Subscribe: MŠMT ČR - Články
http://www.msmt.cz/rss/cs/189787
Preview: MŠMT ČR - Články

MŠMT ČR, MŠMT ČR - ČlánkyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České RepublikyLast Build Date: Wed, 22 Nov 2017 22:01:02 +0100

Copyright: Copyright © 2006 MŠMT
 Informace k vypracování závěrečných zpráv (ZAZ) – 2017

Wed, 22 Nov 2017 12:29:03 +0100

a k provádění oponentních řízení projektů programu mezinárodní spolupráce EUPRO IIStátní ústav radiační ochrany, v. v. i.

Wed, 22 Nov 2017 00:04:00 +0100

Průběžné zprávy velkých výzkumných infrastruktur pro rok 2017

Thu, 16 Nov 2017 11:28:18 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje formuláře průběžné zprávy o realizaci projektu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v české a anglické verzi za rok 2017, kterou jsou příjemci povinni podle čl. 8 rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory předkládat poskytovateli ve stanovených lhůtách.INICIATIVA SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ „ANTIMIKROBIÁLNÍ REZISTENCE“ (JPIAMR) – VÝZVA S NÁZVEM "NOVÉ CÍLE, LÁTKY A NÁSTROJE" (2018)

Thu, 16 Nov 2017 10:02:47 +0100

Česká republika se v roce 2017 aktivně zapojila do iniciativy Společného programování „Antimikrobiální rezistence“ (JPIAMR). V této souvislosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 11. ledna 2018 bude vyhlášena výzva k předkládání předběžných návrhů projektů „Nové cíle, látky a nástroje“. Více informací o plánované předmětné výzvě lze dohledat na webových stránkách iniciativy JPIAMR - https://www.jpiamr.eu/press-release-pre-announcement-of-6th-call-new-targets-compounds-and-tools/.  INICIATIVA SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ „NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ“ (JPND) – VÝZVA S NÁZVEM „MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ PROJEKTY V OBLASTI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE“ (2018)

Thu, 16 Nov 2017 09:48:32 +0100

Česká republika se v roce 2017 aktivně zapojila do iniciativy Společného programování „Neurodegenerativní onemocnění“ (JPND). V této souvislosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 5. ledna 2018 bude vyhlášena výzva k předkládání předběžných návrhů projektů „Mezinárodní výzkumné projekty v oblasti zdravotní a sociální péče“. Více informací o plánované předmětné výzvě lze dohledat na webových stránkách iniciativy JPND - http://www.neurodegenerationresearch.eu/2017/11/2018-joint-transnational-call-for-research-proposals-pre-announcement/.  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Thu, 16 Nov 2017 00:04:00 +0100
Český hydrometeorologický ústav

Thu, 16 Nov 2017 00:04:00 +0100Informace k vypracování závěrečných zpráv (ZAZ) a k provádění oponentních řízení projektů mezinárodní spolupráce KONTAKT II.

Wed, 15 Nov 2017 12:20:38 +0100

Termíny odevzdání ZAZ: U projektů LH15xxx odevzdávejte ZAZ nejpozději do 30 kalendářních dnů od data ukončení řešení projektu.Vláda schválila podporu pro infrastrukturu ELI Beamlines

Wed, 15 Nov 2017 08:46:57 +0100

Praha, 15. listopadu 2017 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo vládě ČR v souladu s ust. § 7 odst. 5 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ke schválení návrh projektu velké výzkumné infrastruktury ELI Beamlines pro poskytnutí účelové podpory v letech 2018 až 2019.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpgVýstupy hodnocení velkých výzkumných infrastruktur 2017

Tue, 14 Nov 2017 15:41:12 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo pro informaci členů vlády ČR materiál shrnující výstupy mezinárodního hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR uskutečněného v roce 2017. Vláda ČR vzala tento materiál na vědomí na svém zasedání dne 6. listopadu 2017.Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Tue, 14 Nov 2017 00:04:00 +0100
Náležitosti žádosti o poskytnutí účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na rok 2018

Mon, 13 Nov 2017 09:22:00 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) rozhoduje o poskytnutí účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (dále též pouze „podpora“) na základě písemné žádosti uchazeče podané podle článku 3 písm. d) pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválených usnesením vlády České republiky ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 (dále jen „pravidla“). V zájmu zajištění relevantních podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí podpory ministerstvo stanoví nezbytné náležitosti žádosti o poskytnutí podpory.Památník národního písemnictví

Fri, 10 Nov 2017 00:04:00 +0100
6. výroční fórum v Budapešti

Thu, 9 Nov 2017 14:12:52 +0100