Subscribe: Hafan
http://new.wales.gov.uk/rss/feed.xml?lang=cy&ts=3
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: English
Tags:
bod  cael yfed  cael  cymru  heddiw  lesley griffiths  llywodraeth cymru  mae  wedi  yng nghymru  yng  ynys môn  ôl brexit  ôl 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Hafan

HafanMae Llywodraeth Cymru yn gweithredu polisïau ar draws ystod eang o feysydd megis amaethyddiaeth, datblygu economaidd, addysg, y gwasanaeth iechyd, trafnidiaeth, gwasanaethau cymdeithasol, twristiaeth, cynllunio a chwaraeon. Yr Ysgrifennydd Cyllid yn cyfarfod â'r Gweinidog cyfatebol yn Iwerddon i drafod cysylltiadau masnach rhwng Cymru ac Iwerddon ar ôl Brexit

Wed, 21 Feb 2018 12:15:00 GMT2018-02-21T12:15:00Z

Heddiw, Mark Drakeford yn cyfarfod â Gweinidog Iwerddon dros Gyllid, Gwariant Cyhoeddus a Diwygio, Paschal Donohue.75% o'r alcohol yng Nghymru yn cael ei yfed gan ychydig dros un rhan o bump o'r boblogaeth yn ôl adroddiad newydd

Wed, 21 Feb 2018 11:14:50 GMT2018-02-21T11:14:50Z

Mae 75% o'r holl alcohol sy'n cael ei yfed yng Nghymru yn cael ei yfed gan y 22% o oedolion sy'n yfwyr peryglus neu niweidiol, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw.Ysgrifennydd y Cabinet yn bedyddio FPV Catrin, cwch patrôl cyflym diweddaraf Cymru

Wed, 21 Feb 2018 10:14:54 GMT2018-02-21T10:14:54Z

Rhoddodd Lesley Griffiths hwb mawr i dîm patrolio pysgodfeydd Cymru heddiw pan lansiodd gwch patrôl cyflym diweddaraf Cymru.Lesley Griffiths yn disgrifio'i gweledigaeth ar gyfer rheoli tir yng Nghymru ar ôl Brexit

Tue, 20 Feb 2018 10:59:56 GMT2018-02-20T10:59:56Z

Mae Lesley Griffiths, heddiw wedi disgrifio'i gweledigaeth ar gyfer rheoli tir yng Nghymru ar ôl Brexit ac mae hi wedi cychwyn sgwrs â'r diwydiant ynghylch sut i'w gwireddu.Lansio ail gam y gronfa Arloesi i Arbed

Tue, 20 Feb 2018 10:42:51 GMT2018-02-20T10:42:51Z

Mae’r Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford, wedi lansio ail gam cronfa Arloesi i Arbed Llywodraeth Cymru, sy'n werth £5 miliwn.Cymorth ariannol i Ynys Môn yn sgil llifogydd

Tue, 20 Feb 2018 10:38:37 GMT2018-02-20T10:38:37Z

Heddiw mae Alun Davies wedi cyhoeddi y bydd Cyngor Ynys Môn yn cael £374,000 i’w helpu wrth iddo fynd ati i atgyweirio’r difrod a achoswyd gan lifogydd sydyn y llynedd.Cynllun Cadw i ddiogelu treftadaeth o fri trwy'r byd ar gyfer y dyfodol

Mon, 19 Feb 2018 13:00:00 GMT2018-02-19T13:00:00Z

Mae Cadw wedi bod yn gweithio gyda grŵp o bobl ifanc yn y Gogledd i wneud yn siŵr bod cymunedau lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd yn para i elwa ar un o Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO Cymru.Lesley Griffiths yn croesawu adroddiad ar senarios Gadael yr UE

Mon, 19 Feb 2018 10:59:56 GMT2018-02-19T10:59:56Z

Mae'r Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles, wedi dweud bod Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i ddiogelu adnoddau naturiol y môr a chymunedau arfordirol rhag pysgota anghyfreithlon yn nyfroedd Cymru.Y rhwyd yn cau ar bysgota anghyfreithlon yn ôl y Cwnsler Cyffredinol

Mon, 19 Feb 2018 10:14:54 GMT2018-02-19T10:14:54Z

Mae'r Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles, wedi dweud bod Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i ddiogelu adnoddau naturiol y môr a chymunedau arfordirol rhag pysgota anghyfreithlon yn nyfroedd Cymru.Y Cwch RIB cyflymaf yn y byd i deithwyr yn dod i'r Gogledd yn ystod Blwyddyn y Môr

Mon, 19 Feb 2018 00:01:01 GMT2018-02-19T00:01:01Z

Bydd y Gweinidog Twristiaeth yn ymweld â Theithiau Antur RibRide ar Ynys Môn ddydd Llun 19 Chwefror i gael clywed am ddatblygiad newydd arloesol y cwmni ar gyfer Blwyddyn y Môr 2018Hwb o £8m gyda chefnogaeth yr UE i sbarduno ymchwil arloesol i gefnogi'r diwydiant gweithgynhyrchu

Fri, 16 Feb 2018 13:47:34 GMT2018-02-16T13:47:34Z

Busnesau gweithgynhyrchu Cymru yn elwa ar £8m yn ychwanegol i ehangu cynllun i'w helpu i gael mynediad at arbenigedd o'r radd flaenaf.Hwb i gwmni Air Covers yng Ngogledd Cymru

Fri, 16 Feb 2018 11:00:00 GMT2018-02-16T11:00:00Z

Mae cwmni rhyngwladol amlwg sy'n cynhyrchu gorchuddion i warchod awyrennau, sydd â nifer o luoedd amddiffyn ymysg eu cleientiaid, wedi datgan bod symud i Ogledd Cymru wedi cyfrannu at eu llwyddiant.Cymru’n ymuno â’r Prosiect 100,000 o Genomau – sy’n rhoi cleifion sydd ag afiechydon prin wrth galon y chwyldro mewn meddygaeth genomeg

Fri, 16 Feb 2018 06:00:21 GMT2018-02-16T06:00:21Z

Nod y prosiect sy’n fenter sy’n cael ei chynnal ar draws y Deyrnas Unedig (DU) erbyn hyn yw gweddnewid gofal i gleifion, ysgogi darganfyddiadau ym maes genomau a datblygu sector genomeg sy'n ffynnu.Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi pwy sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Dewi Sant

Thu, 15 Feb 2018 10:44:09 GMT2018-02-15T10:44:09Z

Heddiw, mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi pwy sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Dewi Sant 2018.