Subscribe: MŠMT ČR - Články
http://www.msmt.cz/rss/cs/189711
Preview: MŠMT ČR - Články

MŠMT ČR, MŠMT ČR - ČlánkyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České RepublikyLast Build Date: Mon, 11 Dec 2017 11:10:31 +0100

Copyright: Copyright © 2006 MŠMT
 Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu TALENT na rok 2018

Fri, 1 Dec 2017 11:28:33 +0100

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program II – Sportovně talentovaná mládež.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu REPRE na rok 2018

Fri, 1 Dec 2017 11:06:34 +0100

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program I – Sportovní reprezentace ČR.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok 2018

Fri, 1 Dec 2017 10:59:38 +0100

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech + Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE na rok 2018

Wed, 22 Nov 2017 16:49:22 +0100

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VI – Významné sportovní akce.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS) na rok 2018

Wed, 22 Nov 2017 15:39:03 +0100

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VII – Zdravotně postižení sportovci.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
Prováděcí pokyn pro vybrané žadatele (Podprogram 133D 531)

Wed, 22 Nov 2017 09:30:04 +0100

Prováděcí pokyn (Povinná dokumentace - realizace žádosti) pro vybrané žadatele dotací poskytnutých ÚSC, SK a TJ z Podrogramu 133D 531 v roce 2017/2018 na podporu materiálně technické základny sportu.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
Investiční prostředky (Podprogram 133D 531) - Subjekty navržené k financování

Tue, 21 Nov 2017 16:51:59 +0100

Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. 


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
Významné sportovní akce: Vyhlášení státní podpory sportu - investiční prostředky 2017 až 2023

Thu, 16 Nov 2017 16:29:54 +0100

Program 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
Vyúčtování a vypořádání se SR za rok 2017 pozor změna!!

Thu, 16 Nov 2017 12:07:51 +0100

Vyúčtování a vypořádání se SR za rok 2017 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému is-sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem zpřístupněn od 8.12.2017 spolu s manuálem pro vyúčtování.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
Rozvojový program pro sportovní gymnázia pro rok 2018

Wed, 25 Oct 2017 12:02:10 +0200

Vyhlášení Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou" pro rok 2018 bylo projednáno poradou vedení MŠMT dne 24. října 2017 pod č. j.: MSMT-24169/2017.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
Dodatek k vyhlášení programu IV – Údržba a provoz sportovních zařízení na rok 2017

Tue, 17 Oct 2017 15:12:39 +0200

V návaznosti na vyhlášení neinvestičního dotačního programu státní podpory sportu ze dne 2. října 2017 a na základě zjištěných technických problémů v informačním systému pro podávání žádostí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prodlužuje termín pro podávání žádostí v programu IV – Údržba a provoz sportovních zařízení do 23. října 2017, 24:00 hodin a zveřejňuje dodatek k tomuto programu, který se týká právě prodloužení termínu podávání žádostí, maximální hranice dotace a procesu formálního hodnocení. Ani jedna ze změn obsažených v dodatku není zásadní a nezakládá nutnost přepracování již podaných žádostí. Dodatek k tomuto programu se vztahuje ke všem řádně podaným žádostem nově vyhlášeného programu IV – Údržba a provoz sportovních zařízení.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program X

Mon, 2 Oct 2017 16:51:39 +0200

PROGRAM X – Projekty pro sportování veřejnosti


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu IV

Mon, 2 Oct 2017 16:31:34 +0200

Dotační neinvestiční program státní podpory sportu pro spolky na období 2017  Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
Zrušení Programu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení

Tue, 26 Sep 2017 08:46:12 +0200

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ruší Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení vyhlášený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dotačních neinvestičních programů státní podpory sportu na období 2017-2019, č. j.: MSMT-29154/2016-1.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg


Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky

Mon, 4 Sep 2017 09:01:16 +0200

PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech - revize nepodpořených žádostí.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
Zákon o podpoře sportu

Tue, 29 Aug 2017 14:15:00 +0200

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.MŠMT rozdělilo dotaci tělovýchově a střešním sportovním organizacím

Wed, 23 Aug 2017 16:05:11 +0200

Nový program i nová metodika programu dotačního III přinesla dlouho očekávaná rozhodnutí až na konci srpna. Vzhledem k situaci, kdy dotace do sportu v roce 2017 byly navýšeny, i v tomto programu všichni žadatelé obdrží více či stejně jako v roce 2016. Tělovýchovným organizacím např. Klubu českých turistů či České asociaci sportu pro všechny rostly dotace o maximální výši 150%, největší a nejstarší organizace Česká obec sokolská obdrží z tohoto programu více než 51 mil. Kč.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/1498.jpg
Rozdělení programu VII – Zdravotně postižení sportovci

Thu, 17 Aug 2017 10:05:00 +0200

Program VII je zaměřen na podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory ústředí, ale i krajských, regionálních článků organizační struktury spolků v oblasti zdravotně handicapovaných sportovců. Rozdělení Programu VII. bylo projednáno poradní výběrovou komisí a schváleno poradou vedení MŠMT.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/5534.jpg