Subscribe: e-Polityka - Historia
http://www.e-polityka.pl/rss/rss.php?d=75
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Polish
Tags:
był  była  choć  historii  ich  jak  jest  ktăłra  można  nie  partii  polityka  przez  roku  się  ten  tym  usa  – 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: e-Polityka - Historia

e-Polityka - Historia

 Przełom sierpniowy

Wed, 06 Sep 2006 13:50:48 +0100

31 sierpnia 1980 roku to szczegĂłlna data, ktĂłrej to 26. rocznicę obchodziliśmy kilka dni temu. Niemal nieznana w krajach europejskiego komunizmu opozycyjna organizacja, ktĂłrą w Polsce była Solidarność, zmusiła władze nie tylko do rozmĂłw na rĂłwnym poziomie, ale co więcej wymusiła na przedstawicielach rządu PRL podpisanie porozumień, ktĂłre przeszły do historii jako „Porozumienia sierpniowe”. Oto społeczna organizacja, ktĂłra w szczytowym momencie liczyła blisko 10 milionĂłw ludzi potrafiła zmusić do ustępstw komunistycznych dygnitarzy dysponujących armią, milicją i bezpieką.Propaganda hitlerowska w prasie gadzinowej

Fri, 01 Sep 2006 12:37:02 +0100

Machina propagandowa III Rzeszy była jedną z najlepiej funkcjonujących – a przez to i najstraszniejszych – machin wszechczasĂłw. GłĂłwnym jej twĂłrcą był Joseph Goebbels. Stosowane przez niego, ale także innych przywĂłdcĂłw Rzeszy, tricki socjotechniczne, połączone ze zdolnościami aktorsko-oratorskimi sprawiły, że wielu obywateli Niemiec złapało się na lep tejże propagandy. Oto, jak działało podstawowe jej narzędzie na ziemiach polskich – prasa „gadzinowa”Tybet: 1987-1990

Wed, 23 Aug 2006 12:46:14 +0100

Jesienią 1987 roku w ciągu dziesięciu dni odbyły się w centrum Lhasy trzy demonstracje. Pierwszą, z 27 września, poprowadzili mnisi z klasztoru Drepung, ktĂłrzy przeszli ulicami miasta wznosząc okrzyki niepodległościowe i powiewając tybetańską flagą. Zostali zaatakowani i pobici przez policję; następnie aresztowano ich i uwięziono. 1 października podobną demonstrację zorganizowali mnisi z klasztoru Sera. Ich rĂłwnież zaatakowała i pobiła policja; potem przewieziono ich na pobliski komisariat. Rozwścieczony tłum, prĂłbując odbić mnichĂłw, podpalił komendę. Przez kilka godzin policja strzelała do demonstrantĂłw, zabijając co najmniej osiem i raniąc wiele osĂłb. 6 października na czele kolejnego protestu znĂłw stanęli mnisi z Drepungu.Era Papandreu

Mon, 26 Jun 2006 09:55:54 +0100

Atmosfera kampanii wyborczej w 1981 roku była - jak zwykle w Grecji - niezwykle gorąca. Panhelleński Ruch Socjalistyczny  (PASOK) zapowiadał „socjalizację” bankĂłw i głĂłwnych sektorĂłw przemysłu. Żądał rewizji układu z EWG, wystąpienia z NATO, likwidacji amerykańskich baz woskowych w Grecji oraz opuszczenia Cypru przez TurkĂłw. SocjalistĂłw popierała w wyborach największa centrala związkĂłw zawodowych - Powszechna Konfederacja Pracujących Grecji (JSSE). Założyciel i przywĂłdca PASOK,  Andreas Papandreu, najczęściej posługiwał się prostym hasłem: „Allagi” („Zmiana”). PowrĂłt Grecji do wojskowych struktur NATO w 1980 roku określił dobitnie jako „odstąpienie suwerennych praw Grecji na rzecz Turcji i uznanie podziału Cypru”.Historia ruchów ulsterskich

Sat, 24 Jun 2006 00:13:11 +0100

Korzeni obu ruchĂłw ulsterskich (potocznie protestanckich) – unionizmu i lojalizmu -  należy szukać prawie pięć wiekĂłw temu, kiedy to pierwsi protestanccy „Plantatorzy”, farmerzy osiedlani na ziemi odebranej autochtonom, postawili stopę na Szmaragdowej Wyspie. Anglikanie, a także prezbiterianie z Niziny Środkowoszkockiej czy pĂłłnocnej Anglii przybyli jako obcy i po pięciuset latach ich potomkowie wciąż są przez republikańskich radykałĂłw postrzegani jako obcy.Polityka zagraniczna Egiptu po 1945 roku

Mon, 12 Jun 2006 22:06:26 +0100

Bliski WschĂłd, terytorium obejmujące w najszerszym zakresie kraje Azji Południowo-Zachodniej oraz Afryki Południowo-Wschodniej (Egipt, Sudan), po zakończeniu II wojny światowej stał się jednym z najbardziej newralgicznych pod względem bezpieczeństwa i pokoju obszarĂłw świata. Tamtejsze konflikty o podłożu regionalnym miały w dobie „zimnej wojny” przełożenie na sytuację w wymiarze globalnym.Układ o likwidacji rakiet średniego i mniejszego zasięgu (INF)

Thu, 18 May 2006 09:05:59 +0100

Dnia 8 grudnia 1987 roku miało miejsce podpisanie w Waszyngtonie porozumienia o całkowitej eliminacji lądowych rakiet nuklearnych średniego i mniejszego zasięgu. Zanim jednak nastąpił ten dzień potrzeba było wielu lat, aby oba mocarstwa potrafiły dojść do porozumienia. Decyzja administracji Cartera o rozmieszczeniu nowej broni w pięciu europejskich krajach (Belgia, Holandia, RFN, Wielka Brytania, Włochy) rozpoczęła jeden z największych kryzysĂłw zimnowojennych. 30 listopada 1981 r. po wielu dyskusjach (duże spory i rĂłżnice były wśrĂłd najbliższych doradcĂłw prezydenta Reagana) rozpoczęto w Genewie rozmowy na temat eliminacji broni krĂłtkiego i średniego zasięgu.Rosyjsko-japoński spór o Wyspy Kurylskie

Tue, 09 May 2006 10:30:36 +0100

W języku rdzennej ludności Ainu słowo “kur” oznacza “ człowieka, ludzi, ludność”. Wyspy Kurylskie (ros. Kuriskije Ostrowii, jap. Chishima Retto- ”tysiąc wysp”), jest to archipelag leżący w pĂłłnocno - wschodniej części Oceanu Spokojnego, między 44° 45' a 50° 45' długości geograficznej pĂłłnocnej oraz 145° 25' a 156° 32' szerokości geograficznej wschodniej. Rozciąga się na przestrzeni 1 200 km. między Płw. Łopatka na pĂłłnocy (najbardziej wysunięta część Kamczatki),   a wyspą Hokkaido na południu. Łączna  powierzchnia całego archipelagu to  15 600 km² Obejmuje on 36 większych i dziesiątki mniejszych wysepek, oraz liczne skały. Teren ten zamieszkuje około 60 000 ludzi ( głĂłwnie w miastach, z ktĂłrych największe to Kurylsk ).Wojna - instrument rozwoju historii według Hegla

Mon, 08 May 2006 00:01:00 +0100

Hegel był wielkim umysłem spekulatywnym- jako erudyta, zwłaszcza na polu historii, stosował swą wiedzę tylko wtedy i w takiej postaci, jaka była potrzebna dla jego spekulacji. SzczegĂłlne zdolności posiadał w zakresie systematyzowania myśli. Cechowała go rĂłwnież niezwykła abstrakcyjność myślenia- realny świat nie miał władzy nad umysłem i nie mĂłgł oderwać go od snucia i kombinowania abstrakcyjnych myśli. Sam uważał się wszakże za myśliciela trzeźwego i ścisłego.Orientacja jego filozofii była humanistyczna, a specjalnie historyczna. To właśnie na polu historii miał największą wiedzę, ktĂłrej dał wyraz w filozofii i historii filozofii.Kanał panamski a stosunki USA - Panama (cz.2)

Mon, 01 May 2006 00:01:00 +0100

Ważnym elementem stosunkĂłw panamsko-amerykańskich stała się także kwestia lokalizacji na terytorium Panamy (poza Strefą) amerykańskich baz wojskowych.  Na podstawie traktatu z 1903 roku Stanom Zjednoczonym przysługiwało takie prawo, jednak zmiany z 1936 uniemożliwiały realizacje tych zamierzeń. Rząd USA dopiero w obliczu II Wojny Światowej, a dokładnie od 11 października 1940 roku zaczął zabiegać o taką możliwość. Rozpoczęły się rokowania, a wraz z nimi wzajemne ustępstwa, jednak Panama zaczęła wysuwać kolejne żądania ze strony USA – tzw. 12 punktĂłw (m.in. uiszczanie wielomilionowych opłat za dzierżawę, przekazanie Panamie akweduktĂłw w stolicy i w ColĂłn, czy zbudowanie mostu lub tunelu przez Kanał).O wkładzie Czeczenów w rozwój cywilizacji

Tue, 25 Apr 2006 15:10:05 +0100

Około 500 r.p.n.e. ludność upadającego państwa Urartu, o ktĂłrej dziś wiemy, iż była ludnością nachską, tj. tą, od ktĂłrej wywodzą się bezpośrednio Czeczeni, stworzyła 3 swoje państwa. Znamy wiele nazw wspĂłlnot nachskich – miast, okręgĂłw, ziem – z tego okresu, ktĂłre mają swoje analogie wśrĂłd nazw z czasĂłw państwa Urartu. Cały Kaukaz, rĂłwnież Czeczenia, jest zresztą po dziś dzień pokryty siecią toponimĂłw, na podstawie ktĂłrych jesteśmy w stanie odtworzyć drogę, jaką przebyli Nachowie. Np. azerbejdżański dziś Nachiczewań – znaczy „miejsce NachĂłw”, zaś w Czeczenii mamy Tygrys i Eufrat. I nie są to jedyne nazwy mające swe odpowiedniki, ktĂłre rĂłwnież na Bliskim Wschodzie funkcjonują do czasĂłw nam wspĂłłczesnych.Kanał panamski a stosunki USA - Panama

Sat, 22 Apr 2006 14:06:23 +0100

Analizując politykę zagraniczną USA dotycząca idei budowy kanału międzyoceanicznego  można wyodrębnić kilka kolejnych etapĂłw: 1 etap – tj. przez pierwsze pięćdziesięciolecie od uzyskania niepodległości Stany Zjednoczone nie miały jeszcze sprecyzowanych planĂłw na temat trasy przyszłego kanału międzyoceanicznego, a swoje ograniczone zainteresowanie tym problemem wykazywały przede wszystkim z obawy przed ewentualną dominacją jakiegoś mocarstwa europejskiego nad tym szlakiem komunikacyjnym. Z tego okresu pochodzą pierwsze dokumenty dyplomatyczne USA  w sprawie budowy kanału m.in.: nota sekretarza stanu Henrego Claya skierowana do radcy handlowego USA w Nikaragui z 1925 roku, w ktĂłrej Clay wyraża wielkie zainteresowanie USA projektem budowy kanału i poleca swojemu adresatowi uzyskanie bardziej szczegĂłłowych informacji; a także instrukcja Claya dla przedstawicieli USA mających udać się na kongres w Panamie w 1826 roku, gdzie Clay stwierdza, iż korzyści jakie będzie niĂłsł ze sobą kanał nie powinny przynależeć tylko jednemu państwu, ale wszystkim krajom kuli ziemskiej, co wynika pośrednio z ogłoszonej w 1823 roku doktryny Monroe. Inną przyczyną małego zainteresowania tym problem jest rozwĂłj terytorialny USA, gdyż w tym okresie nie dotarły jeszcze one do Pacyfiku i nie widziały znaczenia kanału w komunikacji wewnętrznej miedzy wschodem a zachodemPowstanie dwóch państw koreańskich (cz.2)

Tue, 18 Apr 2006 11:16:55 +0100

Pod wpływem działań generała Hodge’a i Syng-Mana w lutym 1946 roku utworzono Demokratyczną Radę ReprezentantĂłw, mającą stanowić zaczątek władz państwa południowokoreańskiego. Była to koalicja wszystkich ugrupowań centroprawicowych pod przewodnictwem Syng-Mana. W reakcji na konsolidowanie się ugrupowań prawicowych w DRR i w odpowiedzi na utworzenie 9 lutego w Korei PĂłłnocnej Tymczasowego Komitetu Ludowego pod przewodnictwem Kim Ir Sena utworzono Demokratyczny Front Narodowy – koalicję ugrupowań centrolewicowych i lewicowych, łącznie z komunistami.Powstanie dwóch państw koreańskich (cz.1)

Sun, 16 Apr 2006 14:18:55 +0100

Utrata niepodległości Korei wiąże się z dążeniami imperialnymi Japonii zapoczątkowanymi w XIX wieku. W latach sześćdziesiątych dziewiętnastego stulecia Korea – państwo formalnie niepodległe, choć zdominowane od kilku wiekĂłw przez Chiny, stało się celem ekspansji Japonii w regionie. Bliskość geograficzna między Wyspami Japońskimi i Koreą skłaniała JapończykĂłw do traktowania PĂłłwyspu Koreańskiego jako terytorium o znaczeniu strategiczno-obronnym i umacniania swej obecności na nim. Pragnąc pozyskać także rynek koreański dla siebie, Japonia od 1868 roku zaczęła wywierać naciski na Koreę, by zrewidować dotychczasowe stosunki bilateralne. W Tokio przygotowywano nawet plany wojskowej okupacji Korei i zaczęto prowokować rozmaite incydenty zbrojne.Wpływ demokratycznych mechanizmów kontrolnych na ideał polityka w starożytnych Atenach (cz.2)

Wed, 05 Apr 2006 00:01:00 +0100

W Atenach istniał rozbudowany system kontrolny, nie tylko urzędnikĂłw czy sędziĂłw, ale wszystkich, ktĂłrzy uczestniczyli aktywnie w życiu politycznym. W V wieku p.n.e. najsilniejszą bronią przeciwko nim był ostracyzm, stając się tym samym jednym z czynnikĂłw wpływających na ich politykę. Każdy z mĂłwcĂłw zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie niĂłsł ze sobą ostracyzm i żaden ich nie lekceważył, choć jak się potem okazało, nawet ostracyzm można było wykorzystać do swoich celĂłw. Wpływ demokratycznych mechanizmów kontrolnych na ideał polityka w starożytnych Atenach (cz.1)

Tue, 04 Apr 2006 14:40:56 +0100

Temat demokracji ateńskiej jest bardzo obszerny i trudny do ogarnięcia w jednym artykule. Można go analizować z rĂłżnych punktĂłw widzenia, skupiając się za każdym razem na innych aspektach. W swoim tekście zajmę się mechanizmami kontrolnymi i ich wpływem na ideał polityka.Wileka Proletariacka Rewolucja Kulturalna (cz.2)

Mon, 03 Apr 2006 00:01:00 +0100

Początek roku 1968 zastał maoistĂłw w trakcie przebudowy partii. Masowa rehabilitacja, byłych członkĂłw partii była stanowczo nie na rękę maoistą. Nie po to rozbijali partie i sprowokowali walki w kraju, żeby teraz od nowa wprowadzić do partii działaczy opozycji. Od początku roku Mao i jego ludzie negatywnie wyrażali się o oczyszczaniu z zarzutĂłw wyrzuconych członkĂłw partii. Nazywali ten proces: „czarną rehabilitacjąâ€, a zeszłoroczną krytykę partii „lutowym wiatrem wstecznym”. Był to impuls do kolejnych czystek. W lutym zreorganizowano wojsko, wydalając z niego wielu wybitnych dowĂłdcĂłw, jeszcze z wojny domowej. W sierpniu dokonano przetasowań na najwyższych stanowiskach w partii. Usuwano wszystkich, ktĂłrzy są lub mogą być w jakiś sposĂłb niezależni od maoistĂłw. W kwietniu i maju wysunęli tezę o „zrewolucjonizowaniu komitetĂłw rewolucyjnych” i o „czystce komitetĂłw rewolucyjnych”. Pozwoliło to do usunięcia wielu członkĂłw partii i o ostatecznym podporządkowaniu terenowych jednostek partii Mao i jego poplecznika.Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna (cz.1)

Thu, 30 Mar 2006 10:19:42 +0100

W roku 1959 Mao Zedong  zrezygnował z funkcji głowy państwa chińskiego. Było to spowodowane nieudanym eksperymentem gospodarczym, znanym z historii jako  „Wielki Skok”. Miał on spowodować, że Chiny staną się gospodarczym gigantem i szybciej od Związku Radzieckiego zbudują komunizm. Założenia „wielkiego skoku” były nierealne, a realizacja nieudolna. Spowodował tylko upadek gospodarki państwa oraz wielki głĂłd w z powodu ktĂłrego, zmarło, jak się szacuje, od 22 do nawet 44 milionĂłw ChińczykĂłw. W 1959 roku na posiedzeniu Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Chin, Peng Dehuai, bohater wojny domowej lat 1945 – 1949, skrytykował politykę Wielkiego Skoku. Peng napisał, że  został dotknięty niegospodarnością i niczym nie uzasadnionym fanatyzmem.Zarys historii Singapuru

Wed, 29 Mar 2006 00:01:00 +0100

Największy zasĂłb wiedzy o wczesnym Singapurze przynosi nam XVII- wieczna Kronika Malajska. Jest to - jak twierdzi znawczyni regionu C.M.Turnbull – „żywa historia MalajĂłw, co więcej jedyna, ktĂłrej celem jest dostarczenie pełnego sprawozdania o przeszłości Singapuru (Temaseku)” Temasek była to jedna z pierwszych nazw określających wyspę. Według opowieści zawartej w owej kronice pojawienie się nazwy „Singapur” było związane z osoba Sri Tri Buana, sułtana Palembangu. Podczas żeglugi po morzu, gdy zastała go burza przybił do brzegu najbliższej wyspy, czyli Temaseku. „Po zejściu z łodzi na ląd sułtan miał zobaczyć dziwne zwierzę, ktĂłre wziął za lwa. Sri Tri Buan wziął to za dobry omen i zdecydował się założyć wyspę o nazwie „Singapura” (w języku malajskim – „lwie miasto”).” Ale tak naprawdę żaden lew nigdy nie był w tym „lwim mieście”. Choć warto zaznaczyć, ze omen okazał się istotnie być dobry dla sułtana i pod jego rządami wyspa zmieniała się w centrum kupieckie.Stosunki amerykańsko-meksykańskie w latach 1876-1920 (cz.2)

Tue, 28 Mar 2006 00:01:00 +0100

W ciągu kolejnych siedmiu lat uwidoczniły się wszystkie spięcia, nieporozumienia pomiędzy dwoma państwami. Błędy popełnione za czasĂłw Porfiratu prĂłbowano w szybkim tempie usunąć. Same stosunki nieformalne nie odgrywały już takiej roli w polityce Meksyku - poza tym, że wtedy właśnie wybuchły ze zdwojoną siłą - skupiono się raczej na tym jak pozbyć się tych powiązań. Nastąpił istotny wzrost znaczenia stosunkĂłw formalnych (politycznych), choć wtedy prezentowały one  postępujący regres w relacjach amerykańsko-meksykańskich. Wpływ na ten stan rzeczy miało przejęcie władzy przez konstytucjonalistĂłw, ktĂłrzy zapragnęli zrealizować ideały republiki maderowskiej oraz prezydentura Woodrowa Wilsona. PrzywĂłdca StanĂłw Zjednoczonych „nie miał żadnego doświadczenia w stosunkach międzynarodowych, kiedy został wybrany. Ale dostając jedyną w swoim rodzaju szansę, zapragnął ją wykorzystać do przeforsowania uniwersalnych standardĂłw (dotyczących demokracji)”.Stosunki amerykańsko-meksykańskie w latach 1876-1920 (cz.1)

Sun, 26 Mar 2006 15:55:55 +0100

Kluczem do zrozumienia historii Meksyku jest rewolucja, ktĂłra swĂłj początek bierze w roku 1910. Rewolucja, ktĂłra „przeorała” strukturę społeczną wychodząc poza ramy zwykłego politycznego zrywu. Rewolucja, ktĂłra swoimi skutkami sięga do czasĂłw nam wspĂłłczesnych. Co więc jest kluczem do zrozumienia stosunkĂłw amerykańsko-meksykańskich? Biorąc za ramy czasowe okres Porfiratu i rewolucji do 1920 roku można by zapytać - czy można mĂłwić o regresie w owych relacjach? Czy wręcz przeciwnie – nastąpił progres, postęp, ogĂłlna zmiana na lepsze? Można by jeszcze dodać pytanie pomocnicze, co rozumiemy pod pojęciem „stosunki amerykańsko - meksykańskie”?Historia polityki afrykańskiej USA

Sat, 25 Mar 2006 10:36:30 +0000

Choć Stany Zjednoczone Ameryki są globalnym mocarstwem, mającym swoje interesy i mogącym interweniować w każdym miejscu świata, nie wszystkie jego obszary spotykają się z ich jednakowym zainteresowaniem. OprĂłcz rejonĂłw żywotnych dla amerykańskich interesĂłw, jak obfity w ropę Bliski WschĂłd, czy opleciona siecią gospodarczych powiązań Ameryka Łacińska, są też takie, w stosunku do ktĂłrych polityka zagraniczna USA nie jest tak widoczna ani spektakularna. Należy do nich Afryka, ktĂłra, choć rozległa i bogata w surowce, nigdy nie stanowiła pierwszoplanowego pola zainteresowań USA.Dyktatury południowoamerykańskie - podsumowanie

Fri, 24 Mar 2006 09:22:51 +0000

Obraz południowoamerykańskich dyktatur wojskowych nie byłby kompletny bez choćby wspomnienia o czynnikach zewnętrznych, jakie miały niewątpliwie wpływ na zamachy wojskowe w m.in. w Brazylii i Argentynie. Świat nie zapomniał o Ameryce Łacińskiej, przeciwnie – silnie na ten region oddziaływał.Nigdy więcej

Thu, 23 Mar 2006 09:27:35 +0000

"Przykładowe metody tortur, opisane w raporcie „Nunca Mas”: rażenie prądem najbardziej wrażliwych części ciała [...], torturowanie dzieci w obecności rodzicĂłw [...], wypalania na skĂłrze, zrywanie paznokci, polewanie skatowanego ciała osoloną wodą, gwałty, fikcyjne egzekucje." (Artur Domosławski, "Gorączka latynoamerykańska"). Taka była dyktatura wojskowa w Argentynie.Czasy ołowiu

Mon, 20 Mar 2006 00:01:00 +0000

Zamach stanu dokonany w 1964 roku przez brazylijskie wojsko był krzykiem przerażonej klasy średniej, ktĂłra tradycyjnie wykorzystała siły zbrojne do realizacji swoich celĂłw. Cała warstwa była zmobilizowana przeciwko Joao Goulartowi, ktĂłry objął urząd prezydenta we wrześniu 1961 roku. Był to prezydent chwiejny, niezdecydowany i łatwo ulegający wszelkim naciskom. Powszechnie uważany za sympatyka komunizmu (w rzeczywistości jego polityka daleko odbiegała od wizji komunistĂłw), wzbudzał ogĂłlną niechęć, ktĂłra szybko przerodziła się w nienawiść.Rola armii w Ameryce Łacińskiej w II poł. XX wieku

Sun, 19 Mar 2006 12:58:02 +0000

Dyktatury wojskowe w Ameryce Łacińśkiej. Wiedza statystycznego obywatela Polski na ten temat (choć od razu zaznaczę, że o sukcesie można mĂłwić, gdy przynajmniej lokalizuje on ten region geograficznie) zawiera się właściwie w słowach: „niekontrolowana przemoc, barbarzyństwo, tortury” i nieodmiennie kojarzy się mu z czasami okupacji hitlerowskiej. Przymiotniki prawicowy, nacjonalistyczny połączone z wyrażeniem „zamach stanu” są u nas tradycyjnie źle odbierane.Państwo zuluskie w XIX wieku

Sat, 04 Mar 2006 00:01:00 +0000

Zulusi na kontynencie afrykańskim zdecydowanie byli jedną z tych nacji, ktĂłre najbardziej dały się Europejczykom we znaki, dzięki temu, że udało im się wytworzyć całkiem sprawnie działający organizm państwowy wyposażony w dobry wywiad i armię. Zanim jednak zacznie się mĂłwić o Zulusach i ich państwie, trzeba odpowiedzieć na pytanie, skąd wziął się taki organizm właśnie tam.Somalia: droga do anarchii

Fri, 03 Mar 2006 00:01:00 +0000

Somalia. Całkiem spore państwo, dziesięciomilionowe, zajmujące najdalej na wschĂłd wysuniętą część Afryki. Chociaż w tym przypadku słowo „państwo” jest użyte nieco na wyrost. Od piętnastu lat na terenie Somalii nie funkcjonują żadne instytucje państwowe. W całym kraju panuje anarchia, a władzę ma ten, kto jest lepiej uzbrojony. Milion SomalijczykĂłw zginęło, kolejne pĂłłtora wybrało emigrację. Jedyną częścią Somalii, ktĂłra jakoś sobie radzi jest Somaliland, ktĂłre proklamował niepodległość w 1991 r. Dawne Somali Brytyjskie nie zostało jednak uznane na arenie międzynarodowej. Dla społeczności międzynarodowej ważniejsza jest zasada nienaruszalności granic, wytyczonych przez kolonistĂłw, niż faktyczna sytuacja w Somalii.Historia piractwa w Azji Południowo-Wschodniej

Wed, 01 Mar 2006 08:20:39 +0000

Zjawisko piractwa w dziejach świata jest jednym z najciekawszych i najdłużej istniejących fenomenĂłw. Wielu autorĂłw, podpierając się zwykłą logiką pirackiego rzemiosła, twierdzi, że pierwszy pirat wypłynął na morze zaraz za pierwszym kupcem wiozącym na swej dłubance cenne towary. Oznacza to, że piractwo jest jedną z najstarszych dziedzin ludzkiej aktywności. Tyczy się to zwłaszcza obszarĂłw szczegĂłlnie dogodnych żegludze kabotażowej i terenĂłw obfitujących w wiele małych rozsianych na morskim bezkresie wysepek.Kodeks honorowy samurajów (cz.2)

Tue, 28 Feb 2006 14:04:39 +0000

Jeśli chodzi o poglądy religijne samurajĂłw to największa popularnością cieszyła się sekta buddyjska zen. Sama sekta przybyła do Japonii z Chin w XI/XII wieku sprowadzona przez dwĂłch buddyjskich patriarchĂłw Eisai i Dogen. Szkoła ta doskonale wpisywała się w potrzeby tego stanu.