Comments for RSS - Siu-tēng le̍k-sú

RSS - Siu-tēng le̍k-sú


Added by Feedage Forager

維基百科敆茲頁其修改歷史

Tags: bot chōa kū+siu nî+goe̍h pún+nî pún siu+tēng siu tē+chōa tēng+pún tēng ←khah+kū −+−
http://zh-min-nan.wikipedia.org/w/index.php?title=RSS&action=history&feed=rss

Preview RSS - Siu-tēng le̍k-sú on Feedage.com

Comments: (0)Leave Comment
Login or signup to leave a comment