Subscribe: Good Contents - duchowość
http://goodcontents.net/taxonomy/term/510/9/feed
Preview: Good Contents - duchowość

Good Contents - duchowość

 Książka duchowa - światło dla duszy

Thu, 27 Jul 2006 10:44:37 +0200

"Jak złe książki trują duszę, a niepożyteczne ją rozpraszają i osłabiają, tak książki duchowe dają jej światło, powagę, siłę i polot do Boga, bo dusza, jak gąbka, wciąga w siebie uczucia i myśli, którymi książka jest przepełniona. Równocześnie udziela jej Bóg swoich natchnień i wzruszeń. Wielu też świętych zawdzięcza swoje nawrócenie lub utwierdzenie w cnotach czytaniu dobrej książki."

Tymi słowami św. Józefa Sebastiana Pelczara pragniemy zachęcić Państwa do poszukania światła w swej duszy i odnalezieniu pięknej drogi życia w czym z pewnością pomogą oferowane przez nas książki.

czytaj dalej