Subscribe: Good Contents - rozwój
http://goodcontents.net/taxonomy/term/801/9/feed
Preview: Good Contents - rozwój

Good Contents - rozwój

 „Inwestuj w siebie” i bądź bezkonkurencyjny na rynku pracy!

Fri, 12 Dec 2008 14:08:21 +0100

Nie wszyscy Dolnoślązacy wiedzą, że to właśnie w zamieszkiwanym przez nich regionie rynek pracy rozwija się niezwykle dynamicznie, stwarzając wiele możliwości zatrudnienia.

czytaj dalej
Rewolucja naukowo-techniczna

Sun, 08 Jul 2007 23:34:41 +0200

Już w latach drugiej wojny światowej został zapoczątkowany proces przeobrażeń w nauce i technice, które miały wywrzeć głęboki wpływ na gospodarkę i społeczeństwo wszystkich krajów. Charakterystyczną cechą nowego etapu rozwoju było bezpośrednie związanie nauki z techniką, w wyniku którego postępy badań prowadziły do powstawania nowych dziedzin przemysłu oraz znacznego przyspieszenia rozwoju tradycyjnych gałęzi gospodarki.

czytaj dalej