Subscribe: MŠMT ČR - Články
http://www.msmt.cz/rss/cs/189775
Preview: MŠMT ČR - Články

MŠMT ČR, MŠMT ČR - ČlánkyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České RepublikyLast Build Date: Thu, 23 Nov 2017 00:18:19 +0100

Copyright: Copyright © 2006 MŠMT
 Výzva č. 02_17_043 Teaming II

Wed, 22 Nov 2017 10:24:58 +0100

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 22. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_043 Teaming II v prioritní ose 1. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 22. 11. 2017. Ukončení příjmu žádostí pro 1. kolo dle textu výzvy: 15. listopadu 2018.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4852.jpg
Konzultační linka pro žadatele ve výzvách na šablony

Wed, 22 Nov 2017 09:28:30 +0100

Dne 15. listopadu 2017 vyšel v časopisu Týdeník školství č. 36/XXV článek o konzultační lince, která byla pro žadatele a příjemce ve výzvách na šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ zřízena počátkem roku 2017. 


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4575.jpg
Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

Mon, 20 Nov 2017 09:54:00 +0100

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 13. 11. 2017.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4583.jpg
Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Wed, 15 Nov 2017 15:28:14 +0100

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 15. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 15. listopadu 2017 od 14:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 31. 10. 2018, 14:00.  Průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu jsou 14. 12. 2017 do 14:00 hod., 15. 2. 2018 do 14:00 hod., 15. 5. 2018 do 14:00 hod., 14. 9. 2018 do 14:00 hod., 31. 10. 2018 do 14:00 hod.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/4854.jpg
3 miliardy z OP VVV pro regionální školství

Wed, 15 Nov 2017 15:21:04 +0100

Praha, 15. listopadu 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na pokračování výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou vyčleněny 3 miliardy korun, které by měly přispět k dalšímu zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4583.jpg
11. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

Tue, 14 Nov 2017 15:06:45 +0100

Zápis z 11. zasedání MV OP VVV a jeho přílohy s výjimkou dokumentů, které mají charakter „důvěrný materiál“. Zasedání MV se uskutečnilo 11. a 12. října 2017.Pracovní nabídky

Mon, 13 Nov 2017 10:11:00 +0100

Přidejte se k našemu týmu a získejte pracovní zkušenosti ve státní správě. Máme pro Vás další nové pracovní nabídky! 


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/6193.jpg
Výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Fri, 10 Nov 2017 16:35:00 +0100

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 10.11. 2017 Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, verze 3.


Media Files:
http://sdv.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4853.jpg
Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_036 pro Implementace strategie digitálního vzdělávání I v prioritní ose 3 OP, 19. 12. 2017

Fri, 10 Nov 2017 12:25:00 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_036 pro Implementace strategie digitálního vzdělávání I v prioritní ose 3 OP.    


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/OP VVV/po3.png
Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_038 pro Pregraduální vzdělávání v prioritní ose 3 OP, 19. 12. 2017

Fri, 10 Nov 2017 12:25:00 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_038 pro Pregraduální vzdělávání v prioritní ose 3 OP.    


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/OP VVV/po3.png
Workshop „Předávání zkušeností“ – Výzva č. 02_16_011 pro Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP, 19. 12. 2017

Fri, 10 Nov 2017 12:25:00 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Workshop „Předávání zkušeností“ – Výzva č. 02_16_011 pro Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP.    


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/OP VVV/po3.png
Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

Thu, 9 Nov 2017 14:15:00 +0100

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5. Do této verze jsou zapracovány Metodické dopisy č. 1-4 vydané k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4, úpravy vycházejí z aktualizovaných Metodických pokynů a stanovisek MMR-NOK a MF a z podnětů od žadatelů a příjemců. 


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4575.jpg
Seminář pro žadatele – výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II., 21. 11. 2017

Thu, 9 Nov 2017 12:25:00 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele – výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.            


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/OP VVV/po3.png
Seminář pro žadatele – výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II., 23. 11. 2017

Thu, 9 Nov 2017 12:25:00 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele – výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.            


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/OP VVV/po3.png
2,8 miliardy z OP VVV na modernizaci vybavení VŠ

Thu, 9 Nov 2017 07:31:09 +0100

Praha, 9. listopadu 2017 – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil další výzvu k předkládání žádostí o podporu. Tentokrát se jedná o Podporu rozvoje studijního prostředí na VŠ, díky které si vysoké školy mohou například pořídit elektronické informační zdroje, vybavit knihovny, počítačové, jazykové či další učebny, přednáškové sály apod. Pro žadatele jsou ve výzvě připraveny 2,8 miliardy korun.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/4575.jpg
Výzva č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

Wed, 8 Nov 2017 18:02:58 +0100

Řídicí orgán OP VVV dne 8. 11. 2017 vyhlašuje výzvu 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace, nejpozději do 26. ledna 2018 do 14 hod.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4853.jpg
Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II)

Wed, 8 Nov 2017 14:18:48 +0100

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4583.jpg
Přehled vzorů - přílohy k výzvám

Tue, 7 Nov 2017 12:27:00 +0100

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejňuje vybrané doporučené vzory příloh k výzvě Místní akční plány II, která bude vyhlášena 15. listopadu 2017. Zveřejněny jsou pouze specifické vzory příloh vytvořené pro tuto výzvu, nejedná se o kompletní vzory k žádosti o podporu, které budou ke stažení ze systému ISKP14+ dnem vyhlášení výzvy 15. listopadu 2017 s ostatní závaznou dokumentací.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4575.jpg
Finanční stav výzev

Wed, 1 Nov 2017 14:13:00 +0100

ŘO OP VVV průběžně zveřejňuje přehled finančního stavu vyhlášených výzev. Níže si můžete zobrazit tabulku obsahující jak základní identifikaci výzev, tak souhrnné informace o alokaci, počtu zaregistrovaných žádostí o podporu, objemu finančních prostředků v předložených žádostech o podporu či zbývajícím objemu finančních prostředků výzev. Tabulka je aktualizována na začátku a v polovině každého měsíce.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/5482.jpg
Seminář pro žadatele a příjemce – Výzva č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ, 15. 11. 2017

Wed, 1 Nov 2017 10:30:00 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele a příjemce – Výzva č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ.            


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/6221.jpg