Subscribe: MŠMT ČR - Články
http://www.msmt.cz/rss/cs
Preview: MŠMT ČR - Články

MŠMT ČR, MŠMT ČR - ČlánkyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České RepublikyLast Build Date: Thu, 19 Apr 2018 14:24:48 +0200

Copyright: Copyright © 2006 MŠMT
 Pravidla pro publicitu

Thu, 19 Apr 2018 12:00:00 +0200

Dne 19. dubna 2018 zveřejnil Řídící orgán OP VVV 3. verzi Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (dále Manuál JVS), kterou vydalo v aktualizované podobě MMR – NOK. Manuál JVS byl upraven na základě potřeby sladit text dokumentu s úpravami provedenými v Generátoru nástrojů povinné publicity ESI fondů.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4584.jpg


Volné místo - ministerský rada v oddělení všeobecného vzdělávání

Thu, 19 Apr 2018 09:25:05 +0200

č.j.: MSMT-9775/2018-2Volné místo - ministerský rada v oddělení všeobecného vzdělávání

Thu, 19 Apr 2018 09:25:05 +0200

č.j.: MSMT-9775/2018-2Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část 2015

Wed, 18 Apr 2018 14:00:00 +0200

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 18. 4. 2018 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 4, výzvy Teaming a jeho znění naleznete pod nadpisem Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro prioritní osu 1 OP VVV pro předkládání Individuálních projektů Teaming.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/4582.jpg
Vláda rozhodla o dorovnání peněz pro soukromé a církevní školy

Wed, 18 Apr 2018 11:00:15 +0200

Praha, 18. dubna 2018 – Vláda rozhodla o dorovnání financí pro soukromé a církevní školy. Veřejným školám se totiž loni v listopadu zvýšily platové tarify o 15 % pro učitele a 10 % pro nepedagogy, a výdaje pro soukromé a církevní školy musejí být s výdaji veřejných škol srovnatelné. Na dorovnání rozdílů ve financování soukromých a církevních škol půjde celkem 131 milionů korun, a to z vládní rozpočtové rezervy.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/5534.jpg
Volné místo - ministerský rada – vedoucí oddělení nákupu a majetku úřadu

Tue, 17 Apr 2018 15:46:13 +0200

č.j.: MSMT-10100/2018-1Ministerský rada – vedoucí oddělení nákupu a majetku úřadu

Tue, 17 Apr 2018 15:46:13 +0200

č.j.: MSMT-10100/2018-1Ministerský rada v odboru informačních a komunikačních technologií

Tue, 17 Apr 2018 14:10:41 +0200

č.j.: MSMT-8822/2018-2Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. - výzvy byly ukončeny

Tue, 17 Apr 2018 14:00:00 +0200

ŘO OP VVV zveřejnil k výzvám č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I přehled dokumentů dokládaných k ZoR podle Přílohy 3 výzvy.    


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/4854.jpg
Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I - Výzvy byly ukončeny

Tue, 17 Apr 2018 14:00:00 +0200

ŘO OP VVV zveřejnil k výzvám č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I přehled dokumentů dokládaných k ZoR podle Přílohy 3 výzvy.  


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4854.jpg
Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

Tue, 17 Apr 2018 13:00:00 +0200

ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_044 (Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 22. 3. 2018. Z důvodu administrativního pochybení byly u projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV vloženy chybné částky ve sloupcích Požadovaná výše finanční podpory kumulativně a Maximální schválená výše finanční podpory kumulativně.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4583.jpg
Na významné sportovní akce dá MŠMT přes 30 milionů

Tue, 17 Apr 2018 10:22:45 +0200

Praha, 17. dubna 2018 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pošle na významné sportovní akce v České republice více než 30 milionů korun. Průběžná investiční výzva byla vyhlášena v rámci programu Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury ČR 2017-2024.Finanční stav výzev

Tue, 17 Apr 2018 09:00:00 +0200

ŘO OP VVV průběžně zveřejňuje přehled finančního stavu vyhlášených výzev. Níže si můžete zobrazit tabulku obsahující jak základní identifikaci výzev, tak souhrnné informace o alokaci, počtu zaregistrovaných žádostí o podporu, objemu finančních prostředků v předložených žádostech o podporu či zbývajícím objemu finančních prostředků výzev. Tabulka je aktualizována na začátku a v polovině každého měsíce.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/5482.jpg
EUREKA GlobalStars Argentina 2018

Tue, 17 Apr 2018 08:40:05 +0200

Výzva s možnou  účastí českých řešitelských organizací s uzávěrkou 7.června 2018