Subscribe: MŠMT ČR - Články
http://www.msmt.cz/rss/cs/189775
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: Czech
Tags:
orgán  pro vysoké  pro  příjemce  vvv  vysoké školy  výzva pro  výzva  výzvy  února  řídicí orgán  školy   
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: MŠMT ČR - Články

MŠMT ČR, MŠMT ČR - ČlánkyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České RepublikyLast Build Date: Wed, 21 Feb 2018 14:44:37 +0100

Copyright: Copyright © 2006 MŠMT
 4. Elektronické projednání formou per rollam MV OP VVV

Wed, 21 Feb 2018 13:31:42 +0100

Řídicí orgán zveřejňuje výsledky 4. elektronického projednání formou per rollam MV OP VVV.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4575.jpg
Avízo výzev č. 02_18_063 (výzva pro méně rozvinuté regiony) a 02_18_064 (výzva pro více rozvinutý region – hl. m. Praha) Šablony II

Wed, 21 Feb 2018 09:54:02 +0100

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 21. února 2018 avízo výzev č. 02_18_063 (výzva pro méně rozvinuté regiony) a 02_18_064 (výzva pro více rozvinutý region – hl. m. Praha) Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV, včetně přílohy č. 2 Hodnoticí kritéria a přílohy č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu. Současně jsou pro informaci zveřejněny dotazníky pro všechny typy oprávněných žadatelů výzvy Šablony II a informace k průběhu dotazníkového šetření. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Vyhlášení závazné verze výzvy, včetně kompletní dokumentace a zpřístupnění žádostí o podporu v IS KP14+ je plánováno na 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00 hodin.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4854.jpg
Pracovní nabídky

Mon, 19 Feb 2018 12:34:00 +0100

Přidejte se k našemu týmu a získejte pracovní zkušenosti ve státní správě. Máme pro Vás další nové pracovní nabídky! 


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/6193.jpg
Metodický výklad ke všem Pravidlům pro žadatela a příjemce

Mon, 19 Feb 2018 10:00:00 +0100

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 19. února 2018 metodický výklad „Dokladování výdajů na příspěvek na stravování v rámci přímých výdajů projektů OP VVV“ (včetně souhrnného formuláře „Kalkulace výdajů na stravování hrazené zaměstnavatelem“). Tento metodický výklad popisuje způsob dokladování přímých způsobilých výdajů projektu – příspěvků na stravování, např. poskytovaných formou příspěvku k ceně stravenky.  


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/4575.jpg
Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

Mon, 19 Feb 2018 09:00:00 +0100

ŘO OP VVV zveřejňuje opravy Zápisů z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v prioritní ose 1 OP VVV konané ve dnech 4. 12. 2017 (VK pro oborové skupiny 3, 4 a 6) a 13. 12. 2017 (VK pro oborové skupiny 1, 2, 5, 7, 8 a 9). U projektů s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007436 , CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007386, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007348, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007346 a CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007273 došlo k opravě administrativní chyby v Zápisu, část VI. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV. Do Přehledu byly vloženy chybné částky ve sloupci Požadovaná výše finanční podpory. Na základě výše uvedeného dochází i ke změně kumulativní částky požadovaných finančních prostředků.    


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4583.jpg
Finanční stav výzev

Thu, 15 Feb 2018 17:40:26 +0100

ŘO OP VVV průběžně zveřejňuje přehled finančního stavu vyhlášených výzev. Níže si můžete zobrazit tabulku obsahující jak základní identifikaci výzev, tak souhrnné informace o alokaci, počtu zaregistrovaných žádostí o podporu, objemu finančních prostředků v předložených žádostech o podporu či zbývajícím objemu finančních prostředků výzev. Tabulka je aktualizována na začátku a v polovině každého měsíce.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/5482.jpg
Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Thu, 15 Feb 2018 10:00:00 +0100

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 15. února 2018 Metodiku rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV a její přílohu Kodex školy. Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV je závazná pro žadatele a příjemce výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II a pro revizi krajských akčních plánů, příp. tvorbu krajských akčních plánů II.  


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/4854.jpg
Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

Wed, 14 Feb 2018 14:15:00 +0100

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5. Do tohoto metodického dopisu jsou provedeny úpravy vycházející z novely zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a aktualizací Metodických pokynů a stanovisek MMR-NOK a MF.   


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4575.jpg
Výzva č. 02_18_059 ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony

Wed, 14 Feb 2018 09:45:35 +0100

Řídicí orgán OP VVV dne 14. 2. 2018 vyhlašuje výzvu č. 02_18_059 ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony v prioritní ose 2 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. 6. 2018 ve 14 hod.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4853.jpg
Výzva č. 02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony

Wed, 14 Feb 2018 09:28:14 +0100

Řídicí orgán OP VVV dne 14. 2. 2018 vyhlašuje výzvu č. 02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony v prioritní ose 2 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. 6. 2018 ve 14 hod.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4853.jpg
Vysoké školy žádají z OP VVV 3,2 mld. na modernizaci vybavení

Tue, 13 Feb 2018 10:03:09 +0100

Praha, 13. února 2018 – Vysoké školy žádají v právě ukončené výzvě o téměř 3,2 miliardy korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do výzvy zaměřené na zlepšení a modernizaci studijního prostředí předložilo své projekty 35 vysokých škol. Celková částka, o kterou mohly školy v této výzvě usilovat, byla 3,4 miliardy korun. 


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4583.jpg
Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_027 mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, 7. 3. 2018

Tue, 13 Feb 2018 09:38:00 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_027 mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/OP VVV/po2.png
Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_027 mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, 15. 3. 2018

Tue, 13 Feb 2018 09:38:00 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_027 mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/OP VVV/po2.png
První úspěchy a budoucnost Smart Akcelerátoru

Thu, 8 Feb 2018 12:05:55 +0100

Praha, 8. února 2018 – Na MŠMT se 1. února 2018 uskutečnil kulatý stůl k podpoře regionálních inovačních systémů prostřednictvím výzvy Smart Akcelerátor. O úspěšných aktivitách projektů realizovaných v rámci této výzvy a budoucnosti další takto zaměřené výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) diskutovali zástupci MŠMT, krajů, regionálních inovačních center, Úřadu vlády, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/detail/7497.jpg
Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury, Výzva č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

Tue, 6 Feb 2018 10:25:00 +0100

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje 6. 2. 2018 Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část, verze 4  pro výzvy: ESF výzva pro vysoké školy, ERDF výzva pro vysoké školy, Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace, s účinností od 6. 2. 2018.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4853.jpg
Veřejná konzultace EK k programovému období 2020+

Thu, 1 Feb 2018 10:09:22 +0100

Řídicí orgán OP VVV informuje, že Evropská komise spustila veřejnou konzultaci k přípravě programového období 2020+. Konzultace má formu elektronického dotazníku a mohou se jí zúčastnit všechny zainteresované strany i občané se zájmem o politiku soudržnosti, včetně příjemců finančních příspěvků z programů a fondů EU, jimiž jsou například státní, regionální a místní orgány, mezivládní a nevládní organizace, akademické instituce, subjekty občanské společnosti a podniky. Konzultace potrvá do 8. března 2018.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4575.jpg
Projekt OP VVV: předpovídání a výzkum vlastností nových materiálů

Thu, 1 Feb 2018 08:36:02 +0100

Praha, 1. února 2018 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje další podpořený projekt, kterým je Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami. V rámci výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů ho realizuje ústav Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/7369.jpg
Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)

Thu, 1 Feb 2018 08:00:00 +0100

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejnil dne 1. února 2018 informaci o změně výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. Změnou dochází k úpravě Přílohy č. 2 Kritéria pro hodnocení projektů, kde došlo k formální úpravě textu sloupce návod pro hodnotitele/dílčí škály u kritérií V5.1 a V5.2.  


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/4852.jpg
Výzva č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS pro ITI)

Thu, 1 Feb 2018 08:00:00 +0100

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejnil dne 1. února 2018 informaci o změně výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI. Změnou dochází k úpravě Přílohy č. 2 Kritéria pro hodnocení projektů, kde došlo k formální úpravě textu sloupce návod pro hodnotitele/dílčí škály u kritérií V5.1 a V5.2.  


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/4852.jpg
Brožura a letáky k Operačnímu programu

Wed, 31 Jan 2018 15:02:00 +0100

Představujeme Vám pokrok v realizaci OP VVV k 31. 12. 2017.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/7371.jpg