Subscribe: Good Contents - programowanie javascript
http://goodcontents.net/taxonomy/term/541/9/feed
Preview: Good Contents - programowanie javascript

Good Contents - programowanie javascript

 Skrypty JavaScript

Fri, 28 Jul 2006 20:56:42 +0200

Język skryptowy JavaScript umożliwia wprowadzenie dynamicznych elementów na stronę internetową. Pozwala na interakcję z odwiedzającym i ułatwia kontrolę wprowadzanych przez niego danych.

Skrypty JavaScript znajdują zastosowanie między innymi podczas sprawdzania poprawności wprowadzonych danych w formularzach, do tworzenia animowanej nawigacji, do dynamicznej zmiany wyglądu poszczególnych elementów witryny jak również w wielu innych przypadkach wymagających reakcji na czynności odwiedzającego.

czytaj dalej