Comments for ֳ÷ֳ´ֳ¥ֳ¦ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ­ - ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ¦Ö

ֳ÷ֳ´ֳ¥ֳ¦ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ­ - ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ¦Ö


Added by Feedage Forager

בעלות על קופים קיימת בתאילנד, שכן כפריים מאלפים אותם לקטיף אגוזי קוקוס. האיש והקוף הולכים מעץ לעץ, הקוף מטפס ומשליך אגוזי קוקוס למטה, והאיכר

Tags: אגוזי+ק האם+זה האם+ליוגה האם זה חוסר+יכולת יוגה יש+ערך ליוגה+יש על ערך+מוסף
http://www.tapuz.co.il/blog/rssBlog.asp?FolderName=civilwar

Preview ֳ÷ֳ´ֳ¥ֳ¦ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ­ - ֳ ֳ©ֳ¯ Ö³Â Ö³Â¦Ö on Feedage.com

Comments: (0)Leave Comment
Login or signup to leave a comment