätter på, satte, satt, sätt! [starta (särskilt om elektrisk apparat)] ligar um aparelho elétrico ou uma maquina sätta sig (v) sätter sig, satte, satt, sätt! [sitta ner (om byggnader sjunka ner i marken)] sentar-se - han satte sig i soffan [Ele sentou-se no sofa] sätta sig in(v) sätter sig in, satte, satt, sätt! [anstränga sig att förstå grundligt] inteirar-se sätta sig över (v) sätter sig över, satte, satt, sätt! [inte bry sig om] não fazer caso de sätta upp (v) sätter upp, satte, satt, sätt! [arrangera {en teaterpjäs}] pôr em cena, encenar (uma peça de teatro) - uppsättning -en [ encenar uma peça de teatro] *Sätta är intransitiva verb och måste ha objekt. Stå (v) att stå, står, stod, stått, stå! [hålla kroppen rakt upp {utan att röra sig} (om föremål vila på)] estar de (em) pé - hon blev stående på gatan [ela ficou em pé na rua] - flaskan står på bordet [a garrafa está em cima da mesa (sentido vertical (em pé)) - Bilen står i garaget. [O carro está na garage.] inte röra sig, inte fungera [não se mexer, ficar quieto] - klockan står (o relogio parou) ha sin plats {(försvagt) finnas, vara} estar, encontrar-se - det står i tidningen [está no jornal (escrito no)] - dörren står på glänt [a porta está entreaberta] - stå till tjänst {=erbjuda sin hjälp} med något [fazendo um favor para alguém] med prep. {ansvara (för ett handlande)} [verbo "stå" com preposição {sentido do verbo muda}] - jag står för kostnaderna [eu pago todas as despesas] - man måste stå för sin åsikt stå på (v) står på, stod, stått - Vad står på? {=vad håller på att hända?} [O que está acontecendo? {=o que se passa?}] stå sig (v) står sig, stod, stått [hålla sig, inte bli förstörd] valer, ser válido; manter-se fresco - resultatet står sig fortfarande [o resultado continua valendo] - mjölken står sig fyra dagar i kylskåp [o leite pode manter fresco quatro dias na geladeira] stå till (v) står till, stod, stått - Hur står det till? {=hur mår du?} [Como vai? Como está?] stå tillbaka (v) står tillbaka, stod, stått [hamna i skymundan] ficar atrás de stå ut (v) står ut, stod, stått , stå! [tåla, uthärda] aturar, suportar, sofrer - jag står inte ut längre [eu não aturo mais] stå över (v) står över, stod, stått [ avstå (sin tur), vänta] esperar; deixar sua vez para outro/a *stående [estar de (em) pé [sentido "vertikal] [...]Del III om verb

2009-05-05T22:02:06.764+02:00

Ställa - Lägga - Sätta - Stå - Ligga – Sitta att lägga, lägger, la(de), lagt, lägg! [få att ligga {mot underlaget}] pôr, colocar, *meter" (Portugal), { em sueco no sentido de pôr um objeto "em cima de alguma coisa (ex: em cima da mesa, na cama etc)} *lägga är transitiva verb och måste ha objekt. [o verbo "lägga" é transitivo [em sueco] precisa "ter objeto"] Ex: 1. Jag lägger brevet på bordet. [Eu ponho a carta em cima mesa.] *reflexiva formen 1. Hon lägger sig i soffan. [Ela deitou-se no sofá] 2. Lägg boken på bordet! [Coloca o livro em cima da mesa!] placera på avsedd plats 3. Lägga ett brev på brelådan. [Colocar uma carta na caixa do correio (na Suécia tem caixas do correio espalhada pelo país)] 4. lägga märke till {=uppmärksamma} [perceber] 5. lägg på luren {=avsluta ett telefonsamtal} [desligar o telefone/ colocar o telefone no gancho] sätta samman 6. lägga pussel [montar quebra cabeça] lägga av (v) lägger av, la(de) av, lagt av, lägg av! [sluta {med något} vardagligt] (parar de fazer alguma coisa, terminar de fazer ....) 1. Lägger av {=sluta med det där!} [Para de fazer isso!] lägga fram (v) lägger fram, la(de), lagt, lägg! [presentera] apresentar, expor 1. Lägga fram ett förslag [apresentar uma proposta (s.f) / uma sugestão (pl. -ões) lägga in (v) lägger in, la(de), lagt, lägg! [konservera i ättikslösning] fazer conserva (ex: pepino, tomate etc) skicka in {till en myndighet etc}, ansöka [mandar um requerimento para autoridade governamental] lägga ner (v) lägger ner, la(de), lagt, lägg! [avveckla, avsluta verksamheten {vid}] fechar 1. Lägga ner en fabrik [fechar uma fabrica] använda, förbruka [usar] 2. Lägga ner ett stort arbete [trabalhar muito] lägga om (v) lägger om, la(de), lagt, lägg! [sätta förband på] fazer um curativo 1. Lägga om ett sår [fazer um curativo em um machucado] ge en annan inriktning [mudar o curso de ...., reorganizar] 2. lägga om trafiken [mudar o curso do transito, reorganizar o transito] lägga sig(v) lägger sig, la(de), lagt, lägg! [placera sig horisontellt mot underlaget {särskilt gå till sängs}] (deitar-se, ir para a cama) 1. Han lägger sig aldrig före midnatt. [Ele nunca vai para a cama antes da meia noite.] lägga sig i(v) lägger sig i, la(de), lagt, lägg! [ingripa i och försöka påverka] intrometer, meter a colher em assunto alheio lägga ut (v) lägger ut, la(de), lagt, lägg! [betala {tillfälligt} för någon annan; spendera] desembolsar (dinheiro) 1. Kan du lägga ut en tia? [Você pode desembolsar 10 coroas?] [...]Substantivets deklinationer [Repetionen] Repitação do "substantivos"

2009-04-24T19:46:08.322+02:00

Substantivos do idioma sueco tem "6" declinações [=terminações], são 6 regras que você tem de aprender dos substantivos do idioma sueco. Existe "4" formas 2 singular e 2 plural [=definido e indefinido (p/ português] em sueco {singular/plural obestämd/bestämd form}. A melhor maneira de aprender por experiência propria, aprender a usar no idioma sueco, vocês podem pensar que parece com "artigo do português" mas é completamente diferente. Português: "artigos" [são palavras antepostas aos substantivos para determiná-los. Indicam gênero e número dos substantivo. - Existe dois gêneros: o masculino e o feminino, em relação a pessoas e animais, o gênero se liga diretamente ao sexo (o leão, a leoa), em relação a objetos, a idéia de gênero é puramente aleatória (a faca (feminino), o garfo (masculino), o pé (masc.), a mão (femi.). Sueco: Svenska har två genus: utrum (en-ord) och neutrum (ett-ord) - Utrum kan inledas vidare i genus masckulinum, femininum och reale [praktisk betydelse bara för "visa" pronomen och adjektivformer] {somente tem significado para "alguns" pronomes e algumas formas dos adjetivos} utrum: (en-ord) maskulinum = en pojke {o menino} femininum = en flicka {a menina} reale = en bil {o carro} neutrum: (ett-ord) ett bord {a mesa} 1:a Deklinationen [ plural (- or)] Todos os substantitvos {en-ord} que terminar em -a, tem essas "terminação": - en blomma {singular obestämd form} [a flor] - blomman {singular bestämd form} [uma flôr] - två blommor {plural obestämd form} [duas/as flores] - blommorna {plural bestämd form} [umas flores] Regel: en-ord som slutar på -a [pertencem a 1:a declinação] en vecka, -n, -or, -na {Todos os substantivos que terminar em "a" acrescenta "n" no {singular bestämd form}, {no {plural obestämd form} acrescenta "or", no {plural bestämd form} "na"} Ex: en flicka, -n, -or, -na - en kaka, -n, -or, -na - en vecka, stuga, skjorta, soppa, sömmerska, kvinna, klocka, penna, soffa, sida, pipa, skola, choklakaka, lampa, karta,  etc ...... Undantag: en ros , rosen, rosor, rosorna P.S: Português - Portugisiska Artigo definido: determina o substantivo de modo preciso. Pode ser singular (o, a) ou plural (os, as) Ex: O delegado reviu a portaria. Artido indefinido: determina o substatnivo de modo vago, impreciso. Pode ser singular (um, uma) ou plural (uns, umas) Ex: Um delegado reviu uma portaria. [Fonte: 1001 dúvidas de português] 2:a deklinationen -ar Regel en-ord som inte slutar på -a hör hit; oftast svenska ord.(regra: palavras que não termina com -a pertence a 2.a deklination, acrescenta -ar, para fazer o plural; a maoria das palavras em "sueco") Ex: en pojke - två pojkar. (o menino - dois meninos). OBS: en cykel - två cyklar (a bicicleta - duas bicicletas), en fågel - fåglar (o passarinho, dois passarinhos), en dotter - döttrar (a filha - duas filhas), mor - mödrar (a mãe - duas mães), en syster - systrar(a irmã - duas irmãs) kopp, bil, stol, pojke, hund, dörr, anledning Substantiv på : -dom: -------- en ungdom ------ två ungdomar -ing: [...]