Subscribe: Good Contents - badania psychologiczne
http://goodcontents.net/taxonomy/term/552/9/feed
Preview: Good Contents - badania psychologiczne

Good Contents - badania psychologiczne

 Badania psychologiczne kandydatów

Wed, 02 Aug 2006 11:24:09 +0200

W procesie rekrutacji pracodawca ma prawo pytać o dane osobowe, przebieg dotychczasowej pracy oraz wykształcenie kandydata. Badania psychologiczne pracowników w procesie rekrutacji mogą być prowadzone tylko i wyłącznie przez psychologa. Ponadto kandydat musi być dokładnie poinformowany o zamiarze przeprowadzenia takiego testu. Musi być poinformowany o celu przeprowadzenia badania i jakie cechy i w jaki sposób będą badane, następnie o sposobie udostępniania wyników. Aby test mógł być przeprowadzony kandydat musi wyrazić swoją pisemną zgodę na jego przeprowadzenie. Wymagany jest podpis i data dzienna na oświadczeniu

czytaj dalej