Subscribe: MŠMT ČR - Články
http://www.msmt.cz/rss/cs/110405
Preview: MŠMT ČR - Články

MŠMT ČR, MŠMT ČR - ČlánkyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České RepublikyLast Build Date: Thu, 26 Apr 2018 20:48:10 +0200

Copyright: Copyright © 2006 MŠMT
 Věstník MŠMT 03-04/2018

Mon, 23 Apr 2018 11:26:32 +0200

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 03-04/2018 (12 s.).Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR

Wed, 14 Mar 2018 15:14:01 +0100

MŠMT připravilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu). Záměrem materiálu je pomoci zorientovat se prakticky v povinnostech, které s GDPR souvisí.Věstník MŠMT 01-02/2018

Thu, 15 Feb 2018 16:41:51 +0100

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 01-02/2018 (68 s.).


Věstník MŠMT 11-12/2017

Fri, 8 Dec 2017 14:40:09 +0100

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 11-12/2017 (12 s.).Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství

Mon, 6 Nov 2017 16:48:04 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“) a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství. Toto evropské nařízení, které je přímo aplikovatelné, musí být plně zavedeno do 25. 5. 2018 v celém rozsahu v členských státech EU.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/5534.jpg
Věstník MŠMT 09-10/2017

Thu, 26 Oct 2017 16:14:30 +0200

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 9-10/2017 (8 s.)Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta

Tue, 12 Sep 2017 16:20:23 +0200

Výklad k § 22a a 22b školského zákona upravujícím práva a povinnosti pedagogických pracovníků a k § 31 školského zákona nově upravujícímu postup v případě zvláště závažných porušení povinností stanovených zákonem.Věstník MŠMT 08/2017

Thu, 31 Aug 2017 15:02:33 +0200

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 8/2017 (56 s.)


Školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

Wed, 16 Aug 2017 13:19:49 +0200

Znění účinné od 1. 9. 2017.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/5534.jpg
Věstník MŠMT 06-07/2017

Tue, 1 Aug 2017 09:38:27 +0200

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 6-7/2017 (55 s.)Věstník MŠMT 05/2017

Thu, 25 May 2017 09:19:21 +0200

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 5/2017 (76 s.)Věstník MŠMT 03-04/2017

Thu, 27 Apr 2017 16:42:42 +0200

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 3-4/2017 (28 s.)Věstník MŠMT 01-02/2017

Mon, 20 Feb 2017 10:41:54 +0100

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 01-02/2017 (48 s.)Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

Thu, 2 Feb 2017 09:37:22 +0100

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.Věstník MŠMT 12/2016

Tue, 20 Dec 2016 16:37:38 +0100

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 12/2016 (36 s.)Školský zákon ve znění účinném od 1. 1. 2017

Tue, 13 Dec 2016 13:10:11 +0100

Znění účinné od 1. 1. 2017.Věstník MŠMT 11/2016

Wed, 7 Dec 2016 15:35:34 +0100

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 11/2016 (28 s.)Věstník MŠMT 09-10/2016

Mon, 31 Oct 2016 11:39:07 +0100

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 09-10/2016 (100 s.)