Subscribe: MŠMT ČR - Články
http://www.msmt.cz/rss/cs
Preview: MŠMT ČR - Články

MŠMT ČR, MŠMT ČR - ČlánkyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České RepublikyLast Build Date: Mon, 20 Nov 2017 06:03:39 +0100

Copyright: Copyright © 2006 MŠMT
 Ministr Štech se zúčastnil studentského průvodu

Fri, 17 Nov 2017 11:05:30 +0100

Praha, 17. listopadu 2017 - u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii se dnes dopoledne ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech zúčastnil vzpomínkové slavnosti u Hlávkovy koleje a pietního aktu v Žitné ulici.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/6920.jpg
Vyhlášení státní podpory sportu - investiční prostředky 2017 až 2023

Thu, 16 Nov 2017 16:29:54 +0100

Program 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
MŠMT udělilo záštitu nad 23. ročníkem Iberoamerické ceny

Thu, 16 Nov 2017 15:34:00 +0100

Praha 16. listopadu 2017 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech včera předal velvyslankyni Peru v České republice J. E. Lilianě Torres-de Muga podepsanou záštitu MŠMT nad 23. ročníkem Iberoamerické ceny.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/6915.jpg
ČESKO-NĚMECKÁ KONFERENCE: UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Thu, 16 Nov 2017 14:02:00 +0100

Ve dnech 22. - 23. listopadu 2017 se v rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích uskuteční v prostorách Goethe-Institutu v Praze česko-německá konference „Umělecké vzdělávání a společnost“. Konference je součástí společného strategického dialogu, odvětví kultura a školství, který byl v roce 2015 podepsán mezi vládami České republiky a Spolkové republiky Německo. Dvoudenní akce proběhne v rámci Ozvěn Česko-německého kulturního jara 2017.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/6870.jpgObjev svůj talent: Evropský týden odborných dovedností

Thu, 16 Nov 2017 13:15:19 +0100

Praha, 16. listopadu - Na příležitosti odborného vzdělávání upozorňuje ve dnech od 20. do 24. listopadu Evropský týden odborného vzdělávání, který již podruhé vyhlásila Evropská komise. Pod heslem Objev svůj talent navazuje na loňský úspěšný ročník, do kterého se zapojilo více než 700 000 osob po celé Evropě.Vyúčtování za rok 2017

Thu, 16 Nov 2017 12:07:51 +0100

Vyúčtování za rok 2017 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému is-sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem zpřístupněn od 1.12.2017 spolu s manuálem pro vyúčtování.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/3537.jpg
Průběžné zprávy velkých výzkumných infrastruktur pro rok 2017

Thu, 16 Nov 2017 11:28:18 +0100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje formuláře průběžné zprávy o realizaci projektu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v české a anglické verzi za rok 2017, kterou jsou příjemci povinni podle čl. 8 rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory předkládat poskytovateli ve stanovených lhůtách.Ministerský rada v oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání

Thu, 16 Nov 2017 10:19:52 +0100

č. j.: MSMT-30291/2017-2


INICIATIVA SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ „ANTIMIKROBIÁLNÍ REZISTENCE“ (JPIAMR) – VÝZVA S NÁZVEM "NOVÉ CÍLE, LÁTKY A NÁSTROJE" (2018)

Thu, 16 Nov 2017 10:02:47 +0100

Česká republika se v roce 2017 aktivně zapojila do iniciativy Společného programování „Antimikrobiální rezistence“ (JPIAMR). V této souvislosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 11. ledna 2018 bude vyhlášena výzva k předkládání předběžných návrhů projektů „Nové cíle, látky a nástroje“. Více informací o plánované předmětné výzvě lze dohledat na webových stránkách iniciativy JPIAMR - https://www.jpiamr.eu/press-release-pre-announcement-of-6th-call-new-targets-compounds-and-tools/.  INICIATIVA SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ „NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ“ (JPND) – VÝZVA S NÁZVEM „MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ PROJEKTY V OBLASTI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE“ (2018)

Thu, 16 Nov 2017 09:48:32 +0100

Česká republika se v roce 2017 aktivně zapojila do iniciativy Společného programování „Neurodegenerativní onemocnění“ (JPND). V této souvislosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 5. ledna 2018 bude vyhlášena výzva k předkládání předběžných návrhů projektů „Mezinárodní výzkumné projekty v oblasti zdravotní a sociální péče“. Více informací o plánované předmětné výzvě lze dohledat na webových stránkách iniciativy JPND - http://www.neurodegenerationresearch.eu/2017/11/2018-joint-transnational-call-for-research-proposals-pre-announcement/.  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Thu, 16 Nov 2017 00:04:00 +0100
Český hydrometeorologický ústav

Thu, 16 Nov 2017 00:04:00 +0100
3 miliardy z OP VVV pro regionální školství

Wed, 15 Nov 2017 16:50:27 +0100

Praha, 15. listopadu 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na pokračování výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou vyčleněny 3 miliardy korun, které by měly přispět k dalšímu zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Wed, 15 Nov 2017 15:28:14 +0100

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 15. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 15. listopadu 2017 od 14:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 31. 10. 2018, 14:00.  Průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu jsou 14. 12. 2017 do 14:00 hod., 15. 2. 2018 do 14:00 hod., 15. 5. 2018 do 14:00 hod., 14. 9. 2018 do 14:00 hod., 31. 10. 2018 do 14:00 hod.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/4854.jpg
3 miliardy z OP VVV pro regionální školství

Wed, 15 Nov 2017 15:21:04 +0100

Praha, 15. listopadu 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na pokračování výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou vyčleněny 3 miliardy korun, které by měly přispět k dalšímu zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/thumbnail/4583.jpg


Ministr Štech podepsal smlouvu o česko-německé spolupráci

Wed, 15 Nov 2017 14:55:22 +0100

Praha, 15. listopadu 2017 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech dnes podepsal smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti systémového rozvoje česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže se Západočeskou univerzitou v Plzni. Česko-německá spolupráce vyplývá z realizace Dohody mezi vládou ČSFR a SRN o spolupráci a výměně mládeže z 29. listopadu 1990.


Media Files:
http://www.msmt.cz/uploads/gallery/perex/6864.jpg