Subscribe: Hafan
http://new.wales.gov.uk/rss/feed.xml?lang=cy&ts=3
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: English
Tags:
bydd  cymru  gan  gweinidog  gymru  heddiw  llywodraeth cymru  llywodraeth  mae  mark drakeford  mewn  prif weinidog  wedi  yng 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Hafan

HafanMae Llywodraeth Cymru yn gweithredu polisïau ar draws ystod eang o feysydd megis amaethyddiaeth, datblygu economaidd, addysg, y gwasanaeth iechyd, trafnidiaeth, gwasanaethau cymdeithasol, twristiaeth, cynllunio a chwaraeon. Journey’s End yn cyrraedd Cymru ar gyfer y dangosiad cyntaf

Thu, 23 Nov 2017 11:00:19 GMT2017-11-23T11:00:19Z

Bydd Journey’s End, ffilm deimladwy o Gymru, yn cael ei dangos am y tro cyntaf heddiw mewn dangosiad arbennig gan Sgrîn Cymru / BAFTA Cymru yng Nghaerdydd.  Gwasanaethau canser yng Nghymru yn parhau i wella

Thu, 23 Nov 2017 06:00:52 GMT2017-11-23T06:00:52Z

Mae GIG Cymru yn rhoi diagnosis o ganser ac yn trin mwy nag erioed o gleifion â chanser o fewn yr amser targed.Mark Drakeford yn ymateb i Ddatganiad yr Hydref Llywodraeth y DU

Wed, 22 Nov 2017 12:10:02 GMT2017-11-22T12:10:02Z

Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi ymateb i Ddatganiad yr Hydref Llywodraeth y DU heddiw.Gwobrau’n dathlu’r gorau o’r diwydiant Twristiaeth

Wed, 22 Nov 2017 12:00:25 GMT2017-11-22T12:00:25Z

Mae Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru 2018 yn gwahodd enwebiadau yn awr.Ni fydd Cymru bellach yn codi ffioedd am gladdu plant

Wed, 22 Nov 2017 10:45:02 GMT2017-11-22T10:45:02Z

Mae cytundeb wedi’i lunio i ddileu ffioedd claddu ac amlosgi ar gyfer plant drwy Gymru gyfan. Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn cyhoeddi hynny yn Seminar Hydref Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.Penodiad i Gyngor y Gweithlu Addysg

Wed, 22 Nov 2017 08:02:00 GMT2017-11-22T08:02:00Z

Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi cyhoeddi bod Clare Jones wedi’i phenodi i Gyngor y Gweithlu Addysg (y Cyngor).Rhaid i Lywodraeth y DU ymrwymo i brosiectau seilwaith allweddol Cymru ac i fuddsoddi yn y dyfodol – Mark Drakeford

Tue, 21 Nov 2017 15:26:41 GMT2017-11-21T15:26:41Z

Mae Llywodraeth Cymru yn annog Llywodraeth y DU i ymrwymo o'r diwedd i brosiectau seilwaith allweddol yng Nghymru a rhoi eglurder mawr ei angen ynghylch buddsoddiadau'r dyfodol.Cadw i aros yn rhan o’r Llywodraeth wedi blwyddyn lewyrchus dros ben

Tue, 21 Nov 2017 15:15:25 GMT2017-11-21T15:15:25Z

Heddiw, mewn datganiad, cadarnhaodd y Gweinidog Diwylliant, yr Arglwydd, y bydd gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, Cadw, yn parhau yn rhan o Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd.Llywodraeth Cymru yn cefnogi Diwrnod y Rhuban Gwyn

Tue, 21 Nov 2017 11:58:58 GMT2017-11-21T11:58:58Z

Bydd Llywodraeth Cymru yn nodi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod a  Diwrnod y Rhuban Gwyn.Ymgynghoriad cymunedol cyn ymgeisio: canllaw arferion gorau i ddatblygwyr

Tue, 21 Nov 2017 11:45:14 GMT2017-11-21T11:45:14Z

Mae'r canllaw yn nodi'r arferion gorau wrth ymgysylltu cyn ymgeisio."Does dim lle i gosb gorfforol yn y Gymru sydd ohoni” – Huw Irranca-Davies

Mon, 20 Nov 2017 15:45:10 GMT2017-11-20T15:45:10Z

Heddiw, dywedodd y Gweinidog dros Blant, Huw Irranca Davies nad oes lle i gosbi plant yn gorfforol yn y Gymru sydd ohoni.Llwybrau newydd i arddangos y gorau o Gymru

Mon, 20 Nov 2017 10:15:25 GMT2017-11-20T10:15:25Z

Cafodd ymgyrch ryngwladol ei lansio Marchnad Teithio’r Byd (World Travel Market) ar gyfer denu mwy o ymwelwyr tramor â Chymru, ac fe gafodd yr ymgyrch groeso cynnes gan drefnwyr teithiau rhyngwladol.Cwmni digidol yn ennill archebion allforio gwerth £2 miliwn

Mon, 20 Nov 2017 09:00:19 GMT2017-11-20T09:00:19Z

Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi llongyfarch y cwmni digidol o Gaerdydd, Object Matrix, ar ennill archebion allforio gwerth £2 miliwn gan wledydd megis Brasil, UDA, Sweden a Colombia.Ysgrifennydd Iechyd yn dathlu llwyddiant ymgyrch Llywodraeth Cymru wrth i'r holl leoedd i feddygon teulu dan hyfforddiant gael eu llenwi

Mon, 20 Nov 2017 06:06:37 GMT2017-11-20T06:06:37Z

Mae'r llwyddiant yn dilyn lansio ymgyrch newydd yn y DU ac yn rhyngwladol i hyrwyddo Cymru fel lle gwych i feddygon, gan gynnwys meddygon teulu, hyfforddi, gweithio a byw.Gweinidog yn edmygu gwaith grwpiau amgylcheddol Cymru

Mon, 20 Nov 2017 00:01:00 GMT2017-11-20T00:01:00Z

Cyn ei digwyddiad swyddogol cyntaf, mae Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn wedi trafod ei hymrwymiad i weithio gyda sefydliadau amgylcheddol ledled Cymru.Galw unwaith eto i'r Doll Teithwyr Awyr gael ei datganoli i Gymru

Sun, 19 Nov 2017 00:01:25 GMT2017-11-19T00:01:25Z

Mae Prif Weinidog Cymru, gyda chefnogaeth arweinwyr blaenllaw ym maes busnes, wedi ysgrifennu unwaith eto at Brif Weinidog y DU i bwyso ar Lywodraeth y DU i ddatganoli'r Doll Teithwyr Awyr i Gymru.Busnesau o Gymru ar elwa ar ddatblygiad Heathrow wrth i'r rhaglen ehangu fynd rhagddi.

Sat, 18 Nov 2017 09:00:19 GMT2017-11-18T09:00:19Z

Caiff cwmnïau o Gymru bob cyfle i elwa ar drydedd rhedfa Heathrow, addawodd Ysgrifennydd y Cabinet Ken Skates.Gweinidog yn cefnogi talentau Cymru mewn sioe sgiliau genedlaethol

Fri, 17 Nov 2017 14:19:14 GMT2017-11-17T14:19:14Z

Gweinidog yn cefnogi talentau Cymru mewn sioe sgiliau genedlaetholYyr wybodaeth ddiweddaraf ar benderfyniadau ynghylch galw ceisiadau cynllunio i mewn - 17 Tachwedd

Fri, 17 Nov 2017 11:36:13 GMT2017-11-17T11:36:13Z

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.Cwmni deunydd pacio bwyd yn creu 250 o swyddi yn Wrecsam

Fri, 17 Nov 2017 09:00:19 GMT2017-11-17T09:00:19Z

O ganlyniad i gael cymorth Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru, bydd Hotpack Packaging LLC, cwmni deunydd pacio bwyd o Dubai, yn ehangu ei fusnes i Wrecsam, gan greu 250 o swyddi.Ysgolion bach a gwledig i elwa ar gyllid o £2.5 miliwn – Kirsty Williams

Fri, 17 Nov 2017 08:02:00 GMT2017-11-17T08:02:00Z

Cyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener 17 Tachwedd) y bydd disgyblion ledled Cymru yn elwa ar grant newydd gwerth £2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion bach a gwledig.Gwleidyddion Ewropeaidd yng Nghymru i drafod Brexit

Thu, 16 Nov 2017 16:46:47 GMT2017-11-16T16:46:47Z

Brexit a pherthynas Cymru gydag Ewrop fydd ar frig yr agenda pan fydd gwleidyddion o bob cwr o'r cyfandir yn cyfarfod y Prif Weinidog, Carwyn Jones yng Nghaerdydd heddiw#TrafodyCymoedd yn dod i Lynebwy

Mon, 02 Oct 2017 09:58:59 GMT2017-10-02T09:58:59Z

Swyddi o’r radd flaenaf; gwasanaethau cyhoeddus gwell a chymunedau lleol cryf yn y Cymoedd oedd ar yr agenda yng nghyfarfod diweddaraf Tasglu’r Cymoedd yng Nglynebwy ddydd Llun.