Subscribe: CivilMédia - Hírek [gazdaság]
http://www.civilmedia.hu/modules/rss_news.php?cat=3
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Hungarian
Tags:
aut  ban  egy  ellen  els  erd  fel  fogyaszt  hogy  kulcs soft  kulcs  llalkoz  magyar  magyarorsz  meg  mint  nem  orsz  soft  sok 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: CivilMédia - Hírek [gazdaság]

CivilM?dia - H?rek [gazdas]?ll?spont rovat RSS csatorn?ja. ?j boutique hotel Budapesten a belv?ros sz?v?ben!

2009.11.02

Patin?s 4 csillagos hotel ny?lt a Keleti p?lyaudvar szomsz?ds?g?ban. A patin?s Boutique Hotel Bristol**** Budapest k?zponti sug?r?tja (R?k?czi ?t) mellett tal?lhat?.
Hat?s?gok, hivatalok h?l?j?ban fuldokl? Magyarorsz

2009.10.18

Vesz?lyes ?s a Magyarorsz?gon ingatlantulajdonnal rendelkez?kre, v?llalkoz?kra h?tr?nyos egyezs?gek sz?lethetnek az IMF-fel, ha a magyar politikai szerepl?k nem folytatnak ny?lt p?rbesz?det a magyar lakoss?ggal!
F?lelj- halld az Audit!

2009.09.24

Robosztus, egyben st?lusos. Nincs ember aki ?szre nem venn?, mikor felbukkan az utakon. Az Audi id?n ?nnepli a 100. sz?let?snapj?t.
Kl?mav?ltoz?s ellen szakemberek n?lk?l?

2009.09.17

Eur?pa, s?t a vil?g jelent?s figyelmet szentel az erd?s?t?snek, a klimav?ltoz?s elleni megold?sok egyik fontos elem?nek. Magyarorsz?gon ezalatt az eg?szs?g?gyben orvos n?lk?l szeretne gy?gy?tani a politika korm?nyz? r?sze, ahogy erd?telep?t?st, erd?gazd?lkod?st erd?szek, szakemberek n?lk?l k?pzeli el - legal?bbis k?ros hat?s? d?nt?seib?l erre k?vetkeztethet?nk.
?j sebess?g?

2009.09.16

Elektromos, k?rnyezetbar?t ?s nosztalgikus. A tegnap megkezd?d?tt frankfurti 63. nemzetk?zi aut?szalonon bemutatt?k a Trabant leg?jabb t?pus?t: a Trabant nT-t
Interj?

2009.08.06

Els? interj?alanyom, egy 30 ?ves f?rfi. Ami munk?j?t illeti, egy termel?i c?gn?l dolgozik n?h?ny ?ve.A nyugd?jrendszerrel kapcsolatban v?lem?ny?t fejtette ki ebben az interj?ban.
Bank illemtan egy ?ves k?s?ssel

2009.07.18

Szerte az orsz?gban felmondj?k bankok a k?lcs?nszerz?d?seket. Van, aki maga jelezte bajba ker?lt, seg?ts?get v?rna a p?nzint?zett?l. N?h?ny h?nap id?h?z?s - s a k?zjegyz?i okiratba foglalt szerz?d?s r?gt?n v?grehajthat? - a hitelfelvev? meg n?z....
Szeretetrem?lt? Armada

2009.06.17

Elv?rhat?, hogy minden ?gyviteli szoftverrendszer a t?rv?nyeknek megfelel?en m?k?dj?n. Az Armada ezen fel?l szeretetrem?lt? m?don k?nny? ?ttekinthet?s?get ?s kezelhet?s?get biztos?t.
Microsoft Gold Certified Partner st?tusz?t nyerte el a Kulcs-Soft

2009.05.04

A Microsoft Gold Certified Partner st?tusz?t nyerte el k?t kateg?ri?ban (Netwoking Infrastructure Solutions ?s ISV/Software Solutions) a Kulcs-Soft Sz?m?t?stechnikai Zrt.
T?rsadalmi ?tver?sek

2009.04.01

Ha valaki ?szrevesz valami ?sszef?gg?st a k?l?nb?z? t?rsadalmi, gazdas?gi folyamatok k?z?tt vagy azokon bel?l, ami nem egyezik a hivatalosan divatos n?zettel, akkor azt ?sszeesk?v?s elm?let l?trehoz?s?val v?dolj?k.
Tarol a KS B?rkalkul?tor az iPhone programok k?z?tt

2009.03.19

Mint arr?l nemr?g h?rt adtunk, a Kulcs-Soft els?, iPhone platformra ?rt programja hamar befutott az Apple Store magyar szekci?j?ban – azt azonban magunk sem gondoltuk volna, hogy mindez a magyar toplist?n is megl?tszik
2008-ra ?rt be a Kulcs-Soft h?sz?ves munk?ja

2009.03.06

Ritka az olyan c?g, amelyik a tavalyi ?vben az ismert gazdas?gi folyamatok mellett is olyan egyenletes fejl?d?st mutatott volna ?s olyan optimist?n tekintene a j?v?be, mint a Kulcs-Soft Sz?m?t?stechnikai Zrt.
A v?ls?g t?l?l?s?nek k?dja: CRM

2009.03.06

A h?bor?ban a fegyver a legkelend?bb ?rucikk. A t?l?l?s legmodernebb fegyvere pedig nem m?s, mint a CRM.
A Kulcs, mely minden z?rat kinyit

2009.03.06

Manaps?g egyre t?bben k?nny?tik meg ?let?ket sz?ml?z? programokkal, ez?ltal gyors?tva fel c?g?k ?gyeinek int?z?s?t. Az egyre b?v?l? k?n?lattal rendelkez? ?gyviteli programok palett?j?r?l a piacvezet? Kulcs-Soft programj?t teszteltem
V?dekez?s a v?grehajt?s ellen. Ad?ss?gcsapda.

2009.01.31

V?ls?g ?s v?ls?gtan?csoz?s a m?di?ban, hallgat?s ?s v?grehajt?s a falvakban ?s v?rosokban. V?dtelen hitelfelvev?k elod?zott int?zked?sek ?s a p?nzint?zetek bontj?k fel a k?lcs?nszerz?d?seket, a hitelek t?rleszt?r?szletei dupl?z?dnak.
Ukr?n-orosz g?zvita hat?sa a magyar oktat?spolitik?ra

2009.01.12

Az ukr?n-orosz g?zvita, a bizonytalan g?zut?np?tl?s, a janu?ri hideg, a n?vekv? f?t?si k?lts?gek, az oktat?si int?zm?nyek fenntart?it ?s a hazai politikai elit figyelm?t az oktat?s fel? ford?totta.
?j jogszab?lyok perek el?tt

2009.01.01

Gazdas?gi k?rhint?ban ?l?nk valamennyien,de legink?bb a gazdas?gi t?rsas?gok. K?rbetartoz?s ?s m?s k?ros jelens?gek teszik t?nkre, vagy emberfeletti er?pr?b?ra a mikro ?s kisv?llalkoz?k sz?les t?bor?t. A v?grehajt?sok felgyorsulhatnak?
Pr?b?lsz seg?teni?

2008.12.13

100%-ban online eszk?z?kkel indul? k?z?ss?gszervez?s azoknak, akik haszn?t l?tn?k egy, a bankok vissza?l?seit leleplez? ?s a fogyaszt?k civil ?nszervez?d?s?t elind?t? k?s?rletnek.
Ne v?dj?k az ?rdekeimet! Ink?bb adj?k vissza a p?nzemet!

2008.12.04

?rkeznek a hozz?sz?l?sok az ingatlanalapok k?rosultjait?l a K?SZ - K?rolsultak ?nv?delmi Szervezete - internetes oldal?ra. Ezekb?l id?z?nk!
Hogyan ny?ljunk le 433 milli?rdot?

2008.12.01

Elmes?lem, hogy mi t?rt?nt, mi t?rt?nik 100 ezer magyar kisember megtakar?t?s?val, akik hittek a bankjuknak ?s ingatlanalba fektett?k a p?nz?ket.!
K?z?ss?gi m?dia (II. r?sz)

2008.08.13

A civil ?js?g?r?s megjelen?se sok ?j k?rd?st is felvetett, ezek k?z?l felt?tlen?l ki kell emelni az objektivit?s, a hiteless?g ?s a min?s?g problematik?j?t.
K?z?ss?gi m?dia (I. r?sz)

2008.08.13

A vil?gban szinte mindenhol megjelentek az els? civil tudos?t?k, akik szem?lyes jelenl?t?kkel ?s k?zrem?k?d?s?kkel gyakran gyorsabban juttatj?k el a h?reket a vil?gh?l?ra, mint a professzion?lis h?r?gyn?ks?gek k?pzett tud?s?t?i.
Az OMV 32 ezer forintot aj?nlott a Mol r?szv?ny darabj??rt

2008.06.02

Az OMV vez?rigazgat?ja ?jra meger?s?tette, hogy v?ltozatlanul t?rekszenek a OMV ?s a Mol „egyes?t?s?re”.
Az energetik?ban kialakult helyzetr?l

2008.05.08

Az MMESZ orsz?gos tan?cskoz?sain tekinti ?t az aktu?lis teend?ket. Legut?bb 2008 febru?rj?ban ker?lt sor a meg?jul? forr?sokat is alkalmaz? kiser?m?vek l?tes?t?s?vel, ?zemeltet?s?vel kapcsolatos orsz?gos tan?cskoz?sunkra, amelyr?l k?zlem?nyt adtunk ki.
Jobb-e aut?zni, mint villamoson utazni?

2008.05.08

Erre a k?rd?sre mindenki ismeri a v?laszt: az aut? k?nyelmesebb ?s csak azzal kell megosztani, akivel szeretn?m. A mondat m?sik fele azonban hi?nyzik: az aut?z?s lass?, k?rnyezetszennyez? ?s dr?ga!
Hogyan cs?kkents?k energiafelhaszn?l?sunkat ?s n?velj?k otthonunk ?rt?k?t?

2008.03.24

Az ingyenes Lakc?mke kiadv?nnyal k?z?rthet?en mutatja be az ?p?letek energiafogyaszt?s?nak cs?kkent?s?hez vezet? praktik?kat, technol?gi?kat.
A fogyaszt?v?delem nem lehet a sz?ls?jobb kommand?k politikai terepe!

2008.03.24

A KASZ m?rcius 15-e ut?n ?rtes?lt arr?l, hogy a Jobbik a bolti b?n?z?sre v?laszul fogyaszt?v?delmi kommand?t h?v ?letre azzal az indokkal, hogy lej?rt min?s?g? ?lelmiszereket ?rus?tanak multinacion?lis c?gek az embereknek.
El a kezekkel a villamos m?vekt?l!

2008.03.15

A Re?lis Z?ldek Klub tiltakozik ?s k?veteli, hogy Gyurcs?ny Ferenc minisztereln?k vonja vissza Veres J?nos p?nz?gyminiszternek a Magyar Villamos M?vek Zrt. (MVM) sz?tver?s?re adott utas?t?s?t.
A H?V tervezett j?ratritk?t?s?r?l

2008.03.15

A Magyar ?nkorm?nyzatok Sz?vets?ge p?lda n?lk?linek ?s elfogadhatatlannak tartja azt, hogy a BKV az ?v elej?n jelent?s d?jemel?st hajtott v?gre, ennek ellen?re k?zleked?si szolg?ltat?sok drasztikus cs?kkent?s?t tervezi.
Nemzetk?zi Energiatakar?koss?gi Vil?gnap

2008.03.15

M?rcius 6-?n az Energia Takar?koss?gi Vil?gnapon indul - az Energia Klub LAKC?MKE kamp?nya.
Mihez kezdj?nk 130-140 milli?rd forinttal?

2008.03.15

A m?rcius 4-i minisztereln?ki ?s miniszteri el?ad?ssal kapcsolatban.
A vezet?si tan?csad?si szakma hiteless?g?r?l

2008.03.15

Sajn?latosnak tartjuk, ez?rt visszautas?tjuk azokat az ut?bbi hetekben az elektronikus ?s nyomtatott sajt?ban is megjelen? elmarasztal? meg?llap?t?sokat, hogy a vezet?si tan?csad?s k?tes, szakmai tartalmat n?lk?l?z? tev?kenys?g, ...
Az ombudsman a civil szervezetek szerep?r?l

2008.02.24

Az ombudsman jogszab?ly-m?dos?t?st javasol, amely biztos?tan?, hogy a fogyaszt?i ?rdekk?pviseletet ell?t? t?rsadalmi szervezetek el?zetesen kifejthess?k v?lem?ny?ket a villamos energia ?s a f?ldg?z ?rmeg?llap?t?sa sor?n.
Ki t?r?dik a bolti p?nzt?rosokkal?

2008.02.24

A bolti kiskereskedelem legkem?nyebb munk?j?t v?gz? a p?nzk?szlet?rt teljes anyagi felel?ss?get visel? p?nzt?rosokat 12 nappal az 1-2 forintosok kivon?sa el?tt m?g senki nem k?sz?tette fel a kerek?t?s miatt megn?veked? feladatokra.
A sza?di herceg vett mag?nak els?k?nt az Airbus ?j ?ri?sg?p?b?l

2008.02.20

Alwaleed bin Talal szaudi herceg vett els?k?nt szuper Airbust, melynek ?ra meghaladja a 300 milli? doll?rt is.
A megfelel?s energiapolitik?ja

2008.02.16

Az ?t ?ve k?sz?l? energiapolitikai koncepci? nem akar siker?lni, nemcsak strat?gia nincs, de a l?nyeges energiapolitikai d?nt?sek is rendre megel?zik.
Az ?vsz?zad fogyaszt?i megk?ros?t?sa?

2008.02.09

A civil szervezetekn?l felh?borodottan jelentkeznek a t?vf?t?ssz?ml?k miatt a lakosok.
Besz?l? bankk?rtya fogyat?kosoknak ?s a fejl?d? orsz?goknak

2008.01.26

Kutat?k kifejlesztett?k a vil?g els? besz?l? bankk?rty?j?t, amellyel els?sorban a fejl?d? orsz?gok bank?gyek int?z?s?ben j?ratlan lakosait c?lozz?k meg.
Az indiai gumiabroncsgy?r beruh?z?st fel?l kell vizsg?lni!

2008.01.26

A minisztereln?k ?gy tekint az ellen?rz?si hat?s?gokra, mint a politikai megrendel?seinek szolgai teljes?t?ire, ?s fel sem t?telezi, hogy ezeknek a szerveknek a feladata a t?rv?nyek betart?sa ?s betartat?sa - ...
Sajt?k?zlem?ny: www.tallozz.hu

2008.01.17

A 'Tall?z? ?ll?skeres?knek' non-profit webport?l meg?jult!
Vil?ggazdas?gi el?rejelz?s 2008

2008.01.13

2008-ban a vil?ggazdas?g n?veked?si tartal?kai els?sorban K?n?ban tal?lhat?ak, az iparilag fejlett orsz?gok lassul?ssal sz?molhatnak. A magas olaj- ?s ?lelmiszer?rak hat?s?ra az infl?ci?s folyamatokban is felfel? mutat? kock?zatok vannak jelen.
Erd?gazd?lkod?s Magyarorsz?gon

2007.12.29

A magyar erd?gazd?lkod?s elm?lt ?vtizedei azt mutatj?k, hogy erdeinkkel j?l gazd?lkodunk. A magyar erd?k min?s?ge javul, mennyis?ge n?vekszik.
A magyarok h?romnegyede cs?r?

2007.12.18

A GfK Hung?ria kutat?si eredm?nyei szerint a magyar lakoss?g 75 sz?zal?k?nak nincs p?nz?gyi megtakar?t?sa.
K?zmunkaprogram a nemzeti parkokban

2007.12.09

Dr. Lamperth M?nika szoci?lis ?s munka?gyi miniszter a napokban meghozott d?nt?se ?rtelm?ben ?j k?zmunkaprogram indul 105,4 milli? forint ?rt?kben a kilenc hazai nemzeti park ter?let?n.
?r?nk?nt 12 perc rekl?m a maximum

2007.12.01

Az Eur?pai Parlament a telev?zi?rekl?mokr?l ?s a term?kelhelyez?sr?l ?j uni?s szab?lyokat fogadott el Br?sszelben.
V?ltozik a g?z?r-t?mogat?si rendszer

2007.12.01

A lakoss?gi terhek enyh?t?s?t c?lz? g?z?r- ?s t?vh? t?mogat?si rendszer 2008. ?vben az ideihez k?pest n?h?ny ponton m?dosul.
D?bbenetesen rossz GDP n?veked?s adatok

2007.11.24

A KSH ?s az Ecostat nyilv?noss?gra hozott k?z?s gyorsbecsl?se szerint az id?n a III. negyed?vben 1,1 sz?zal?kkal b?v?lt a GDP (brutt? hazai ?sszterm?k) az el?z? ?v azonos id?szak?hoz viszony?tva.
V?ge az olcs? ?s gagyi arany korszak?nak

2007.11.18

Az igazs?g?gyi ?s rend?szeti miniszter t?rv?nyjavaslatot terjesztett a parlament el?, mert elej?t k?v?nja venni a f?mjelz?s n?lk?li nemesf?m t?rgyak tov?bbi magyarorsz?gi terjeszt?s?nek.
V?rosrombol?s a korm?nyzati negyed ?r?gy

2007.11.15

A korm?nyzati negyed ?p?t?se kapcs?n egyre gyakrabban mer?l fel vonatok kis?pr?se a Nyugati p?lyaudvar ter?let?r?l. A VEKE tiltakozik a Nyugati p?lyaudvar tervezett kitelep?t?se ellen
Vizsg?lat a "lex MOL" miatt

2007.11.14

Az Eur?pai Bizotts?g vizsg?latnak veti al? a "lex Molt", mert probl?m?snak tal?lja, hogy az m?lt?nytalan korl?toz?sokat tartalmaz a t?ke szabad ?raml?s?val kapcsolatban.
T?rv?nyjavaslat az ?nkorm?nyzatok elad?sod?sa ellen

2007.11.14

Egy ?j t?rv?nyjavaslat szerint az ?nkorm?nyzatok a j?v?ben csak a szabad forr?saik erej?ig ad?sodhatnak el, ha ezen fel?l k?ltenek fejleszt?si c?lokra, akkor a szerz?d?seik semmisek lesznek.
H?tf?n d?nt?s az EU kontra Microsoft perben

2007.09.14

?j korszakot nyithat az EU ?s a nagy monop?liumok viszony?ban a per kimenetele.
Term?kteszt: gy?ztes a h?zi biotej

2007.09.13

A Tudatos V?s?rl?k Egyes?lete term?ktesztjei sor?n egy-egy term?kfajta k?rnyezeti, t?rsadalmi ?s fogyaszt?v?delmi jellemz?it vizsg?lja.
Sum?kol? sztr?da?p?t?k

2007.09.06

Az egyik sztr?da?p?t? c?g vezet?je cetlire v?ste fel, hogy?r' is k?sz?lt el a mi kis aut?p?ly?nk... ez lett a veszte! De nemcsak neki, a t?bbieknek is! ?gy t?nik, k?zel 30 milli?rdot loptak ki a zseb?nkb?l!
2010-re gyorsforgalmi ?t P?csig

2007.08.14

2010-ig elk?sz?l az M6-os aut?p?lya P?csig vezet? szakasza. A Duna?jv?ros ?s Szeksz?rd k?z?tti aut?p?lya-szakasz megval?s?t?s?ra - tervez?s?re, ?p?t?s?re, finansz?roz?s?ra ?s ?zemeltet?s?re - m?g ?sszel p?ly?zatot ?r ki a t?rca.
A korm?ny elfogadta az egy?ni v?llalkoz?r?l ?s az egy?ni c?gr?l sz?l? t?rv?ny koncepci?j

2007.08.03

Egyszer?bben ?s olcs?bban lehessen v?llalkoz?st, illetve egy?ni c?get alap?tani - ezt a c?lt szolg?lja az egy?ni v?llalkoz?r?l ?s az egy?ni c?gr?l sz?l? t?rv?ny koncepci?ja, amelyr?l szerdai ?l?s?n d?nt?tt a korm?ny.
A Seuso-kincsek tulajdonosa nem tud a Soros-aj?nlatr?l

2007.08.02

Nincs tudom?sa a Seuso-kincset birtokl? brit nemes, Lord Northampton k?pvisel?j?nek arr?l, hogy Soros Gy?rgy magyar-amerikai nagybefektet? aj?nlatot tett volna a tulajdonosnak a Magyarorsz?g ?ltal is k?vetelt r?g?szeti leletre.