Subscribe: Good Contents - zatrudnienie
http://goodcontents.net/taxonomy/term/355/9/feed
Preview: Good Contents - zatrudnienie

Good Contents - zatrudnienie

 Outsourcing - nowoczesna forma zatrudnienia

Thu, 01 Jun 2006 10:33:00 +0200

Prowadzenie rekrutacji jest czynnością wysoce specjalistyczną, firma zlecająca wyszukanie pracownika musi bardzo dokładnie określić swoje potrzeby i wymagania wobec kandydata. Coraz większa specjalizacja dla wykonywania poszczególnych zadań jest jednym z powodów, dla których coraz popularniejszy staje się outsourcing kadry menadżerskiej. Outsourcing jest forma wynajęcia pracownika do firmy, w której wykonuje swoja pracę. Agencje pośrednictwa pracy rekrutujące specjalistów odgrywają coraz większą rolę na rynku pracy.

czytaj dalej