Subscribe: curs d'acollida
http://www.punttic.cat/taxonomy/term/1542/feed
Added By: Feedage Forager Feedage Grade C rated
Language: Catalan
Tags:
catalana  categoria premi  categoria  educació  els  euros  han  joan triadú  joan  les  més  premi extraordinari  premi  premis  seva 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: curs d'acollida

Premis d'Educació

 Convocatòria dels Premis Catalunya d'Educació

Thu, 15 Sep 2011 10:43:38 +0000

(image)

 Organisme: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Categories:

  • Categoria a) Premi Marta Mata: mestres, professores o professors que per la seva trajectòria personal i professional han excel·lit en l'exercici de la seva tasca docent.
  • Categoria b) Centres educatius que imparteixen ensenyaments de règim general o especial i que han dut a terme experiències reeixides d'innovació pedagògica.
  • Categoria c) Institucions que han contribuït al procés de construcció d'una escola catalana de qualitat al servei de la societat catalana i que s'han distingit per la defensa de l'educació i els seus valors.

A més, el jurat pot proposar la concessió del Premi extraordinari Joan Triadú, per l'excepcionalitat de la personalitat, centre educatiu o institució.

Dotació: Els Premis consisteixen en un diploma acreditatiu i en el lliurament de les quantitats següents: 12.000 euros en les categories a) i b), i 6.000 euros en la categoria c). El premi Joan Triadú, si s'escau, està dotat amb la quantitat que correspongui a la categoria del premi extraordinari atorgat, és a dir, fins a un màxim de 12.000 euros.

Termini de presentació de les propostes de concessió: 11 d'octubre de 2011.

Més informació: