Subscribe: MŠMT ČR - Články
http://www.msmt.cz/rss/cs/85954
Preview: MŠMT ČR - Články

MŠMT ČR, MŠMT ČR - ČlánkyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České RepublikyLast Build Date: Tue, 20 Feb 2018 05:09:23 +0100

Copyright: Copyright © 2006 MŠMT
 Školení IS Akredis

Fri, 16 Feb 2018 13:53:27 +0100

Ve dnech 27. 2. a 28. 2. 2018 se bude konat školení k informačnímu systému Akredis, a to v prostorách MŠMT, Karmelitská 529/5 118 12 Praha – Malá Strana, v místnosti č. 81.Evropská jazyková cena Label 2018

Wed, 14 Feb 2018 23:30:35 +0100

MŠMT upozorňuje na výzvu k předkládání návrhů na ocenění pro inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání v rámci programu Evropské komise European Language Label.


MŠMT vyhlašuje dodatek k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou ke dni 1. 9. 2018

Mon, 12 Feb 2018 11:56:42 +0100

Pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách ze dne 4. června 2012 bylo novelizováno. Úplné znění pokusného ověřování včetně dodatků ke dni 1. září 2018 je dále uvedeno. 


Nabídka jazykových a odborných kurzů v Bavorsku

Wed, 7 Feb 2018 15:24:29 +0100

Článek obsahuje informace o možnostech získání stipendia na jazykové a odborné kurzy (letní či zimní školy) pro studenty vysokých škol a vědce z České republiky.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/1498.jpg
Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2018

Wed, 31 Jan 2018 19:31:45 +0100

MŠMT vyhlašuje výsledky rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č. j.: MSMT-24277/2017) na rok 2018. Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2018

Wed, 31 Jan 2018 16:44:09 +0100

Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2018 je součástí rozpočtu kapitoly 333 MŠMT. Vychází ze zákona č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2018, schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 19. prosince 2017 usnesením č. 65 a publikovaného dne 29. 12. 2017 v částce 171 Sbírky zákonů.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/logo-m-mt.jpg
Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám pro rok 2018

Wed, 31 Jan 2018 16:38:35 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, podle nichž budou poskytovány prostředky v roce 2018.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/logo-m-mt.jpg
Normativy soukromých škol na rok 2018

Tue, 30 Jan 2018 10:25:36 +0100

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2018 pro účely poskytování dotací soukromému školství", č.j. MSMT-16/2018.2018

Tue, 30 Jan 2018 10:15:35 +0100Vzory formulářů výkazů pro rok 2018

Sun, 28 Jan 2018 15:11:02 +0100

Formuláře jednotlivých výkazů ke stažení ve formátu PDFMetodické pokyny pro rok 2018

Sat, 27 Jan 2018 15:25:01 +0100

Metodické pokyny pro vyplnění jednotlivých výkazů ve formátu PDF.Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem

Fri, 26 Jan 2018 09:29:19 +0100

Vyhlášení základu pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách pro období akademického roku započatého v roce 2018.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/logo-m-mt.jpg
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018

Thu, 25 Jan 2018 12:57:33 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018.Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018

Thu, 25 Jan 2018 12:56:23 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018.Plánované termíny jednání AKVOV v r. 2018

Wed, 24 Jan 2018 12:15:41 +0100
Veletrh Gaudeamus - prezentace povinné minimum pro budoucího studenta

Tue, 23 Jan 2018 15:55:06 +0100

V rámci Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS v Brně (31. 10. - 3. 11. 2017) a v Praze (23. 1. – 25. 1. 2018) vystoupili zástupci MŠMT a představili prezentaci s názvem "Vysoké školství ČR: "Povinné minimum" pro budoucího studenta". Tato prezentace poskytuje základní informace pro zájemce o studium na vysokých školách, aktuální informace o vysokém školství a další zdroje, které mohou být při činnosti pedagogických pracovníků a výchovných poradců užitečné.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/1498.jpg
Přehled projektů financovaných podle zákona č. 130/2002 Sb., ukončených k 31. 12. 2017

Mon, 22 Jan 2018 13:11:07 +0100

Přehled projektů financovaných podle zákona č. 130/2002 Sb., u kterých bylo k 31. 12. daného roku ukončeno financování – u nichž se za rok 2017 provádí finanční vypořádání dotací z rozpočtu kapitoly 333 - MŠMT veřejným vysokým školám


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/logo-m-mt.jpg