Subscribe: Kadry - profesjonalny serwis dla kadrowych
http://kadry.infor.pl/kanaly_rss.xml
Preview: Kadry - profesjonalny serwis dla kadrowych

RSS Infor.pl - Kadry - najnowsze artykułyKadry - najnowsze artykułyLast Build Date: Fri, 17 Nov 2017 12:17:23 +0100

Copyright: Copyright (c) INFOR PL S.A.
 Świadczenie rehabilitacyjne a przejście na emeryturę

Fri, 17 Nov 2017 12:17:23 +0100

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Czy należy wypłacić świadczenie rehabilitacyjne osobie, która pobiera to świadczenie i przechodzi na emeryturę?
(image)


Media Files:
http://g4.infor.pl/p/_files/137000/zlotowki_4.jpg
Pracownik obcojęzyczny - w jakim języku przeprowadzić szkolenie BHP?

Fri, 17 Nov 2017 10:12:11 +0100

Pracodawca ma obowiązek zapewnić szkolenie dla pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy. Jak przeprowadzić szkolenie bhp, jeżeli pracownik nie włada językiem polskim?
(image)


Media Files:
http://g10.infor.pl/p/_files/81000/studia_szkolenie_fot_fotolia_3.jpg
Duża popularność urlopów rodzicielskich i ojcowskich w I półroczu 2017 r.

Fri, 17 Nov 2017 09:08:02 +0100

Pierwsze półrocze 2017 r. to rekordowa ilość osób przebywających na urlopie rodzicielskim i ojcowskim. Na tak intensywny wzrost wpłynęło wiele czynników.
(image)


Media Files:
http://g8.infor.pl/p/_files/140000/ksiazka_rodzina.jpg
Stawka godzinowa na zleceniu netto w 2018 roku

Thu, 16 Nov 2017 14:21:00 +0100

Od 1 stycznia 2018 roku minimalna stawka godzinowa za pracę na umowie zleceniu wzrośnie do 13,70 zł brutto. Jakie koszty ponosi pracodawca? Ile pracownik dostanie "na rękę"?
(image)


Media Files:
http://g8.infor.pl/p/_files/224000/finanse_2_4_4.jpg
Dopuszczalność zmiany planu urlopów

Tue, 14 Nov 2017 11:17:00 +0100

Plan urlopów tworzony jest przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy. Wielce prawdopodobne jest zatem, iż w czasie jego obowiązywania będą miały miejsce zdarzenia, które wymagać będą jego modyfikacji. Przesunięcie wcześniej zaplanowanego urlopu może jednak nastąpić wyłącznie w związku z zaistnieniem ustawowo określonych okoliczności.
(image)


Media Files:
http://g2.infor.pl/p/_files/135000/fotolia_25710710_subscription_xl.jpg
Składki ZUS po terminie lub w zaniżonej wysokości - obowiązki płatnika

Tue, 14 Nov 2017 10:03:14 +0100

Płatnik składek ma obowiązek opłacać należne składki ZUS za każdy miesiąc rozliczeniowy w odpowiednich terminach. Jak są naliczane odsetki w przypadku wpłat po terminie lub w zaniżonej wysokości?
(image)


Media Files:
http://g7.infor.pl/p/_files/231000/finanse_2_6_4.jpg
Przeniesienie zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

Wed, 08 Nov 2017 14:27:08 +0100

Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę może być wynikiem równych zdarzeń gospodarczych np. zbycia zakładu lub jego części, dzierżawy lub leasingu zakładu pracy.
(image)


Media Files:
http://g7.infor.pl/p/_files/90000/1154659fotolia48755174subscriptionxxl_4.jpg
Jak liczyć okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe

Wed, 08 Nov 2017 13:15:12 +0100

Osoba ubezpieczona nabywa prawo do świadczeń chorobowych po upływie tzw. okresu wyczekiwania. Jakie dokumenty należy złożyć w celu wypłaty i rozliczenia świadczeń oraz składek?
(image)


Media Files:
http://g6.infor.pl/p/_files/90000/360864shutterstockkalkulator.jpg
Wyrażenie zgody na uruchomienie maszyny po wypadku - procedura

Wed, 08 Nov 2017 11:44:52 +0100

Czy przepisy bhp określają formę, w jakiej pracodawca ma wydać zgodę na uruchomienie maszyny po wypadku? Jaka jest procedura uruchomienia maszyny?
(image)


Media Files:
http://g8.infor.pl/p/_files/234000/budowa_9_4.jpg
Jak opłacać składki na FGŚP po 5 września 2017 r.

Tue, 07 Nov 2017 14:33:23 +0100

Od 5 września 2017 r. pracodawcy zatrudniający członków swojej rodziny mają obowiązek opłacać za nich składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. FGŚP gwarantuje pracownikom wypłatę świadczeń w przypadku niewypłacalności pracodawcy.
(image)


Media Files:
http://g3.infor.pl/p/_files/89000/739853fotolia9453449subscriptionxxl_4.jpg
Obowiązek pracodawcy dofinansowania pracownikowi zakupu okularów korekcyjnych

Mon, 06 Nov 2017 11:58:02 +0100

Kwestia dofinansowania pracownikom zakupu okularów korekcyjnych została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr. 148, poz. 973) zgodnie z którym pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku z monitorem ekranowym (przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy) okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
(image)


Media Files:
http://g3.infor.pl/p/_files/241000/fotolia_42700639_subscription_xxl_4.jpg
Zasiłek opiekuńczy - nowe druki Z-15A i Z-15B

Mon, 06 Nov 2017 10:07:35 +0100

Od 5 września 2017 r. obowiązują nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem (Z-15A) i wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (Z-15B). Zastąpiły one dotychczasowy druk Z-15. Komu przysługuje zasiłek i jak złożyć nowe druki?
(image)


Media Files:
http://g6.infor.pl/p/_files/90000/662589system_4.jpg
Prawa autorskie do utworu stworzonego przez pracownika

Mon, 06 Nov 2017 08:43:04 +0100

Pracodawca nabywa prawo do utworu powstałego w związku z wykonywaniem przez pracownika jego obowiązków służbowych. Prawo to może zostać wyłączone na podstawie postanowień umowy o pracę. Czy uprawnienie przysługuje osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych?
(image)


Media Files:
http://g2.infor.pl/p/_files/91000/1156433fotolia38541871subscriptionxxl_4.jpg
Koszty zatrudnienia pracownika na umowie o pracę w 2018 r.

Fri, 03 Nov 2017 09:33:51 +0100

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę koszty zatrudnienia pracowników są coraz wyższe. W 2018 r. płaca minimalna wzrośnie o 100 zł. Ile wyniosą koszty utrzymania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w 2018 roku?
(image)


Media Files:
http://g1.infor.pl/p/_files/140000/pieniadze_9_4.jpg
Ustawa abolicyjna - umorzenie nieopłaconych składek ZUS - podstawowe informacje

Thu, 02 Nov 2017 13:22:18 +0100

Ustawa abolicyjna, która obowiązuje od 15 stycznia 2013 r. daje możliwość przedsiębiorcom umorzenia nieopłaconych składek ZUS z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia. Kogo dotyczy ustawa i jakie warunki należy spełnić, aby starać się o umorzenie należności?
(image)


Media Files:
http://g10.infor.pl/p/_files/335000/1_shutterstock_338085713.jpg