Subscribe: MŠMT ČR - Články
http://www.msmt.cz/rss/cs/85954
Preview: MŠMT ČR - Články

MŠMT ČR, MŠMT ČR - ČlánkyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České RepublikyLast Build Date: Tue, 21 Nov 2017 14:03:45 +0100

Copyright: Copyright © 2006 MŠMT
 Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

Mon, 20 Nov 2017 22:31:37 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává souhrnné metodické doporučení k sjednocení postupu pracovníků školských poradenských zařízení a ředitelů středních škol při stanovení a zajištění uzpůsobení podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou konat jednotnou zkoušku v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 


Z výzev OP VVV na šablony je možné pořídit i didaktické pomůcky a IT techniku

Mon, 13 Nov 2017 09:39:58 +0100

Na základě četných dotazů ředitelů, ředitelek a příjemců zjednodušených projektů na možnost nákupu pomůcek a vybavení z výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na tzv. šablony, vydalo MŠMT stanovisko.Veletrh Gaudeamus - prezentace pro pedagogické pracovníky a výchovné poradce

Fri, 3 Nov 2017 11:00:54 +0100

V rámci Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS v Brně (31. 10. - 3. 11. 2017) vystoupil zástupce MŠMT a představil prezentaci s názvem "Vysoké školství ČR: "Povinné minimum" pro budoucího studenta". Tato prezentace poskytla základní informace pro zájemce o studium na vysokých školách, aktuální informace o vysokém školství a další zdroje, které mohou být při činnosti pedagogických pracovníků a výchovných poradců užitečné.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/1498.jpg
Habilitační řízení

Mon, 30 Oct 2017 13:01:00 +0100
Režim student

Fri, 27 Oct 2017 09:33:00 +0200

Dne 22. května 2017 byl vládou České republiky schválen Režim student: koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů. Tato stránka obsahuje dokumentaci pro jeho realizaci.Rozvojový program na Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství

Wed, 25 Oct 2017 14:35:30 +0200

MŠMT zveřejňuje schválený rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství včetně jeho příloh. Cílem programu je zvýšit platovou úroveň pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení zřízených územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí regionálního školství související s nařízením vlády č. 340/2017 Sb.Řízení ke jmenování profesorem

Fri, 20 Oct 2017 16:48:00 +0200
Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Mon, 16 Oct 2017 16:41:29 +0200

Článek obsahuje Metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k procesu posuzování vysokoškolských studijních programů, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/1498.jpg
Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Mon, 16 Oct 2017 16:34:41 +0200

Článek obsahuje Metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k procesu posuzování vysokoškolských studijních programů, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/1498.jpg
Výroční zprávy o hospodaření veřejných vysokých škol za rok 2016

Wed, 11 Oct 2017 10:20:06 +0200

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje tabulkové přílohy výročních zpráv o hospodaření za rok 2016 zaslané veřejnými vysokými školami. Kompletní znění jednotlivých výročních zpráv zveřejňují veřejné vysoké školy v souladu s § 21 zákona č. 111/1998 Sb. zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) na svých webových stránkách.   


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/5534.jpg
Pozvánka na 2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum

Mon, 9 Oct 2017 16:38:41 +0200

Článek obsahuje informace o 2. Česko-bavorském vysokoškolském fóru, které se uskuteční ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2017.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/1498.jpg
Dokumenty

Mon, 9 Oct 2017 15:36:53 +0200
Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Mon, 9 Oct 2017 15:33:36 +0200

Metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k procesu posuzování vysokoškolských studijních programů, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/Dalsi_vzdelavani/msmt-nau.png
Dotační Program MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018.

Fri, 6 Oct 2017 11:34:51 +0200

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018.Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2018

Thu, 5 Oct 2017 16:24:40 +0200

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2018 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT‑24277/2017).Mezinárodní konference o vícejazyčnosti ve školách

Fri, 29 Sep 2017 09:35:01 +0200

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut pro další vzdělávání ve čtvrtek 5. října 2017 pořádají ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a zahraničními kulturními a jazykovými instituty již VI. mezinárodní konferenci věnovanou tématu vícejazyčnosti ve školách. Letošní ročník je zaměřen na profesní rozvoj vyučujících cizích jazyků, mezinárodní spolupráci a zkušenosti ze zemí EU. Do letošního diskusního fóra se zapojí zástupci Francouzského institutu, Britské rady, Institutu Cervantes, Italského kulturního institutu v Praze a Goethe institutu. V pátek 6. října 2017 se pak uskuteční semináře pro učitele anglického, německého, francouzského, italského a španělského jazyka. Program konference včetně informace o registraci je zde.  Propozice soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2017/2018

Tue, 26 Sep 2017 08:06:46 +0200

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a soutěžních přehlídek ve školním roce 2017/2018, vyhlašuje soutěže na školní rok 2017/2018. Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání (21) zveřejňuje propozice soutěží a soutěžních přehlídek žáků základních uměleckých škol, které byly sestaveny ve spolupráci s Ústřední uměleckou radou základních uměleckých škol. Soutěžními disciplínami jsou: sólový a komorní zpěv, hra na dechové nástroje, hra smyčcových souborů a orchestrů, hra na bicí nástroje, hra na cimbál, hra na dudy, hra lidových souborů a soutěžní přehlídka tanečního oboru.Čerpání prostředků prostřednictvím šablon ESF

Tue, 26 Sep 2017 07:25:42 +0200

Informace k možnosti čerpání prostředků prostřednictvím šablon ESF na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chováníInformace o možnosti získání stipendia na roční studijní pobyt v Bavorsku

Fri, 22 Sep 2017 11:40:42 +0200

Článek obsahuje informaci o možnosti získání stipendií pro studenty a absolventy vysokých škol na studijní pobyt v Bavorsku.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/1498.jpg