Subscribe: MŠMT ČR - Články
http://www.msmt.cz/rss/cs/189710
Preview: MŠMT ČR - Články

MŠMT ČR, MŠMT ČR - ČlánkyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České RepublikyLast Build Date: Thu, 22 Feb 2018 06:08:53 +0100

Copyright: Copyright © 2006 MŠMT
 


Pokračující projekty

Fri, 9 Feb 2018 11:00:07 +0100
Vkládání akceptačních protokolů do ISPROM

Thu, 8 Feb 2018 14:31:55 +0100
Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora mládeže na krajské úrovni" v roce 2018

Thu, 18 Jan 2018 10:03:07 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) schválilo dne 16. ledna 2018 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora mládeže na krajské úrovni" v roce 2018 (čj.: MSMT-20793/2017-3), který je založen na spolupráci ministerstva a krajů v oblasti podpory volného času dětí a mládeže.
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

Fri, 22 Dec 2017 10:10:11 +0100

Odbor pro mládež, v souladu s usnesením vlády č. 92 z 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, uveřejňuje předběžné výsledky hodnocení projektů, které předložily nestátní neziskové organizace na rok 2018 k  31. říjnu 2017.    


Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018“

Thu, 14 Dec 2017 16:22:11 +0100

MŠMT schválilo dne 12. prosince 2017 Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018“Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“

Thu, 14 Dec 2017 16:17:06 +0100

MŠMT schválilo dne 12. prosince 2017 Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“.Program Excelence ZŠ

Thu, 14 Dec 2017 16:10:04 +0100

MŠMT schválilo dne 12. prosince 2017 Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“.


Mezinárodní den lidských práv

Fri, 8 Dec 2017 09:57:16 +0100
Otevření ISPROM - program 133710

Thu, 7 Dec 2017 12:18:05 +0100

Informace o otevření elektronického systému ISPROM pro dotační program 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2018

Wed, 29 Nov 2017 15:20:51 +0100

Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2018 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.   


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/2739.jpg