Subscribe: Good Contents - pozyskiwanie funduszy
http://goodcontents.net/taxonomy/term/583/9/feed
Added By: Feedage Forager Feedage Grade C rated
Language: Polish
Tags:
dla  dotacje  gospodarstw  jednak  mogą składać  nie  rolnicy mogą  rolnicy  składać wnioski  składać  wnioski dotacje  wnioski 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Good Contents - pozyskiwanie funduszy

Good Contents - pozyskiwanie funduszy

 Dotacje

Thu, 31 Aug 2006 15:57:19 +0200

Rolnicy mogą składać wnioski o dotacje z Unii Europejskiej. Termin składania wniosków upływa piętnastego maja. Jednak wnioski o dotacje nie napłynęły z jeszcze trzystu tysięcy gospodarstw. Przyczyną takich opóźnień jest między innymi zbyt późne dostarczenie odpowiednich druków dla rolników. Wnioski można składać również i po tym terminie, jednak dopłata będzie wtedy obniżona
Polscy rolnicy mogą składać wnioski o dotacje dla swych gospodarstw Nastąpiły pewne opóźnienia w rozprowadzaniu druków i nie wszyscy rolnicy zdążyli na czas. Jednak pomimo tego warto wypełnić i złożyć wniosek. Trzeba to jednak zrobić jak najszybciej, ponieważ wtedy kwota dopłaty jest obniżana o jeden procent za każdy dzień zwłoki

czytaj dalej