Subscribe: Mahai jokoan - Azken erantzunak
http://www.berria.info/blogak/xmlsrv/rdf.comments.php?blog=10
Preview: Mahai jokoan - Azken erantzunak

Mahai jokoan - Azken erantzunak

 Honi erantzunez: Aingura hori

2013-01-07T15:02:11Z

pnv dago audientzi nazionaleko epailen morrontzan berak hala nahi duelako, eta independentzirako trabarik handina pnv da gaur egun, eta presoak kartzelan eta iheslariak dituna pnv daHoni erantzunez: Aingura hori

2013-01-07T14:29:55Z

gaur traizioan pnv ari da bere madrilgo epailen morrontzan euskaldunak autatu gabeko epailetzalHoni erantzunez: Herri guztia su

2012-05-01T08:35:17Z

Historia irabazleek azaltzen ohi zigutek. Honelako lekukotasunek garrantzi handia ditek gezur guztiak agerian uzteko. Ederki erran duan bezala: Gernikan egokitu ziren guztiek ez zitean zorte bera izan. Honatx Joseba Tapiak, gure trikitilaririk onenak, Basarri handiari musikatu zizkion bertso hunkigarriok: Gernika. Milla ta bederatzireunetan ogei ta amazazpia, euskotarrentzat urte bellz illun, triste ta negargarria, auts biurturik utzi zutena Gernika zoragarria, eusko reliki maitatuenak gordetzen zitun erria! Apirilleko illarekin zan ogei ta seigarrenean aiñ juxtu ere peri eguna astelen arratsaldean; kale baserri millaka anai gizatasun ederrean, plaza inguruan arkitzen ziran lengo oitura zarrean Kanpantorreko ezkillak asi ziran dinbili danbala, goiko piztien motor burrunda entzuna zan bereala; emakume ta ume gaxoak kurrixka zeriotela eriotzari iges nairikan nora jo etzekitela! Bertsoz nork esan bonba txar aien indar gaiztozko danbarra! Osorik etzuten utzi beintzat bizileku bat bakarra; ta dana txetu zuten garaian alde guzitik sugarra, erru-gabeko gixaxoentzat orra or azken ederra! Bizi ziranak igesten zuten sutegi zakar artatik ta egazkiñak tiro ta tiro eten gabe goietatik; kristau gorputzak alde batetik beso buruak bestetik, odol gorrizko itxaso artan etzan ikusten besterik. Millatik gora izandu ziran arnasa utzitakoak, ez jakin zenbat txit zauriturik eri gelditutakoak; ta danetatik geien-geienak andrezko ta umetxoak, gerra txar ontan erru galantik izango zuten gaxoak! Puska dituzte mendi ta erri apain eta maitekorrak puska dituzte basetxe txuri gure kabi on xamurrak, ta zirtzildurik kaletan utzi bai euskaldunen ezurrak Alemanitik gu txikitzera etorritako maltzurrak! Basati gaizto odoltzaleak atzerritikan ekartzen tokirik zoragarrienari txikituta su ematen; auts egindako gure Gernika antsika dago esaten Franco ta bere laguntzalleak zein biotz ona daukaten. Ikusi zuten ainbat kristau on odolustu zituztela ikusi zuten berdin-gabeko pekatua zeukatela; ikusi zuten mundua kontra jeikiko zitzaietela eta orduan zabaldu zuten gorriak egin zutela. Ezta ez alperrikako izan or ikusi dan odola pentsa oraindik emaitz ederrak ematekotan dagola; eusko gogoa armez ta indarrez ezin il leike iñola Gernika erre ziguten baña zutik daukagu arbola. Egon bizkor.Honi erantzunez: Herri guztia su

2012-04-30T19:11:15Z

hegazkinak soriatik eta burgostik irten ziren ta han orduan aireportuan konplizeak zituzte, eta hori jakitea ezta zaila epaitu eta kartzelatzea horrela berriz ez gertatzekoHoni erantzunez: Datorren lekutik datorrela

2012-04-09T21:12:45Z

hau krimena da eta egileak kartzelatu bestela ezetako eztu balio sitema judizilakHoni erantzunez: Datorren lekutik datorrela

2012-04-09T20:53:18Z

Borobila, Imanol. Bakoitzak, berea: Sagardoak, aparra. Itsasoak, olatuak. Gatzak, kresal gazia... Eta horrela, ad infinitum! Atleticen golak ospatzen, garagardoa eskutan, ari denak... buruan danbateko pelotazoa! Kazetariaren neurrian portatu haiz. Ea beste batzuk ere neurrian portatzen diren!!!Honi erantzunez: Datorren lekutik datorrela

2012-04-09T20:47:55Z

Ondikotz bazekiagu hau nola bukatu den. Beraz, aurtengoa ez duk izan bortizkeriarik gabeko lehen Aberri Eguna. Ekintza honen arduradunak arduragabe bihurtuko ditiztek. Hamaika ikusteko jaioak omen gaituk, pelikula hau, aldiz, hamaikatan ikusi diagu. Egon bizkor.Honi erantzunez: Fraga, Fraga, Fraga

2012-01-23T21:24:06Z

Jakes: 'Tupa' ez zen Anjel Otaegiren goitizena, Garmendia abizeneko batena baizik. Auzi berean-edo zegoen. Ez zuten azkenean fusilatu.Honi erantzunez: Fraga, Fraga, Fraga

2012-01-23T08:40:47Z

Kaixo. Berdin du zer egin zun Fragak, askontzako tipo ona eta "Demokratikoa" zan. Nazkagarria iruditzen zait komunikabidetan Fragari egindako aurpegi zuripena. Asko dira esaten dutenak Fragak demokrazia ahalbidetu zula, eta egin zun bakarra bere alde egitea izan zen. Fraga kriminal hutsa zen besterik ez, eta beste behin Espainiako "Demokraziak" Frankismoren kriminal bat bere krimenak ordaindu gabe joatea ahalbidetu du. Demokrazian PPren korrupzioari buruz galdetuta, erran zun:Hori gizakie orok dauzkaten tentazioak dira besterik ez. Fragaren segurtasun buruzagia demokrazian A Hirukoitzaren sortzailetako bat izan zan be bai Eduardo Almiron delakoa. Ze motatako demokrazia egin zuten Trantsizioan non hiltzaileak beraien postuetan jarraitu zuten, ezer ordaindu gabe. Eta ez komunikabidetan bakarrik Espainiako ia alderdi gehienek eman dizkioten alabantzak iguingarriak izan dira.Honi erantzunez: Fraga, Fraga, Fraga

2012-01-22T17:06:08Z

Gaztetan falangista porrokatua. Abertzaleen kontrako zapalkuntzan beti lehengo tokia ukan du Fragak. Zapalkuntza eta hilketa askoren erantzupena: Gladys del Estal, Gasteizko langileak, Tupa Otaegi, Grimau...Burgoseko hauziaren denboretan Euskal Herriko abertzaletasuna asmo utopikoa zela aldarrikatu zuen, baita era autonomia. Bainan Autonomietako Espainia Berria eratu zutelarik denbora luze geratu zen Galiziako presidente, batzuetan boteran gera arazi zuten hauteskudeak garbiak ez izan arren. Askok bezala Fragari buruz ezin dezaket "Goian bego " esan.Honi erantzunez: Fraga, Fraga, Fraga

2012-01-22T00:22:36Z

kriminlak nagusi ,hori izan da frankismoa eta konstituzionlismoHoni erantzunez: Bilboko kolosoa

2012-01-09T16:09:27Z

aipatu zuen bere igandeko zutabean, zuk ere aipatutako adierak aski zirela adierazi nahi zena adierazteko. Are gehiago, euskaldun natural batek sekula erabiliko ez zukeen berba omen dela zioen. Hitzak erabilerak egiten ditu hitz. "Kolosala" guztion ahotan ibili da azken asteotan, eta larunbataz geroztik, hiztegirik kolosalenean agertu gabe ere, euskaldunik naturalenak gustora erabiliko du. http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/01/08/opinion/columnistas/ziritik/berebizikoaHoni erantzunez: Handitzen zarenean

2011-12-10T12:39:57Z

I'm portuguese. Can i have this text in other language: portuguese, english, french or castellano? Thanks João MachadoHoni erantzunez: Handitzen zarenean

2011-12-08T20:24:05Z

Urruti samar nago, Renon, "kazetari-ikerlari askojakin guzti horien" zarata behar bezala entzun ahal izateko. Baina El Pais-en atzoko editoriala irakurri nuen -"[un libro] en el que se ofrecen detalles, en buena parte desconocidos..."-, eta enfin. Baina hori guztia berria ez dela esplikatzen hasteko batere gogorik ez dut, egia esan.Honi erantzunez: Handitzen zarenean

2011-12-08T18:36:09Z

Imanol, eskari xume batekin natorkizu: idatzi ezazu zerbait tema-vascoko espezialista horiei buruz, badakizu, Espainiako Gobernua eta ETA T4ko eztandaren ondoren negoziatzen egon zirela orain, Egigurenena atera denean, espantu itzelen artean "deskubritu" duten kazetari-ikerlari askojakin guzti horietaz. Mesedez, ez izan lotsarik. Pentsatu gurekin, euskaldunekin. Idatzi guretzat, informatuta egon nahi dugunontzat. Merezi dugu. Eta, total, beraiek ez dira enteratu ere egingo...Honi erantzunez: Handitzen zarenean

2011-12-05T15:16:43Z

ba espainiar ppsoe gezurra bakarrik esaten dute bai , Bai GAL krimenetaz, bai torturetaz, bai eta trafikoan zegoeela, bai hb terrorista dela .,baiHoni erantzunez: Handitzen zarenean

2011-12-04T17:53:20Z

Euskadi irratiko elkarrizketa horretan Egiguren-ek Arnaldo-ri bisita egingo diola laster batean. Horrek ez du inolako oiartzunik izan hedabideetan. Hoixe iruditu zitzaidan deigarriena neri behintzat harek esandakotatik.Honi erantzunez: Bigarren minututik

2011-11-10T13:27:08Z

Galdera ona Andonirena.Ibarretxerekin talka argi gelditu bazen, ezezkoa eman eta deus ez dela pasatzen ere garbi geldituko al zen?!Orain irtenbidea hortik joan daitekeela sinestaraztea... Zer uste dugu, Blair eta konpainia etorriko zaizkigula laguntzera edo? Ederra saltsa, Europa,Europa eta nazioarteko ditxosozko komunitatea...inperialistarik handienak herrien fikziozko lagun!Pako Aristik gogorarazi duen bezala, noraeza galanta!Honi erantzunez: Bigarren minututik

2011-11-07T22:12:14Z

hor instituzio indepèndentistak hemen sortu eta aurrera eta kongresura ez joan , joanez balioa ematen diozulako, bestela ezin da lortu independentzia inoizHoni erantzunez: Bigarren minututik

2011-11-07T18:21:32Z

Eta Madrilen, PP + PSOE ezezko borobilean tematu ondoren. Nola egingo dugu aurrera?