Subscribe: Polanów - Wiadomości
http://www.polanow.pl/rss/rss_wiadomosci.php
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Polish
Tags:
bull  gedern  lub  mowa ustawie  nieodpłatnej pomocy  oraz  polanów  pomocy prawnej  pomocy  się  ustawie dnia  zsp polanów 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Polanów - Wiadomości

Polanów - WiadomościNajświeższe informcje z Gminy PolanówPublished: Thu, 18 Jan 2018 07:38:37 +0100

Copyright: © Urząd Miejski w Polanowie
 Konkurs

Fri, 12 Jan 2018 11:13:58 +0100

(image)
50-lecie Państwa Bartosik

Thu, 11 Jan 2018 11:18:18 +0100

(image)

Państwo Janina i Jerzy Bartosikowie 50 lat temu, a dokładnie 25 grudnia 1967 roku zawarli związek małżeński w Polanowie. Z tej okazji Burmistrz Polanowa, Pan Grzegorz Lipski odznaczył Jubilatów Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Janina i Pan Jerzy poznali się jako dzieci, w wieku 7 i 9 lat, byli bowiem sąsiadami. Przyjaźń trwała od najmłodszych lat. Chodzili do jednej klasy, a nawet siedzieli w jednej ławce. Wolne chwile również spędzali razem na zabawach oraz wykonywaniu obowiązków domowych. Pani Janina I Pan Jerzy pobrali się mając 18 i 20 lat. Stworzyli ciepłą i szanującą się wielopokoleniową rodzinę Owocem ich miłości jest dwoje dzieci - Aleksandra i Tomasz. Państwo Bartosikowie doczekali się pięciorga wnuków i trojga prawnuków. Jubilatom z okazji pięćdziesięciolecia zawarcia małżeństwa życzymy zdrowia oraz jeszcze wielu kolejnych rocznic pożycia małżeńskiego.
15 tysięcy złotych dla polanowskich pogorzelców od mieszkańców Gedern

Tue, 09 Jan 2018 15:09:21 +0100

(image)

Na początku stycznia do gminy Polanów zawitała delegacja z miasta partnerskiego Gedern. Celem wizyty było przekazanie pomocy pieniężnej dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku przy ulicy Zacisze w Polanowie, który miał miejsce 22 listopada 2017 roku. Zbiórkę wśród mieszkańców Gedern zainicjowało Stowarzyszenie Partnerskie Gedern-Polanów. Udało się zebrać kwotę 15 tysięcy złotych na rzecz polanowskich pogorzelców. W składzie delegacji z naszego miasta partnerskiego znaleźli się Burmistrz Gedern Guido Kempel, przewodniczący Stowarzyszenia Partnerskiego Gedern-Polanów Wolfgang Kunert, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Reinhold Landmann oraz przedstawiciele straży pożarnej w Gedern: Uwe Landmann i Maic Neunert.
Nieodpłatna pomoc prawna

Thu, 04 Jan 2018 12:36:29 +0100

Na terenie Powiatu Koszalińskiego utworzone zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Wykaz punktów pomocy prawnej w powiecie koszalińskim Mieszkańcy Powiatu Koszalińskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach, niezależnie od miejsca zamieszkania. Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej: Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która: 1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub 2) posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub 3) uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub 4) posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub 5) nie ukończyła 26 lat, lub 6) ukończyła 65 lat, lub 7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub 8) jest w ciąży. Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez przedłożenie: 1) oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia; 2) ważnej Karty Dużej Rodziny; 3) zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 4) ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa 5) dokumentu stwierdzającego tożsamość; 6) dokumentu potwierdzającego ciążę. Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie: • prawa pracy; • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej; • prawa cywilnego; • spraw karnych; • spraw administracyjnych; • ubezpieczenia społecznego; • spraw rodzinnych; • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym; • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, stronie poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej lub w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.[...]IV Przeglą Kolęd i Pastorałek

Thu, 21 Dec 2017 14:02:25 +0100

(image)
Polanów reszta Województwa Zachodniopomorskiego 3:3

Thu, 21 Dec 2017 13:50:03 +0100

W Sianowie 14.12.2017.r. w hali Sz. P. Nr 2 przy ulicy Dworcowej 26a odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Badmintona rocznik 2005 i młodsi dziewcząt i chłopców. W turnieju udział wzięło 9 zespołów dziewcząt i 9 zespołów chłopców. Finały zostały rozegrane systemem grupowo - pucharowym i stały na różnym poziomie. W drużynie ZSP Polanów dziewczyn zagrały: Wiktoria Rajkowska, Weronika Szatkiewicz, Wiktoria Zblewska, drużyna chłopców zagrała w składzie: Kacper Pyter i Filip Morawski. Bardzo dobrze zagrały nasze zawodniczki przede wszystkim taktycznie wykorzystały szansę, polegającą głównie, a chodzi o grę podwójną w meczu gdzie w drużynie Szkoły Podstawowej z Trzcińska była zawodniczka nie do ogrania ale przy dobrej taktyce wyeliminowaliśmy ją z gry to znaczy wszystkie akcje były grane na słabszą z rywalek.
Licealistki w Kołobrzegu także na podium

Thu, 21 Dec 2017 13:06:55 +0100

W Kołobrzegu 14.12.2017.r. w hali Milenium przy ul. Łopuskiego 38 odbył się Finał Wojewódzki Licealiady w Badmintona dziewczyn, chłopcy rozegrali swój finał 12.12.2017.r. w Szczecinku. W zawodach udział wzięło kilkanaście zespołów i zostały rozegrane systemem grupowo - pucharowym. ZSP Polanów reprezentowały: Paulina Majtka i Agata Karolak. Nasz zespół spisał się bardzo dobrze plasując się na trzecim miejscu, zdobywając brązowy medal dla siebie, puchar i dyplom oraz punkty dla szkoły. W drodze do podium nasze reprezentantki zmierzyły się w grupie: ZSEE Koszalin przegrywając 2:3 w drugim meczu wygrały 3:0 z LO Nr 1 Stargard po wyjściu z grupy na drugim miejscu nasze pociechy pokonały 3:1 LO Nr 1 Kołobrzeg. W półfinale zespół ZSP Polanów trafił znowu na ZSEE Koszalin ponownie polegliśmy 2:3 i w meczu o trzecie miejsce pokonaliśmy ZST Szczecinek 3:1. Kolejny nasz zespół wywalczył miejsce na podium i oby tak dalej a zostały jeszcze zespoły dziewczyn i chłopców ze szkoły podstawowej rocznik 2005 i młodsi.
Licealiści ZSP Polanów na podium

Thu, 21 Dec 2017 13:01:00 +0100

W Szczecinku 2017.12.12.r. w Sali Zespołu Szkół Społecznych przy ul. Słowiańskiej 2 odbył się Finał Wojewódzki Licealiady w Badmintona. W tym finale wystąpili tylko chłopcy, organizację finału dziewcząt otrzymał Kołobrzeg. W turnieju udział wzięło kilkanaście szkół średnich z naszego województwa. Mistrzostwa rozegrano systemem grupowo pucharowym. ZSP Polanów był reprezentowany przez Nikodema Ratkowskiego i Łukasza Żak. W pierwszym meczu w grupie nasi zawodnicy polegli z ZSEE Koszalin 2:3 w drugim meczu fazy grupowej pokonali LO Nr 1 Stargard 3:0. W fazie pucharowej w ćwierćfinale pokonaliśmy LO Nr 1 Kołobrzeg 3:1 i w półfinale trafiliśmy dziwnym trafem znowu na ZSEE Koszalin i znowu przegraliśmy 2:3, natomiast w meczu o trzecie miejsce pokonaliśmy ZST Szczecinek 3:1. W tych zawodach zawodnicy otrzymali medale i drobne upominki a szkoła puchar, dyplom i punkty do klasyfikacji w rywalizacji szkół.
Podwójna jedynka

Thu, 21 Dec 2017 12:37:30 +0100

W Lipianach 04.12.2017.r. w hali Sportowo - Rekreacyjnej przy ul. Kopernika 1 odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej roczniki 2002 - 2004 w Badmintona. W zawodach udział wzięło po 15 drużyn szkolnych, turniej rozegrano systemem grupowo - pucharowo - grupowym. Zespół Szkół Publicznych Polanów wystawił drużynę dziewcząt w składzie: Michalina Prendecka i Amelia Gryguła oraz drużyną chłopców: Maciej Kruszyński, Filip Prendecki i Hubert Sznyter.
Rybactwo i Morze

Wed, 13 Dec 2017 08:04:22 +0100

(image)

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze". Szczegóły w załączonym pliku.