Subscribe: benhayattayken
http://benhayattayken.blogspot.com/feeds/posts/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Turkish
Tags:
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: benhayattayken

benhayattaykeney hayat! seni seviyorum ama her zaman değil.Updated: 2018-03-19T08:27:13.910+03:00

 edebiyat hop diri dattiri'si

2018-03-19T08:21:07.685+03:00


perec ve bedel"keşke insan türüne ait olmak, o dayanılmaz ve sağır edici gürültüyü de beraberinde getirmeseydi." keşke. yazarlar ve bisikletlerisavaş ve barış'tan bir sahne: yeşil erikler ve diğer şeyler. bir şeyler okuyan harika insanlar blogu.  dostoyevski diyor ki. belki de şu yeraltından mektuplar'ı okumalıyım. ama ne çok kitap var ve hayat ne kısa.  göğsü kınalı serçenin hikayesi. kurgu işi. (en iyi hikayeler 'kötü karşısında iyi'den değil, 'iyi karşısında iyi'den çıkar. [tolstoy]) çok komik: ruhsuz kelimeler. bir günü böyle geçirsek, ne krizler yaratırız bir düşününüz. bir nevi ex libris. kadın düşmanı sözlük. (ulan bu kadın milletiyle derdimiz ne bizim ya?)  lenin ve satranç. hakıykat denilen tek dişi kalmış canavar adlı şahane bir eser ve hakıykat denilen tek dişi kalmış bir canavar daha. hikmet damlaları. montaigne adlı güzel insandan "kralın ayrıcalıkları". gerçeğin filozof tarafindan onun hakkında önerilen kavrama indirgenebilir olamayışı. tabuttta uyumak. görünmez olmalı dostum... görünmez olmalı.ağaçlar ve kayalar

2018-03-19T08:22:03.856+03:00Pek çok bölgede Sünnî ve Kızılbaş kesimlerde takdis edilen taş ve kayalara rastlanabilmektedir. Meselâ Kırıkkale'nin Hasandede Köyü'ndeki camiin duvarına yerleştirilmiş olan irice bir taş, bölge Kızılbaşları tarafından ziyaret edilip büyük bir saygıyla takdis olunmaktadır.

Dersim Kızılbaşları, sabahleyin güneşin ilk ışıklarının vurduğu kayaları öpmekte ve bunların kutlu olduğuna inanmaktadırlar. Afyon'un Kalecik Köyü yakınındaki oyuk bir kaya, yanında hiçbir mezar olmadığı halde, Sarı Çoban Dede adıyla anılmakta ve kendisine ziyaretler yapılarak şifa umulmaktadır.

Taş ve kaya kültüyle alâkalı asıl ilgi çekici menkıbeler, üzerinde insan izi bulunduğuna inanılan kayalarla alâkalı olanlardır. Yine Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli'de nakledildiğine göre, Hacı Bektaş güvercin şeklinde Anadolu'ya uçup geldiği zaman Sulucakaraöyük'teki bir taşın üstüne konmuş ve ayakları bu taşa gömülmüştü. Hacı Bektaş bir gün dolaşırken, ayaklarıyla kerpiç çamuru yoğuran biri, ondan, eğer gerçek velî ise yakındaki bir kayayı ayaklarıyla yoğurmasını istemiş, o da kayanın üstüne çıkarak hamur gibi yoğurmuştu. Bu sebeple Hamurkaya denilen ve hâlâ yerinde duran kayada inanca göre Hacı Bektaş'ın ayak izleri bulunmaktadır.

Ağaç kültü muhtelif Kızılbaş toplulukları içinde daha ziyade Tahtacılar ve Yörükler'de yayılmış görünüyor. Tahtacılar, adlarından da anlaşılacağı üzere, geçimlerini ağaç kesmekle sağlayan kimselerdir. Bununla birlikte, onların ağaçlara büyük bir saygıları ve bağlılıkları vardır. Muharrem ayında ağaç kesmek şiddetle yasaktır. Hafta içinde salı günleri de ağaç kesilmez. Yeniden işe başlayacakları vakit ağaçlar için dualar okunur.

Yörükler'de ağaca büyük saygı duyulur. Tahtacılar en çok sarıçam, ladin, köknar ve ardıcı, Yörükler ise karadut, çınar ve katran ağacını kutlu sayarlar. Bunların hepsi de tek ağaçları takdis ederler.

Ağaç kültü Doğu Anadolu'daki Kızılbaş Kürtler'de yine aynı önemi korumaktadır. Siirt, Tunceli, Adıyaman ve Elazığ gibi vilâyetlerin çevrelerinde bulunan Kürt köylerinin, şuraya buraya serpiştirilmiş gibi duran meşe ve ardıç ağaçlarını takdis ettikleri bilinmektedir. Yılın belirli zamanlarında, meselâ temmuz yahut ağustos ayı içinde Kurmançlar'a mensup çeşitli Kürt toplulukları, bayramlık elbiselerini giyerek kadınlı erkekli gruplar halinde, ilâhiler ve dualarla bu ağaçları ziyaret etmekte, âyinler yapmaktadırlar.

alevî ve bektaşî inançlarının islâm öncesi temelleri, ahmet yaşar ocakgezegenlerarası devrim

2018-03-19T08:12:33.254+03:00


Devrimin hâlâ varlık yokluk mücadelesi verdiği zor yıllarda (1924) N.Khodataev tarafından çekilmiş bir çizgi film.

allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="470" src="https://www.youtube.com/embed/V4dCzqbl2CU" width="660">bir nevi ex libris -2

2018-03-19T07:45:38.112+03:00

benimkilere ex libris denilebilir mi bilmiyorum. (ama maksat aynı: kitapları kem gözlerden korumak.) daha önce şurada  "bir nevi ex libris" şeyetmiştim. [...]Borges edebiyat ve Nobel üzerine konuşuyor

2018-03-17T22:53:12.121+03:00


Arjantinli yazar Jorge Luis Borges, edebiyattan ve kör bir yazar olma deneyiminden bahsediyor.
"Kör ve yalnız bir adam yazmaktan başka ne yapabilir ki."
via: http://twitter.com/ckonusmalar
Çeviri: Gülener Kırnalı

allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/v3lj_1rcDOw" width="560">Kim?

2018-03-17T17:21:26.723+03:00
Osmanlı Tasvir Sanatları - Kadınlar ve Erkekler Galerisi*

2018-03-15T10:21:57.895+03:00

Tıpkı Günlük Yaşam Sahneleri bölümünde söylediğimiz gibi, tek tek kadın erkek figürleri ve bunların ilişkilerini gösteren minyatürler 17. yüzyılda yapılmaya başlanmıştır. Sayısı giderek artan minyatürleri albümlerde buluyoruz. Bunlar ayrıca çağın modasını da yansıtmaktadır. Bunlarda biraz da kalıplaşmış duruşlar vardır.İşte aralarında en çok görülenler: Çiçek koklayan erkek, bir elinde karanfil, öteki elinde mendil tutan kadın, bir eli belinde, öteki eliyle kuşağını tutan kadın, yelpaze ve gül tutan kadın; erkekler de çiçeği ya ellerinde tutar ya da koklarlar; elinde kitap tutan kadın; erkek ise ya elinde kitap tutar ya da tuttuğu kitabı ayakta okur; kimi de bir elinde kitap öteki elinde ya mendil ya da yelpaze tutar.Kimi kitabı göğsüne bastırarak tutar. Yarım giyimli erkekler de vardır, bunlar daha çok dervişlerdir.Ancak konuya ilgi 18. yüzyılda büyümüştür. Bu konuda iki ustaya, Levnî ile Buharî'ye geçmeden önce, şair Fazıl bin Tahir Enderunî'nin yazdığı Hûbânnâme ile Zenânnâme adlı kitapların birincisi dünya erkeklerine, İkincisi dünya kadınlarına ayrılmıştır, ikisinin minyatürlü yazması vardır. Zenânnâme'nin ise bir minyatürlü nüshası daha vardır. Bu albüme aldığımız İstanbullu kadını gösteriyor. Ayrıca her iki yazmadan, İspanyol kadını ile erkeğini ve İngiliz kadını ile erkeğini aldık.Levnî, çağının eğilimine uyarak genç kadın ve erkeğe ayrı bir önem vermiştir. Buraya alınan onun imzasını taşıyan çok sayıda genç kadın ve erkek minyatüründe bedenin duruşu, kumaşın kıvrımları, saydam tüllerin yapılışındaki ustalık, takılar, ellerindeki çiçek, nesnelerin, takıların ayrıntılarıyla bakılmaya doyum olmayacak şiirsel minyatürlerdir. Burada alt alta koyduğumuz, yatan kadınla yatan erkek minyatürlerinin ayrı bir çekiciliği vardır. Erkek yattığı yerde elinde şarap sürahisi vardır, içkinin etkisiyle gözleri kapalıdır. Aynı sayfadaki uyuyan kadın minyatürü Levnî'nin birçok kadın minyatüründe olduğu gibi göğüslerinin üst kesimi görünmektedir. Tam bir rahatlık içindedir.Levnî'nin kadın ve erkeklerinin duruşları da ilginçtir. Bunların başyapıt olarak benimsenecek olanları arasında testi taşıyan kadının duruşu, saçını toplayan, diz çökmüş kadın resmindeki zenginlik. Acem de Meşhur Perendebâz'ın hırkasını çıkarırkenki portresi, Acem çengi, ünlü Türk çengisi ve dört cariyenin oluşturduğu saz takımı. Ellerinde tuttukları bakımından Levnî çok zengindir: Karanfilli ve mendilli kadın, bir elinde gül tutan öteki elindeki iki karanfili hotozuna yerleştiren kadın, lale koklayan erkek, bahar açmış bir ağacın altında oturmuş bir genç sarığını çözmekte, ağacın üzerinde de üç ayrı türden altı kuş gözükmektedir. Sokak kılığındaki bir kadın, eteği yere sürünmesin diye iki eliyle kaldırıyor; bunlarla birlikte iki de doğancı vardır. Bunlardan birinin yanında bir zağar vardır, doğancılar elleri incinmesin diye doğanı eldivenli elleriyle tutarlar.17. yüzyılda başlayan çarşı ressamlığında, tek kadın ve erkek portreleri minyatüre göre daha çoktur. Genelde bu resimlerde, kimliği belirlenmemiş kişiler görülür. Tek tük resimlerde bunların gerçek kişiler olarak kimlikleri belirtilmiştir. Örneğin, bir 17. yüzyıl çarşı albümünde bazı resimlerdeki kişilerin adları verilmiştir.  Bir resim de 1651 'de sadrazam olmuş Gürcü Mehmed Paşa’nın gençlik resmidir. Bir kadının resminde kadının adı Nigâr olarak gösterilmiştir. Bir mevlevî dervişinin adı İsmail Efendi'dir; bir afyon tiryakisinin resminin altında adı Hüdhüd Dede olarak gösterilmiştir. Yaklaşık 1600 yılından bir minyatür albümünde şu adlar verilmiştir: Bir elinde[...]Elena Vizerskaya

2018-03-15T08:19:33.293+03:00

Elena Vizerskaya anda Kiev-Ukrayna merkezli bir fotoğrafçı. İnstagram hesabı.[...]new harmony'de bir seri katil veya bir ütopyanın hazin sonu

2018-03-11T10:47:48.737+03:00

1Seri cinayet işleyen katillerin yüzde 77’si kurbanın bedenini kesme veya parçalama yöntemi kullanır. ‘Mobile Sütçüsü’ Condrad Bercovitch, kurbanlarının organlarını eski sevgililerinin evlerine bırakıyordu.Katil işi parçalamaya kadar vardırmasa da genel olarak kurbanın bedenine öfkeyle saldırır: gözlerini oyar, kulak veya parmaklarını keser; cinsel organlarını doğrar v.b.Bu makalede ele alacağımız seri katil de kurbanlarını bir testereyle parçalıyordu. Günümüzden yaklaşık 200 yıl önce İndiana’da 6 kişinin canını alan bu katil neden sadece kurbanlarını öldürmekle yetinmiyordu? Seri katiller neden ayrıca eylemlerine ritüel bir takım eklemelerde de bulunurlar?Bu özellik nasıl açıklanabilir? İlk açıklama, bu katil tipinin psikolojik olarak dayanıksız, şiddete başvuracağı önceden kestirilemeyen ve önüne geçilemeyen bir kişi olduğu şeklinde yapılır. Katilin böyle anlarda kontrolünü kaybettiği ve işi aşırılığa vardırdığı söylenir. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu açıklama gerçeğe dayanmayan kolaycı bir açıklamadır: katillerin gayet sakin, zeki ve eylemlerinde son derece bilinçli kişiler olduğu artık biliniyor. Bu teori aynı zamanda başka temel bir sorunun da gözden kaçmasına neden olur: seri cinayet işleyen katil mantığını kaybeden biriyse, neden daha korkunç şeyler yapmıyor da sadece kurbanının bedenini parçalıyor? (1)2Robert OwenRobert Owen, portrelerinde, kocaman, düşünceli, pufla bir tavşanı andırıyor; bağımsız, iddialı burnu bir yana; söbe, yumurta biçimi bir yüzü ve yanaklarına doğru yayılan gene yumurta biçimi, masum gözleri var. Bu adam dikkate değer bir dürüstlükle donanmış romantik bir kişilikti. 19. Yüzyılın kapitalizmine alternatif sosyalist bir düzen yaratmaya çalıştı. Yaşadığı yıllar kapitalizmin en korkunç yıllarıydı. Büyük fabrikalar kuruluyor ve bu fabrikalarda insanlar, insanlık dışı ortamlarda günde 18 saat, sadece o günlük asgari ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücretle çoluk çocuk demeden çalıştırılıyordu. “Amerika’daki kölelik kötü olmasına kötüydü, ama İngiliz fabrikalarındaki beyazların köleliği, bu başıboş dönemde daha sonra Batı Hint Adlarında ve Birleşik Amerika’da gözüyle göreceği ev köleliğinden çok daha feciydi ve bir çok bakımlardan, özellikle sağlık, yiyecek, giyecek bakımından Amerikan köleleri, Büyük Britanya’nın ev imalathanelerinde ezilmiş, kahrolmuş çocuklar ve işçilere kıyasla daha az çile çekmekteydi. (2)Kârdan başka hiçbir değerin ciddiye alınmadığı bu yıllarda Babeuf, Saint Simon, Fourier gibi düşünürler kapitalist kâr hırsının yarattığı kasvetli dünyaya alternatif siyasal düzenler tasarladılar. Owen bunlardan biriydi. Ama O, sadece tasarlamakla kalmadı, ütopyasını hayata da geçirmeye çabaladı. İskoçya’da, New Lanark’da pamuklu bez fabrikasının başına geçtiğinde makineler perişan, ayyaş ve güven olmaz kadınlarla erkeklere yetimhanelerden toplanmış beşle on arasındaki çocuklara emanetti. Owen bu insan döküntülerinden çeyrek yüzyıl içerisinde yaşama düzeyi yüksek, iyice okuyup yazmış üstelik Owen’a hayran bir topluluk yarattı. Sonra da topluma dönüp işte böyle yönetilmeli tüm insanlık da dedi. Fabrikasında yarattığı komünal düzeni tüm İngiltere’ye yaymak istiyordu.1817’de Aix-la-Chapelle’deki Hükümdarlar Kongresi’ne katıldı. Buradaki deneyimleri, onun derin bir umutsuzluğa düşürmüştü. Avrupa’nın hastalıklı olduğuna, yeni bir toplum düzenin başlatılacaksa, bu işi dünyanın taze bir yerinde girişmesi gerektiğine aklı yattı.1830 dolayları, New-HarmonyYeni bir toplumsal düzen yaratmak üzere 500 taraftarıyla birlikte 1[...]Ölüm ve Munch'un "İskelet Kollu Otoportre"si

2018-03-11T23:15:45.372+03:00

Munch'un İskelet Kollu Otoportresi Texas Tech Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdüren felsefe tarihçisi Costica Bradan tarafından yazılıp Can Yayınları'nın Kübra Oğuz çevirisiyle yayınlanan "Fikirler İçin Ölmek - Filozofların Tehlikeli Hayatları" adlı 2018 basımı kitapta şöyle yorumlanıyor:"Lima’nın mimesis kavramı sıradan bir ölüm ile “örnek” bir ölüm arasındaki ilişkiyi ifade edebilecek daha iyi bir dil sunar. Costa Lima şiddetli bir ötekilik öngören imitatio kelimesinin mimesis için yetersiz bir çeviri olduğunu düşünür. Ona göre mimesis aynı zamanda yeni bir şey yaratmakla da ilgilidir. Bu kulağa genel kanıyla örtüşmeyen bir iddiaymış gibi gelebilir, ancak Costa Lima bunu Control of the Imaginary (Muheyyelin Kontrolü) adlı kitabında ikna edici bir şekilde savunur. “Mimesise giden gerçek yol,” der bu kitapta Costa Lima, “sadece kopyalamayı değil farklılığı da gerektirir. Mimesis, taklit etmek yerine farklılığın üretilmesidir.” Mimesis zenginleştirici bir deneyimdir: Gözleriniz daima dışsal bir modelin üzerindedir, ancak bunu yaparken kendi içsel olanaklarınızı da görmezden gelmediğinizden emin olursunuz. Nihai ürün olarak modelin birebir kopyası değil, kendi hayatına sahip ayrı bir şey ortaya çıkar.Başkasının ölümünü “model” olarak almak, zor olduğu kadar riskli de olan bir dengeleme çabasıdır. Bir yandan modele çok bağlı kalırsanız yolunuz içi boş bir ölüme çıkabilir, ya da diğer bir deyişle başkasının ölümünün salt “mekanik açıdan yeniden üretimine”. Diğer yandan eğer örnek aldığınız modele yeterince benzemezseniz, sonunuz Montaigne’in hor gördüğü “bayağı” bir ölümle gelebilir. Dolayısıyla yönünüzü bu iki uç arasında dikkatlice tayin etmeniz gerekir. Bu nedenle mevzu bahis ölüm olunca mimesis kavramının farklılığın üretimi olarak algılanması, “örnek olma” meselesini anlamak açısından daha uygun bir bakış açısı sağlar. Yani örnek bir ölümü “taklit” etmezsiniz, kendinizi biçimlendirme tasarınızın bir parçası olarak kişisel bir “üretim” meydana getirirsiniz. Ancak bu yolla sadece size ait olan, sadece sizin gerçekleştirebileceğiniz bir ölüm şekliyle ölebilirsiniz. Montaigne’in ölümü “evcilleştirmemiz" ve varlığımızın mahremine kabul etmemiz gerektiği düşüncesi hâlâ anlaşılması zor görünebilir. Sahiden, ölümü hayatımıza “dahil etmek" aslında ne demektir? Bu ikisi birbirine tamı tamına zıt değiller midir? Bu fikri ayrıntılarıyla anlatabilmek için bir resme başvurmak isterim. 1895 yılında Norveçli ressam Edvard Munch (1863-1944) İskelet Kollu Otoportre) adını verdiği taşbaskı bir resim yapmıştır. Bu resimde Munch fırçayla uyguladığı Hint mürekkebinden oluşan siyah bir arka planın üzerine taşbaskı tebeşirini kullanarak kendi yüzünün belirgin hatlarını çizmiştir. Kompozisyonun en alfandaysa çerçeveye yatay olarak uzanan eli ve kolu, daha doğrusu onların iskeleti yer alır. “İskelet kol” izleyicinin bakışlarını hemencecik üzerine çeker. Resmin ölçülerine göre bu, kıyıda köşede kalmış bir detay gibi görünse de aslında izleyici algısının dinamiklerini belirler. İlkin gözlerinizi bu koldan uzaklaştırmak istersiniz (o ölümün bir tezahürüdür neticede). Gözleriniz yavaşça yukarılara yönelir, ressamın yüzüne değer ve hatta bir süre orada durur. Gözlerinizle çarpışan Munch’un içinize işleyen gözlerini es geçemezsiniz. Derken bir de bakmışsınız ki yeniden iskelet ele ve kola bakıyorsunuzdur. Etinden ayrılmış bu kemikler litografın kaçınılmaz ve yoğun odak noktası haline gelmişlerdir. [...]Musa Eroğlu ile Mamak Şirintepe Mahallesi

2018-03-06T13:15:10.960+03:00


1984 temmuz'unda mamak şirintepe'de bir evde bir dostlar sofrası. sofranın baş konuğu musa eroğlu. hemen masanın önünde bi yere bir kamera sabitlenmiş ve gece olduğu gibi kaydedilmiş.  (via)


allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/C_IAgKk-V2o" width="560">
allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zErRxkunzNQ" width="560">Sovyet Resim Sanatı ve II. Dünya Savaşı

2018-03-06T11:53:04.936+03:00

sovyet ressamları, nazileri büyük fedakarlıklarla tarihin sahnesinden silinişini resmediyor.Kartashev. Moskova, 1941.A. Surovcev. Savaşın ÇocuklarıI.AristovG. Vasiliev. Asker UğurlamasıN. But. Hayat için.K. Vasiliev. öreni, Kasım 1941.Düşman takibiA and S. Tkachev. 1941. Askerin eşi.A and S. Tkachev. 1941.V. Narimanbekov. Zor GünlerI. Penteshin. Biricik Şehre Veda.I. Glazunov. Savaş Yolları.T. Yablonskaya. Düşman YaklaşıyorBrest KalesiM. Malutin, E. Gribov. Dokuz Yüz Kır Bir, Forest KalesiV. Bundin. Brest Kalesi'nde parti toplantısı, 1941.. Akhremchik. Brest Kalesi SavunmasıP. Kucherov. Meçhul AskerV. Dyshler. U. Predelis. Keşif V. Shatalin. Moskova Savaşıdaha fazlası.[...]şimdi bir soru işareti gibi kaldım şu dünyada

2018-03-06T11:13:07.206+03:00

"bu kadar kısa yıllar nasıl olup da bu kadar uzun günlerden meydana geliyor?" diye soruyor jankélevitch.sık sık beyrut, atina, roma, paris turnelerine çıkan ve oralardan bir türlü dönmek bilmeyen nana namlı meşhur oryantal dansöz için sitem dolu şöyle bi şarkı yapılmış idi: nana balkonda yatar / altına minder atar / beyaz donu içinde / kara kedi saklar"edebiyat, hayatın tek başına yeterli olmadığının kanıtıdır," diyor pessoa.russell, “zulüm rejimi”ni “yandaşların desteğini korumak için, onların gerçeklerle ilişkisini kesecek şekilde, bir kocaman organize yalan sistemi” olarak tanımlamış."insanların ahlaksız dediği kitaplar, insanlara kendi ayıplarını gösteren kitaplardır,'' diye harika bir tespitte bulunan oscar wilde, bir bar tabelasında, "lütfen piyanisti vurmayın. elinden geleni yapıyor" diye yazıldığını görmüş ve bunun hayatında karşılaştığı tek mantıklı sanat eleştirisi olduğunu söylemiş.alman filozofu mac scheler bir gece yanında horul horul uyuyan karısını uyandırarak şunu sormuştur: “dünyada bunca sorun varken sen nasıl uyuyabiliyorsun?”deniz ve arkadaşlarının idamla yargılandığı davanın savcısı baki tuğ, 1970 yılında bilimsel araştırmalar yapmak üzere sovyetler birliği'ne giden prof. türkkaya ataöv'ün, dostlarından dursan akçam, oğuz onaran, taner timur ve osman korkut akol'a, üzerinde lenin'in resmi bulunan pullar gönderdiğini ve böylece komünizm propagandası yaptığını ileri sürerek ankara üç numaralı sıkıyönetim askeri mahkemesinde kamu davası açmış ve pulların müsaderesine karar verilmesini istemişti.  shakespeare'in romeo ve juliet'indeki juliet'in yaşının 13 olduğunu kaan h. ökten twitter hesabından biraz önce öğrenmiş bulunuyorum.eski bi hiyoroglifte, "çocuğun kulağı sırtındadır, sırtına vurunca dinler ancak, diye yazıyormuş.schopenhauer aşk tutkusunu yaşayan kadınları asla bağışlamayacağını söylüyor. zira aslında hiçbir değeri olmayan insan türünün sürüp gitmesini kadınlar o tutkuyla sağlıyorlarmış.roma yolu anlamına gelen latince strata sözcüğünün kur'ân'da sırât (yol) olarak belirişi.dervişe, "allah'la aran nasıl," diye sormuşlar, "nasıl olsun, hep onun dediği oluyor," demiş"ey büyük yıldız! nice olurdu saadetin eğer nurunu bahşedebileceklerin olmasaydı?" diye sesleniyor nietzsche'nin zerdüşt'ü."unutmasını bilen kadınları sevdim / trenle geceyarısı geçilen kentleri.. /  şimdi bir soru işareti gibi kaldım şu dünyada" diyor ece ayhan.homeros'un, balzac'ın şu sözüne sahip çıkmaya hakkı vardır: “nüfus idaresiyle yarışıyorum."boyar'ları barut fıçısına bağlayıp havaya uçuran korkunç ivan, karısını dostlarının önünde çırılçıplak soyan, senatörleri savaş arabalarının ardından saatlerce koşturan kaligula, ermiş barthélémy gecesi'nde kız kardeşinin düğününe çağırdığı protestanları öldürtüp onları sarayının penceresinden sayreden IX. charles,  üne kavuşmak için kendi burnunu kesen kasım bin sa'd bin amr bin cezime bin kayş bin rüba bin nümare bin lahm, kendisi hakkında kafiyeli hicivler okuyan şair ka'b'ı öldürmeleri için üzerine üç suikastçı gönderen muhammed, tahta çıkar çıkmaz küçüklü büyüklü 12 kardeşini saraydaki dilsizlere boğdurtan II. mehmet. *"haziran sabahı, ontoise üzerinden tepelere bakış", 1873, Camille Pissarro[...]batı felsefesinde kadın ve erkek

2018-03-06T10:53:24.726+03:00

Platon evrendeki akıl ve düzenin yansımasının kadın ruhunda, erkek ruhundaki kadar net olmadığını ileri sürer.Francis Bacon'a göre doğa, hem kadınsı hem de bilinebilir bir doğa niteliğini kazanır. Bilinebilir Doğa, kadınsı bir şey gibi sunulur ve bilimin görevi, bu kadın üzerine doğru türden bir erkek tahakkümü kurmaktır. "Zihin ile Doğa'yı, iffetli ve yasal bir yolla evlendirelim", der Bacon, evlilikteki doru türden hakimiyetin zorbalık anlamına gelmediğini öne sürer. Doğa üzerinde "ancak kendisine itaat ederek hakimiyet kurulabilir." Bacon'un ilk kitaplarından birinin adı Zamanın Erkeksi Doğuşudur...İlerleme, der Philo, "aslında erkek olana yönelerek, kadın cinsiyetini terk atmekten başka bir şey değildir.; çünkü kadın cinsi maddidir, edilgendir, cisimsel ve duygu-algısaldır; oysa erkek olan etken, rasyonel, cisim dışı ve zihin ve düşünceye daha yakın olandır.Augustinus'a göre kadın rasyonel zihinsel zeka kapasitesi bakımından eşit yaradılışa sahiptir; fakat taşıdığı bedenin cinsiyeti nedeniyle, eyleme arzusunun rasyonel zihinle doğrudan edimde bulunma becerisi kazanması için bağımlı yaratılmış olmasına benzer biçimde, erkek cinsiyetine bağımlı kılınmıştır.Descartes Metot Üzerine Konuşma'da kesin bilgiye ulaşmak için geliştirdiği bilgi yönteminin "kadınların bile" işine yarayabileceğini yazmıştır. Kartezyen Erkek Akıl'ın şeylerin doğru bilgisine ulaşmak için aşması gereken duyusal alandan kadınlar sorumludur. O, erkek ise eğer bilimin nihaî temelini yakalamak istiyorsa, bilimsel etkinliğin büyük bir bölümünde, disiplinli imgelem düzeyinde ve katı, saf anlık düzeyine geçmek zorundadır. Kadının görevi, erkek Akıl'ın avuntu, ısı ve gevşeklik ihtiyacını gidereceği alanı, zihin ve bedenin birbirine karıştığı alanı korumaktır. Erkek, eğer Akıl'ın en yüce biçimini uygulamak istiyorsa yumuşak duyguları ve duyusallığı geride bırakmak zorundadır; onları erkek için koruyacak olan kadındır.Rousseau, kadınları, Akıl tarafından ehlileştirilmesi gereken potansiyel bir düzensizlik kaynağı olarak görür. Rousseau, D'Alembert'e Mektup'ta kadınlardan şikayet eder: "Hiçbir halk hiçbir zaman aşırı şaraptan mahvolup gitmemiştir; mahvolanlar hep kadınların kural tanımazlıklarından mahvolmuştur", der.Kant Yüce ve Güzel Üzerine'de bilgilenme çabasında olan bir kadın, "sakal sahibi olmayı istese daha iyi olur çünkü edinmeye uğraştığı derinlik havasını bu şekilde daha iyi ifade edebilir," der. Fakat soyur düşünme eksikliği, kadın zihnindeki bir kusur olarak görülmez; tümelleri kavrama eksikliği, kadının sahip olduğu başka zihinsel özelliklerle -beğeni, duyarlılık, pratik akıl vb.- ile doldurulur.Shopenhauer, Kadınlar Hakkında adlı bir denemesinde, kadının akıl yürütme gücünden yoksun oluşunu doğuştan gelen bir olgunlaşmamışlık olarak dile getirir. Shopenhauer, kadınların oldukça sınırlı türden bir akıl yürütme becerisi kazanabileceklerini ve "bütün yaşamları boyunca büyük bir çocuk olarak" kalacaklarını düşünür.Hegel, Hukuk Felsefesi'nde kadın bilincinin karakteristiği olan "mutlı düşünceleri, beğeni ve zerafet"i erkeğin "tümel bir yeti" gerektiren başarısı ile karşılaştırır. "Kadın, bilgiyi edinerek değil, yaşayarak adeta fikirleri soluyarak öğrenir. Buna karşılık erkek, erkeğin statüsü ancak düşüncenin gerilimiyle ve teknik bir çabayla kazanılır." Hegel, kadın bilincini, Sivil toplum'un kadın bilincine daha çok varmış yaşamına göre oldukça ilkel ola[...]the bus

2018-03-06T10:45:17.728+03:00

amerikalı çizgi romancı paul kirchner'in ilk kez heavy metal'de yayınlanan harika serisi the bus'ın hemen hemen tamamına yakın bir bölümü aşağıda dikkatinize sunuluyor. (ama önce kirchner'in the bus albümü için hazırladığı şu videoyu izleyin, pek keyifli.) allowfullscreen="" frameborder="0" height="281" mozallowfullscreen="" src="//player.vimeo.com/video/41586654" webkitallowfullscreen="" width="500">bi de şu var.. allowfullscreen="" frameborder="0" height="359" mozallowfullscreen="" src="https://player.vimeo.com/video/37149690" webkitallowfullscreen="" width="500"> [...]İvan İlyiç'in ölümü

2018-03-05T09:25:35.727+03:00
tanrı'nın yeryüzündeki işaretleri olarak hayvanlar

2018-03-05T09:10:21.968+03:00

(image) 1.kedi aslanın teyzesidir, ebu hureyre'nin sürekli heybesinde taşıdığı kedisi peygamber'i iğrenç bir yılandan kurtarmış ve peygamber de kendisini kurtaran kediyi alnından okşamıştır. halen çoğu kedinin alnında peygamber'in parmak izleri görülebilmektedir.

2. kuran'da kutsal metinleri anlama ve değerlendirme yeteneğinden yoksun cahiller hakkında "onlar kitap okuyan eşekler gibidirler" denir. iblis nuh'un gemisine eşeğin kuyruğuna tutunarak binmeyi başarabilmiştir ki bu eşeği bazılarına göre uğursuz yapar. belki de bu yüzden isa, gökyüzüne çıkarken eşeğini yeryüzünde bırakmıştır.

3. peygamber'in ali'ye hediye ettiği düldül, çoğunun sandığının aksine at değil katırdır. düldül "büyük kirpi"demektir.

4. at, bazılarına göre kuvvetli esen güney rüzgarından, yaşar kemal'e göre denizlerin ak köpüğünden yaratılmış bir mübarek hayvandır. mirac'da peygamber'i göklere taşıyan, attan küçük, katırdan büyük tuhaf binek hayvanı (ismi berk, yani "şimşek"le ilgilidir) kadın yüzlü ve tavus kuyruklu burak'tı.

5. musa'nın asası yılana dönüşür ve firavun'un büyücülerinin gözboyayıcı yılanlarını yutar. cennet kapısının bekçisi tavus'un ihmali üzerine şeytan, küçük bir yılan suretinde cennet'e girip adem'le havva'yı yasak meyveyi yemeye ikna eder.

6. gül, ilâhî cemâlin yüce tecellisi veya mâşukun yanağının simgesiyse, bülbül de o yanağa özlem çeken kederli ruhtur.

7. güvercin, boynunun çevresinde koyu renk tüylerden oluşan gerdanlığı -güvercin gerdanlığı- olmasından dolayı müşfik sadâkâtin simgesidir. fars geleneğinde sürekli "hû, hû" (neredesin, neredesin [sevgili]) diye bağırır.

8. leylek yuvasını genellikle minarelere kuran dindar bir kuştur.

9. horoz, âdem'e namazın ne zaman kılınacağını öğreten mübarek hayvan, uyuyanları uyandıran becerikli bir müezzindir.

10. kuran, günahkâr insanların domuzlara ve maymunlara dönüştüğünden bahseder. pis ve şehvetli insanlar mahşer gününde, davranışlarını andırdıkları hayvanların sûretlerinde dirileceklerdir.

[annemarie schimmel'in kabalcı tarafından yayınlanan "tanrı'nın yeryüzündeki işaretleri" adlı enfes kitabından aldım bunları.]Aydın Boysan'ın kaleminden Neyzen Tevfik*

2018-03-04T20:48:28.647+03:00

1930'lu 40'lı yıllardı. Beyazıt kahvelerine görünüşü çok de­ğişik ve ilginç bir adam gelirdi. Yukarıdan aşağı son derece bol giysiler içinde hırpani kılıklı bir kişiydi. Aklımda hala kahve­ rengi kalmış olan o adam ve giysi tomarının üstüne, saksıdan fırlamış fesleğen gibi bir kafa otururdu. Ap-ak saçlarıyla.Tamdık-tanımadık ayırdetmez, herkesle konuşurdu. Her­ kes de onunla konuşurdu. Gündüz-gece ayırdetmeden, binde bir bile olsa yaptığı iş, koynundan ney'ini çıkarıp çalmaya baş­lamaktı. İşte o zaman herkes susar, çıt çıkmaz, ney dinlenirdi.Neyzen Tevfik'ti bu adam.Arkadaşım Rahmi'nin nikah tanığı oldu, düğününde bu­ lundu. Ama kimse ondan, ney çalmasını istemedi. O, isterse ça­lardı.Neyzen Tevfik Kolaylı (1879-1953), hem Mevlevi, hem Bek­ taşi'ydi. Kendini şöyle anlatırdı:"Mey'de Bektaşi göründüm, Ney'de oldum Mevlevi Meşrebim Molla-yı Rumi, mezhebim Bektaşi'dir."Paraya-pula, kılık-kıyafete hiç önem vermezdi. Önemsedi­ ği tek dünya nimeti, üzümden üretilenlerdi.Dr. Fahri Celal, Neyzen'i şöyle anlatırdı: ''Başıboş olduğu zaman, pek halden anlar, nazik ve zarifti. Yani içmediği zaman demek istiyorum. Zaten devresi gelmeden, kimse bir tek kadeh içiremezdi." Neyzen bazan içkiye, aylarca süren aralar verir, ağzına damla içki almazdı. Bu sıralarda 50-60 yıl öncesinin anılarını bi­ le, en küçük ayrıntılarına kadar anlatabiliyordu. Bu ara verıne­ lerin birinde, dokuz ay içmemişti. Ama bu sırada odasında bir şişe rakı ile bir şişe bira bulundurmuştu.Demlenmiş günlerinin birinde, Neyzen'e bir dostu soru­ yor: "Hayatından memnun musun?" diye... O da anlatıyor:"Çok memnunum... Çünkü dünya dönüyor, ben de dönü­ yorum. Ahenk içinde gidiyoruz..."Neyzen'in yergileri, acımasızdı. Ağır sözcükler kullanmak­ta, yerlerin dibine geçiren yakıştırmalar yapmakta, sınır tanı­mazdı. Sanılması olasıydı ki bu vuruşlar, biraz daha insaflı ol­ malıydı... Ancak öte yandan, yergisiyle batırdığı insanlar akla gelince, Neyzen'e yine hak verilirdi.Neyzen Tevfik'in müstesna ve görkemli ney müziğinden, ne yazık ki yapılabilmiş kapsamlı ve düzenli kayıt yok! Yergile­ ri bir derece toplanabilmiş. Sanırım yitip gidenler, kalanlardan çok fazladır.Yobazlığa, din-mezhep ayrımcılığına, çıkarcılığa, haksızlık­ lara karşıydı. İnanç özgürlüğünü savunurdu. Eşrefin çıkardığı Deccal dergisi'nde Abdülhamit ll'yi hicvettiği için, Mısır'da ol­duğu sırada, gıyaben idama bile mahkum edilmişti.Neyzen'in keyifle anlattığı anıları arasında, I. Dünya Savaşı sırasında aldığı bir armağan vardı.O yıllarda yiyecek zaten çok kıt ama, sabun hiç yok... Zaten Neyzen de yıkanmaya hiç hevesli değil. Bütün vücudunu yüz­ lerce bit öylesine sarmış ki, kaşınmaktan derileri soyuluyor.Beyazıt Küllük Kahvesi bahçesinde, Neyzen'e birisi yakla­şıyor. Sıfır numara İstanbul kabadayılarından birisi gelen... Neyzen'i saygıyla selamladıktan sonra diyor ki:"Senin ney'ini dinlemek, canıma can katıyor. Şimdi ben sa­ na bir iyilik yapacağım. Bu iyiliği de, ancak sen anlarsın..."Kabadayı cebinden bir kutu çıkarıyor. İçinden çıkardığı biri dişi biri erkek bit'i, Neyzen'in ensesinden içeri bırakıyor. Bitle­ rin ikisinin de sırtında, ince kırmızı çizgili birer hac[...]andrei popov

2018-02-24T09:48:46.115+03:00

Andrei Popov 1970 yılında St Petersburg'da dünyaya geldi. 1987-1992 yılları arasında Mozhaysky Askeri Hava Akademisi'nde eğitim gördü. 1995 yılında serbest karikatürcü olmak için askerlikten ayrıldı. Kariyerine 1997'de "Business St Petersburg" gazetesinde başladı. Sanatçı, "Russian Caricature Club", "Cartoonion" ve bir "Cartoonbank" projesi üyesidir. [...]Ivor Prickett: Musul Savaşı

2018-02-20T12:55:09.939+03:00

İrlandalı foto muhabiri Ivor Prickett'in Musul Savaşı'nda çektiği fotoğraflar. Diğer fotoğraflarını da mutlaka inceleyin.[...]hansi gamalıhaçı çok sevdi

2018-02-20T13:01:05.158+03:00


hansi, hitler sevdalısı bir çek kızıdır. bir gün nazi eğitimi almak üzere köyünden ayrılır. annesi'nin "isa'yı unutma" öğütlerini kısa zamanda unutur bu okulda, kavgam onu büyülemiştir çünkü. fakat savaşın ilerleyen aşamalarında nazilere olan inancını kaybeder. allahsız rus komünistlerinin eline düşer. bu ruslar, esir kadınları gündüz köle gibi çalıştırmakta, gece tecavüz etmektedirler. hansi, sonunda rus kampından kaçmayı başarır ve bir tesadüf sonucu harika insanlar olan amerikan askerlerine sığınır. Maria Anne Hirschmann tarafından gençleri hristiyan abd vatandaşları olmanın gururunu öğretmek için yazılan (1974) çizgi roman. 
çizgi romanın tamamı şurada.
Bilmemek*

2018-02-19T21:19:53.327+03:00

Milan Kundera'nın "Bilmemek" adlı enfes bi romanı var. Romanın hemen  ikinci bölümünde, nostalji, sıla hasreti, gurbet gibi kavramlar üzerine kısa bir değerlendirme yapılıyor:“Dönüş, Yunanca’da nostes demek. Algos, keder anlamına geliyor. Yani nostalji doyurulamamış dönüş arzusundan kaynaklanan bir keder. AvrupalIların çoğu bu temel kavram için Yunanca kökenli bir sözcük inostalgie, nostalgial, sonra kökü kendi ulusal dillerinden gelen başka sözcükler kullanabiliyorlar: İspanyollar Ancranza diyor; Portekizliler Sa-udade diyor. Bu sözcükler her dilde farklı anlamsal nüansa sahip. Çoğunlukla sadece ülkeye dönüşün olanaksızlığının neden olduğu hüznü belirtiyorlar. Sıla hasreti. Gurbet acısı. İngilizce’deki homesiehness. Ya da Almanca'daki Heimuıeh, Hollandaca'daki Heinuvee. Ama bu, bu büyük kavramın daraltılma» anlamına geliyor. En eski Avrupa dillerinden biri olan İzlandaca'da iki ayn terim kullanılıyor: Söknudur. genel anlamıyla nostalji; ve heimfra: sıla hasreti. Çekler, Yunanca’dan alınan nostalji sözcüğünün yanı sıra bu kavram için stesk diye kendi isimlerini ve kendi fiillerini de kullanıyorlar; Çekçe’de en okunaklı aşk cümlesi; styska se mi po tobe: sana hasretim; yokluğunun acısına dayanamıyorum. İspanyolca’daki anoranza, anorar (nostalji duymak, özlemek) fiilinden gelir, o da Latince Ignorare (bilmemek) sözcüğünden türeyen Katalanca enyorar’dan. Bu etimolojik aydınlatmanın ışığında, nostalji, bilmemenin acısı olarak ortaya çıkıyor. Uzaktasın ve ben sana ne olduğunu bilmiyorum. Ülkem uzakta ve ben orada neler olduğunu bilmiyorum. Bazı dillerin nostaljiyi kullanmakta sıkıntıları var: Fransızlar nostaljiyi ancak Yunanca kökenli nostalgie ismiyle ifade edebilirler ve fiilleri yoktur. Şöyle diyebilirler: je m'ennuie de toi (‘Seni özlüyorum’) ama a'ennuyer (özlemek) sözcüğü zayıftır, soğuktur, her halükârda böylesine ciddi bir duygu için fazla hafif kalır. Almanlar nostaljiyi Yunanca biçimiyle pek nadir kullanırlar ve Sehnsucht demeyi tercih ederler: orada bulunmayana duyulan istek; ama Sehnsucht asla gerçekleşmemiş olan (yeni bir maceraya) karşı da duyulabilir ve dolayısıyla içinde ille de bir nostos düşüncesini barındırmaz; Sehnsucht'un içine dönüş saplantısını katabilmek için, yanına bir tümleç eklemek gerekir: Senhsucht nach der Vergangenheit, nach der uerlorenen Kindheit, nach der ersten Liebe (geçmişe, kaybolan çocukluğa, ilk aşka özlem).Nostaljinin kurucu destanı Odysseia, Eski Yunan kültürünün başlarında doğdu. Vurgulayalım: bütün zamanların en büyük serüvencisi Odysseus, aynı zamanda en büyük gurbetçidir de. Troya savaşına gitti (pek istekli değildi) ve orada on yıl kaldı. Sonra bir an önce “yıl, sonra esir düştüğü ve kendisine âşık olup onun adasından gitmesine izin vermeyen Tanrıça Kalypso’nun yanında geçirdiği yedi yıl daha uzadı. Odysseia'nın beşinci şarkısında Odysseus ona şöyle der: "Ne kadar akıllı da olaa, bilirim senin yanında, haşmetten uzak kalırdı Penelope ve de güzellikten... Ama gene de her gün ettiğim tek dua oraya dönmek, gündoğumunu evimde görmek!" Ve Homeros devam eder: "Odysseus konuşurken güneş battı, alacakaranlık çöktü, birbirlerinin kollarında sevişmek için mağaranın derinliklerindeki kemerin altına döndüler."Bunun Irerıa’nın uzun süre yaşadığı, yo[...]Kısa Çizgi Öykü: "The Still Planet"

2018-02-14T11:15:48.245+03:00

 Dark Horse Comics'in 32 sayfalık "Concrete Celebrates Earth Day" isimli, çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan bir albüm var. Seride yazar  Paul Chadwick'in hikayeleri  ve Moebius ve Charles Vess'in çizimleri yer alıyordu. Dergide yer alan Moebius imzalı "The Still Planet" adlı öykü aşağıda sizi bekliyor.[...]Minyatürlerle Osmanlı'da gündelik hayat*

2018-02-13T09:41:09.101+03:00

Metin And'ın "Osmanlı Tasvir Sanatları" isimli harika kitabının "Günlük yaşam sahneleri" bölümü:"Saray nakkaşları halkla, sıradan insanlarla ve toplumun günlük yaşamıyla ilgilenmemişlerdir. Ev içinde aile yaşamı nasıldı, sokakta nasıl davrandırdı? Sokak satıcıları nasıldı? Evlerin içi, çarşılar, kervansarayların içi, hamamlar, özel eğlentiler, din enceler gibi konulara yer verilmemiştir. 17. yüzyılın başlangıcında durum değişme göstermiştir. Bu değişikliğin önemli nedeni Kalender Paşa’nın hazırladığı ve I. Ahmed Albümü diye adlandırılan murakka’nın  ortaya çıkması olmuştur. Bu albüm başka konular yanında, günlük yaşamla ilgili çok sayıda minyatür içermektedir. (...)Buraya I. Ahmed Albümünden çok sayıda örnek aldık. Bunlardan ikisi maskeli curcunabâzlarla ilgilidir. Bu iki minyatür Osmanlı gösterim sanatları için eşsiz belge değerindedir. İki minyatürün de bir gece eğlentisinde geçtiğini yanan mumlardan anlıyoruz. Bir resimde halka olmuş sekiz curcunabâz ile bir de halka dışında bir çocuk curcunabâz görülmektedir. Eşlik çalgıları da darbuka, iki def, bir çengten oluşmaktadır. İzleyenler bir daire oluşturmuşlardır, on yedi kişi görülmektedir, ikinci minyatürde ise ellerinde çengânelerle üç maskeli curcunabâz vardır. Bunların soytarı başlıkları birinci minyatürdekinden farklıdır. Eşlik çalgılarında ise deflerin yanı sıra, çengin yerini miskal almıştır. Her iki minyatürdeki curcunabâzların giyim kuşamı, minyatürle sûrnâmelerdeki maskeli soytarılara benzemektedir. Her iki minyatürde dansta ortak nokta, bir ayaklarının yukarıya çekilmiş olmasıdır. Bu dans çılgınca, gürültülü, çarpık ve taşkın hareketlerle yapılan bir danstır.

Bir minyatür de kaplıcada havuzda yıkanan erkekleri göstermektedir. Kimi kulaç atıyor, kimi havuza atlıyor, sırtüstü yüzenler, onları seyredenler, keselenenlerle minyatürün gerçekçi bir çekiciliği vardır. Bir başka minyatür ise tımarhanenin içini gösteriyor; üçü zincire vurulmuş ikisi giyiminden yahudi olduğu anlaşılan beş deli, kapının önünde iki bakıcı, ayrıca penreceden içeriyi seyreden üç kişiyle oldukça gerçekçi ve dokunaklı bir kompozisyon. Bir başkasında da kırlık bayırlık bir yerde sanki bir piknik sahnesi. Belki içki ya da afyonun etkisiyle yerde uyuyan üç kişi; onlardan birini kolundan tutarak uyandırmaya çalışan, kavuğunu yana koyup derviş görünümlü biri eğilmiş, belki de bir şiir yazıyor; bir kedi yerdeki yemeklere yaklaşmış, onlardan kaçamak bir parça kapmaya hazır. Yemek getirenler doğa içinde çok başarılı bir minyatür. Bu, bin çeşit insanı boş zamanlarında gösteren bir resim. Gene kırlık bayırlık bir yerde, büyük bir olasılıkla genç medrese öğrencilerinden ağaca çıkıp yemiş toplayanlar, çamaşır yıkayanlar, bir yaygının üzerinde oturmuş kitap okuyup söyleşenler, dereye elini sokan biriyle, gene doğayla bütünleşerek başarılı bir kompozisyon ortaya çıkmış.

Bu albümdeki bir minyatürde, bir dere kıyısında yüzü örtülmüş bir kadınla, başında kavuğuyla bir erkeğe dört yeniçeri baskın vermişler. Resimde sağ alt köşede suya sokulmuş iki şişeden, bunların içki içtikleri için ya da uygunsuz bir durumda oldukları için yeniçerilerin onl[...]bir zamanlar bu topraklarda: balkan savaşları, I. dünya savaşı'ndan manzaralar, kurtuluş savaşı, gazi mustafa kemal..

2018-02-11T15:39:59.640+03:00

924 yılının ilkbaharındaydı. Erzurum ve Pasinler’de depremde birçok köylerin evleri yıkılmıştı. Zarar gören halkla görüşmek için Pasinler’e gelen Gazi Mustafa Kemal, halkın içinden ihtiyar bir köylüyü çağırdı:  -“Depremden çok zarar gördünüz mü, baba?” Diye sordu. Gazi, ihtiyarın şüphe ettiğini görünce, tekrar sordu:  -“Hükümet sana kaç lira verse, zararını karşılayabilirsin?” İhtiyar:  -“Valle pedişeh bilir” dedi. Gazi gülümsedi. Yumuşak bir sesle:  -“Baba, padişah yok; onları siz kaldırmadınız mı?”  -“Söyle bakalım, zararın ne?”  -“Padişeh bilir...” Bu cevap karşısında kaşları çatılan Gazi, Kaymakama döndü:  -“Siz daha devrimi yaymamışsınız” dedi. Bu sırada görevini başarmış insanlara özgü ağır başlılıkla ortaya atılan yazı işleri müdürü Gazi’ye:  -“Köylere genelge yolladık Paşam” dedi. Gazi’nin fırtınalı yüzü, daha çok kırıştı:  -“Oğlum, genelgeyle devrim olamaz!”  Cemal RıfatAfyonkarahisar'da Yunan askerleri.Osmanlı'da maden işçileri. (19 YY)Balkan Savaşı esnasında göç manzarası.Çanakkale'de yaralı asker sevkiyatı.Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Osmanlı Askerleri Bulgarlar Tarafından İdam Edilmeden Önce Namaz Kılmasına İzin Verilen Bir Türk Köylüsü..Orhan Seyfi Orhon'un 1927'de çıkarttığı haftalık Yeni Kalem dergisinin 5 Nisan 1928 tarihli sayısının kapağı.  Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınının zincirlerini kırıyor. Mustafa Kemal'in, kurtuluş mücadelesini başlatmak için geldiği Samsun'da milli mücadele çalışmaları kapsamında basılan ilk propaganda afişi.Mülazım-i Sani İzzettin Bey, Yüzbaşı Mustafa Kemal ile Selanik Tren Garı'nda, 1911Çakırcalı Mehmet Efe'nin Nazilli hükumet konağının önünde ayaklarından asılması... Başı, elleri kesilmiş, göğüs derisi tanınmaması için yüzülmüştür.Çakırcalı Mehmet Efe. Nasıl öldü? Çakırcalı Mehmet Efe Ağıdı.Enver ve Cemal Pasalar Kudüs'te, 1916Çerkez Ethem'in nadir üniformalı fotoğrlarından biri. Arkası dönük iki kişinin tam ortasındaki Ethem..1907, Samsun İtalyan Kilisesi'nin açılış töreniizmit, nisan 1920. iki türk direnici ingilizler tarafından esir alınmış, idam anını bekliyor.Mustafa Kemâl Bey'in Usturumca'dan Sofular'a giderken bir kahvaltı esnasında çekilmiş fotoğrafı...(1910)  Ön sırada oturanlar soldan: Kâzım Özalp, Kolağası Mustafa Kemâl Bey, Yüzbaşı İzzettin Efendi, Pertev Bey, Hüseyin Hüsnü Bey.   Ayakta ceketinin önü açık olan kişi Haşim Paşazade Refet Bey.  2. Sıra, soldan: İstihkam zabiti Fuat Bey, Erkanıharb Kaymakamı Yusuf Ziya Bey, Topçu zabiti Harun Saffet Bey, ağacın önünde duran süvari zabiti Halil Bey'dir...(Strumca, 1910)Nadir bir fotoğraf: Büyük Taarruz öncesi binbir güçlükle elde edilen araçlar Konya'da ustalar tarafından elden geçiriliyor,tamir ediliyor.Bazen üç dört kamyondan çalışır durumda bir kamyon elde ediliyordu.Yoktan var etmenin fotoğrafı.Osmanlı askerleri Yemen çöllerinde.Mart 1919 İngiliz gözlemciler Konya/Ereğli istasyonun da.[...]