Subscribe: www.vira.cz
http://www.vira.cz/rss/
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Czech
Tags:
ale  být  bůh  jak  jako  ježíš  jsem  jsme  když    nám  nás  pro  srov  srv  united  vás  že   
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: www.vira.cz

www.vira.czwww.vira.cz - 1 Nic dobrého, co uděláme, se neztratí

Fri, 24 Nov 2017 22:00:00 GMT

'Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako království, které je pro vás připraveno od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst...´ ´Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst?´ srov. Mt 25,34-35.37Black Friday. Nakupovat či nenakupovat?

Fri, 24 Nov 2017 08:10:00 GMT

Ne, že bych si jako většina žen tu a tam ráda něco nekoupila (hlavně na sebe). Navíc vidina toho, že totéž můžu pořídit za výrazně méně peněz než jindy je lákavá. Avšak nenutí mě to koupit i ty věci, které tak nezbytné nejsou? Ale hlavně nekompenzuji si tím něco?
On pozvedává náš život z prachu

Tue, 21 Nov 2017 13:15:00 GMT

Ježíš řekl: „Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“
Únava, únava, únava...

Fri, 17 Nov 2017 22:00:00 GMT

„Pracuje s radostí....“ (srov. Př 31,13)Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Thu, 16 Nov 2017 08:27:00 GMT

Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se uskuteční program slovenského evangelizačního projektu Godzone.Křesťan a politika? Jak (ne)?

Wed, 15 Nov 2017 22:00:00 GMT

Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může znamenat jak uznávání a podporu vládnoucí autority, tak ale i protesty, bojkot a odboj - jestliže to vyžaduje spravedlnost.
Každý z nás ovlivňuje druhé lidi a dějiny. Ani nevíme jak

Tue, 14 Nov 2017 14:47:00 GMT

Mnohdy se cítíme spíše jako „herci ve vedlejší roli“. Ale každý lidský život se dotýká mnoha jiných životů a málokdo tuší, jak mnoho ovlivňujeme ostatní…
Má to smysl?!

Fri, 10 Nov 2017 22:00:00 GMT

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej … (srv.Mt 25, 1-4)Rozhovor s Josefem Ptáčkem o imigraci, islámu, multikulturalismu a médiích

Fri, 10 Nov 2017 07:44:00 GMT

Katolický kněz Josef Ptáček říká, že je potřeba uprchlíkům pomoci, ale ne tak, abychom napomohli zhroucení vlastní civilizace. „Každý, kdo navštívil v poslední době Francii či Británii nebo řadu jiných zemí, ví, že již nyní se zde vyskytují veliké problémy s integrací některých skupin obyvatel. Často se jedná o lidi, kteří mají kořeny v takzvaných muslimských zemích,“ říká kněz.

 Sv. Lev Veliký

Wed, 08 Nov 2017 22:00:00 GMT

Papež zásadního významu (r. 440 - 461).Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible

Mon, 06 Nov 2017 22:00:00 GMT

Každý z nás si v sobě neseme vždycky dva  protipóly: strach i důvěru, lásku i agresi, kázeň i nekázeň, zbožnost i bezbožnost, svatost i světské smýšlení.
Od Boha nikdy neodejdeme s prázdnou

Fri, 03 Nov 2017 22:00:00 GMT

„Bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží – vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.“ (1Sol 2,13)Člověk je stvořený pro nesmrtelnost

Tue, 31 Oct 2017 11:57:00 GMT

Je akorát po jednom pohřbu. Mám v sobě ale hluboký pokoj. Vím, že jsme-li spojeni s Bohem, je všechno v pořádku. Bez Boha je tou nejsilnější veličinou v životě člověka smrt. S Bohem ale naopak život.
Máme se nechat převálcovat přistěhovalci?

Fri, 27 Oct 2017 22:00:00 GMT

Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi.“ (srv. Ex 22,20)Jak by měl volit správný křesťan

Tue, 24 Oct 2017 22:00:00 GMT

Jste spokojeni s výsledkem voleb? Jak dál? Postřeh k volbám, resp. pohled vpřed.
Listopadové číslo časopisu pro dívky IN!

Tue, 24 Oct 2017 14:55:00 GMT

Co najdete v novém čísle časopisu?„Politika není pro slušné lidi“

Fri, 20 Oct 2017 22:00:00 GMT

Když se ptali Ježíše, jestli je dovoleno platit daň císaři, odpověděl: „Co je císařovo dávejte císaři, a co je Boží, Bohu." Srv. Mt 22,17.21Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

Thu, 19 Oct 2017 07:38:00 GMT

Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4, Praha 6).Až zaklepeš bačkorama...

Wed, 18 Oct 2017 09:24:00 GMT

Až zaklepeš bačkorama, spustí tě do jámy a zasypou tě hlínou. Potom půjdou domů a dají si řízek s bramborovým salátem. A co chceš, aby si tam o tobě lidé říkali? Mají říkat: „Ten člověk byl strašný mizera, lépe by bylo ho nikdy nepotkat“?
Bůh zničí smrt navždy a setře slzy z každé tváře

Fri, 13 Oct 2017 22:00:00 GMT

„Bůh navždy zničí smrt a setře slzy z každé tváře.“ srv. Iz 25,8Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

Thu, 12 Oct 2017 10:10:00 GMT

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země.Odmítání voleb je odmítání demokracie

Thu, 12 Oct 2017 09:42:00 GMT

Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se do volební místností a alespoň nějak vyjádřit svůj postoj. A to buď volbou, anebo i třeba zneplatněním svého hlasu. Ale alespoň nějak!
Radost je přirozený stav života

Tue, 10 Oct 2017 10:18:00 GMT

Radost je přirozený stav věcí. To jen my jsme si navykli být naštvaní, dotčení, podráždění a nervózní. Důvodů, proč mít radost a být šťastný, je ale nekonečně mnoho…
Modlete se za politiky, i za ty chybující

Mon, 09 Oct 2017 10:12:00 GMT

„Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.Říjnové číslo časopisu pro dívky IN!

Sun, 08 Oct 2017 22:00:00 GMT

Zveme vás k přečtení říjnového čísla.To, čím si plníme hlavu, je důležité

Fri, 06 Oct 2017 22:00:00 GMT

Mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. (srov. Flp 4,8)Jak (ne)mluvit o sexu - nové číslo časopisu Rodinný život

Wed, 04 Oct 2017 22:00:00 GMT

Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou řečí jako většina společnosti.Člověk člověku vlkem

Wed, 04 Oct 2017 12:16:00 GMT

Návrat vlka na naše území vyvolává protichůdné vášně. Šelmu v sobě máme i každý z nás. Od vlků se ale můžeme i mnohému přiučit. 
Větší šanci na přežití

Fri, 29 Sep 2017 22:00:00 GMT

"Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka..."(srv.Flp 2, 4-7)Každý je se sebou nějak nespokojený

Wed, 27 Sep 2017 10:29:00 GMT

Proto spolu tolik soupeříme
Co když nás přemůže závist?

Fri, 22 Sep 2017 22:00:00 GMT

´Tihle poslední pracovali na vinici jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko', reptali dělníci proti hospodáři, když dostali svou mzdu. (Srov. Mt 20,11-12)Křesťané mají svojí modlitbou doprovázet politiky,

Wed, 20 Sep 2017 14:39:00 GMT

i ty chybujícíČlověk prahne po pomstě a odplatě

Tue, 19 Sep 2017 22:00:00 GMT

Populární romány a filmy o pomstě dokážou vždy strhnout mnoho lidí. Naznačuje to, jak hluboce toto téma prožíváme. Pomsta a fantazie o pomstě patří k nejsilnějším emocím, jež zakoušíme.
„Za co mě trestáš, Bože?“

Fri, 15 Sep 2017 22:00:00 GMT

Bůh s námi nejedná podle našich hříchů ani podle našich vin nám neodplácí. (Žl 103,10)Zajímavé víkendové programy,

Fri, 15 Sep 2017 12:43:00 GMT

nebo i jen ubytování v Rožmitále pod Třemšínem...Připadá mi nemožné milovat (snášet, respektovat, přijímat...) některé lidi

Wed, 13 Sep 2017 12:02:00 GMT

Být milován a milovat je potřeba každého člověka. A co když to nejde?
Být někomu dlužen je zátěží

Fri, 08 Sep 2017 22:00:00 GMT

Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. (Řím 13,8)Pády patří k životu

Tue, 05 Sep 2017 22:00:00 GMT

V životě je třeba nevyhnutelně počítat s pády a nevzrušovat se jimi, ale vstávat a zase znovu se vydávat vpřed! Chce to ale pořádně silný motiv, velkou pokoru a vytrvalost…
Zářijové číslo časopisu pro dívky IN!

Mon, 04 Sep 2017 08:36:00 GMT

Co vás čeká v novém čísle časopisu IN? Září je měsíc nového začátku. Doufáme, že se vám budou hodit naše články, jak nový školní rok začít s úsměvem.Boží ochrana není měkká peřina

Fri, 01 Sep 2017 22:00:00 GMT

"Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ srv. Mt 16,21-22Toužím po kabrioletu a po ... a po ...

Tue, 29 Aug 2017 22:00:00 GMT

Chtěl bych opravdu dobré auto, šetřím a skrblím, chodím z práce v sedm večer. Bože, na tom není nic špatného! A jednou nastane ten den, kdy se mi splní sen. Mám ho! Fakt jsem na sebe pyšný. 
Hořící náměstí v Kroměříži

Mon, 28 Aug 2017 12:37:00 GMT

Festival Burning Square – 16. září 2017Někdy je dobré ohlédnout se zpátky

Fri, 25 Aug 2017 22:00:00 GMT

„Slavit budu tvé jméno Bože pro tvou dobrotu a tvou věrnost. Když jsem volal, vyslyšels mě, v mé duši jsi rozhojnil sílu.“ (Srv. Ž 138,2-3)Sobectví se teologicky nazývá

Fri, 25 Aug 2017 12:02:00 GMT

Sobectví se teologicky nazývá hřích
Křesťanský festival UNITED v přímém přenosu

Fri, 25 Aug 2017 09:57:00 GMT

V TV, PC, mobilech i tabletechKdyž se v těžkých chvílích nemůžeme opřít už ani o svůj rozum...

Mon, 21 Aug 2017 22:00:00 GMT

Všichni jsme buď již učinili či učiníme zkušenost, že se v určitých těžkých a krizových chvílích plných pochybností nedokážeme vzpamatovat, jestliže zůstaneme jen na úrovni rozumového uvažování. 
Vybíráme z Vašich e-mailů...

Sun, 20 Aug 2017 22:00:00 GMT

Napsali jste nám a my odpovídáme...On je větší než všechno zlo v našem životě

Fri, 18 Aug 2017 22:00:00 GMT

Jedna kananejská žena křičela na Ježíše: "Smiluj se nade mnou, Pane, moje dcera je krutě posedlá." Přistoupila k němu a prosila: "Pane, pomoz mi!" Ježíš jí odpověděl… (srv. Mt 15,22.25-26)Příroda je Boží dar pro každého

Tue, 15 Aug 2017 22:00:00 GMT

Kniha přírody je výjimečný a drahocenný Boží dar každému člověku. Je to obrazný způsob řeči, kterého Bůh používá, aby nám pomohl poznávat i zákonitosti srdce.
Strach zabíjí

Fri, 11 Aug 2017 22:00:00 GMT

Ježíš řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku a zachytil ho. (srv.Mt 14, 29-31)Padesátka ještě není konec života

Tue, 08 Aug 2017 22:00:00 GMT

Je zvláštní a nezvyklé nevědět, kde jsme, zda jsme nepozorovaně dosáhli cíle, či zda ještě musíme zabrat a přidat.
Někdy si přejeme, aby ta chvíle nikdy neskončila

Fri, 04 Aug 2017 22:00:00 GMT

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady.“ Tu je najednou zastínil světlý oblak a ozval se hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!“ (srov. Mt 17,1-5)Příběh o rozladěné kytaře

Tue, 01 Aug 2017 22:00:00 GMT

V jedné uzavřené místnosti se nacházelo pět kytar, které žily svým obvyklým životem. Jednou vešel do místnosti mladý muž, vzal do rukou jednu kytaru a začal ji ladit. Některé struny přitom natahoval a jiné zase povoloval. Byla to namáhavá práce, při které kytara naříkala bolestí. Další kytary se velmi bály a hudrovaly na člověka, který je přišel naladit. Jedné se podařilo schovat se za křeslo.
 
Vše zlé NENÍ k něčemu dobré

Fri, 28 Jul 2017 22:00:00 GMT

Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému (Řím 8,28)Program festivalu UNITED zahrnuje hudbu, semináře, workshopy a i dětskou scénu

Thu, 27 Jul 2017 07:34:00 GMT

Město Vsetín bude od čtvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 dějištěm sedmého ročníku multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Součástí programu budou žánrově různorodá hudební vystoupení, semináře, workshopy, divadelní a filmová představení, program pro děti a sportovní vyžití. Návštěvníci také budou moci využít poradenskou nebo modlitební službu.Zuřil jsem: Taková nula a modlí se za mě

Tue, 25 Jul 2017 22:00:00 GMT

Jedna věřící žena vykřikla: „Proč to děláte?“ Vladimír, boxer z našeho "týmu", se rozzuřil ještě víc a vší silou ji udeřil do tváře. Tento profesionální, dobře mířený úder, by byl složil každého muže, tím spíš křehkou, malou ženu. S krvácející tváří se sesunula na zem.
Někdy nemáme ani sílu volat o pomoc

Fri, 21 Jul 2017 22:00:00 GMT

„Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit.“ (Srv. Řím 8,26)Soutěž o 3 vstupenky na festival UNITED

Wed, 19 Jul 2017 12:20:00 GMT

Soutěž o vstupenky na multižánrový festival UNITED, který se uskuteční od 24. 8. do 26. 8. 2017 ve Vsetíně.Boží slovo může zavlažovat a měnit i tvůj život

Tue, 18 Jul 2017 22:00:00 GMT

Bůh se každého z nás dotýká originálním způsobem. Má své mnohé vlastní způsoby a prostředky, jak s námi komunikovat. Zcela výjimečným způsobem k nám ale promlouvá skrze své slovo v Bibli.
Bůh chce promlouvat i do tvého života. Neboj se tomu uvěřit.

Fri, 14 Jul 2017 22:00:00 GMT

"Vyšel rozsévač rozsévat. Některá zrna padla na okraj cesty, jiná na kamenitou půdu, jiná zas do trní a jiná zrna padla na dobrou půdu a dala užitek." (Srv. Mt 13,3-9)Soutěž o 3 vstupenky na festival UNITED

Fri, 14 Jul 2017 11:54:00 GMT

Internetový portál Víra.cz ve spolupráci s festivalem UNITED vyhlašují soutěž o vstupenky na vsetínský multižánrový festival UNITED, který se uskuteční od 24. 8. do 26. 8. 2017 ve Vsetíně.
Pěknou dovolenou!

Tue, 11 Jul 2017 22:00:00 GMT

Člověk, který nezná úžas nad znovuobjevením zevšednělé krásy, člověk, který nechválí a neděkuje, vlastně živoří, nežije.
Prosba o Vaši pomoc

Mon, 10 Jul 2017 13:53:00 GMT

Svou krví můžete zachránit život. Hledá se akutně dárce kostní dřeně pro 16 letého Jakuba z Brna.Dovolená není jen přestávka od práce

Fri, 07 Jul 2017 22:00:00 GMT

"Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek." (Mt 11, 28 - 29)Pohostinnost - pohledem židovské moudrosti

Tue, 04 Jul 2017 22:00:00 GMT

Jednou do městečka dorazila velká skupina kupců, kteří museli zůstat přes šabat. Přišli k věhlasnému rabimu Šmuelovi, zdali by u něho nedostali nocleh a šabatovou večeři. Rabi jim sdělil, že je přijme, ovšem za vysoký poplatek...
Pohostinnost obohacuje i nás samé

Fri, 30 Jun 2017 22:00:00 GMT

„Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a ta ho pozvala k jídlu. Řekla svému muži: "Vím, že je to prorok. Upravíme mu v poschodí malou světničku, a kdykoli k nám přijde, může se tam uchýlit." Elizeus přišel, vstoupil do světničky a odpočinul si tam.“ (srov. 2Král 4,8-11)Časopis IN! - dívčí svět, prázdniny 2017

Fri, 30 Jun 2017 10:32:00 GMT

Ahoj, z redakce vás vítáme u prázdninového IN!Pohostinnost - biblické citáty

Fri, 30 Jun 2017 10:04:00 GMT

Nezapomínejte na pohostinnost - díky ní někteří nevědomky hostili anděly! ... Žid 13:2 Katolická charismatická konference 2017 v Brně

Wed, 28 Jun 2017 08:18:00 GMT

Ve dnech 5.–9. července se na brněnském výstavišti BVV již po osmadvacáté uskuteční katolická charismatická konference.Těžkosti a trápení mohou být i inspirací a impulsem

Tue, 27 Jun 2017 22:00:00 GMT

Často vycházíme z představy, že k úspěšnému a tvůrčímu životu nutně potřebujeme "svatý pokoj". Ale těžkosti a trápení mohou být i zdrojem tvůrčí inspirace a impulsem pro jakousi změnu směru.
UNITED křesťanský festival 24.8-26.8.2017 Vsetín

Mon, 26 Jun 2017 22:00:00 GMT

Ve Vsetíně proběhne od čtvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 sedmý ročník multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Akce nabídne žánrově různorodou hudbu, přednášky, workshopy, divadelní a filmová představení, poradenskou a modlitební službu, program pro děti a sportovní vyžití.Bůh nezná výraz „nejsi pro mě dost dobrý“

Fri, 23 Jun 2017 22:00:00 GMT

Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! Neboť Hospodin slyší chudáky, nepohrdá svými vězni. Nechť ho chválí nebe a země, moře a vše, co se v nich hýbe. Ž 69,35Setkáváme se s lidmi, kteří nás podceňují

Tue, 20 Jun 2017 22:00:00 GMT

Rodíme se s určitými dary, ale setkáváme se s lidmi, kteří nás podceňují a kritizují a my pak sami o sobě pochybujeme. A ze strachu se pak neodvážíme něco pořádného udělat...
Tomáš More (22.6.)

Tue, 20 Jun 2017 22:00:00 GMT

Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.Nemožní lidé kolem mě

Fri, 16 Jun 2017 22:00:00 GMT

Kristus za nás umřel, ještě když jsme byli hříšníky. Řím 5, 8Co znamená přání „Šálóm“?

Tue, 13 Jun 2017 22:00:00 GMT

Pro biblické hebrejské slovo šálom („pokoj“) nemají jiné jazyky přesný překlad. Slovo šálom totiž neznamená jen to, co my označujeme slovem mír, tedy opak války. Šálom znamená daleko více.
Jak žít se svou nedokonalostí?

Fri, 09 Jun 2017 22:00:00 GMT

Žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi. (2Kor 13,11)Prohlášení k výročí vyhlazení Lidic a Ležáků

Thu, 08 Jun 2017 22:00:00 GMT

Působit utrpení dětem je vždy zločinem. Že mají být tyto zločiny stíhány, podepíše dnes každý, protože utrpení dětí z doby heydrichiády odsoudí všichni. Jenže kolem nás jsou další nejrůznější formy zločinů páchaných na dětech...Každý z nás obdržel jiné talenty. Máme se doplňovat, ne soupeřit (videospot)

Mon, 05 Jun 2017 22:00:00 GMT

Bůh stvořil každého jako originál. A zve nás, abychom se navzájem doplňovali. Nemáme se napodobovat, či soupeřit. 
Plovoucí kostel na Vltavě 2017

Mon, 05 Jun 2017 22:00:00 GMT

V rámci noci kostelů (v pátek 9. června 2017) bude v Praze možno navštívit i "zakotvený kostel“ na Vltavě u Karlova mostu...Boží dary jsou nám „šité na míru“

Fri, 02 Jun 2017 22:00:00 GMT

Boží dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. Projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. (srov. 1Kor 12, 3b-7)Časopis IN! - dívčí svět, červen 2017

Thu, 01 Jun 2017 12:53:00 GMT

Co vás čeká v červnovém čísle časopisu IN?Ducha svatého dostáváme, abychom mohli být stateční

Mon, 29 May 2017 22:00:00 GMT

Svatodušní svátky - Letnice - jsou padesátý den po Velikonocích. Právě padesát dní trvalo, než se ze zbabělých Kristových učedníků stali stateční lidé. 
Zmatky a nejistoty nás nemusí ovládnout

Fri, 26 May 2017 22:00:00 GMT

"Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma. Všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými." (srv. Sk1,12-14)Jedinečný koncert křesťanské hudby - kapela Rend Collective - pátek 2. 6. 2017 v Praze

Fri, 26 May 2017 22:00:00 GMT

Skupina Rend Collective patří mezi výrazné světové křesťanské kapely. Formace pochází z přístavního města Bangor v Severním Irsku.Bůh chce setřít slzy z každé tváře

Tue, 23 May 2017 22:00:00 GMT

Biblický Bůh stírá slzu z každé tváře. Ještě v poslední den bude hotov osušit každou slzu na naší tváři. 
Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

Tue, 23 May 2017 10:17:00 GMT

Arcibiskupství pražské nabízí vzdělávací "Týden pro školy" 19. — 25. června 2017I v naší samotě je přítomný Ježíš

Fri, 19 May 2017 22:00:00 GMT

"Ježíš řekl svým učedníkům: Nenechám vás sirotky. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte. Poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás." (srov. Jan 14,18-20)Výstava o kardinálu Beranovi v Praze

Thu, 18 May 2017 14:13:00 GMT

Výstava: „JOSEF KARDINÁL BERAN - Mezi svobodou a totalitou“ se koná ve výstavních prostorách (v suterénu) kostela Nejsv. Srdce Páně v Praze 3 – Vinohradech od 18. 5. do 28. 9. 2017, vždy ve čtvrtek, pátek a v neděli od 14:00 do 17:45, v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin.Poraďte mi, mám jít na výstavu lidských těl The Body exhibition?

Wed, 17 May 2017 14:30:00 GMT

Jsem studentka a naše učitelka biologie nám nabídla výstavu The Body exhibition. Já jsem se na ni nic netušíc přihlásila. Po protestu mých rodičů jsem o tom začala studovat nějaké materiály a jsem na vážkách. Prosím o radu, zda mám na tu výstavu jít.
Křesťanství jako berlička?

Mon, 15 May 2017 22:00:00 GMT

Je-li křesťanství nepravdivé, žádný čestný člověk mu nebude chtít věřit, i kdyby mohlo být jakkoli prospěšné...
Jsou křesťané nějaká extratřída?

Fri, 12 May 2017 22:00:00 GMT

Vy (křesťané) jste rod vyvolený, lid patřící Bohu, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. (srov. Bible 1 Petr 2,9)Kardinál Vlk v novém dokumentu na ČT

Fri, 12 May 2017 13:34:00 GMT

V neděli 14. 5. 2017 Ve 13:20 hod. uvede Česká televize 2 nový dokument z cyklu Cesty víry „Odcházení kardinála Miloslava Vlka“ ČT 2 bude pořad opakovat v pondělí 15. 5. v 13:05 hod. a v neděli 21. 5. 05:00 hod.Pravý učitel je ve vašem nitru (sv. Augustin)

Wed, 10 May 2017 14:32:00 GMT

Pravý učitel je ve vašem nitru. Nikdo ať si nemyslí, že se může něčemu naučit od člověka. Vnější vyučování je pouze pomůcka a znamení.
Když někdo drtí své okolí svou ... dokonalostí

Wed, 10 May 2017 13:24:00 GMT

„Pane, dovolím si vám říci toto: Vypadáte velmi sebejistě, což ale protiřečí nedostatku sebedůvěry, o němž hovoříte... Váš syn musí z vaší strany pociťovat významný tlak. Denně má před sebou dokonalého otce, kterému se vše daří. Neporazitelný hrdina.Tento obraz ho musí tížit.“
Být autoritou není snadné

Fri, 05 May 2017 22:00:00 GMT

Ježíš řekl: „Dobrý pastýř volá své ovce jménem, vyvádí je a ovce ho následují, protože znají jeho hlas.“ (srov. J10, 1-4)Na začátku června v Česku poprvé vystoupí severoirská skupina Rend Collective

Wed, 03 May 2017 14:38:00 GMT

Počátky kapely sahají na přelom let 2002 – 2003, kdy v místním křesťanském společenství vznikla formace s názvem Rend Collective Experiment. Formace vnímala jisté nepřátelství moderní kultury směrem k církvi a křesťanství, na které zareagovala svou hudební tvorbou.Kéž by nám někdo byl řekl, jak být mámou, tátou...

Tue, 02 May 2017 22:00:00 GMT

Udělal jsem mnoho chyb, když byly děti malé. Po mnoho let říkám otcům o třech iluzích, které mne držely v takovém životním stylu. Moje manželka zas vypráví o jiných věcech, o kterých při začátku rodičovství neměla ponětí.
Moji vděčnost nepotřebují ani tak lidé kolem mne, jako já sám! (videospot)

Mon, 01 May 2017 22:00:00 GMT

Skrze vděčnost si uvědomujeme, co všechno máme a co dostáváme.
Věci často nejsou tak, jak bychom chtěli, aby byly

Fri, 28 Apr 2017 22:00:00 GMT

Dva z učedníků se ubírali do vesnice zvané Emauzy. Hovořili o tom všem, co se stalo. Mezitím se k nim připojil Ježíš. Oni ho ale nejdřív nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní: „Ty jsi snad jediný, kdo v Jeruzalémě neví, co se tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izrael.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit!“ Potom jim začal vysvětlovat co je o něm v Bibli psáno… (srov. Lk 24,13-35)