Subscribe: Busnes a'r economi
http://new.wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/rss/feed.xml?lang=cy&ts=1
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: English
Tags:
creu swyddi  creu  cwmni  cymru  economi  ken skates  ken  mae  newydd  skates  swyddi  yng  ysgrifennydd economi  ysgrifennydd 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Busnes a'r economi

Busnes a'r economiWelsh Assembly latest news and events Hwb i gwmni Air Covers yng Ngogledd Cymru

Fri, 16 Feb 2018 11:00:00 GMT2018-02-16T11:00:00Z

Mae cwmni rhyngwladol amlwg sy'n cynhyrchu gorchuddion i warchod awyrennau, sydd â nifer o luoedd amddiffyn ymysg eu cleientiaid, wedi datgan bod symud i Ogledd Cymru wedi cyfrannu at eu llwyddiant.Ysgrifennydd yr Economi'n esbonio'r newidiadau i drefniadau rheoli Ardaloedd Menter Cymru

Wed, 14 Feb 2018 18:00:00 GMT2018-02-14T18:00:00Z

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi dweud ei fod am symleiddio trefniadau rheoli wyth Ardal Fenter Cymru, ond heb leihau'r pwyslais iddyn nhw ddod â ffyniant i gymunedau Cymru.Ysgrifennydd yr Economi a chwmnïau o Gymru i ymweld â Tsieina

Fri, 09 Feb 2018 16:30:00 GMT2018-02-09T16:30:00Z

Bydd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, a dros 25 o gwmnïau o Gymru yn ymweld â Tsieina a Hong Kong y mis nesaf.Ysgrifennydd yr Economi'n llongyfarch Journey's End ar ôl cael adolygiadau gwych

Fri, 09 Feb 2018 16:30:00 GMT2018-02-09T16:30:00Z

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi llongyfarch tîm cynhyrchu'r ffilm newydd am y rhyfel byd cyntaf, Journey's End, am y clod y mae wedi'i gael gan y beirniaid a'r cyhoedd fel ei gilydd.Rhaid rhoi'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi ar waith yn llwyddiannus meddai Ysgrifennydd y Cabinet

Thu, 08 Feb 2018 11:01:19 GMT2018-02-08T11:01:19Z

Er mwyn i Gynllun Gweithredu ar yr Economi Llywodraeth Cymru lwyddo rhaid wrth gydweithio adeiladol a gweithredu o'r safon uchaf.TUI yn creu 175 o swyddi yn Abertawe gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Wed, 17 Jan 2018 00:01:19 GMT2018-01-17T00:01:19Z

Mae TUI, cwmni teithio mwya'r byd, ar fin creu 175 o swyddi yn Abertawe, gan roi hwb i'w bresenoldeb yn y ddinas, diolch i grant Cyllid Busnes o £525,000 gan Lywodraeth Cymru.Cynhadledd fawr i helpu cwmnïau o Gymru i allforio

Tue, 16 Jan 2018 00:01:19 GMT2018-01-16T00:01:19Z

Bydd cwmni gweithgynhyrchu Zip Clip o Bowys yn un o'r busnesau a fydd yn chwarae rhan flaenllaw mewn cynhadledd a gynhelir gan Lywodraeth Cymru. Nod y gynhadledd hon fydd cynyddu allforion o Gymru.Y ddrama ddiweddaraf i'w dangos ar Channel 4 wedi'i gwneud yng Nghymru

Tue, 09 Jan 2018 10:01:19 GMT2018-01-09T10:01:19Z

Yn nes ymlaen yr wythnos hon, bydd drama newydd sy'n cynnwys sawl actor enwog yn cael ei dangos am y tro cyntaf. Fe'i cynhyrchwyd yn ne-ddwyrain Cymru gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.Cwmni gwasanaethau proffesiynol byd eang yn creu dros 100 o swyddi yng Nghaerdydd

Fri, 05 Jan 2018 00:01:19 GMT2018-01-05T00:01:19Z

Mae Aon, sef cwmni blaengar ym maes gwasanaethau proffesiynol byd eang sy'n darparu gwahanol wasanaethau risg, ymddeoliad ac iechyd, yn agor swyddfa yng Nghaerdydd.Cydnabod y Cymoedd trwy'r byd fel canolfan meithrin technolegau erbyn 2027

Mon, 18 Dec 2017 00:01:19 GMT2017-12-18T00:01:19Z

Mae Llywodraeth Cymru am weld y Cymoedd a Blaenau Gwent yn cael eu cydnabod trwy'r byd fel lleoliad pwysig erbyn 2017 ar gyfer meithrin a chynnal technolegau.Y Cynllun newydd ar yr Economi yn annog busnesau i fod yn fwy cystadleuol ac yn ysgogi twf at ddiben penodol

Tue, 12 Dec 2017 00:01:19 GMT2017-12-12T00:01:19Z

Mae adeiladu seiliau cadarn ar gyfer twf, paratoi diwydiannau at y dyfodol a grymuso rhanbarthau Cymru i gyd yn rhan ganolog o gynllun newydd ar yr economi.Ysgrifennydd yr Economi yn Qatar i hyrwyddo busnesau Cymru cyn dechrau’r gwasanaeth hedfan rhwng Caerdydd a Doha

Wed, 06 Dec 2017 00:01:19 GMT2017-12-06T00:01:19Z

Mae Ken Skates, yn Qatar i gyfarfod â busnesau er mwyn creu cysylltiadau masnach a fydd yn sicrhau bod Cymru’n gallu manteisio ar y buddion economaidd a ddaw gyda'r gwasanaeth hedfan newydd.Creu Sbarc - dros £5 miliwn ar gyfer gweithgarwch newydd i gefnogi entrepreneuriaeth yng Nghymru

Tue, 28 Nov 2017 00:01:19 GMT2017-11-28T00:01:19Z

Heddiw, mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi dros £5 miliwn ar gyfer gweithgarwch newydd i annog a chefnogi entrepreneuriaeth yng Nghymru.Journey’s End yn cyrraedd Cymru ar gyfer y dangosiad cyntaf

Thu, 23 Nov 2017 11:00:19 GMT2017-11-23T11:00:19Z

Bydd Journey’s End, ffilm deimladwy o Gymru, yn cael ei dangos am y tro cyntaf heddiw mewn dangosiad arbennig gan Sgrîn Cymru / BAFTA Cymru yng Nghaerdydd.  Cwmni digidol yn ennill archebion allforio gwerth £2 miliwn

Mon, 20 Nov 2017 09:00:19 GMT2017-11-20T09:00:19Z

Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi llongyfarch y cwmni digidol o Gaerdydd, Object Matrix, ar ennill archebion allforio gwerth £2 miliwn gan wledydd megis Brasil, UDA, Sweden a Colombia.Busnesau o Gymru ar elwa ar ddatblygiad Heathrow wrth i'r rhaglen ehangu fynd rhagddi.

Sat, 18 Nov 2017 09:00:19 GMT2017-11-18T09:00:19Z

Caiff cwmnïau o Gymru bob cyfle i elwa ar drydedd rhedfa Heathrow, addawodd Ysgrifennydd y Cabinet Ken Skates.Cwmni deunydd pacio bwyd yn creu 250 o swyddi yn Wrecsam

Fri, 17 Nov 2017 09:00:19 GMT2017-11-17T09:00:19Z

O ganlyniad i gael cymorth Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru, bydd Hotpack Packaging LLC, cwmni deunydd pacio bwyd o Dubai, yn ehangu ei fusnes i Wrecsam, gan greu 250 o swyddi.Rhaglen Cyflymu Twf yn creu 2,000 o swyddi yng Nghymru

Thu, 02 Nov 2017 16:41:19 GMT2017-11-02T16:41:19Z

Cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, fod mwy na 2,000 o swyddi ledled Cymru eisoes wedi’u creu diolch i Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru dan nawdd gan Lywodraeth Cymru.Ysgrifennydd yr Economi yn agor uned newydd yn Creo Medical, Cas-gwent

Mon, 30 Oct 2017 16:41:19 GMT2017-10-30T16:41:19Z

Roedd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yng Nghas-gwent i agor uned newydd yn Creo Medical, cwmni lleol sy'n tyfu ac sydd newydd gyflogi 22 o staff newydd.Ysgrifennydd yr Economi yn agor Carpeo Estate Planning yn swyddogol, sy’n creu 300 o swyddi yng Nghasnewydd dros y pum mlynedd nesaf

Thu, 19 Oct 2017 14:56:44 GMT2017-10-19T14:56:44Z

Heddiw, bydd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi ym Mharc Cleppa yn agor Carpeo Estates Planning yn swyddogol. Mae’r cwmni yn ceisio symleiddio y broses o wneud ewyllysiau a chynllunio angladdau.Banc Datblygu Cymru yn agor er mwyn helpu rhagor o fusnesau Cymru i lwyddo

Wed, 18 Oct 2017 15:41:19 GMT2017-10-18T15:41:19Z

Bydd Banc Datblygu newydd Cymru, a grëwyd gan Lywodraeth Cymru, yn golygu y bydd yn haws i fusnesau gael gafael ar y cyfalaf y mae ei angen arnynt i gychwyn busnes, i gryfhau ac i dyfu.Ysgrifennydd yr Economi'n ymweld â Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Wed, 18 Oct 2017 14:15:00 GMT2017-10-18T14:15:00Z

Ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates, â Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr heddiw er mwyn gweld drosto'i hun y gwaith paratoi sy'n digwydd ar gyfer yr Injan Dragon newyddTalgarth Bakery yn ehangu cynhyrchu

Tue, 17 Oct 2017 14:15:00 GMT2017-10-17T14:15:00Z

Mae Talgarth Bakery o Faesteg ar fin symud rhan o'i weithgareddau cynhyrchu i uned newydd ei hadnewyddu, diolch i help Cyllid Busnes Ad-daladwy Llywodraeth CymruLefel cynnydd allforion Cymru ymysg yr uchaf yn y DU

Thu, 12 Oct 2017 12:54:12 GMT2017-10-12T12:54:12Z

Mae'r newyddion fod allforion Cymru wedi cynyddu 18% yn ystod y flwyddyn hyd fis Mehefin 2017 wedi'i groesawu gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.Un o brif gwmnïau ariannol yn creu 100 o swyddi yng Nghaerdydd

Tue, 10 Oct 2017 23:01:25 GMT2017-10-10T23:01:25Z

Mae Hamlyn Williams, cwmni recriwtio gweithredol arbenigol Gwasanaethau Ariannol, yn creu 100 o swyddi newydd i raddedigion yng Nghaerdydd, diolch i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.Ysgrifennydd yr Economi yn siarad â busnesau am oblygiadau gadael yr UE

Wed, 04 Oct 2017 14:30:00 GMT2017-10-04T14:30:00Z

Ysgrifennydd yr Economi yn siarad â busnesau am oblygiadau gadael yr UECyllid i godi adeilad diwydiannol 50,000 troedfedd sgwâr sy’n rhan gyntaf o barc technoleg fodurol newydd

Sun, 01 Oct 2017 23:01:25 GMT2017-10-01T23:01:25Z

Cyllid i godi adeilad diwydiannol 50,000 troedfedd sgwâr sy’n rhan gyntaf o barc technoleg fodurol newyddHyrwyddo busnesau o Gymru yn Qatar cyn dechrau gwasanaethau hedfan dyddiol rhwng Caerdydd a Doha.

Fri, 29 Sep 2017 09:45:52 GMT2017-09-29T09:45:52Z

Hyrwyddo busnesau o Gymru yn Qatar cyn dechrau gwasanaethau hedfan dyddiol rhwng Caerdydd a Doha.Cynllun Gweithredu newydd ar yr Economi i'w gyhoeddi yn yr hydref

Wed, 20 Sep 2017 15:45:00 GMT2017-09-20T15:45:00Z

Bydd yr Ysgrifennydd dros yr Economi, Ken Skates yn cyhoeddi heno y bydd Cynllun Gweithredu newydd ar yr Economi  yn cael ei gyhoeddi yn yr hydrefCynlluniau ehangu ACE - bydd y buddsoddiad yn treblu y gallu i weithgynhyrchu ac yn creu swyddi ar gyfer cwmni unigryw o Gymru

Fri, 19 May 2017 16:01:34 GMT2017-05-19T16:01:34Z

Mae Ace Orthotics - yn ehangu gyda chymorth Llywodraeth Cymru ac yn creu deg o swyddi newydd yng Nghaerdydd.