Subscribe: Σχόλια για Διαβούλευση ΣΧΕΔΙΩΝ αποφάσεων ΥΠΕΣ
http://www.opengov.gr/ypes/?feed=comments-rss2
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Greek
Tags:
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Σχόλια για Διαβούλευση ΣΧΕΔΙΩΝ αποφάσεων ΥΠΕΣ

Σχόλια για Υπουργείο ΕσωτερικώνΔικτυακός Τόπος ΔιαβουλεύσεωνLast Build Date: Tue, 20 Mar 2018 13:05:42 +0000

 Σχόλιο στο Άρθρο 03 – Ορισμοί από Σαπουντζάκης Πέτρος

Tue, 20 Mar 2018 13:05:42 +0000

Έμφυλες διακρίσεις και σεξισμός στην Εκπαίδευση Κάθε κανονισμός, εκπαιδευτική δραστηριότητα, έντυπο υλικό κ.α. που προωθούν τους έμφυλους διαχωρισμούς, διαδικούς ή μη, καθώς και την αντίληψη ότι οι έμφυλες εκφράσεις και ταυτότητες των παιδιών (αρρενωπότητες ή θηλυκότητες) είναι πεδία κανονικοποίησης της εκπαίδευσης και αποτελούν εκπαιδευτικό στόχο.Σχόλιο στο Άρθρο 07 – Ένταξη της διάστασης του φύλου στη σύνταξη των δημοσίων εγγράφων από Νικόλαος Αθανασάκης

Tue, 20 Mar 2018 12:59:29 +0000

Υπερβολική διάταξη που θα οδηγήσει σε αδικίες και εσφαλμένη σύνταξη εγγράφων. Προτείνω να μην εφαρμοστεί ως έχει.Σχόλιο στο Άρθρο 22 – Λειτουργία Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών από Βασίλης Χ

Tue, 20 Mar 2018 12:56:54 +0000

Τα κέντρα αυτά λειτουργούν με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό παρέχοντας πολύτιμες υπηρεσίες. Η διατύπωση όφειλε να είναι καλύτερη εν συγκρίσει με το <>, ώστε να στηριχθεί έμπρακτα η συνέχεια αυτού του έργου.Σχόλιο στο Άρθρο 10 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις βουλευτικές εκλογές από ΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ

Tue, 20 Mar 2018 12:44:19 +0000

ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ.... ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ......!!!! ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΗ <>, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ,ΟΠΟΥ ΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ,ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΩΣ <>.Σχόλιο στο Άρθρο 13 – Προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική διαδικασία από Νικόλαος Αθανασάκης

Tue, 20 Mar 2018 12:18:28 +0000

Προτείνω να μην υπάρχει ποσόστωση εν προκειμένω, διότι αυτή θα αποτελεί αιτία αποκλεισμού υποψηφίων.Σχόλιο στο Άρθρο 12 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων από Νικόλαος Αθανασάκης

Tue, 20 Mar 2018 12:17:43 +0000

Προτείνω να μην υπάρχει ποσόστωση εν προκειμένω, διότι αυτή θα αποτελεί αιτία αποκλεισμού υποψηφίων.Σχόλιο στο Άρθρο 10 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις βουλευτικές εκλογές από Νικόλαος Αθανασάκης

Tue, 20 Mar 2018 12:16:56 +0000

Προτείνω να μην υπάρχει ποσόστωση εν προκειμένω, διότι αυτή θα αποτελεί αιτία αποκλεισμού υποψηφίων.Σχόλιο στο Άρθρο 11 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις εκλογές των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης από Νικόλαος Αθανασάκης

Tue, 20 Mar 2018 12:16:13 +0000

Προτείνω να μην υπάρχει ποσόστωση εν προκειμένω, διότι αυτή θα αποτελεί αιτία αποκλεισμού υποψηφίων.Σχόλιο στο Άρθρο 01 – Σκοπός από ΝΟΜΙΚΟΣ

Tue, 20 Mar 2018 11:29:42 +0000

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΔΔΑ απόφ. της 16.6.2016 (προσφυγή αρ. 74758/11) ΕφΑΔ 2016,785 (παρατ. Κ. Δεμερτζή) Παραβίαση της θετικής υποχρέωσης του Κράτους να διασφαλίσει την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα σε χρονικά διαστήματα τέτοια, ώστε τα παιδιά του να μην απομακρυνθούν τελείως απ’ αυτόν υπό την εχθρική επίδραση της μητέρας. Αδυναμία εκτέλεσης της απόφασης του Πρωτοδικείου που καθορίζει το δικαίωμα επικοινωνίας. Απουσία αποτελεσματικής προσφυγής για να παραπονεθεί ο πατέρας για την ανεπαρκή προστασία, από τις κρατικές διαδικασίες, του δικαιώματός του, που απορρέει από το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ. Οι ελληνικές Αρχές απέτυχαν στην υποχρέωσή τους να λάβουν μέτρα γρήγορα και πρακτικά, προκειμένου να ωθήσουν τους ενδιαφερόμενους σε μια καλύτερη συνεργασία, έχοντας υπόψη και το υπέρτατο συμφέρον των παιδιών να μην επιτραπεί μια προοδευτική διάλυση ή και διάρρηξη των σχέσεών τους με τον πατέρα τους. Καταδίκη της Ελλάδας. 16 Ιουνίου 2016 Αυτή η απόφαση θα γίνει οριστική υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 2 της Σύμβασης. Ενδέχεται να γίνει εκδοτική της επεξεργασία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1ο Τμήμα), συνεδριάζοντας ως Τμήμα, και αποτελούμενο από τους εξής: - Mirjana Lazarova Trajkovska, Πρόεδρο - Kristina Pardalos, - Linos-Alexandre Sicilianos, - Paul Mahoney, - Aleš Pejchal, - Robert Spano, - Armen Harutyunyan, δικαστές, Και από τον Abel Campos, Γραμματέα Τμήματος, 60. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η υποχρέωση των εθνικών Αρχών στην λήψη μέτρων προς αυτό το σκοπό δεν είναι απόλυτη, γιατί μπορεί να συμβεί η επανάληψη της επικοινωνίας μεταξύ ενός γονιού με το παιδί του που έχει ζήσει για κάποιο χρονικό διάστημα με άλλα πρόσωπα να μην μπορεί να ξεκινήσει αμέσως και να απαιτεί την λήψη προπαρασκευαστικών μέτρων. Η φύση και η έκταση των τελευταίων εξαρτώνται από τις περιστάσεις κάθε υπόθεσης, ωστόσο η κατανόηση και η συνεργασία του συνόλου των προσώπων που εμπλέκονται θα συνιστά πάντοτε σημαντικό παράγοντα. Όταν οι εθνικές Αρχές υποχρεούνται να βάλουν τα δυνατά τους για να διευκολύνουν αυτή την συνεργασία, η υποχρέωσή τους να προσφύγουν σε εξαναγκασμό στην περίπτωση αυτή πρέπ[...]Σχόλιο στο Άρθρο 14 – Ένταξη της διάστασης του φύλου στη δημόσια υγεία από ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Tue, 20 Mar 2018 09:48:53 +0000

Λαμβάνοντας υπόψη: • την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.», • την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», • τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και πιο συγκεκριμένα τις παρακάτω απαιτήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν: - «1. […] Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν και να προάγουν την πλήρη υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους βάσει της αναπηρίας. Προς το σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν:[…] β. Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικών, προκειμένου να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες [..]» (Άρθρο 4 «Γενικές Υποχρεώσεις»), - «[…] 3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες […] μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους.[…]» (Άρθρο 4 «Γενικές Υποχρεώσεις»), - 1. «Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν ότι γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία υπόκεινται σε πολλαπλή διάκριση, και ως προς αυτό λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν γι’ αυτές την πλήρη και ίση απόλαση από αυτές, όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. 2. Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη ανάπτυξη, πρόοδο και ενδυνάμωση των γυναικών, με σ[...]