Subscribe: MŠMT ČR - Články
http://www.msmt.cz/rss/cs/179260
Preview: MŠMT ČR - Články

MŠMT ČR, MŠMT ČR - ČlánkyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České RepublikyLast Build Date: Sat, 18 Nov 2017 19:29:06 +0100

Copyright: Copyright © 2006 MŠMT
 Rozvojový program na Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství

Wed, 25 Oct 2017 14:35:30 +0200

MŠMT zveřejňuje schválený rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství včetně jeho příloh. Cílem programu je zvýšit platovou úroveň pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení zřízených územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí regionálního školství související s nařízením vlády č. 340/2017 Sb.Doplnění normativů církevních škol na rok 2017

Tue, 5 Sep 2017 15:40:41 +0200

Č.j. MSMT-23998/2017, Doplnění normativů neinvestičních výdajů církevních škol na rok 2017 pro účely poskytování dotací církevnímu školství, (stanovených materiálem č.j. MSMT-2738/2017)Doplnění normativů soukromých škol na rok 2017

Fri, 1 Sep 2017 12:25:52 +0200

Č.j. MSMT- 19782/2017, Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2017 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2017 (stanovených č.j. MSMT-279/2017)

Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2017

Fri, 21 Jul 2017 11:12:43 +0200

Materiál MŠMT č.j. MSMT-16809/2017-1 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2017.Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/ 2017, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu

Mon, 3 Jul 2017 11:08:30 +0200

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/ 2017, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu, č.j.: MSMT-10539/2017Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/ 2017, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu

Mon, 3 Jul 2017 11:07:14 +0200

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/ 2017, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu, č.j.: MSMT-10539/2017Rozbory hospodaření OPŘO 2016

Thu, 29 Jun 2017 13:27:39 +0200
Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství

Tue, 6 Jun 2017 08:28:43 +0200

Vláda na svém jednání dne 31. května 2017 schválila změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., kterou dojde ke zvýšení platových tarifů mj. i nepedagogických  zaměstnanců regionálního školství, a to s účinností od 1. července 2017. MŠMT bude tuto změnu implementovat formou vyhlášení rozvojového programu podle § 171 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého bude krajům poskytnuta dle § 163 školského zákona účelová dotace. Žádost o dotaci kraje ani školy nebudou podávat.Státní závěrečný účet MŠMT za rok 2016

Mon, 5 Jun 2017 13:44:56 +0200

Závěrečná zpráva o kapitole MŠMT za rok 2016Rozpis rozpočtu OPŘO 2017

Tue, 11 Apr 2017 08:03:52 +0200

Číselný rozpis rozpočtu běžných výdajů a závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti pro ostatní přímo řízené organizace, společné úkoly a státní správu na rok 2017Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2017

Tue, 11 Apr 2017 07:54:41 +0200

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2017 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úsekyMetodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Tue, 28 Feb 2017 08:42:01 +0100

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016Normativy církevních škol na rok 2017

Fri, 24 Feb 2017 08:52:38 +0100

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162  odst. 1a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2017 pro účely poskytování dotací církevnímu školství", č.j. MSMT-2738/2017.Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení

Wed, 8 Feb 2017 12:24:39 +0100

Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí, svazkem obcí, krajem při projednávání rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok.Právní předpisy a související dokumenty

Wed, 25 Jan 2017 14:50:25 +0100
Normativy soukromých škol na rok 2017

Tue, 24 Jan 2017 14:31:30 +0100

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2017 pro účely poskytování dotací soukromému školství", č.j. MSMT-279/2017.2017

Tue, 24 Jan 2017 14:15:47 +0100
Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2017

Fri, 13 Jan 2017 09:51:13 +0100

Stanovení výše republikových normativů 2017 vychází z materiálu čj. MSMT-37684/2016 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2017 v úrovni MŠMT – KÚ“.