Subscribe: Busnes a'r economi
http://new.wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/rss/feed.xml?lang=cy&ts=1
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: English
Tags:
creu  cwmni  cymru  economi  gan  ken skates  llywodraeth cymru  mae  newydd  swyddi  yng  ysgrifennydd economi  ysgrifennydd 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Busnes a'r economi

Busnes a'r economiWelsh Assembly latest news and events Journey’s End yn cyrraedd Cymru ar gyfer y dangosiad cyntaf

Thu, 23 Nov 2017 11:00:19 GMT2017-11-23T11:00:19Z

Bydd Journey’s End, ffilm deimladwy o Gymru, yn cael ei dangos am y tro cyntaf heddiw mewn dangosiad arbennig gan Sgrîn Cymru / BAFTA Cymru yng Nghaerdydd.  Cwmni digidol yn ennill archebion allforio gwerth £2 miliwn

Mon, 20 Nov 2017 09:00:19 GMT2017-11-20T09:00:19Z

Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi llongyfarch y cwmni digidol o Gaerdydd, Object Matrix, ar ennill archebion allforio gwerth £2 miliwn gan wledydd megis Brasil, UDA, Sweden a Colombia.Busnesau o Gymru ar elwa ar ddatblygiad Heathrow wrth i'r rhaglen ehangu fynd rhagddi.

Sat, 18 Nov 2017 09:00:19 GMT2017-11-18T09:00:19Z

Caiff cwmnïau o Gymru bob cyfle i elwa ar drydedd rhedfa Heathrow, addawodd Ysgrifennydd y Cabinet Ken Skates.Cwmni deunydd pacio bwyd yn creu 250 o swyddi yn Wrecsam

Fri, 17 Nov 2017 09:00:19 GMT2017-11-17T09:00:19Z

O ganlyniad i gael cymorth Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru, bydd Hotpack Packaging LLC, cwmni deunydd pacio bwyd o Dubai, yn ehangu ei fusnes i Wrecsam, gan greu 250 o swyddi.Rhaglen Cyflymu Twf yn creu 2,000 o swyddi yng Nghymru

Thu, 02 Nov 2017 16:41:19 GMT2017-11-02T16:41:19Z

Cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, fod mwy na 2,000 o swyddi ledled Cymru eisoes wedi’u creu diolch i Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru dan nawdd gan Lywodraeth Cymru.Ysgrifennydd yr Economi yn agor uned newydd yn Creo Medical, Cas-gwent

Mon, 30 Oct 2017 16:41:19 GMT2017-10-30T16:41:19Z

Roedd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yng Nghas-gwent i agor uned newydd yn Creo Medical, cwmni lleol sy'n tyfu ac sydd newydd gyflogi 22 o staff newydd.Ysgrifennydd yr Economi yn agor Carpeo Estate Planning yn swyddogol, sy’n creu 300 o swyddi yng Nghasnewydd dros y pum mlynedd nesaf

Thu, 19 Oct 2017 14:56:44 GMT2017-10-19T14:56:44Z

Heddiw, bydd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi ym Mharc Cleppa yn agor Carpeo Estates Planning yn swyddogol. Mae’r cwmni yn ceisio symleiddio y broses o wneud ewyllysiau a chynllunio angladdau.Banc Datblygu Cymru yn agor er mwyn helpu rhagor o fusnesau Cymru i lwyddo

Wed, 18 Oct 2017 15:41:19 GMT2017-10-18T15:41:19Z

Bydd Banc Datblygu newydd Cymru, a grëwyd gan Lywodraeth Cymru, yn golygu y bydd yn haws i fusnesau gael gafael ar y cyfalaf y mae ei angen arnynt i gychwyn busnes, i gryfhau ac i dyfu.Ysgrifennydd yr Economi'n ymweld â Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Wed, 18 Oct 2017 14:15:00 GMT2017-10-18T14:15:00Z

Ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates, â Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr heddiw er mwyn gweld drosto'i hun y gwaith paratoi sy'n digwydd ar gyfer yr Injan Dragon newyddTalgarth Bakery yn ehangu cynhyrchu

Tue, 17 Oct 2017 14:15:00 GMT2017-10-17T14:15:00Z

Mae Talgarth Bakery o Faesteg ar fin symud rhan o'i weithgareddau cynhyrchu i uned newydd ei hadnewyddu, diolch i help Cyllid Busnes Ad-daladwy Llywodraeth CymruLefel cynnydd allforion Cymru ymysg yr uchaf yn y DU

Thu, 12 Oct 2017 12:54:12 GMT2017-10-12T12:54:12Z

Mae'r newyddion fod allforion Cymru wedi cynyddu 18% yn ystod y flwyddyn hyd fis Mehefin 2017 wedi'i groesawu gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.Un o brif gwmnïau ariannol yn creu 100 o swyddi yng Nghaerdydd

Tue, 10 Oct 2017 23:01:25 GMT2017-10-10T23:01:25Z

Mae Hamlyn Williams, cwmni recriwtio gweithredol arbenigol Gwasanaethau Ariannol, yn creu 100 o swyddi newydd i raddedigion yng Nghaerdydd, diolch i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.Ysgrifennydd yr Economi yn siarad â busnesau am oblygiadau gadael yr UE

Wed, 04 Oct 2017 14:30:00 GMT2017-10-04T14:30:00Z

Ysgrifennydd yr Economi yn siarad â busnesau am oblygiadau gadael yr UECyllid i godi adeilad diwydiannol 50,000 troedfedd sgwâr sy’n rhan gyntaf o barc technoleg fodurol newydd

Sun, 01 Oct 2017 23:01:25 GMT2017-10-01T23:01:25Z

Cyllid i godi adeilad diwydiannol 50,000 troedfedd sgwâr sy’n rhan gyntaf o barc technoleg fodurol newyddHyrwyddo busnesau o Gymru yn Qatar cyn dechrau gwasanaethau hedfan dyddiol rhwng Caerdydd a Doha.

Fri, 29 Sep 2017 09:45:52 GMT2017-09-29T09:45:52Z

Hyrwyddo busnesau o Gymru yn Qatar cyn dechrau gwasanaethau hedfan dyddiol rhwng Caerdydd a Doha.Help Llywodraeth Cymru'n hwb i allforion

Wed, 27 Sep 2017 11:15:02 GMT2017-09-27T11:15:02Z

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi llongyfarch pedwar o gwmnïau o'r De sydd wedi gweld cynnydd aruthrol yn eu hallforion ar ôl cael help Llywodraeth Cymru.£4m o hwb i ddatblygu ynni'r môr a'r llanw yn y Gogledd

Mon, 25 Sep 2017 13:30:00 GMT2017-09-25T13:30:00Z

£4m o hwb i ddatblygu ynni'r môr a'r llanw yn y GogleddTaith fusnes Llywodraeth Cymru i Gynhadledd Sefydliad Technoleg Massachusetts ar Arloesi ym maes Rheoli

Thu, 21 Sep 2017 23:01:25 GMT2017-09-21T23:01:25Z

Bydd Llywodraeth Cymru'n mynd â chynrychiolaeth o bum cwmni blaengar i Gynhadledd Sefydliad Technoleg Massachusetts, sy'n fyd enwog, ar Arloesi ym maes Rheoli.Chetwood Financial yn dod i Wrecsam

Thu, 21 Sep 2017 13:00:32 GMT2017-09-21T13:00:32Z

Croesawodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, Chetwood Financial Ltd i Gymru yn ffurfiol wrth iddynt lansio cyfres newydd o ddulliau o fenthyca o’u canolfan newydd yn WrecsamCynllun Gweithredu newydd ar yr Economi i'w gyhoeddi yn yr hydref

Wed, 20 Sep 2017 15:45:00 GMT2017-09-20T15:45:00Z

Bydd yr Ysgrifennydd dros yr Economi, Ken Skates yn cyhoeddi heno y bydd Cynllun Gweithredu newydd ar yr Economi  yn cael ei gyhoeddi yn yr hydrefAdmiral yn creu 200 o swyddi, diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru

Tue, 19 Sep 2017 14:30:25 GMT2017-09-19T14:30:25Z

Mae Admiral, un o brif gyflogwyr Cymru, yn creu bron 200 o swyddi, diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru.Llywodraeth Cymru yn rhoi pecyn o gymorth i weithwyr Tesco

Mon, 18 Sep 2017 10:30:25 GMT2017-09-18T10:30:25Z

Mae Llywodraeth Cymru yn falch o gadarnhau, yn dilyn sgyrsiau cynhyrchiol gyda prif bartneriaid sy’n rhan o Dasglu TescoYsgrifennydd yr Economi yn dathlu llwyddiant cwmni sy'n helpu i droi cabiau du yn wyrdd

Sun, 17 Sep 2017 23:00:01 GMT2017-09-17T23:00:01Z

Buddsoddiad o £9.6miliwn, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, a fydd yn creu dros 130 o swyddi dros y bum mlynedd nesaf.Pobl ifanc yn cael blas ar gyfleoedd peirianneg o'r radd flaenaf yng Nghymru

Fri, 15 Sep 2017 12:30:00 GMT2017-09-15T12:30:00Z

Mae darpar beirianwyr wedi cael cyfle i gael blas ar weithio i un o'r cwmnïau mwyaf nodedig ym maes rasio moduron – Aston Martin.Angen pob llaw ar y llyw er mwyn sicrhau llwyddiant Porthladdoedd Cymru

Wed, 13 Sep 2017 15:30:25 GMT2017-09-13T15:30:25Z

Heddiw, mae Ken Skates wedi pwysleisio pa mor bwysig yw hi ein bod yn cydweithio er mwyn datblygu porthladdoedd a gweithgareddau economaidd cysylltiedig ledled Cymru.Cynlluniau gan Lywodraeth Cymru i ehangu ffatri ar gyfer Invertek Drives yn creu rhagor o swyddi

Tue, 12 Sep 2017 13:30:43 GMT2017-09-12T13:30:43Z

Bydd prosiect gwerth £5 miliwn gan Lywodraeth Cymru i adeiladu ffatri yn galluogi cwmni sy'n gwneud gyriannau amrywio cyflymder i greu 50 o swyddi ychwanegol yn y Trallwng erbyn 2020.Clwstwr lled-ddargludyddion cyntaf y byd yn dod i Gymru diolch i Lywodraeth Cymru

Mon, 11 Sep 2017 08:01:43 GMT2017-09-11T08:01:43Z

Bydd y cwmni technegol mawr, IQE, yn ehangu ei weithgareddau dylunio a gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion yng Nghasnewydd.Cysylltiadau rhwng Cymru ac Aston Martin yn cryfhau

Wed, 06 Sep 2017 14:20:00 GMT2017-09-06T14:20:00Z

Bydd partneriaeth Cymru gydag Aston Martin yn cael ei hybu yn fyd-eang o’r wythnos hon gan gar rasio proffesiynol V8 Vantage GTE y cwmni, fydd yn dangos brand Cymru.Busnesau newydd yng Nghymru i elwa o dros £15 miliwn o fenthyciadau

Tue, 15 Aug 2017 23:01:25 GMT2017-08-15T23:01:25Z

Mae siop trin gwallt yng Nghaerdydd, siop gaws yn Sir Ddinbych a chwmni gweithgareddau awyr agored yng Nghastell-nedd yn dair enghraifft o bron i 2,000 o fusnesau newydd o GymruCynlluniau ehangu ACE - bydd y buddsoddiad yn treblu y gallu i weithgynhyrchu ac yn creu swyddi ar gyfer cwmni unigryw o Gymru

Fri, 19 May 2017 16:01:34 GMT2017-05-19T16:01:34Z

Mae Ace Orthotics - yn ehangu gyda chymorth Llywodraeth Cymru ac yn creu deg o swyddi newydd yng Nghaerdydd.