Subscribe: Kommentarer till Vår nya värld
http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2007/10/11/var-nya-varld/feed/
Preview: Kommentarer till Vår nya värld

Kommentarer till Vår nya världEn samling observationer av Gustav Holmberg. ISSN 1651-4335Last Build Date: Thu, 15 Jun 2017 20:54:01 +0000

 Av: Gustav

Tue, 23 Oct 2007 06:59:37 +0000

Precis, en snygg blinkning åt Ralfs kaffeintresse.Av: Charlotte

Sat, 20 Oct 2007 10:57:12 +0000

Helt underbar! Slutet med de små expressokopparna är obetalbart. Lidbo for schlagermeister!