Subscribe: Good Contents - architektura
http://goodcontents.net/taxonomy/term/606/9/feed
Added By: Feedage Forager Feedage Grade C rated
Language: Polish
Tags:
czy wizualizacja  czy  jak  jest pracą  jest  nie  pracą twórczą  pracą  przenosi  samo jak  samo  tak samo  tak  wizualizacja 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Good Contents - architektura

Good Contents - architektura

 Czy wizualizacja może być zaliczana do sztuki

Wed, 20 Sep 2006 22:46:22 +0200

Wizualizacja tak samo jak każde inne dzieło czy to malarskie, fotograficzne czy tworzone technikami komputerowymi może budzić zachwyt, charakteryzować się niezwykłymi walorami estetycznymi i odzwierciedlać wrażliwość autora.

Nie raz byłem uczestnikiem dyskusji czy wizualizacja jest pracą twórczą czy odtwórczą. Zawsze uparcie bronię stanowiska, że jest pracą twórcza. Nie musi być, tak jak i kopiowanie obrazu nie jest pracą twórczą. To juz sprawa tworzącego. Jednak tak samo jak akwarelista na Starym Mieście przenosi na papier kształty kamienic tak samo wizualizator przenosi kształt opracowywanego obiektu. Jeden i drugi może swój temat pokazać w przeróżnym świetle, ujęciu i technice i nadać pracy subiektywny charakter. Różnica jest tylko taka, że jeden przenosi z rzeczywistości a drugi a planów.

czytaj dalej