Subscribe: Monitor Edukacji
http://www.monitor.edu.pl/rss.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Polish
Tags:
edukacji  historii  jak  jest  newsy edukacyjne  nie  podstawie programowej  podstawie  podstawy programowej  programowej  się  tak  że 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Monitor Edukacji

Monitor EdukacjiSerwis monitorujący wydarzenia w resorcie edukacji. Akcje: Opinia Spolecznego Monitora Edukacji o podstawie programowej dla szkól branżowych

16 Aug 2017 08:51:45 CST

Gdyby obietnica MEN została spełniona, oznaczałaby, że de facto znosimy wreszcie podział między tak zwaną edukacją zawodową a tak zwaną edukacją ogólną. Jest to postulat, który formułowała lewicowa i krytyczna pedagogika od XIX wieku. Problem w tym, że za tą deklaracją nie idą, moim zdaniem, konkretne praktyczne rozwiązania, które mają wcielić tę ideę w życie. Oczywiście, mogę się mylić. Oczywiście, być może, wszystkie uczelnie wyższe w Polsce zmodyfikują swoje kryteria przyjmowania na studia w taki sposób, że egzaminy z przedmiotów zawodowych zyskają na nich wagę równą tej, jaką mają dziś egzaminy z tak zwanych przedmiotów ogólnych. Tak być powinno. Ale jak to się ma do zapowiedzi ministra Gowina, który podkreślał, że dąży do ZMNIEJSZANIA liczby studiujących?Akcje: Podstawa programowa jako standard egzaminacyjny - list Monitora i odpowiedź dyrektora CKE

08 Aug 2017 20:15:21 CST

"Zgodnie z art. 44zzb ustawy o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy – Prawo oświatowe, oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania. Zatem egzamin maturalny od 2023 r., podobnie jak dotychczas, będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego" - pisze dyrektor CKE w odpowiedzi na nasze pytanie.Analizy: Opinia o projekcie podstawy programowej z historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum

07 Aug 2017 19:55:06 CST

Tak jak w przypadku poprzedniej naszej opinii, także i tym razem, rekomendujemy odrzucenie w całości projektu nowej podstawy programowej – nie tyle nawet z powodu konkretnych treści, które zawiera (wśród których są zagadnienia lepiej i gorzej sformułowane), ile dlatego, że opiera się na błędnym rozumieniu roli edukacji historycznej.Analizy: Opinia o projekcie podstawy programowej przedmiotu historia dla szkoły podstawowej

29 Jan 2017 21:16:02 CST

Rekomendujemy odrzucenie w całości projektu nowej podstawy programowej, poddanie sposobu, celów i formy nauczania historii debacie publicznej. Rekomendujemy także odejście od myślenia o szkolnej historii w kategoriach historii przede wszystkim, czy też niemal wyłącznie, polityczno-militarnej i włączenie do programów szkolnych historii gospodarczej, społecznej, historii życia codziennego, historii mentalności, historii ciała, mikrohistorii, historii ludowej, nurtów zajmujących się historią kobiet, historii postkolonialnej oraz innych nurtów współczesnej historiografii.Felietony: Jak będzie, czyli szkoły branżowe i miejsce edukacji zawodowej w projekcie reformy edukacji

12 Jan 2017 16:11:31 CST

Najpierw deklaracja: nie jestem specjalistką od szkolnictwa zawodowego, chociaż bardzo staram się nauczyć o nim jak najwięcej. Poniższe uwagi stanowią zatem spojrzenie z zewnątrz, rzut oka z ukosa, laicki głos w sprawie, którą na pewno bardziej wyczerpująco zanalizują osoby bardziej kompetentne. Na razie wiem tyle: jeśli potraktować tytułowe pytanie „jak będzie?” poważnie, jedyna odpowiedź na nie może brzmieć: w sumie nie wiadomo.Analizy: Szkolnictwo zawodowe - słowniczek

02 Jan 2017 15:05:36 CST

Jak jest, czyli słowniczek pojęć, związanych z obowiązującym obecnie (czyli w 2016 roku, jeszcze przed wejściem w życie zmian, projektowanych przez ekipę ministra Anny Zalewskiej) systemem kształcenia zawodowego.Analizy: Kalendarium najważniejszych działań Ministerstwa Edukacji oraz reakcji i komentarzy strony społecznej, związanych z planowaną "Dobrą zmianą" w edukacji

01 Nov 2016 19:04:43 CST

W niniejszym Kalendarium staramy się zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje o planowanej przez MEN przebudowie systemu oświaty, a także na temat reakcji i opinii związków zawodowych, samorządów, ekspertek i ekspertów, organizacji pozarządowych i organizacji reprezentujących rodziców.


Newsy Edukacyjne: Porozumienie MEN i IPN

19 Oct 2016 18:44:10 CST

"Obecność w szkołach to jedno z najważniejszych naszych zadań. To właśnie tam realizujemy wiele projektów i działań, które mają na celu wzrost wiedzy historycznej młodego pokolenia" – powiedział Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.Newsy Edukacyjne: Wiceminister edukacji na konferencji dyrektorów szkół katolickich

19 Oct 2016 18:37:41 CST

W Polsce działa 608 szkół katolickich, w których uczy się około 60 tysięcy uczniów. MEN szacuje, że 2/3 szkół prowadzą diecezje, parafie lub zgromadzenia zakonne. Pozostałe należą do stowarzyszeń i fundacji, wśród których jednym z największych jest Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców.