Subscribe: CivilMédia - Hírek [életmód/kultúra]
http://www.civilmedia.hu/modules/rss_news.php?cat=7
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Hungarian
Tags:
ami  ban  ben  csak  egy  hagyom  hat  hogy  kand  magyar  marci kand  marci  meg  nak  nem  oktat  sek  szeti  vagy  val 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: CivilMédia - Hírek [életmód/kultúra]

CivilM?dia - H?rek [?letm?d/kult?ra]?ll?spont rovat RSS csatorn?ja. Tom Cruise n?met elismer?st kapott

2009.10.21

A bulv?r lapok szeretnek Tom Cruise ?s csal?dja (Suri, Katie Holmes) ?let?vel foglalkozni. Arr?l, hogy mit tesz ?, mint sz?n?sz, alig adnak h?rt. N?zz?k h?t, mit mondott a n?metorsz?gi rangos d?j ?tv?telekor.
gorGONZ?la

2010.03.03

A gorgonzola h?res bels?pen?szes sajt. A gonz? l?nyege az er?s szubjektivit?s, a t?nyek ?s a fikci? vegy?t?se a szerz? ?ltal k?zvet?tett ?zenet hat?s?nak feler?s?t?se ?rdek?ben. Az ?rettebb v?ltozat szil?rdabb, ?s egyre pik?nsabb ?z?. Azt val
Sz? a k?z?mb?ss?g ?s a f?lelem ellen

2010.01.25

Sajnos minden ember csal?dj?ban vagy ismerets?gi k?r?ben megtal?lhat? a r?kos megbeteged?s. Ezzel a t?rt?nettel szeretn?m felh?vni az emberek figyelm?t a sz?r?vizsg?latok, a korai felismer?s fontoss?g?ra, ?s a kitart?s mellett a gy?zelmet is megmutatni azoknak a betegeknek, akik most vannak e neh?z ?lethelyzetben.
A magyarorsz?gi rabszolgatart?s jelens?g?r?l t?rgyal Orsz?gb?r? Zolt

2010.01.12

K?zel 15.000 vagyonvesztett csal?d f? ?ldozati csoportja a kifejezetten rasszista elemeket is felmutat? magyarorsz?gi "csicskatart?snak".
Kincsek a mocs?rban

2009.11.22

A telev?zi?z?s hullad?ktenger?ben rendszeresen al?mer?l?k tudj?k, n?hol felbukkan egy-k?t ?rtelmes m?sor, ami miatt m?gis csak ?rdemes a szob?ban tartani az elektrosztatikus l?d?t… Avagy a csill?mporos fek?li?n t?l. R?vid m?soraj?nl?.
?jrahasznos?tott hagyom?ny

2009.11.16

A decemberi, gyermekeknek sz?l? mes?s programsorozat, a Hagyom?nyok ?jrahasznos?t?sa szervez?j?vel, Szegedi Aliz Torell?val besz?lgettem.
Hagyom?nyok ?jrahasznos?t?sa

2009.11.05

Benedek Elek ?v - egy csapat fiatal magyar ruhatervez? – gyermekek – ?jrahasznos?t?s. Mes?s kar?csonyi gyermekprogram-sorozat 2009. december 11-12-13-?n a Budapest sz?v?ben.
Hajland?s?g a munk?ra

2009.10.28

Mi?rt gondolj?k azt olyan sokan, hogy a munka sz?ks?ges rossz. Mi?rt kell ott ?llni egy dolgoz? m?g?tt ahhoz, hogy j? munk?t v?gezzen, vagy tal?n hamis ez az elgondol?s? Egy?ltal?n - hol romlik el a munka?
A Gr?vin m?zeumt?l a Pixarig

2009.10.28

1892. okt?ber 28-?n az akkori P?rizs Gr?vin M?zeum fel? igyekv? emberekre k?l?nleges ?lm?ny v?rt. Ezen a napon vet?tett?k le ugyanis Emile Reynauld Optikai sz?nh?z?t. Ma okt?ber 28?n az anim?ci?s film vil?gnapj?t ?nnepelj?k.
Narancssz?n vil?gunkban

2009.10.25

Mondjon ak?rki ak?rmit, a sz?neknek van gy?gy?t? hat?sa. Amikor az ember felt?lt?dni v?gyik, min?l tartalmasabb besz?lget?sekre, min?l energikusabb illatokra, k?pi hat?sokra v?gyik.
Renesz?nsz a Sz?pm?v?szetiben

2009.10.20

Okt?ber 28-?n ?jabb nagyszab?s? ki?ll?t?s ny?lik a Sz?pm?v?szeti M?zeumban, melynek t?m?ja az it?liai renesz?nsz fest?szet k?t ?vsz?zada. A ki?ll?t?st m?r a vil?g legn?v?sabb m?v?szeti lapja a : The Art Newspaper is aj?nlja.
Az ?p?t?szet vil?gnapja

2009.10.05

Ma, okt?ber 5-?n kezd?dik az ?p?t?szet h?napja, ami nap egyben az ?p?t?szet vil?gnapja is.
Micimack? ?jra ?ntve.

2009.10.03

A Micimack? szerz?i jogait birtokl? szervezet enged?lyt adott a m? folytat?s?ra. ?gy 80 ?v ut?n folytat?dik a kaland.
Magyar Dr?ma

2009.09.21

A Magyar Dr?ma napj?nak alkalm?b?l ma orsz?gszerte t?bb sz?nh?zban is k?l?nb?z? programokkal v?rj?k az ?rdekl?d?ket.
Vince b?csi sapk?ja 3.

2009.09.16

Folytat?dik tov?bb a t?rt?net...
Mozizz!

2009.09.14

Imm?r hatodik alkalommal v?rja a film rajong?it 41 v?ros 98 mozija. Szeptember 17-?n kezd?dik a Mozi?nnep.
Mozizz!

2009.09.14

Imm?r hatodik alkalommal v?rja a mozi rajong?it 41 v?ros 98 mozija. Szeptember 17-?n kezd?dik a Mozi?nnep.
Vice b?csi sapk?ja

2009.09.13

A t?rt?net folytat?dok...
Brooklyn ?s Queens- New York egyik arca

2009.09.10

A h?rom fenti ter?let m?g ma se tartozik turist?k kedvelt c?lpontjai k?z?, ha New York fel? veszik az ir?nyt, amely v?ros id?n ?nnepli a 400. sz?let?snapj?t. ?gy t?nik azonban, hogy az elk?vetkezend? ?vekben egyre t?bben fognak kik?lt?zk?dni ezekbe, a ma m?g rozsda?vezetnek sz?m?t? ter?letekre, f?leg az?rt mert a v?ros lakoss?g?nak a n?veked?se ?ri?si ?temben folyik. 2016-ra egy milli?val fognak t?bben lakni a Nagy Alm?ban. ?rdemes teh?t m?lyebb pillant?st vetni ezekre a v?rosr?szekre.
Ha m?r a v?remet akarj?k...

2009.09.09

...h?t legyen. Fogtam a kamer?t, ?s cs?p?rg? es?ben elindultam a szombati "retro" v?rad?sra a V?rosmajori Szabadt?ri Sz?npadhoz. Ki fog elj?nni ilyen id?ben? – gondoltam a felh?ket k?mlelve, meglehet?sen szkeptikusan.
Vince b?csi sapk?ja

2009.09.09

Gyerekorom eml?kei k?z? tartozik ez a t?rt?net, melynek val?s?gos magja van: ahogy mondani szok?s, az ?let ?rta...
Vince b?csi sapk?ja

2009.09.09

Gyerekorom eml?kei k?z? tartozik ez a t?rt?net, melynek val?s?gos magja van: ahogy mondani szok?s, az ?let ?rta...
Mekkora a szerencse?

2009.09.02

Reggel bekapcsoljuk a r?di?t vagy fellapozunk egy ?js?got ?s elolvashatjuk, meghallgathatjuk a r?nk vonatkoz? aznapi horoszk?pot. Mintha csak 12-f?le ir?nyt vehetne az ?let aszerint, hogy melyik jegybe tartozunk.
El?red c?ljaidat?

2009.08.05

Ismerek egy sportcsapatot, amely gyakran m?sodik, s egy kiv?l? ?sz?t is, aki eddig szinte minden vil?gverseny?n m?sodikk?nt ?rt c?lba. Mi k?l?nb?zteti meg az els?t?
V?gv?rak ?letre kelve - mindent a turist?k?rt

2009.07.29

Feledhetetlen ?lm?nyt szerez, aki a v?reml?keink valamelyik?be ell?togat mostans?g. Felfedezt?nk valamit ism?t ?vsz?zadainkb?l Eur?p?val k?z?sen meg?lve, ami a t?rt?nelm?nk vel?nk ?l? r?sze.
Meddig ?l?nk?

2009.07.29

Meddig ?l?nk, s ami m?g ?rdekesebb, mi?rt ?l valaki sokkal tov?bb, ak?r k?tszer annyi ideig, mint m?s?
Medical Wellness

2009.07.20

Mi is az a Medical Wellness? A medical wellness elt?r a hagyom?nyos ?rtelemben vett wellness-csomagokt?l ?s szolg?ltat?sokt?l.
H?nyszor ?l?nk?

2009.07.08

Am?g valakinek nincs tapasztalata el?z? ?leteir?l, addig puszt?n morfond?roz?s t?rgya, hogy milyen hat?ssal lenne ezen ?let?nkre, ha tudn?nk, hogy lesz k?vetkez?.
B?r?s?gokr?l mediatorokhoz?

2009.07.05

Meglepve szeml?lem a sajt? megnyilv?nul?sait. M?ra t?lterhelt b?r?s?gok eljutottak a felismer?shez, a csal?di veszeked?sek ?s perek az ?n?ll? ?s f?ggetlen igazs?g?gyi szolg?ltat? a mediator kez?ben j? helyen vannak.
Seg?ts?g az Embernek

2009.07.02

A f?ldi t?rt?nelem sor?n hossz? ideje ?h?tozunk m?r olyan ?letre, melyet a l?lek ?s a test harm?ni?ja jellemez.
Manga ?s anime:a gyerekek megront?ja?

2009.06.24

Ki ne eml?kezne a haz?nkban k?t legismertebb anim?re a Sailor Moonra ?s a Dragon Ballra?Nos igen,hallhattunk gyerekekr?l, akik az ?let?ket vesztett?k miattunk, ?s hallottunk a betilt?sukr?l.De mi az igazs?g?
A mai mesefilmek hatasa a gyerekekre

2009.06.11

Mien rossz hatast gyakorolnak a gyerekekre a mai mesefilmek!!
Hov? t?ntek az emberi jogok Eur?p?ban? Ismerd meg az emberi jogokat!

2009.06.07

Minden ember meg?rdemli, hogy egyenl? b?n?sm?dban r?szes?lj?n. Ne higgy?k hogy ez ma Eur?p?ban marad?ktalanul teljes?l. Hogyan jut ?rv?nyre a munk?hoz val? jog? Mindenki egyenl? a t?rv?ny el?tt?
Aj?nd

2009.06.05

Gy?gymassz?r p?lyafut?som legkedvesebb betegei az id?sek voltak. Vannak, akik panaszkodnak, vannak akik viccet mes?lnek, ?s vannak sz?vfacsar? t?rt?netek is. Az al?bbi is ilyen.
A drogok minden ?vben ?letek milli?it teszik t?nkre…

2009.06.05

...tehet?nk valamit ezzel kapcsolatban? - ?n m?g soha ?letemben nem ?reztem testi f?jdalmat - mosolyog a l?ny a Narconon Alap?tv?ny standja m?g?tt ?ll? fi?ra, aki a drogok testre gyakorolt hat?sair?l besz?l neki.
„Ak?rmip?dia”, v?lem?nylexikon

2009.06.03

Valamikor akad?mikusok szerkesztett?k a lexikonokat, de ahogyan a k?perny?n a sz?n?szeket felv?ltott?k az „olcs?k”, ?gy az akad?mikusok ?ltal k?sz?tett prec?z lexikonokat ?s sz?t?rakat is felv?ltott?k az ?njel?lt szerkeszt?k ?ltal k?sz?tett „ak?rmip?di?k”
A Szanyi Bokr?ta N?pt?nc Egy?ttes 70 ?ve

2009.05.29

Jelen ?ssze?ll?t?sban, a Szanyi Bokr?ta N?pt?nc Egy?ttes 70 ?v?t foglaljuk sorozatba, amelyet T?reki Imre, a t?nccsoport m?v?szeti vezet?je ?ll?tott ?ssze 2001 ?vben, feldolgozva Kokas K?lm?n "Aranyk?nyv?t", ...
A Szanyi Bokr?ta N?pt?nc Egy?ttes 70 ?ve m?sodik r?sz

2009.05.29

Jelen ?ssze?ll?t?sban, a Szanyi Bokr?ta N?pt?nc Egy?ttes 70 ?v?t foglaljuk sorozatba, amelyet T?reki Imre a t?nccsoport m?v?szeti vezet?je ?ll?tott ?ssze 2001 ?vben, feldolgozva Kokas K?lm?n "Aranyk?nyv?t", ...
F?gg?s?gek, kicsit m?sk?pp

2009.05.09

Az ?dess?g, a csokol?d? kellemes - annyira kellemes, hogy k?nnyen kialakul a t?le val? f?gg?s?g. Ez?rt sem szabadna ?let?nk mindennapos t?pl?l?k?v? v?lni.
Tahitian Noni - Fedezze fel az eg?szs?g titk?t!

2009.05.07

A nonit a d?l?zsiai r?g?ban ?s a szubkontinensen m?r j?val az ember ?r?sos eml?kei el?tt is ismert?k ?s haszn?lt?k. Ma fogyaszt?k mili?i ?lvezik a noni eg?szs?get kiegyenl?t?, ?jra felfedezett titk?t.
L. Ron Hubbard Guinness Rekord

2009.04.29

A k?nyvszakma nagy tal?lkoz?j?n a London Book Fair nev? v?s?ron jelentett?k be, hogy 185 hangos k?nyvvel L. Ron Hubbard begy?jt?tte harmadik, a Guinness World Records ?ltal hiteles?tett vil?gcs?cs?t.
A hal?l ki?ll?t?sa

2009.04.28

Harangsz?. Boncasztal. K?klopsz. Szervsimogat?… Eleven tanuls?g – a Semmelweis Orvost?rt?neti M?zeum (1013 Budapest, Apr?d u. 1-3.) patol?giai ki?ll?t?sa – mindenkinek 2009. m?jus 31-?ig.
P?ski S?ndor grafikus Renov?ci? c?m? bemutat?ja az Astoria Z?ld szalonj?ban

2009.04.16

Szokatlan m?don nyitott?k meg nagyp?nteken, a Hotel Astoria Z?ld szalonj?ban P?ski S?ndor grafikus t?rlat?t. A m?v?sz saj?t maga v?llalkozott arra, hogy a ki?ll?tott k?peit a l?togat?inak aj?nlja.
A Szcientol?gia Megnyitotta ?j Egyh?z?t Malm?ben

2009.04.09

T?bb ezer ember ?s sz?mos h?ress?g vett r?szt a Malm?i Szcientol?gia Egyh?z otthon?nak megnyit?j?n, hogy saj?t maga gy?z?dj?n meg a v?laszr?l arra a gyakran feltett k?rd?sre, hogy Mi a Szcientol?gia.
Riport

2009.04.04

A 21. sz?zdi fiatals?g j?v?r?l alkotott k?pe!
Emily Bronte , egyetlen alkot?sa

2009.03.28

Cikkem , egy k?nyvaj?nl? vagy kritika; ink?bb csak ?lm?nybesz?mol??!(ennek eld?nt?s?t az olvas?tra b?zom ); mely Emily Bronte egyetlen m?gis p?rj?rtitk?t? reg?ny?r?l , az ?v?lt? szelekr?l sz?l .
Elszigeteltek "t?rsadalma"...

2009.03.25

A hikikomorik vil?ga. A hikikomori egy jap?n sz?b?l sz?rmazik melynek l?nyege a t?rsadalomb?l val? ?nk?ntes kivonul?s. A hikikomorit kor?bban szociol?giai jelens?gk?nt szeml?lt?k, napjaink definici?i szerint azonban pszich?s zavarnak tekintend?.
A szellemi meg?jul?s tavasza

2009.03.25

Sokf?le meg?jul?s l?tezik. N?melyik?nk szilveszterkor tesz egy fogadalmat, hogy ezt vagy azt el?ri, m?sk?pp csin?lja vagy abbahagyja. Valaki h?tk?znap elmegy fodr?szhoz, kozmetikushoz, megsz?p?l. Ez mind lehet meg?jul?st. Van ?rt?kesebb?
Szerz?d?sk?t?sek kiszolg?ltatottan

2009.03.16

Mi?rt hihet?, hogy a jog?szokkal felv?rtezett p?nzint?zet, vagy k?zm?szolg?ltat? figyel a fogyaszt?k ?rdekeire? A v?grehajt?s, ?rverez?s, vagyonveszt?s t?megesen - az k?zzelfoghat? tapasztalat.
Eurovizi?s Dalversenyre hazai v?logat?s eddigi kudarca...

2009.02.12

Az Eurov?zi?s Dalverseny megrendez?s?re id?n Moszkv?ban ker?l sor. Egyenl?re a szakmai zs?rinek ?j jel?ltet kell v?lasztani, mert a sz?n?szn? elfoglalts?ga miatt, a zen?sz M?rk pedig a hat?lyban l?v? jogszab?lyt szegte meg ...
Ukr?n-orosz g?zvita hat?sa a magyar oktat?spolitik?ra

2009.01.12

Az ukr?n-orosz g?zvita, a bizonytalan g?zut?np?tl?s, a janu?ri hideg, a n?vekv? f?t?si k?lts?gek, az oktat?si int?zm?nyek fenntart?it ?s a hazai politikai elit figyelm?t az oktat?s fel? ford?totta.
Kanadai f?d?j + 100. fesztiv?lszerepl

2009.01.01

Vad?cz P?ter: "Mobile postcard" (Mobil k?peslap) c?m? projektje kapta a f?d?jat Kanada legnagyobb mobilfilm fesztiv?lj?n, a MobiFest-en (www.mobifest.ca). A r?vidfilm-sorozat id?n ny?ron k?sz?lt Olaszorsz?gban ?s Szic?lia sziget?n.
A m?dia hat?sa a gyerekekre ?s a fiatalokra

2008.12.05

K?r?lvesz minket a t?megkommunik?ci? vil?ga. A t?v?, az internet, a r?di? ?s az ?js?gok egyre meghat?roz?bbak ?let?nkben. Az inform?ci?ink jelent?s r?sz?t a m?diumokb?l szerezz?k. Mindenkire hat?ssal vannak, de legink?bb a gyerekekre.
V?ls?gban a csal

2008.11.10

?r?mtelen le?rni a c?mben szerepl? szavakat. A parlamentben az ?j Polg?ri T?rv?nyk?nyv vit?j?t figyelve szomor?an konstat?lom a csal?d minden oldalr?l ?sszt?z al? ker?lt.
L?viadal

2008.10.27

A F?l?p-szigeteken rendszeresen szerveznek t?bb napos l?viadalokat. Fogad?sokat k?tnek, de nem a nyertesre. A t?l?l?re.
Van ahol m?g n?zni sem szabad, m?shol meg az ?llatokkal is szabad

2008.08.21

Van, ahol az utc?n enni tilos, van, ahol az egy padon ?l?k sz?m?t szab?lyozz?k, m?shol vas?rnap tilos kocsit mosni ?s f?vet ny?rni, s?t m?g olyan is van, ahol a h?zas f?rfiaknak tilos a n?kre n?zni.
Nem bikafuttat?s - l?s?r?nyv?g

2008.07.31

Spanyolorsz?g tele van szebbn?l szebb hagyom?nyokkal. A bikaviadalok, bikafuttat?s mellett kev?sb? ismert, de nem kev?sb? vesz?lyes a Rapa das Bestas ?nnepe, amikor a hegyekben befogott vadlovak s?r?ny?t v?gj?k le a b?trabb jelentkez?k.
A szex a legjobb fogy?k?ra

2008.07.22

Hogyan mondhat b?cs?t k?zel 200-300 kal?ri?nak, ?gy hogy k?zben kedv?t is lelje benne? A megold?s egyszer?: szexeljen a s?lyfelesleg ellen!
Vajon l?tezik-e igaz szerelem?

2008.07.22

Vajon l?tezik-e igaz szerelem? Ebb?l a cikkb?l kider?l. Vajon van jelent?s?ge a Valentin-napnak?
L?tezik-e igaz szerelem?

2008.07.22

Vajon l?tezik az igaz szerelem vagy ez csak a filmekben ?s mes?kben van? Ki tudja.
Mai zene ?s a R?gi zene

2008.07.04

Azt hiszem hogy a k?vetkez? cikk megmutatja hogy mi?rt voltak jobbak a r?gi id?k zen?i....
Monty Roberts a Budapest Sportar?n?ban

2008.06.30

J?lius 15.-?n este egy ?l? legenda j?n Budapestre a Papp L?szl? Sportar?n?ba. L?tott m?r ?l?ben igazi suttog?t?
Fiatalok Nyara

2008.06.04

Hajd?-Bihar Megyei Di?k?nkorm?nyzatok Sz?vets?g?nek (HABIDISZ) ?s a V?rosi Di?k?nkorm?nyzat?rt?rt Egyes?let k?z?sen szervezi id?n a Fiatalok Nyara elnevez?s? rendezv?nyt.
Szuperkoncerttel eml?keztek Dian?ra a Wembley-ben

2008.05.29

Terrorfenyeget?s ?rny?k?ban, ennek ellen?re szinte csal?di hangulatban eml?kezett meg t?bb mint 60 ezer l?togat? vas?rnap este a londoni Wembley stadionban rendezett hat?r?s szuperkoncerten a n?hai Diana hercegn? hal?l?nak k?zelg? tizedik ?vfordul?j?r?l.
T?rtt?nelmi tan? a H?zsong?di temet? (II. r?sz)

2008.05.20

Bar?ts?gos b?lcsess?gek szemtan?ja a Kolozsv?ri h?zsong?rdi temet?, ahol neves k?lt?k, ?r?k s?rjai tal?lhat?ak. ?r?sunk m?sodik r?sz?ben tov?bb barangolunk a H?zsong?rdi temet?ben.
Biblia ?ve 2008 p?ly?zat

2008.05.20

A Szent Jeromos Katolikus Bibliat?rsulat p?ly?zatot hirdet, melynek t?m?ja: A Biblia hat?sa a magyar irodalomra ?s kult?r?ra
A koleszterinszint cs?kkent?s alf?ja: a n?v?nyi szterin

2008.05.09

A koleszterin bizonyos mennyis?gben elengedhetetlen?l fontos vegy?let szervezet?nk sz?m?ra. A v?r emelkedett koleszterinszintje azonban k?ros ?lettani hat?sai miatt, s?lyos betegs?gek kialakul?s??rt tehet? felel?ss
H?lgykoszor? s?m?ndobokkal

2008.05.09

A Kijima Taiko jap?n dobegy?ttes hossz? ?vsz?zadok hagyom?nyait jelen?ti meg hangszereivel, zenei st?lus?val ?s ?lt?zet?vel egyar?nt.
Eur?pai Cirkusznap

2008.05.09

Kev?s olyan m?v?szeti ?g van, ami annyira nemzetk?zi, annyira k?z?rthet? a vil?g b?rmely orsz?g?ban, mint a cirkuszm?v?szet.
A m?v?sznek az ?letet kell szolg?lnia

2008.05.09

M?rcius 29-?n tartotta idei k?zgy?l?s?t a Magyar M?v?szeti Akad?mia a Budai V?rban, a Magyar Kult?ra Alap?tv?ny sz?kh?z?ban.
K?z?sen alak?tj?k a Tisza-menti T?J-K?P-et

2008.05.09

2008. m?rcius 25-?n, parlamenti dolgoz?szob?j?ban fogadta a T?J-K?P (Tiszai J?v?k?p ?p?t?s) program t?rseln?k akad?mikusait Szili Katalin, az Orsz?ggy?l?s eln?ke.
Testk?zelben a r

2008.05.08

K?v?lr?l j?l ismerj?k test?nket, most ker?lj?nk beljebb ?s ismerj?k meg bel?lr?l is szerveinket!
2X(New York)

2008.04.24

Ezzel a c?mmel ny?lik ki?ll?t?s a Nessim Gal?ri?ban ?prilis 22-?n 19.00 ?rakor a Kerekes G?bor ?s Dr?gely Imre k?peib?l
Csak ?llok ?s dum?lok: bocsika, k?szike (IV. r?sz)

2008.04.01

A mai "duma" t?m?ja egy, a nyelv?nkben nyugtalanit?an t?rth?d?t? jelens?gr?l lesz sz?.
T?vhitek a koleszterinr?l

2008.03.25

A Magyar Sz?v Egyes?let oktat?-sz?r? koleszterinkamp?nya sikeress?g?t igazolja az is, hogy sokan tartj?k fontosnak a sz?v- ?s ?rrendszeri megbeteged?sek megel?z?s?t.
K?ty?, m?ty?r, cucc

2008.03.24

Vajon mi t?rt?nik,ha egy nagy m?lt? term?ket, t?rt?netesen a F?ty?l?st ?s a kort?rs k?p-, illetve t?rgykult?r?t p?ly?zatokon megjelen?t? ARC-ot ?sszeturmixoljuk?Term?szetesen egy ?jabb, mindenkit megmozgat?,szabad asszoci?ci?kra ?p?l? trend-brand p?ly?zat
Finoman, frisset majon?zzel!

2008.03.24

Hamarosan itt a sal?ta szezon, sz?mtalan friss, z?ld leveles sal?t?b?l v?logathatunk kedv?nkre!
Mi?rt a ny?l hozza a toj?st?

2008.03.24

A Magyar Mez?gazdas?gi M?zeum az el?z? ?vek hagyom?nyait folytatva id?n is k?l?nleges h?sv?ti ki?ll?t?ssal ?s j?t?kkal v?rja l?togat?it m?rcius 30-ig.
Beatrix hozom?nya

2008.03.24

Az Iparm?v?szeti M?zeumban 2008. m?rcius 26 - j?nius 30. k?z?tt l?that? a Renesz?nsz ?v - 2008 program keret?ben, a 4x a renesz?nszr?l ki?ll?t?s-sorozat r?szek?nt, a "Beatrix hozom?nya - Az it?liai majolikam?v?szet ?s M?ty?s kir?ly udvara" c?m? ki?ll?t?s.
LOCSOL?VERS BAR?TN?H?Z

2008.03.24

A h?sv?ti n?pszok?sok szerint, h?sv?t h?tf?n a leg?nyek elindulnak a l?nyos h?zakhoz, kora reggel, meglocsolj?k a gyeng?bb nem tagjait. A hiedelem szerint, ha meglocsolj?k a l?nyokat, akkor egy ?ven ?t sz?pek lesznek ?s ragyogni fognak!
Mi 100 ?ves 2008. m?rcius 8-?n?

2008.03.15

Vita folyik arr?l, hogy milyen esem?nyekhez, d?tumokhoz kapcsolhat? a N?nap vil?gm?ret? meg?nnepl?se.
Misszi? a m?ltban, ma ?s a j?v?ben

2008.03.15

A hivat?s vagy a k?ldet?s tudata vil?gszerte minden id?ben sokakat k?sztet arra, hogy k?rnyezet?kben vagy t?volabbi t?jakon misszi?s tev?kenys?gre v?llalkozzanak.
Magyar vagyok, magyarnak sz?lettem

2008.03.12

A most publik?lt vers a mai magyar h?tk?znapokat pr?b?lja k?pzeletbeli t?k?rk?pk?nt visszaadni az olvas?k sz?m?ra.
D?legyh?zi strand

2008.03.12

D?legyh?za sokaknak a naturalizmussal egyenl?, kevesen tudj?k, hogy itt tal?lhat? Pest megye egyik legnagyobb ingyenes, f?rd?ruh?s strandja is.
Csak ?llok ?s dum?lok (III. r?sz)

2008.03.09

N?ha neh?z kiigazodni, hogy mi is t?rt?nik k?r?l?tt?nk, n?ha viszont teljesen egy?rtelm?, csak egy kicsit ki kell nyitni a szem?nket. Ha pedig korrupci?r?l van sz?, m?g nyitott szem sem kell hozz? - annyira b?zlik a dolog!
Ha a vil?got akarod l?tni, gyere a Ny?ckerbe!

2008.03.02

DIVERZI FESZT - Ha a vil?got akarod l?tni, gyere a Ny?ckerbe! c?mmel migr?ci?s kutat?sbemutat? ?s fesztiv?l a J?zsefv?rosban.
V?ziorgona-virtu?zok m?rciust?l a M?p?ban

2008.03.02

A Bart?k B?la Hangversenyteremben fel?p?tett orgon?k orgon?ja m?r k?t ?ve v?rja k?l?nleges hangversenyekkel a k?z?ns?get.
L?gszennyezetts?g: ki mond igazat?

2008.02.24

Tetteket, nem nyilatkozatokat v?r a F?v?rosi ?nkorm?nyzatt?l a Leveg? Munkacsoport. A K?rnyezetv?delmi ?s V?z?gyi Miniszt?rium honlapj?n a mai napon a k?vetkez? olvashat?: A leveg? min?s?ge Budapesten az elm?lt 24 ?r?ban eg?szs?gtelen volt, ...
L?gszennyezetts?g: t?l vagyunk a 35. napon

2008.02.24

Az ?g?rget?sek, hiteget?sek ideje lej?rt: tegnap volt Budapesten a 35. nap, amelyen a l?gszennyezetts?g meghaladta az eg?szs?g?gyi hat?r?rt?ket.
Kult?r?lis aj?nl?

2008.02.18

Gondolatok ?s kritika a "Mediciek f?nykora" c?m?, valamint a "Bern?dy gy?jtem?ny" c?m? ki?ll?t?sr?l. M?lt h?ten megn?zt?k a Sz?pm?v?szeti M?zeumban a "Mediciek f?nykora" c. id?szaki ki?ll?t?st.
Koleszterinkamp?ny 2008.

2008.02.16

A Magyar Sz?v Egyes?let (MASZ?V) tavaly janu?rban ind?totta ?tj?ra az eddig p?lda n?lk?l ?ll?, orsz?gos sz?r?-megel?z?- ?s oktat? koleszterin kamp?ny?t.
Marci, a kand?r, avagy M?rton ?r ?m?l?t?s?ga (VII. befejez? r?sz)

2008.02.16

El?rkezt?nk sorozatunk befejez? r?sz?hez, de hol van m?r a kiscica, amir?l kezdt?k a mes?t! Marcib?l M?rton ?r lett, egy gy?ny?r? kand?rmacska!
Kopjafa Mikes Kelemennek

2008.02.16

Az egy?ttm?k?d?s ?s a szeretet gy?m?lcse: Kopjafa Szurdokp?sp?kib?l Rodost?ba.
Marci, a kand?r (I.r?sz)

2008.02.14

Volt nek?nk m?r macsk?nk - k?zte kand?r is - de ilyent, mint AKI most van, m?g nem hordott h?t?n a F?ld.
Marci, a kand?r (II.r?sz)

2008.02.14

Meg kellett ismerkedni az ?t k?r?lvev? vil?ggal, vagy ink?bb az ? kis vil?g?val,ami pillanatnyilag a szob?ra terjedt ki:a sz?kekkel, fotelekkel-?s az ?tkez?hely?vel.
Marci, a kand?r (IV. r?sz)

2008.02.14

Ez?rt a csinytev?s?rt sajn?ltam megb?ntetni, szeg?ny cicust, de a nevel?s a macsk?kra is vonatkoz? t?rn?nyszr?s?geit p?b?ltam alkalmazni. Vagyis a rosszalkod?s?rt b?ntet?s j?r...
Marci, a kand?r (III. r?sz)

2008.02.14

A mi cicusk?nk sz?pen n?vekedett,?tv?gya j? volt, b?r egeret nem tudtunk neki szerezni, de azonk?v?l mindent kapott, ami a j? h?zimacsk?nak kell.Nem azt ami a rekl?mban szerepel-azt m?g elvb?l sem kapott.
Marci, a kand?r (V.r?sz)

2008.02.14

A macsk?k ?let?bem is el?rkezik egy olyan kor, amikor alapvet?en megv?ltozik hormonh?ztat?suk, ez kihat a viselked?s?kre is. Vagyis bek?vetkezik az ivar?retts?g.
Marci, a kand?r (VI.r?sz)

2008.02.14

Mindennek elj?n a maga ideje. Ez a b?lcsess?g ?gy l?tszik nemcsak az emberekre ?rv?nyes, hanem az ?llatokra is. Legal?bbis a mi cic?nk ?let?ben ...
Oktat?si centrumot ind?t a KOGART

2008.02.10

A m?rciusban indul? m?v?szeti k?pz?sben helyet kapnak a ki?ll?t?sokhoz kapcsol?d? el?ad?ssorozatok, az egy-egy m?v?szett?rt?neti korszakot bemutat? programok, ?s a hazai fels?oktat?si int?zm?nyekkel k?z?sen szervezett, k?l?nb?z? akkredit?lt k?pz?sek is.