Subscribe: MŠMT ČR - Články
http://www.msmt.cz/rss/cs
Preview: MŠMT ČR - Články

MŠMT ČR, MŠMT ČR - ČlánkyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České RepublikyLast Build Date: Sat, 20 Jan 2018 02:43:05 +0100

Copyright: Copyright © 2006 MŠMT
 


Vyhlášení výsledků dotačního programu "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2018"

Fri, 19 Jan 2018 13:50:14 +0100

MŠMT vyhlašuje výsledky dotačního programu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2018.Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení majetkoprávního

Fri, 19 Jan 2018 11:16:19 +0100

č.j.: MSMT-1299/2018-1Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení majetkoprávního

Fri, 19 Jan 2018 11:16:19 +0100

č.j.: MSMT-1299/2018-1Volné místo - ministerský rada – vedoucí oddělení nákupu a majetku úřadu

Fri, 19 Jan 2018 11:08:31 +0100

č.j.: MSMT-1301/2018-1Ministerský rada – vedoucí oddělení nákupu a majetku úřadu

Fri, 19 Jan 2018 11:08:31 +0100

č.j.: MSMT-1301/2018-1MŠMT letos podpoří mládežnické organizace více než 180 miliony

Fri, 19 Jan 2018 10:46:18 +0100

Praha, 18. ledna 2018 – Volnočasové aktivity dětí a mládeže podporuje MŠMT třemi neinvestičními programy, jen mládežnické organizace by měly obdržet podporu přes 180 milionů korun. Dalších téměř 7 milionů na podporu mládeže obdrží kraje a přes 5 milionů půjde na informační centra pro děti a mládež.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/5534.jpg
Náměstkyně Prudíková podpořila za MŠMT nadané děti

Thu, 18 Jan 2018 20:10:44 +0100

Praha, 18. ledna 2018 – Náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů Dana Prudíková podpořila oceněné nadané děti a dětské kolektivy, které zvítězily v soutěži Zlatý oříšek 2017. Svou podporu jim vyjádřila nejen na dnešní tiskové konferenci, ale již na Nový rok při slavnostním televizním finále soutěže.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/7326.jpg
Publikace pro zájemce o studium v zahraničí

Thu, 18 Jan 2018 16:52:46 +0100

Článek obsahuje infromace o publikaci pro zájemce o studium v zahraničí.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/1596.jpg
Ministr Plaga jednal s členy tripartity

Thu, 18 Jan 2018 15:10:19 +0100

Praha, 18. ledna 2018 – Na MŠMT se dnes konalo jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro vzdělávání a lidské zdroje (tzv. malá tripartita) za účastí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Tématy jednání byly priority vlády v oblasti vzdělávání, reforma financování regionálního školství a inkluze.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/7319.jpg
Výzva EIT 2018 v tematických oblastech „Výroba“ a „Městská mobilita“

Thu, 18 Jan 2018 13:16:28 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že EIT vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci dvou tematických oblastí „Výroba“ a „Městská mobilita“ (2018). Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora mládeže na krajské úrovni" v roce 2018

Thu, 18 Jan 2018 10:03:07 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) schválilo dne 16. ledna 2018 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora mládeže na krajské úrovni" v roce 2018 (čj.: MSMT-20793/2017-3), který je založen na spolupráci ministerstva a krajů v oblasti podpory volného času dětí a mládeže.Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

Thu, 18 Jan 2018 09:30:00 +0100

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_034 (Implementace krajských akčních plánů I) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 4. 1. 2018. V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_034  Implementace krajských akčních plánů I obracet na Ing. Ivu Sladkou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4583.jpg
12. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

Thu, 18 Jan 2018 09:00:25 +0100

Zápis z 12. zasedání MV OP VVV a jeho přílohy s výjimkou dokumentů, které mají charakter „důvěrný materiál“. Zasedání MV OP VVV se uskutečnilo 14. prosince 2017. AVÍZO 22.1.2018: Jmenování profesorů

Wed, 17 Jan 2018 09:03:23 +0100

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga v pražském Karolinu slavnostně předá jmenovací dekrety 52 profesorkám a profesorům vysokých škol.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/5534.jpg
Náměstek Doleček uctil památku Jana Palacha

Tue, 16 Jan 2018 15:26:51 +0100

Praha, 16. ledna 2018 – Náměstek sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček dnes u Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uctil památku Jana Palacha. Za ministerstvo školství položil kytici u Palachovy pamětní desky v den 49. výročí jeho sebeupálení.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/7267.jpg
Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2018

Tue, 16 Jan 2018 14:57:39 +0100

Stanovení výše republikových normativů 2018 vychází z materiálu čj. MSMT-34213/2017 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 v úrovni MŠMT – KÚ“.Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 v úrovni MŠMT – KÚ

Tue, 16 Jan 2018 14:26:40 +0100

Dokument čj. MSMT-34213/2017 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2018 v úrovni MŠMT – KÚ.Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I., 1.3.2018

Tue, 16 Jan 2018 10:21:00 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I.  


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/7100.jpg
MŠMT zvýšilo podporu talentovaných žáků na sportovních gymnáziích

Tue, 16 Jan 2018 10:00:52 +0100

Praha, 15. ledna 2018 – Přes 93 milionů korun poskytne MŠMT v tomto roce na podporu přípravy talentovaných žáků na gymnáziích se sportovní přípravou. Je to o více než 10 milionů korun více než v roce předchozím.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/7264.jpg