Subscribe: BlogTS
http://blogts.blogspot.com/feeds/posts/full
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Czech
Tags:
mirza tahir  mirza  popravy  pro  proti trestu  smrti  tahir hussain  tahir  trest smrti  trest  trestu smrti  trestu  že 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: BlogTS

BlogTSBlog o trestu smrti, lidských právech a příbuzných tématech.Updated: 2015-09-16T19:33:39.689+02:00

 DEN PROTI TRESTU SMRTI

2007-10-05T13:38:58.842+02:00

Praha
Kdy: středa 10. října 2007, 18:00-20:00
Kde: Staroměstké náměstí v Praze

Brno
Kdy: středa 10. října 2007, 18:30
Kde: Moravské náměstí

Olomouc
Kdy: pondělí 8. října, 16:00
Kde: Univerzitní knihovna Zbrojnice, Biskupské náměstí 1, Olomouc

Amnesty International usiluje o celosvětové zrušení trestu smrti. Letos je výjimečná příležitost učinit k tomuto cíli další krok, protože OSN bude jednat o rezoluci na globální moratorium na trest smrti. Přijďte podpořit veřejnou akci proti trestu smrti a podepsat dopis adresovaný klíčovým zemím.

Více info: http://www.amnesty.cz/verejne-akce/DEN-PROTI-TRESTU-SMRTIPetice proti trestu smrti

2007-09-06T22:24:07.636+02:00

Podepište petici PROTI TRESTU SMRTI žádající celosvětové moratorium na trest smrti. Petici připravila koalice organizací World Coalition Against The Death Penalty, mezi nejznámějšími organizacemi v této koalici jsou např. Amnesty International, Mezinárodní helsinská federace za lidská práva, komunita Sant'Egidio, japonská Forum 90 a další místní organizace z celého světa.Rezoluce žádající globální moratorium na trest smrti

2007-08-27T12:55:52.696+02:00

Na 62.valném shromáždění OSN v říjnu se bude projednávat návrh na globální moratorium na trest smrti. Jedná se o významný posun. Návrh je podporován mnohými zeměmi z celého světa.

Tento důležitý krok neušel pozornosti organizacím, které proti trestu smrti bojují. Zejména World Coalition against the death penalty připravuje na 10.října (Světový den proti trestu smrti) mnohé akce.CVVM: stanovisko k trestu smrti se v ČR nemění

2007-06-11T10:47:13.173+02:00

Podle CVVM je pro existenci trestu smrti 58% občanů a proti existenci 28%. Od posledního šetření, uskutečněného v květnu 2005, se podíl stoupenců, odpůrců ani nerozhodnutých lidí statisticky významně nezměnil. Více zde.Zpráva AI k trestu smrti v roce 2006

2007-04-27T13:42:09.383+02:00

V minulém roce byl trest smrti proveden ve 25 státech, nicméně největší počty poprav byly jen v několika zemích: Číně, Íránu, Pákistánu, Iráku, Súdánu a USA. Podle zprávy bylo v Číně popraveno nejméně 1010 lidí, nicméně toto číslo je pravděpodobně jen vrcholem ledovce. Opravdová čísla se mohou pohybovat mezi 7500 a 8000 lidmi. Tyto statistiky zůstávají čínským státním tajemstvím. Írán popravil 177 lidí, Pákistán 82, Irák a Súdán nejméně 65 a 53 lidí bylo popraveno ve 12 státech USA. Zpráva zmiňuje jen známé a potvrzené popravy, odhady všech popravených lidí celosvětově se pohybují mezi 19 až 25 tisíci lidmi.

Celá zpráva zde.Keňa: volání po zrušení trestu smrti

2007-04-27T13:24:11.368+02:00

EU podpořila návrhy vládní lidskoprávní skupiny žádající zrušení trestu smrti. Skupina právníků také podpořila doporučení obsažené v nové zprávě vypracované Keňskou národní komisí pro lidská práva. K tématu se vyjádřil i německý velvyslanec: "11 zemí v Africe zrušilo trest smrti a Keňa by se měla také přidat."

V Keni je často vynášen trest smrti, ale již 20 let nebyl popraven žádný člověk.Velvyslankyně ČLR na iDNES

2007-04-16T12:23:50.682+02:00

Velvyslankyně ČLR Huo Yuzhen se objevila jako host na iDNES. Viz článek. Nicméně hlavně se podívejte na položené otázky a na odpovědi. Mimo jiné se dozvíte, že "v Číně neexistuje žádná cenzura" a že "ČLR užívá politickou pluralitu". Mimo podobné zábavné odpovědi paní velvyslankyně odpověděla i na mojí otázku ohledně trestu smrti v Číně:
Jaký je váš osobní názor na trest smrti? Proč ČLR jednoznačně vede v uskutečněných popravách ve světových statistikách? Co si myslíte o černém trhu s orgány, který v ČLR trest smrti doprovází?
O existenci trestu smrti se na mezinárodní scéně vede řada diskusí. Podmínky v jednotlivých zemích jsou různé, a proto je i různý čas, který země potřebují k omezování tohoto trestu. V Číně nejsou dosud podmínky pro plošné zrušení trestu smrti. Čínský trestní řád postavil velmi jasné mantinely pro uplatnění tohoto trestu. Uplatňuje ho jen v případě velmi vážných zločinů, navíc stanovil přísná procesní pravidla, která výkon trestu smrti minimalizují. Provádíme prověřování trestů smrti až u nejvyššího lidového soudu a tím se zaručuje opatrnost a spravedlnost při výkonu takových rozhodnutí.

O orgánech asi paní velvyslankyně neví nebo zapomněla omylem odpovědět...Trest smrti v Číně

2007-02-22T10:04:20.059+01:00

Oproti „rozvinutějším“ zemím je trest smrti v Číně ukládán velmi rychle. Obvyklá doba mezi soudem a popravou je ménší než rok. Odsouzenec má 7 dnů na odvolání k nejvyššímu soudu provincie. Odvolání vede ke druhému soudu, po němž je poprava okamžitě vykonána. Oproti zbytku světa je v Číně popraveno velké množství žen a trest smrti je ukládán za velké množství zločinů (např. i za recidivu při nenásilných krádežích, ap.).

K popravám se dříve využívaly sportovní stadiony, kde současně popravám přihlíželi další lidé. Odsouzencům je uvázáno pevně lano kolem krku, aby nemohli křičet. Odsouzencům je povoleno v den popravy mít oblečení dle své vůle. Popravy jsou obvykle prováděny v 10h dopoledne. V některých částech Číny není speciálně vybrané území pro popravy. To se vybírá až před popravou. Díky stopám krve není pak těžké místo popravy najít.

(image) Čína v současnosti využívá 2 způsoby popravy: zastřelení a od roku 1997 smrtící injekce. Smrtící injekce se od použití v USA liší v tom, že jsou prováděny nejen na určených místech, ale i mobilně ve speciálně upravených dodávkách firmy Iveco. Proč na svých stránkách tuto verzi nijak nepropagují? Zeptal jsem se, ale na mail neodpovídají... (Zkuste se zeptat vy...)

Po popravě jsou často popravení rozebráni na orgány, více zde.

V Hong Kongu a Macau, které mají vlastní jurisdikci, trest smrti není.

Ačkoli skutečné počty poprav jsou státním tajemstvím, podle Amnesty International je v Číně popraveno více lidí než v celém zbytku světa dohromady. V roce 2004 to bylo asi 3400 lidí (jen potvrzené počty, skutečné číslo bude zřejmě značně vyšší).

Více: zde a zde.Problémová smrtící injekce (a hledání „humánního“ způsobu popravy)

2007-02-12T13:47:03.677+01:00

USA v užívaných způsobech trestů smrti ušly velký kus cesty. Těžko ovšem říci, zda tato cesta má cíl. Není nezajímavé, že každý nový vynalezený způsob, jak zabít člověka, byl doprovázen hledáním více „humánního“ zabití.Původní a nejčastější způsob popravy v USA byla jednoznačně šibenice (viz tento seznam, PDF). Státy, které popravovaly a popravují oběšením si postupně vyvinuly pravidla a empirické vzorečky, aby popravovaní umírali rychle v důsledku zlomení vazu a ne uškrcením (a také aby vězeň nepadal příliš velkou vzdálenost, neboť pak může trhnutí způsobit dekapitaci).Standardní oprátka byla ale pro USA asi příliš nesofistikovaná, nikdy nelze zaručit „hladký“ průběh popravy a navíc původně popravovaní umírali pravděpodobně především v důsledku uškrcení. Byl proto hledán „humánější“ způsob popravy. Na konci 19. století byl svět nadchnut možnostmi elektřiny a není náhoda, že zrod elektrického křesla doprovázel konkurenční boj mezi podnikateli v oboru: Westinghouse a Edisona. První popravený na elektrickém křesle byl William Kemmler v roce 1890. O tom, že elektrické křeslo ani zdálky nemůže být považováno za „humánní“ způsob popravy, dnes asi nepochybuje nikdo. Stačí si přečíst zážitky svědků z takové popravy (např. na Floridě, nicméně dnes již málo časté). Mimo pach spáleného masa je poprava hrůzný a naturalistický výjev: je doprovázena krvácením z úst nebo očí, zvracením, urinací nebo defekací, někdy vězňovi vypadnou oční bulvy, vězeň otéká, někdy začne hořet...Hledání dalšího „humánního“ způsobu popravy pokračovalo. V roce 1924 představila Nevada použití kyanovodíku. První popravený tímto způsobem byl Gee Jon. Snažili se mu napumpovat kynovodík do cely, když spal. Toto se ukázalo jako nemožné, protože plyn z jeho cely unikal. Proto byla zbudována plynová komora. Stejně jako v případě elektrického křesla ale o „humánnosti“ mluvit nelze. Vězeň je sice instruován, aby hluboce dýchal pro urychlení procesu. Hodně vězňů se ale snaží zadržet dech. Neztrácí hned vědomí a je patrná bolest, třes, zvracení a lapání po dechu trvající řadu minut.Vynechme zastřelení a přesuňme se k nejnovějšímu způsobu popravy: smrtící injekci. V roce 1977 se stala Oklahoma prvním státem, který přijal smrtící injekci jako možnost popravy. Prvním popraveným touto metodou se stal Charles Brooks v Texasu v roce 1982. Tento způsob popravy spočívá v tom, že odsouzenec si lehne na speciální lehátko, kde je připoután. Dvě jehly (jedna záložní) jsou vpíchnuty do žil, obvykle na paži. Jehly s roztoky spojují dlouhé hadice, roztoky jsou umístěny ve zdi vedle stolu. První je podán neškodný fyziologický roztok, který celý systém vyzkouší. Na signál dozorce je zvednuta záclona v přilehlé místnosti, ve které jsou svědci. Potom je odsouzenci vstříknut pentanthiol sodný, po němž během 10 až 15 sekund usíná. Následuje další látka (pankuronium), která zcela ochromuje svaly a zastavuje dýchání. Další je chlorid draselný, který zastavuje činnost srdce.Vypadá to jednoduše, nicméně není tomu tak. První problém je, že injekce obsluhují technici a nikoliv lékaři či lidé s lékařským vzděláním. Těm to přirozeně zakazuje etika, neboť mohou svoje vzdělání použít jen k záchraně života. Technici pak mají především problém najít žílu (napíchnout sval je pak docela bolestivé...). U odsouzenců, kteří mají od dřívějšího užívání nitrožilních drog zničené ruce (a nejen ruce) pak hledání vhodné žíly zabere docela dost času a ne vždy je zcela úspěšné. Druhý problém může nasta[...]Světový kongres proti trestu smrti

2007-02-07T14:44:27.725+01:00

1. až 3. února proběhl v Paříži 3. světový kongres proti trestu smrti. Skoro 600 odpůrců trestu smrti diskutovalo současné strategie a možné kroky, které by mohly vést k celosvětovému zrušení trestu smrti.

Kongresu se zúčastnili zástupci mnohých důležitých organizací (např. Amnesty International) a dalších důležité osobnosti (např. poslanci či bývalí vězni čekající na trest smrti). Hlavními debatami byl Islám a trest smrti a Čína - trest smrti a olympijské hry.

Kongres skončil průvodem „Řekněte ne trestu smrti“. Více.Trest smrti (článek BBC)

2007-01-16T12:14:10.320+01:00

Na BBC News se objevil zajímavý souhrnný článek o tom, kdo je kde ve vztahu k trestu smrti.

Autorovi článku neušlo, že náš premiér (toho času) Mirek Topolanek označil popravu Saddáma Husajna za akt spravedlnosti. Mirek Topolánek se tak dostal svoji nekritikou do společnosti polského prezidenta Lecha Kaczynského. Článek mimo jiné zmiňuje, že v České republice je většina lidí pro trest smrti. Je třeba jen dodat, že podpora mírně, nicméně vytrvale klesá.Itálie pro celosvětový zákaz trestu smrti

2007-01-07T13:22:51.779+01:00

Ze zpackané a nechutně medializované popravy Saddáma Husajna se naprosté většině politiků v Itálii udělalo špatně. A to napříč celým politickým spektrem -- od premiéra Prodiho (u kterého to překvapení není), přes ex-premiéra Silvio Berlusconiho, až po Mussoliniho vnučku Alessandru, která je politicky napravo...

Premiér Romano Prodi řekl, že Itálie povede kampaň u Spojených národů za světový zákaz trestu smrti, již v roce 1994 a 1995 Itálie představila návrh na mezinárodní moratorium na trest smrti. Více zde.

(image) Mimo to bylo rozsvíceno Koloseum v Říme na podporu zákazu trestu smrti. Jak uvedl římský starosta, bylo Koloseum v minulosti místo persekuce a násilí, ale nyní je to symbol míru a smíření. Nejedná se zdaleko o první takové využítí Kolosea. Už od roku 1999 se Koloseum zalilo světlem vždy ve chvíli, když nějaká země zrušila trest smrti či byl rozsudek trestu smrti zmírněn. Tento projekt mají na svědomí lidé z katolické komunity Sant Egidio. Podívejte se na jejich stránky o trestu smrti a na již neaktualizovanou stránku o Koloseu.

[obrázek převzat z BBC]Japonsko: výzva právníků k pozastavení poprav

2006-12-15T11:26:12.742+01:00

Japonská národní asociace právníků požádala ministra spravedlnosti, aby neschválil popravy 96 lidem, kteří na trest smrti čekají [v Japonsku se trest smrti ukládá na příkaz ministra spravedlnosti]. Jako důvod uvádějí možnost odsouzení nevinných. Skupina právníků doporučila moratorium a celkovou revizi potřebnosti trestu smrti.

Pozadí...
V Japonsku je trest smrti víceméně tabu a nemedializuje se jako např. ve Spojených státech. Ráno 21. prosince 1995 přišla Kimura Shuji za svým synem do věznice. Bylo jí odpovězeno, že mají rušno a ať přijde po 12h. Když se vrátila, byla požádána, aby si vzala synovo tělo na pohřeb... To dobře komentuje, jak je celková informovanost špatná. Samotní vězni netuší, kdy budou popraveni. I v Japonsku je problém odsouzení mentálně postižených a nevinných, např. Okunishi Masaru byl v roce 1961 odsouzen za otrávení 5 žen. V roce 2005 se rozhodlo o přelíčení kvůli novým důkazům... Velmi komplexní zprávu Amnesty International o trestu smrti v Japonsku naleznete zde. Mimochodem v Japonsku existuje velmi silné hnutí (Forum 90), které požaduje zrušení trestu smrti. Přejme jim i Japonsku, aby se dařilo...Trest smrti pro Saddáma...

2006-11-22T17:04:26.804+01:00

Trest smrti pro Saddáma Husajna názorově rozděluje. Vláda USA trest smrti s nadšením přijala -- těžko by tomu mohlo být jinak, když byl verdikt vynesen několik dnů před volbami do Kongresu. Rozsudek uvítal nepřekvapivě i Írán. Evropská unie má konzistentní postoj k trestu smrti (negativní), viz zpráva v Herald Tribune.

V ČR vyvolává trest smrti pro Saddáma Husajna hlavně diskuse. Můžete se podívat na článek na Aktuálně, ve kterém se dozvíme vše o tom, proč trest smrti pro Saddáma špatný není, ale proč dobrý je, se nedozvíme; podivný kompilát se vyskytuje i na iDNES (že autor je z Občanského institutu nepřekvapí), atd.

Nabízím jiný komentář. Je samozřejmě dobře, že byl Saddám Husajn postaven před soud a že soud proběhl. Současně s Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, Rwandu a pomalu rozbíhajícím se Mezinárodním trestním soudem (ICC) se jasně ukazuje, že ani nejvýše postavení si nemohou být jisti svou beztrestností. A je to tak dobře. Nicméně to nemění nic na faktu, že trest smrti je nesmyslný a nic neřeší.

Argumentů, proč trest smrti pro Saddáma Husajna odmítnout, je několik. Soudní proces nebyl spravedlivý. Husajnovi byli přiděleni právníci až rok po jeho zadržení; mimo to byl soud doprovázen velkým počtem dalších chyb (viz zpráva Human Rights Watch či AI). Je to tak dobře u zásadního soudního řízení, které má oddělit krvavou minulost a novou rodící se demokracii? Není to příliš u soudu, kde jde někomu o hlavu? A co možná zpolitizovanost soudu? Další ne méně důležitý argument je hrozba vzniku nechtěného „mučedníka“. Ten by pak všem přidělal spíše více problémů než užitku.

Ale těžko také hledat argumenty pro. Vycházím-li ze standardních argumentů přívrženců trestu smrti: o odstrašení případných dalších diktátorů se postaral už samotný soud -- jde-li vůbec hovořit u diktátorů o odstrašení. Recidiva nehrozí. Tedy poslední vysvětlení trestu smrti pro Saddáma Husajna je msta. Odplata za jím zapříčiněné vraždy. K čemu ale je msta? Odpověď nenajdeme: i proto msta již není součástí práva ani spravedlnosti. Nebo se možná do Iráku vrací babylonské trestní právo?

Trest smrti pro Saddáma Husajna není správný, stejně jako není správný v žádném případě. Mimo samotný problematický případ Husajna, který hovoří proti, platí i u Husajna obecná nesmyslnost trestu smrti. Tento fakt nicméně nespojujme s potřebností nezávislých soudů, které ukončují beztrestnost pro kdysi nedotknutelné diktátory.Mirza Tahir Hussain propuštěn

2006-11-22T09:06:50.548+01:00

Mirza Tahir Hussain, jenž byl odsouzen k trestu smrti, byl osvobozen prezidentem Musharrafem. Pro Mirza Tahir Hussaina jste mohli psát urgentní apel. Díky všem za dopis... ;) Info o urgentních apelech a celá zpráva.Finsko: jen 33% podpora pro trest smrti

2006-11-22T08:37:30.766+01:00

Ve Finsku proběhl výzkum veřejného mínění a jeho výsledky jsou minimálně zajímavé. Pro trest smrti by se vyslovilo jen 33% lidí. Pro jsou nejčastěji muži ve středním věku a lidé, kteří mají blíže k pravé straně politického spektra. Viz HELSINGIN SANOMAT.Saddám Husajn dostal trest smrti

2006-11-06T16:23:28.169+01:00

Citace z Aktuálně.cz: „Nejpřísnější možný trest dostal bývalý irácký diktátor za masakr šíitů v městečku Dudžail v roce 1982. Jako pomsta za neúspěšný atentát na Husajna tam tehdy bylo povražděno 148 šíitských obyvatel.“ Je těžké se zbavit dojmu, že by trest smrti pro Husajna měl být něco jiného než jen opět pomsta. Mimochodem podle AI nebyl soud spravedlivý.Francie a TS

2006-11-01T10:03:01.119+01:00

Ačkoli Francie zrušila TS před 25 lety, existují snahy několika institucí a politiků, aby Francie mohla ve speciálních okolnostech (zejména ve válce či v boji proti terorismu) trest smrti použít. 47 konzervativních poslanců podalo příslušný návrh na znovuzavedení TS, nicméně francouzský parlament návrh ignoroval. Přesto je to poněkud znepokojivé. Navíc Francie v roce 2005 neratifikovala protokol č.13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který zakazuje užití trestu smrti i v dobách války. Francie ratifikovala pouze protokol č.6, který zakazuje užití TS, nicméně se nevztahuje na mimořádné situace, stanné právo, ap. Více...Transplantace orgánů v Číně

2006-10-31T15:06:01.220+01:00

„Transplantace orgánů v Číně jsou zločinem proti lidskosti.“ Tak ohodnotil transplantace izraelský lékář Jacob Lavee, který se zabývá transplantacemi srdcí. V Izraeli jsou oproti Evropě či USA značné čekací lhůty na orgány a většina čekajících jezdí za orgány do zahraničí -- především do Číny. Tam až 90% orgánů bylo odebráno popraveným bez jejich souhlasu. Navíc podle informací uprchlého lékaře z Číny (Wang Guayoki), který popraveným odebíral kůži a rohovku, odsouzení „dárci“ dostávají před popravou injekci proti srážení krve. Wang Guayoki také zmínil šokující případ, kdy byla odsouzenci odebírána ledvina, když byl ještě naživu díky nedokonalé popravě. Více...UA - Pakistan

2006-10-13T16:02:44.671+02:00

Imminent executionMirza Tahir Hussain (m) Mirza Tahir Hussain, a British national who has been in detention in Pakistan for over 18 years, was due to be hanged on 1 October. He was temporarily saved from this fate by the Pakistani tradition of not holding executions during the Muslim holy month of Ramadhan. His execution date is to be moved forward and will now be scheduled for a date after 23 October. On the day that Mirza Tahir Hussain’s stay of execution expired, President Pervez Musharraf rejected a mercy plea from Mirza Tahir Hussain's family to commute his sentence. Several stays of execution have been granted whilst Mirza Tahir Hussain’s family have attempted to seek a pardon from and to offer monetary compensation to the family of the taxi driver he was found guilty of killing. However, the victim's family have refused to accept their offer. All legal avenues open to Mirza Tahir Hussain and his family now seem to have been exhausted.Amnesty International strongly believes that due to discrepancies between different judgements handed down in this case that Mirza Tahir Hussain’s conviction is unsafe. Mirza Tahir Hussain was tried and convicted of murdering a taxi driver while travelling to the village of Bhubar from Rawalpindi on 17 December 1988. The taxi driver reportedly stopped the car and produced a gun, and Mirza Tahir Hussain, who was 18 years old at the time, was reportedly physically and sexually assaulted by the taxi driver. In the scuffle that followed, the gun went off, and the taxi driver was fatally injured. Mirza Tahir Hussain was sentenced to death in 1989 at the Sessions Court in the city of Islamabad. Following an appeal, this sentence was dismissed by the Lahore High Court, which noted discrepancies in the case. The case was returned to the Sessions Court where Mirza Tahir Hussain was sentenced to life imprisonment in 1994. Following a second appeal, the Lahore High Court then dismissed this sentence in 1996, and Mirza Tahir Hussain was acquitted of all charges against him.A week after his acquittal, Mirza Tahir Hussain’s case was referred to the Federal Shariat Court, which maintains jurisdiction over offences and punishments covered under Islamic law. The court considered charges brought against him in the original case, including robbery involving murder, which fall under Islamic offences against property law. The entire case against Mirza Tahir Hussain was reopened, and in 1998, he was sentenced to death by the Federal Shariat Court, despite their acknowledgment that no robbery had taken place as Mirza Tahir Hussain had hired the taxi. The death sentence handed down by the Federal Shariat Court was based on a split judgement, with two judges voting for the death penalty and one against. The dissenting judge strongly recommended that Mirza Tahir Hussain be acquitted. Amnesty International believes that Mirza Tahir Hussain has not received a fair trial. Also, the Islamic provision under which he was tried requires that the death penalty should only be imposed if reliable eyewitness accounts or a confession to the court are submitted. In this case, neither was obtained.The Supreme Court upheld the judgement in 2003 and dismissed an appeal in 2004. On 1 October 2006, President Musharraf refused to use his powers under Article 45 of the Constitution of Pakistan to commute Mirza Tahir Hussain’s sentence. Mirza Tahir Hussain has now been in prison for 18 years which by the standards of most legal systems is more than a life sentence. He is currently held in 10 by 12 foot cell whic[...]Urgentní apely - info

2006-10-13T15:58:36.783+02:00

Urgentní apely vymyslela organizace Amnesty International, resp. to byl její začátek. V roce 1961 Peter Benenson zveřejnil v tisku několik případů porušování lidských práv; konkrétní příběhy lidí, kteří byli odsouzeni a uvězněni za svoje přesvědčení či názory, aniž by propagovali násilí. Peter Benenson vyzval čtenáře, kterým to není lhostejné, aby reagovali a napsali vládám, které jsou za tato bezpráví zodpovědné. Reakce byla velká a položila základy organizace Amnesty International. Dnešní AI má mnoho oblasti zájmů a forem práce, nicméně ono „posílání dopsů“ úředníkům a vládám, kteří jsou zodpovědní za porušení lidských práv, je stále aktuální, stále funguje a stále pomáhá. Odborně se to jmenuje urgentní apel či urgentní akce; a odsouzený se nazývá vězněm svědomí.

A nakolik takové dopisy pomáhají či zapříčiní propuštění vězně? Těžko říct, dle údajů AI v asi 50% případů vede k nějakému zlepšení, ať už zdravotních podmínek, zacházení ve věznici nebo propuštění. A síla samotných urgentních apelů? Je především v jejich množství, které se na příslušný úřad sejde, a v tom, že vláda ví, že se o problému ví. Je těžší pak něco ututlat. Občas sem na blog hodím nějaký ten urgentní apel (UA), který se bude týkat trestu smrti. Obvykle jsou v angličtině, občas budou přeloženy do češtiny. UA obsahuje hlavičku (info, o koho se jedná), popis (co se danému člověku stalo), základní body, které lze po úřadech požadovat a nakonec adresy úřadů a odpovědných, kterým lze napsat. Před psaním dopisů si ale nejdřív přečtěte návod a průvodce psaní dopisů. Když si nebudete jisti, tak se klidně zeptejte :).Světový den proti trestu smrti

2006-10-09T09:20:30.946+02:00

(embed)

Zítra, 10.října, je Světový den proti trestu smrti. Je to den symbolický, ale zcela jistě ne bez významu. I k této příležitosti se pokusím zveřejnit pár možností, co se dá proti trestu smrti udělat -- petici a urgentní apely. Na stránkách World Coalition against the death penalty se můžete proklikat až sem a k všeobecné petici žádající vlády o zrušení trestu smrti. K další možnosti, urgentním apelům, se vrátím brzy.Trest smrti na české Wikipedii

2006-10-01T21:21:35.703+02:00

Trochu jsem rozšířil heslo trest smrti na české Wikipedii (a způsoby popravy: smrtící injekce, plynová komora, elektrické křeslo, zastřelení, oběšení, gilotina a garota). Samozřejmě v mantinelech Wikipedie -- tedy nestranně. A rozšířil jsem dokonce i argumenty pro, které si pamatuji z rozličných diskuzí... Nicméně je vidět, že Wikipedie není dokonalá a trpí svými editačními válkami (na které tedy nemám čas), proto si např. všimněte u argumentů pro, čím vším může být uprchlý vězeň nebezpečný... ;)Americký trest smrti v krizi

2006-10-01T20:58:43.910+02:00

Trest smrti po dobách žní a častých poprav pomalu opět směřuje k hybernaci, víceméně. Decca Aitkenhead napsala pro britský Guardian poměrně dlouhou reportáž o TS v USA. Z ní se pokusím vybrat to zásadní. Zájem o trest smrti v USA relativně opadá a před věznicemi již ani nedemonstrují přívrženci trestu smrti. V roce 1999 popravily Spojené státy 98 lidí, v roce 2000 začalo toto číslo klesat a stále klesá. Tento rok bude celkové číslo něco kolem 50 lidí. Nejvyšší soud zrušil možnost popravovat lidi, kteří spáchali svůj zločin před 18 rokem života a pro mentálně postižené. Dva státy uvalily na TS moratorium, New York TS zrušil a v New Jersey se očekává podobný vývoj. Jak dodává Decca Aitkenhead, odpůrci trestu smrti pomalu vyhrávají a není to tím, že by říkali, že zabíjení lidí je špatné, ale že Amerika jednoduše zabíjí ty špatné lidi, špatně nebo za špatnou cenu. V roce 2000 guvernér státu Illinois (původně velký zastánce trestu smrti) musel uvalit na TS moratorium. Zjistilo se, že 13 lidí bylo odsouzeno za něco, co nespáchali. Nebyla jiná volba -- celý systém byl prohnilý. Dalším hlediskem jsou finance, mnoho států si klade otázku, zda to nestojí příliš. Typický "capital case" (soudní proces, kde jde o TS) stojí 3,5 krát víc než proces, kde jde o doživotí. Ve státě New Jersey tak utratili již 250 milionů dolarů a nepopravili ještě nikoho... V článku se ještě dočtete o mrazivých pocitech z místnosti, kde se odehrává poprava...Studie o TS z Trinidu a Tobaga

2006-09-06T12:51:32.296+02:00

Byla vydána studie o používání trestu smrti v Trinidadu a Tobagu. Autoři podrobně zkoumali povinný trest smrti, který je uložen ve všech případech vraždy, kdy je obžalovaný uznán vinným. Ze studie vyplývá, že přes vysoké počty zabití bylo relativně málo lidí obviněno z vraždy (a ne vždy za ty nejbrutálnější zločiny). Nevyváženost je způsobena mimo jiné zastrašováním svědků. Ti s vyhlídkou jistého trestu smrti po usvědčení kriminálníka cítí nechuť k svědčení u soudu. Studie dále uvádí, že v Kanadě či v Anglii bylo po zrušení trestu smrti mnohem jednodušší usvědčit někoho z vraždy. Více na DPIC.