Subscribe: Good Contents - Controlling
http://goodcontents.net/taxonomy/term/573/9/feed
Preview: Good Contents - Controlling

Good Contents - Controlling

 Najlepsze doradztwo biznesowe

Tue, 20 Jan 2009 15:59:57 +0100

WLConsulting Specjalizuje się w kompleksowej usłudze:

Projektowanie i wdrożenie programów motywacyjno-lojalnościowych dla pracowników i kadry menadżerskiej
.

czytaj dalej
Programy lojalnościowe i motywacyjne dla pracowników

Mon, 25 Aug 2008 04:45:19 +0200

Co zawiera program motywacyjny / lojalnościowy

* zestawy wskaźników mierzących efektywność przedsiębiorstwa i poszczególnych jego składowych (działów, poszczególnych osób) wraz z analizą stanu obecnego,
* propozycje celów do osiągnięcia w krótkim i długim okresie,
* poszczególne zapisy programu motywacyjnego lub lojalnościowego
* modyfikacje planu finansowego przedsiębiorstwa wraz z wykazem kosztów oraz oczekiwanych efektów,

czytaj dalej
Controlling

Thu, 24 Aug 2006 11:15:56 +0200

Controlling to system zarządzania przedsiębiorstwem wspierający menedżerów w sterowaniu przebiegiem procesów gospodarczych. W Polsce controlling jako system wspierający zarządzanie stosowany jest dopiero od kilku lat. Jego przydatność sprawdza się w firmach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Koncepcja controllingu wywodzi się z modyfikacji celu działalności przedsiębiorstwa. Niegdysiejsza definicja działalności firm dowodziła, iż ich głównym celem jest osiągnięcie maksymalnego zysku czy to poprzez zwiększanie sprzedaży, czy też poprzez ograniczanie kosztów działalności.

czytaj dalej