Subscribe: Good Contents - prace licencjackie
http://goodcontents.net/taxonomy/term/291/9/feed
Preview: Good Contents - prace licencjackie

Good Contents - prace licencjackie

 Prace magisterskie, prace licencjackie - porady

Fri, 05 May 2006 22:54:37 +0200

Rdzeniem prac naukowych, do których zalicza się prace licencjackie, magisterskie oraz prace dyplomowe jest rozwinięcie, czyli tzw. osnowa pracy. Rozwinięcie to dzieli się na poszczególne rozdziały i podrozdziały. Treć rozdziałów może zawierać:

  • krytyczną analizę zebranego materiału zródłowego i badawczego,
  • charakterystykę poszczególnych zagadnień na podstawie materiału zródłowego i wyników badań własnych autora,
  • porównanie wyników badań własnych z poglądami na dane zagadnienie wyrażonymi w istniejącej literaturze , a także - ewentualnie - krytykę tych poglądów,

    czytaj dalej