Subscribe: Indymedia NL selectie
http://www.indymedia.nl/middlecolumn.1-0.rdf
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Dutch
Tags:
als  bij  deze  die  door  geen  gepost door  hebben  hun  met  nieuws gepost  nieuws  politie  start nieuws  tegen  wij 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Indymedia NL selectie

UntitledIndymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid. Actievoerders bestormen ING Rokin #NoDAPL

Thu, 23 Feb 2017 12:46:40 +0000

23/02/2017
Nieuws, gepost door: nn op 23/02/2017 02:12:40

Wanneer: 23/02/2017 - 13:28

Actievoerders gingen woensdagavond 22 februari de ING op het Rokin binnen uit protest tegen ING's investering in de Dakota Access Pipeline

(object) (object) No video? Get the Director Plugin

ING is één van de zeventien banken die de Dakota Access Pipeline financieren. De investering van $120 miljoen gaat naar de bouw van een pijpleiding voor transport van schalie-olie, met desastreuze gevolgen voor het klimaat. Actievoerders die zich geweldloos verzetten tegen de bouw van de pijpleiding ondervinden zwaar politiegeweld bij hun protest. Dit geweld is een direct gevolg van ING’s investering in het project. Naast deze schending van mensenrechten lapt de bouw ook een verdrag aan de laars tussen de Verenigde Staten en de Standing Rock Sioux, wiens grondgebied wordt geschonden door de bouw.

De ING is meerdere malen opgeroepen de investering stop te zetten. Maar zelfs nadat de Amerikaanse regering de bouw tijdelijk stil had gelegd, bleef ING’s
standpunt vaag en ongeloofwaardig. Nu de nieuwe Amerikaanse president Trump weer groen licht heeft gegeven voor de bouw is deze kwestie dringender dan ooit.

ING geeft aan zich niet terug te kunnen trekken omdat ze dan contractbreuk pleegt. Hiermee laat de ING zien dat ze geen verantwoordelijkheid neemt voor haar acties. Ons voorstel is dat ING zich uit het project terugtrekt, de boete voor contractbreuk betaalt en daaruit de les leert nooit meer in fossiele brandstoffen te investeren!

We roepen klanten van ING op om zo snel mogelijk over te stappen naar een andere bank. (http://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/).

Tags: ING NoDAPLDefensie wil boomhut Schinveld slopen

Mon, 13 Feb 2017 19:02:56 +0000

13/02/2017
Nieuws, gepost door: GroenFront! op 13/02/2017 02:07:56

Waar: Schinveld, Netherlands
Wanneer: 13/02/2017 - 19:37

Defensie heeft beloofd op dinsdag 21 februari aanstaande om 12 uur de GF! boomhut in het Schinveldse bos te slopen. Iedereen bij deze van harte uitgenodigd, en neem je klimspullen mee ;-)

(image)
(image)
(image)

Komt dat zien, komt dat zien!

Defensie belooft op dinsdag 21 februari aanstaande om 12 uur de boomhut in het Schinveldse bos te sloppen. Komt dat zien, komt dat zien! Iedereen is van harte uitgenodigd dit theatrale machtsvertoon te aanschouwen.

GF! Schinveld is december vorig jaar begonnen met de bouw van een 3Dome, een kunstwerk in een boom op de grens waar 11 jaar geleden 5 hectaren bos illegaal gekapt werd om de NAVO vliegbasis Geilenkirchen vrij baan te geven. Vanuit deze basis terroriseren stokoude AWACS vliegtuigen de wijde omgeving. Het kunstwerk beoogt een focus punt te worden waar mensen elkaar ontmoeten en inspireren in de strijd tegen deze terreur.

Natuurlijk halen wij de boomhut niet uit de boom en natuurlijk laten we ons niet intimideren door een briefje van defensie. Dus lieve Jeanine (VVD) maak dan je dreigen maar waar, stuur je orde troepen en schiet ons uit de boom, want wij zullen deze plek met hand en tand verdedigen.

https://gfschinveld.nl/
https://vimeo.com/gfschinveld
https://twitter.com/gfschinveld
https://www.facebook.com/gfschinveld/

Tags: defensie GroenFront! SchinveldTijdelijke-huurders kraken hun eigen woningen terug.

Wed, 01 Feb 2017 14:05:09 +0000

01/02/2017
Nieuws, gepost door: Jeruzalem op 01/02/2017 02:02:09

Wanneer: 01/02/2017 - 14:42

Als protest tegen hun rechteloze woonsituatie hebben Amsterdamse tijdelijke huurders vandaag een aantal woningen gekraakt in de wijk Jeruzalem. Deze bewoners zeggen hiermee niet langer als moderne woonslaven gebruikt te willen worden in het voortstuwende gentrificatieproces in de stad Amsterdam. Alles wordt duurder, alles wordt tijdelijk... Tijd om een woning te bezetten en je recht op te eisen.

(image)

Aanleiding is het jarenlange getouwtrek in de wijk Jeruzalem in de Watergraafsmeer waar wooncorporatie Rochdale 140 sociale huurwoningen wil slopen voor dure koopwoningen. Onderdeel van deze wijkvernieuwing is het uitplaatsen van huurders en deze in eerste instantie te vervangen voor tijdelijke huurders. Een bekend proces dat al jaren geleden in gang is gezet om de bewoners rechtelozer dus flexibeler te maken.

In de laatste maanden zijn veel tijdelijke huurcontracten door Rochdale opgezegd. Deze wooncorporatie maakt dankbaar gebruik van de rechteloze positie van deze tijdelijke bewoners om hun sloopplannen door te zetten. De bewoners die worden uitgeplaatst hebben weinig tot geen toekomstperspectief op de woningmarkt in Amsterdam.

“ In plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor deze groep en ze te herhuisvesten, staan de tijdelijke bewoners op straat en mogen ze het verder zelf uitzoeken. Daarom hebben wij vandaag deze stap gezet,” aldus Nina die namens de bezetters spreekt Stadsdeel Oost en Rochdale die de wijkvernieuwing doorvoeren bestempelen de tijdelijke huurders nu zelfs als voordringers op de woningmarkt die bewust voor deze rechteloze woonsituatie hebben gekozen. De realiteit is echt anders: niemand kiest vrijwillig voor de onzekere situatie van een tijdelijk huurcontract. Er is domweg geen andere keus. De Amsterdamse woningmarkt is door het neoliberale beleid van overheid en woningcorporaties totaal vast gelopen. Als starter zonder vast arbeidscontract en zonder zak vol poen kun je geen hypotheek kan afsluiten moet je dus 15 jaar (!!!) wachten op een sociale huurwoning. In het echt kun je dus kiezen tussen een tijdelijk huurcontract of de onbetaalbare vrije huursector woning. Of je bezet een pand en kijkt eens hoe ver je kunt komen.

De actievoerders zeggen niet te zullen vertrekken voordat deze woningen als betaalbare woningen behouden blijven.

jeruzalem@squat.net
Stierengevecht verstoord door de Vegan Strike Group

Sat, 28 Jan 2017 03:28:19 +0000

22/01/2017
Nieuws, gepost door: Vegan Strike Group op 28/01/2017 01:03:19

Waar: Mexico City, Mexico
Wanneer: 22/01/2017 - 04:13

De internationale Vegan Strike Group heeft in Mexico City een stierengevecht verstoord, op het moment dat een Spaanse stierenvechter (Miguel Angel Perera) de stier vermoorde. Het stierengevecht en dus ook de actie was live op de nationale TV te volgen. Verschillende activisten waren aanwezig om het dierenleed en de actie vast te leggen, mocht er een rechtszaak komen.

(image)
(image)
(image)

Na 21 acties in Spaanse stierenvechtarena's (sinds september 2013), en afgelopen jaar een verstoringsactie in de stierenvechtarena van Lissabon (Portugal). Vonden we het tijd om de bekendste (Spaanse) stierenvechters ook in de winter achter na te reizen. In Mexico vullen ze in de winter hun zakken met bloedgeld dat ze verdienen aan het vermoorden van 6 stieren per avond. Telkens weer wordt er geweld gebruikt door de stierenvechters en hun helpers tegen de activisten van de Vegan Strike Group.
Na enkele uren in een politiecel gezeten te hebben heeft de Mexicaanse politie Peter Janssen na het betalen van een geld boete weer vrij gelaten.

WE WILL NEVER GIVE UP! UNTIL THEY STOP THE KILLING!
De strijd gaat door! Volg ons op Facebook.

VIDEO VAN DE ACTIE, ZIE FACEBOOK PAGINA!

De internationale Vegan Strike Group
www.facebook.com/VeganStrikeGroup
Kerst of geen kerst, kraken gaat door

Sun, 25 Dec 2016 15:33:03 +0000

25/12/2016
Nieuws, gepost door: nn op 25/12/2016 12:03:03

Waar: Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 25/12/2016 - 16:26

Op zondagmiddag 25 december is er in Amsterdam een leegstaand pand aan de woningvoorraad toegevoegd.

(image)
(image)

Het gebouw is al geruime tijd slecht onderhouden en wordt door de wettelijke eigenaar gebruikt als speculatieobject.
Flyer-acties bij horecaketen Çolak: blije werkers & nerveuze managers

Sun, 25 Dec 2016 11:09:12 +0000

Start: 25/12/2016 Nieuws, gepost door: nn op 25/12/2016 12:11:12 Wanneer: 25/12/2016 - 12:01 [Amsterdam] Vorige week vrijdag zijn we met 5 verschillende teams alle 8 cafés van horecaketen Çolak langs gegaan. Een stormvloed aan reacties op een artikel van ons heeft daar eerder een beerput aan misstanden opengetrokken. Één van de meest gehoorde klachten was het structureel niet uitbetalen van vakantiegeld en/of –uren wanneer je op straat wordt gezet of er zelf genoeg van hebt. Met het uitdelen van flyers wilden we de werkers wijzen op hun rechten en hen ondersteunen uit te rekenen hoeveel geld ze horen te krijgen. Daarbij lieten we gelijk weten dat we er ook voor de hen zijn als ze tegen andere problemen aanlopen. Spargo stond bovenaan ons lijstje: veel van de klachten kwamen van mensen die daar hadden gewerkt. Het personeel was dan ook erg blij ons te zien! De werkers namen de flyers enthousiast in ontvangst. Ook bij Poco Loco kregen we een warm welkom. De werkers wilden bovendien nog wat extra flyers hebben. Dan konden ze die aan hun collega’s geven die er op dat moment niet waren, of op andere locaties werkten. Daarnaast kregen rond dezelfde tijd de cafés Sarphaat, Tuinfeest en Staalmeesters ook een bezoek. Daar was wat minder personeel aanwezig en/of men was druk bezig de boel draaiende te houden, maar de flyers werden met interesse aangenomen. Ondertussen zal het nieuws van onze acties rond zijn gegaan onder de managers. Bij Villa Nieuwmarkt was er een manager aanwezig, die meteen behoorlijk zenuwachtig werd. We legden wat flyers neer op de bar en gingen het gesprek aan met het personeel. Terwijl de werkers de flyers geïnteresseerd in ontvangst namen, ging de manager zo snel als hij kon de flyers opruimen. Hij pakte zijn telefoon er nog bij, maar had het op dat moment te druk met ons om te bellen. Vervolgens kwam een ander groepje aan bij Bloemers, en daar kregen ze al snel een manager op hun dak. We waren niet welkom! De flyers moesten ook weg vertelde ze. De manager voegde daar nog aan toe dat ze haar overuren en vakantiegeld gewoon uitbetaald kreeg. Maar als alles in orde is, waarom mag het personeel dan niet weten hoe je kan uitrekenen waar je recht op hebt? Bij Chocolate Bar stond er zelfs al een manager op ons te wachten. Maar gelukkig waren we met z’n drieën. Terwijl de manager tegen één van ons aan het zeuren was, ging de rest langs de werkers met flyers. Helaas konden we door de manager niet vrij praten met hen, maar de werkers bevestigden wel wat we al dachten: onze acties werden meteen doorgegeven aan het hoofdkantoor. We zijn er trots op dat een flink aantal mensen van Vloerwerk de tijd vrij maakten om de werkers bij Çolak BV te ondersteunen. En dat terwijl er nu geen concreet conflict is. De aandacht die we aan Çolak BV hebben gegeven zal daar waarschijnlijk een grote rol in hebben gespeeld. Zoals ook tijdens deze acties te zien viel, zijn ze zich erg bewust van ons. De laatste tijd lijken ze dan ook een stuk sneller het geld uitbetalen waar werkers recht op hebben. Zo kreeg een ex-werker bij de horecaketen haar geld meteen uitbetaald, toen zij een strenge mail stuurde waarin ze zei anders naar Vloerwerk te gaan. Met deze acties hebben Çolak BV weer laten zien dat er ogen op hen gericht zijn, het personeel de nodige informatie gegeven en laten zien dat we voor hen zijn. Kijk voor meer informatie op http://www.vloerwerk.org Wil je meedoen? Geef je op! http://www.vloerwerk.org/doe-mee-met-acties/ Je kan ons ook een mailtje sturen via info@vloerwerk.org, en we zijn ook te vinden op facebook: https://www.facebook.com/vloerwerk/ Tags: actie vloerwerk Plaats een aanvulling [...]A'dam: kerstkraak We Are Here in amstelstraat (rembrandtplein)

Sat, 24 Dec 2016 17:21:55 +0000

24/12/2016
Nieuws, gepost door: nn op 24/12/2016 12:05:55

Wanneer: 24/12/2016 - 18:15

Vandaag heeft een group vluchtelingen van We Are Here een pand aan de Amstelstraat in gebruik genomen.

(image)

Persbericht van Wij Zijn Hier:

Deel vluchtelingengroep Wij Zijn Hier kraakt onderkomen bij de Amstel

AMSTERDAM, 24 DECEMBER 2016

Today, we, a Swahili subgroup of the refugee action collective We Are Here, squatted a building on the Amstelstraat 29-31. We had no other option because we were evicted from our previous location at the Rijswijkstraat.

We have asked the municipality many times to help us with sattisfying our basic needs, such as a simple proper shelter for day and night, but nothing has happened so far. Therefore we have to continue to squat buildings.

We are a small group and want to take good care for the building. We had friendly contact with the owners of our buildings before and we hope to come to a good agreement again. We also welcome all our neighbours to visit us.
Poke-a-Cop Go! spelletje groot succes: satire toont feilloos aan dat politiegeweld en censuur hand in hand gaan.

Mon, 19 Dec 2016 13:08:20 +0000

Start: 19/12/2016 Nieuws, gepost door: indyalist op 19/12/2016 12:01:20 Wanneer: 19/12/2016 - 14:02 Het gebeurt niet vaak, maar soms komt er zomaar een email van de politie binnen. Gelukkig kijkt men hier af en toe in de spam-filter, en ja hoor, een 'dringend verzoek' van ene Ab Boes, namens niet minder dan 'de Politie Eenheid Rotterdam en het Openbaar Ministerie Rotterdam', om een posting te verwijderen. Voor de volledigheid plaatsen wij hier een screenshot van het gecensureerd artikel, zodat iedereen zelf kan beoordelen waar we het over hebben. Niet dat ze ook de moeite nemen om een link te geven, kennelijk gaat men vanuit dat de titel 'de Newswire Poke-a-Cop Go! (met Smoelenboek)' genoeg is. En de reden? 'Er is daarvan inmiddels aangifte gedaan ter zake opruiing en bedreiging met openlijke geweldpleging, strafbaar gesteld bij de artikelen 131, 132 en 285 van het Wetboek van Strafrecht. In verband hiermee werd inmiddels binnen de politie Eenheid Rotterdam een strafrechtelijk onderzoek gestart.' In het kort: Politie misdraagt zich herhaaldelijk bij demonstraties tegen Zwarte Piet en tegen repressie. Iemand zet zijn oprechte boosheid hierover om in een satirisch stuk, vrij naar de bekende Pokemon-go hype. Politie en OM grijpen onmiddellijk naar zwaar geschut: ieder kritiek moet gecensureerd worden. Quod erat demonstrandum: een maatschappij waarbij de politie haar geweldsmonopolie vrijelijk kan misbruiken lijdt veel meer schade dan alleen onterechte arrestaties. Waar burgers moeten vrezen voor geweld en repressie gaan de gewelddadigen des te vaker hun macht te buiten. Poke-a-Cop Go!: onschuldige vermaak Iemand heeft een artikel op Indymedia.nl geplaatst onder de titel Poke-a-Cop Go! (met Smoelenboek). Duidelijk satirisch, met screenshots die lijken op een App-spelletje, en een weinig subtiel maar daarom ook duidelijk grappig bedoeld verwijzing naar het gooien van bakstenen op poppetjes die gewelddadige agenten moeten voorstellen. Na een aantal fake screenshots van de App komt 'ff serieus' een drietal plaatjes uit een zgn 'smoelenboek'. Ieder activist heeft zo'n smoelenboek wel eens gezien, die worden namelijk door de Politie gebruikt bij grotere optredens om activisten makkelijk te kunnen herkennen. In dit geval heeft iemand van allerlei beeldmateriaal dat online beschikbaar is een aantal politie-agenten eruit geknipt. Geen naam of adresgegevens erbij, gewoon een foto van agenten die 'hun werk doen'. Met commentaar erbij in de trend van 'deze was bijzonder agressief', 'deze leek op het geweld te kicken', maar ook 'deze gedroeg zich netjes'. Vanwege mogelijke copyright claims van Pokemon (you never know) had men zelfs een heuse disclaimer: “Poke-a-Cop Go heeft niets te maken met Pokemon Go. Als je dat wil spelen, prima, alle rechten blijven aan hen voorbehouden, blabla, niet zeuren.” Maar de disclaimer gaat verder: “Voor wat betreft bedenkingen over het online publiceren van foto's van politieagenten: 1) al het beeldmateriaal is op de openbare weg gemaakt; 2) politie maakt ook voortdurend opnames van demonstranten (sterker nog, een week later werden 166 mensen gearresteerd omdat de politie geen opnames kon maken) en 3) het is belangrijk om een vuist te maken tegen politiegeweld en machtsmisbruik. Laat ze maar herkenbaar zijn!” Waar het natuurlijk om gaat is dat in Nederland het debat over politie-bevoegdheden, institutioneel racisme, en politiegeweld heel actueel is. Van massa-arrestaties nog voordat men kan demonstreren en ongegeneerd geweld bij arrestaties, tot stroperige ontkenning over etnisch profileren en halfslachtige maatregelen tegen agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez: met het actief censureren van het debat bekennen politie en OM in ieder geval schuld. Het zit ze niet lekker, en je moet er vooral niet over beginnen, anders zwaait er wat! Dreigmails op grond van 'opruiing': grof digi[...]WIJ ZIJN HIER kraakt in REIGERBOS

Sun, 27 Nov 2016 16:37:47 +0000

27/11/2016
Nieuws, gepost door: WZH op 27/11/2016 11:04:47

Wanneer: 27/11/2016 - 17:26

[Amsterdam] Zondag 27 november 2016, hebben wij, 30 vluchtelingen van vluchtelingencollectief We Are Here, het leegstaande kantoorpand aan Reigersbos 88 gekraakt. We hebben dit gedaan omdat de het pand aan de Rijswijkstraat, ‘de Vluchtwijk’, waar velen van ons verblijven, op korte termijn ontruimd zal worden en wij nergens heen kunnen. Als selecte groep van WAH met onze herkomst uit Ethiopië, Eritrea en Sudan hopen we met ons nieuwe onderkomen te voorkomen dat we in de winter op straat moeten slapen.

(image)
(image)

Terwijl de gemeente Amsterdam bekend is met onze problemen, worden wij nog steeds niet behandeld als inwoners van de stad. We worden nu al voor de twintigste keer op straat gezet. We hebben geen toegang tot huisvesting, onderwijs, werk en reguliere zorg. Wij zijn vluchtelingen, wij zijn hier en we willen een normaal leven.

Sinds we We Are Here begonnen zijn 4 jaar geleden, hebben met de constante support van individuen en organisaties, al rond 75 vluchtelingen de status gekregen waar ze recht op hadden. Deze strijd zetten wij nu voort.

We zijn gevlucht en hadden geen andere keus dan hierheen te komen. Het is ons recht hier te zijn onder de Geneefse Conventies en de overheid moet onze rechten respecteren. Wij eisen veiligheid, waardigheid en een status voor ons allemaal.

Mediacontact: Khalid Jone: 06 84 30 72 41

- voor de laatste updates: wzh facebook
- website
- twitter
Over de massa-arrestatie bij de Fight Repression demonstratie

Mon, 21 Nov 2016 01:22:26 +0000

Start: 21/11/2016 Nieuws, gepost door: Fight Repression! op 21/11/2016 11:01:26 Wanneer: 21/11/2016 - 02:02 Zaterdag 19 november om 16:00 verzamelden 250 mensen zich op het Kerkplein in Den Haag in om vanaf daar een demonstratie te lopen tegen de repressie die zich de afgelopen jaren uitbreid tegen anarchisten en antifascisten in Den Haag en daar buiten. Repressie zoals het constant verbieden van demonstraties en het in kaart brengen van antifascisten en anarchisten om vervolgens repressieve maatregelen te kunnen treffen. En ook deze demonstratie werd op bevel van de Haagse burgemeester van Aartsen de kop in gedrukt met repressie en geweld vanuit de politie. De demonstratie werd al meteen in het begin totaal ingesloten door de Mobiele Eenheid en van alle kanten gefilmd door de politie. Vervolgens kwam de politie met het bevel om gezichtsbedekking af te doen want “dat was de afspraak”. Laat een ding duidelijk zijn, hier waren geen afspraken over gemaakt en dit stond ook niet in de kennisgeving die de politie had opgesteld met voorwaarden. Het was gelijk duidelijk dat er een excuus werd gezocht om over te gaan op massa-arrestatie, en dat gebeurde ook. De politie sloot de demonstratie in en viel de groep aan. Terwijl de politie insloeg op de demonstranten riep de politie steeds dat mensen zich rustig moesten houden; een sterk staaltje de-escalerend optreden van de Haagse politie. Bij deze massa-arrestatie werden mensen in hun gezicht geslagen, een arm uit de kom geslagen en meerdere mensen kreupel geschopt. De politie gebruikte meerdere malen een nekklem en de enkele mensen die de demonstratie verlieten na oproep van de politie kregen daarna nog klappen. Uiteindelijk werden er ergens tussen de 166 en 184 mensen opgepakt. De demonstratie ondervond eigenlijk precies waar de demonstratie tegen gericht was, namelijk het systematisch inperken en verbieden van demonstraties, het criminaliseren, aanvallen en opsluiten van anarchisten en antifascisten. Inmiddels zijn alle arrestanten weer vrij. Niemand van hen heeft een boete, strafbeschikking of dagvaarding meegekregen. Media als gereedschap van de politie De politie heeft nog tijdens de massa-arrestatie een persbericht gepubliceerd om de demonstratie te criminaliseren. Natuurlijk nam alle pers dit klakkeloos over, zoals we van ze gewend zijn. De mediaberichten zijn slechts geknipt en geplakt uit het persbericht van de politie. Hiermee laat de pers zien dat zij zoals altijd slechts het gereedschap zijn van de politie om protesten te criminaliseren. Dat de repressie ook tijdens deze demonstratie gewoon wordt doorgezet door de burgemeester zal ons niet stoppen in de strijd voor vrijheid. Deze strijd beperkt zich gelukkig ook niet tot door de autoriteiten te 'verbieden' demonstraties. Wij zetten de sociale strijd onverminderd voort en daar zal geen agent of burgemeester ons in tegen houden! Wij bedanken iedereen en speciaal onze kameraden van buiten Nederland die dit weekend naar Den Haag kwamen om samen met ons te vechten tegen repressie en onderdrukking. Wij voelen ons gesteund in onze strijd en zijn na de demonstratie alleen maar vastberadener om door te blijven gaan met het uitbouwen en verdedigen van onze structuren en ideeën. No justice, No peace! https://fightrepressiondemo.noblogs.org/ Plaats een aanvulling [...]